De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwsbrief Jaar 2005 - Nummer 02 Oktober Redactie: Christy Verkerk De Hofstede 23 te Lienden De tweede Nieuwsbrief alweer…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwsbrief Jaar 2005 - Nummer 02 Oktober Redactie: Christy Verkerk De Hofstede 23 te Lienden De tweede Nieuwsbrief alweer…"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwsbrief Jaar 2005 - Nummer 02 Oktober Redactie: Christy Verkerk De Hofstede 23 te Lienden info@dehofstede-lienden.nl De tweede Nieuwsbrief alweer… Ja, er is veel te vertellen dus dit is wel een heel handig medium daarvoor. Nog niet alle e-mailadressen zijn bij ons bekend. Graag zo spoedig mogelijk even mailen naar info@dehofstede-lienden.nl “Verborgen” pagina op www.dehofstede-lienden.nl Omdat natuurlijk niet alle informatie geschikt is voor iedereen buiten de Ondernemersvereniging zijn wij van plan om op onze website, die overigens goed bezocht wordt, een “verborgen” pagina te maken. Via deze pagina kunt u bestanden downloaden, zoals het huishoudelijk reglement, de statuten, etc. Erg interessant dus! Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, stuur dan een mail naar het bekende mailadres info@dehofstede-lienden.nl dan krijgt u het webadres van deze pagina. Belangenbehartiging leden Het bestuur streeft ernaar de belangen van de leden van onze ondernemersvereniging zo goed mogelijk te behartigen. Het contact met de gemeente is goed en mede hierdoor krijgen wij als Hofstede steeds meer mogelijkheden knelpunten te bespreken en op te lossen. Uiteraard is het belangrijk dat wij weten wat er zoal speelt en leeft onder onze leden. Zijn er problemen, vragen, verzoeken en dergelijke? Laat het ons dan weten. Het spreekt voor zich dat een en ander maatschappelijk nut moet hebben voor de gehele Hofstede en niet op persoonlijke zaken betrekking moet hebben. Via de mail kunt u uw verhaal kwijt. Ondernemer van de maand… Op de website willen we proberen om maandelijks iemand de mogelijkheid te geven zijn of haar bedrijfsactiviteit nader toe te lichten. Dit kan al via een bedrijfsomschrijving waarover verderop in deze Nieuwsbrief meer, maar het is natuurlijk heel goed om regelmatig een ondernemer in het bijzonder in de schijnwerpers te plaatsen. Dit kan met foto’s en tekst! Heeft u hier interesse in, laat het dan via info@dehofstede-lienden.nl even weten. Dan kunnen we een afspraak maken om een en ander door te nemen. Vergroten herkenbaarheid van uw bedrijf Door het gebruik van de bewegwijzering van Revis is het makkelijker voor buitenstaanders om uw bedrijf te vinden. Maar, het is ons opgevallen dat veel bedrijven vanaf de straat niet duidelijk herkenbaar zijn. Bedrijfsnaam is niet altijd goed zichtbaar en huisnummers zijn niet bij iedereen makkelijk te vinden. Het is nu mogelijk om de herkenbaarheid van uw bedrijf te vergroten door middel van universele naambordjes. In samenwerking met Fred van Soest worden bordjes vervaardigd van ca. 30-40 cm breed en 20-30 cm hoog. Deze worden zo dicht mogelijk langs de weg geplaatst, voorzien van naam, logo en eventueel huisnummer. Voordeel: beter herkenbaar en vindbaar en universeel! Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld van deze bordjes met afmeting en prijzen. Heeft u interesse? Laat dit dan even weten via info@dehofstede-lienden.nl

2 Bedrijfsomschrijving op de website Het is mogelijk om u zelf en uw bedrijf op onze website www.dehofstede-lienden.nl te profileren. Een voorbeeld vindt u onder de kop Bedrijven bij Van Ommeren Technische Installatie. Uiteraard is het mogelijk om hier foto’s bij te plaatsen. Op deze manier kunnen wij gratis een extra stuk reclame bieden voor u en uw bedrijf. Een bedrijfsomschrijving en eventuele foto’s kunnen gemaild worden. Lustrum Ondernemersvereniging De Hofstede Op 29 november 2005 bestaat onze ondernemersvereniging 5 jaar. Dit willen wij niet stilletjes aan ons voorbij laten gaan. Wij willen u als ondernemer / bewoner van De Hofstede hierbij betrekken. Tijdens onze bestuursvergadering zijn er wat ideeën op tafel gekomen, zoals gelijktijdig met een ‘receptie’ bijvoorbeeld het bedrijf openstellen en aan bezoekers tonen wat het bedrijf zoal doet. Graag vernemen wij of er interesse is in een dergelijke festiviteit. Wellicht zijn er ook andere, veel betere ideeën? Laat het weten via info@dehofstede-lienden.nl Technische problemen? Mocht u onverhoopt een lantaarnpaal op De Hofstede treffen die het begeven heeft, bel of mail dan naar een van de bestuursleden en geef het nummer door wat op de betreffende paal staat. Deze wordt dan binnen veertien dagen gerepareerd.

3 Huishoudelijk reglement aangepast Vanwege de ontwikkelingen die plaats gevonden hebben en die nog plaats gaan vinden op ons bedrijventerrein, zal het huishoudelijk reglement tijdens de eerstkomende ledenvergadering worden aangepast met de volgende punten die t.z.t. nog nader toegelicht zullen worden in de nieuwsbrief: - Inrichting en opslag van goederen op buitenterrein - Gebruik parkeerplaatsen, max. parkeerduur en geen goederen of slooptrailers in de vakken - Gebruik en onderhoud rabatstroken (na overdracht gemeente) - Betalingsvoorwaarden contributie - Lidmaatschap Verbetering Hofstede 2 Het is bijna zover, de gemeente heeft aanbesteed en de werkzaamheden zullen in oktober en november plaatsvinden. Start vanaf ongeveer 17 oktober. Natuurlijk zal dit de nodige overlast geven maar de planning is dat medio november alles klaar is. U ontvangt hierover nog nader bericht. Verkeersbesluit op De Hofstede Na afronding van de werkzaamheden op De Hofstede 2 zal op de gehele Hofstede een nieuw verkeersbesluit worden genomen. Om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen zal parkeren uitsluitend worden toegestaan in de parkeervakken, langs de wegen geldt dan een parkeerverbod. Overigens ligt het volledige verkeersbesluit van 22.9 tot 10.11 bij de gemeente ter inzage. Collectieve inkoop Inmiddels is een aantal ondernemers gestart met collectieve inkoop van een aantal producten en diensten, het financiële voordeel moet nu dus blijken. Graag horen we uw ervaringen met het bedrijf dat de collectieve inkoop coördineert (Facility Service). Wilt u ook profiteren van grote kortingen op inkoop van bv. Kantoorartikelen, energie, telefonie etc meldt u dan aan. Oranjevereniging Lienden – kerstmarkt De Oranjevereniging van Lienden wil in een weekend ruim voor kerst een gezellige kerstmarkt organiseren in het dorp. Aan ons is gevraagd of wij interesse willen peilen bij bedrijven op De Hofstede. U kunt dan in een kraam uw bedrijfsactiviteit toelichten of eventueel een en ander verkopen. Heeft u interesse? U kunt zich wenden tot: Gerrit van de Kolk 06-12421317 Eldert Aantjes 0344-603073 of 06-40702953 Contact info@dehofstede-lienden.nl Voorzitter:Bestuurslid: Karl Maier Ger van Donzel De Hofstede 51 Stichting Woningbeheer Betuwe 4033 BV Lienden De Hofstede 57 Postbus 8 Secretaris:4033 ZG Lienden Henk van Ommeren0344-601914 De Hofstede 41 4033 BV LiendenBestuurslid: 0344-602891Christy Verkerk De Hofstede 23 Penningmeester:4033 BT Lienden Jaap Harteman0344-601826 De Hofstede 45 4033 BV Lienden 0344-602180


Download ppt "Nieuwsbrief Jaar 2005 - Nummer 02 Oktober Redactie: Christy Verkerk De Hofstede 23 te Lienden De tweede Nieuwsbrief alweer…"

Verwante presentaties


Ads door Google