De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het innovatieboek Deel 4Het innovatievermogen Het innovatieboek INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het innovatieboek Deel 4Het innovatievermogen Het innovatieboek INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD."— Transcript van de presentatie:

1 Het innovatieboek Deel 4Het innovatievermogen Het innovatieboek INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD

2 Het innovatieboek Innovatievermogen (1) Uit welke randvoorwaarden / elementen bestaat het innovatievermogen? Het innovatieboek H4 Innovatievermogen: De randvoorwaarden die ervoor zorgen dat een organisatie succesvol kan innoveren.

3 Het innovatieboek Innovatievermogen (2) Aspecten die van belang zijn voor het innovatievermogen: : Onderzoek Resources connection (2004): Het innovatieboek H4

4 Het innovatieboek Innovatievermogen (3) EIM (2001)  Medewerkers  Strategie  Bedrijfscultuur  Organisatiestructuur  Beschikbaarheid van middelen  Netwerkactiviteiten Gaspersz (2002)  Leiderschap  Uitdaging en creatieve spanning  Tolerantie voor mislukkingen  Diversiteit  Ondernemerschap  Kennisdeling en kruisbestuiving  Tijd  Kennis Tidd, Bessant, Pavitt (2003)  Strategische context  Relaties buiten de organisatie  Innovatie faciliteren en implementeren  Organisatie structuur en cultuur Elementen van het innovatievermogen, volgens innovatie literatuur: En waar moeten die medewerkers, strategie, kennis etc. dan aan voldoen ?? Het innovatieboek H4

5 Het innovatieboek Innovatievermogen (4) De elementen van het innovatievermogen die hierna worden behandeld: §4.1De juiste mensen 1.Ondernemer 2.Medewerkers 3.Cultuur §4.2 Heldere afspraken 4.Strategie 5.Organisatiestructuur 6.Innovatie-instrumenten §4.3 Toegang tot hulpmiddelen 7.Kennis 8.Netwerk 9.Middelen Het innovatieboek H4

6 Het innovatieboek Foto: morguefile Het innovatieboek §4.1 Ondernemer 4.1De juiste mensen Medewerkers Cultuur

7 Het innovatieboek Ondernemer Ondernemen ≠ Managen Innovatieve ondernemers hebben… Visie Ambitie Zelfvertrouwen Vitaliteit Het innovatieboek §4.1

8 Het innovatieboek Medewerkers Intern ondernemerschap: Buiten gebaande paden durven denken en handelen. Signaleren van trends & oppakken signalen Omzetten in nieuwe producten, werkwijzen, oplossingen Diversiteit Pluriforme denkstijlen, vakgebieden, persoonlijkheden. Non-conformisten Het innovatieboek §4.1

9 Het innovatieboek Flexibel en vrij in handelen Intern Extern Gericht gericht Stabiel en gericht op beheersing Adhocratie Markt Familie Hiërarchie Product/oplossingsgericht Creativiteit, lef Opportunisme Bestaansrecht bewijzen Salaris: belediging Pers. ontwikkeling Mens/ relatiegericht Keuzes Consensus Samenwerking Vechtteams Leiderschap Beheersgericht Procedures Verantwoordelijkheden Formele criteria creativiteit teams in goede banen leiden Resultaatgericht optimistisch Cultuur (1) Cultuurtypen volgens Quinn: Het innovatieboek §4.1

10 Het innovatieboek Cultuur (2) Wat is de beste cultuur? Dit is afhankelijk van veel variabelen, o.a. de positie in de levenscyclus. tijd omzet pionier volwassen groei neergang AdhocracyFamilie HiërarchieMarkt Het innovatieboek §4.1

11 Het innovatieboek Cultuur (3) Kenmerken van een innovatieve cultuur: Toekomstgericht en extern gericht Open Tolerant voor mislukking De Adhocracy en Marktcultuur (Quinn) zijn het meest extern gericht en open. ‘To develop working ideas efficiently, I try to fail as fast as I can.’ (Richard Feynman, nobelprijswinnaar Fysica) Het innovatieboek §4.1

12 Het innovatieboekHet innovatieboek §4.2 Strategie 4.2Heldere afspraken Organisatiestructuur Innovatie-instrumenten

13 Het innovatieboek Strategie (1) Bedrijfsproces Product /dienst Organisatie Huidige situatie De toekomstige organisatie Gewenste situatie groeistrategie De strategie bepaalt waar de organisatie heen wil, en wat de gewenste verander-richting dan is. De innovaties geven invulling aan de strategie, in de vorm van daadwerkelijke verandering van producten, processen, markt(benadering) etc.. Het innovatieboek §4.2

14 Het innovatieboek Strategie (2) De strategie bakent de gewenste positie af (Ansoff): Markt: op WIE richten wij ons? Product: WAT bieden wij aan? Technologie / competenties:HOE doen we dit? …. en bepaalt via welke richting men daar wil komen: de groeistrategie. Product Markt Technologie/ competenties Business scope Business domain Het innovatieboek §4.2

15 Het innovatieboek Organisatiestructuur (1) Structuurkenmerken innovatieve organisatie: Weinig regels en procedures Weinig managementlagen Multifunctionele teams Taken uitdagend en afwisselend Veel autonomie Beloning innovatief gedrag (De Jong, Kerste, 2001) Het innovatieboek §4.2

16 Het innovatieboek Rigide organisatie Planmatige organisatie Flexibele organisatie flexibiliteit bestuurbaarheid beperktsterk laag hoog Chaotische organisatie proces van revitalisering proces van routinisatie Niet- concurrerend Complex / dynamisch Hyper- competitief Extreem turbulent Gradatie van omgevings- turbulentie Organisatiestructuur (2) (Volberda, 2004) Het innovatieboek §4.2

17 Het innovatieboek Innovatie-instrumenten (1) Als je meerdere innovaties stuurbaar wilt maken, richt het dan in als kernproces: a. Proces b. Stuurinformatie c. Besluitvorming Grote organisaties waarin veel geïnnoveerd wordt, hebben dit in detail geformaliseerd. Het innovatieboek §4.2

18 Het innovatieboek Innovatie-instrumenten (2) Ad a. De inrichting van het innovatieproces: Standaard fasering Mijlpalen Voorgedefinieerde deliverables Het innovatieboek §4.2

19 Het innovatieboek Innovatie-instrumenten (3) Ad. c. Besluitvorming: Afspraken over rollen verschillende afdelingen in innovatietrajecten. (evt. SLA’s) Projectenkalender Voortgang en status rapportages Escalatie van problemen Het innovatieboek §4.2

20 Het innovatieboek §4.3 Kennis 4.3Toegang tot hulpmiddelen Netwerk Financiële middelen

21 Het innovatieboek Kennis (1) Om te kunnen innoveren is steeds weer inhoudelijke kennis nodig die nieuw is voor de organisatie. Met name tijdens de eerste twee fasen van het innovatieproces moet nieuwe kennis ontsloten worden: Ideevorming: - nieuwe (technologische) mogelijkheden - veranderende klantbehoeften Conceptontwikkeling - marketingaspecten - technische aspecten - organisatorische aspecten Het innovatieboek §4.3

22 Het innovatieboek Kennis (2) Nieuwe kennis kan worden opgedaan op velerlei manieren. Bijvoorbeeld Opleidingen, seminars, congressen, beurzen. Onderzoeksrapporten, publicaties, vakladen/sites, knipselkranten. Zelf onderzoeken / experimenteren. Inhuur van experts, onderzoekers, adviseurs. … Het innovatieboek §4.3

23 Het innovatieboek Kennis (2) Het innovatievermogen wordt vergroot door de opbouw van nieuwe kennis te stimuleren. Dit kan richting worden gegeven door: De strategie vertalen in (nieuwe) kennisgebieden, waarop men zich richt. Kennisontwikkeling inbedden in personeelsinstrumenten, zoals functiebeschrijvingen, beoordelingsysteem en opleidingsplan. Het innovatieboek §4.3

24 Het innovatieboek Netwerk (1) Aantal partijen dat bijdraagt aan innovaties (in % van totaal) Vervulde rollen door externe partijen bij innovaties Bron: EIM, 2005 Hoe belangrijk zijn externe partijen bij het realiseren van innovaties? Het innovatieboek §4.3

25 Het innovatieboek Netwerk (2) Meer dan 70% van extern betrokkenen zijn bestaande relaties. Partijen die het vaakst proactief worden betrokken zijn ICT leveranciers, adviseurs en kennisinstellingen. Wie worden erbij betrokken? Bron: EIM, 2005 Het innovatieboek §4.3

26 Het innovatieboek Netwerk (3) Bron: resources connection, 2004 56% vindt dat de organisatie meer moet samenwerken met externe partijen op het gebied van innovatie. Het innovatieboek §4.3

27 Het innovatieboek Middelen(1) Succesvolle innovaties vergroten op termijn het geldgenererend vermogen Bedrijfsproces Innovatieproces klant Vermogen input Product AProduct B Winst Investeren / verlies Het innovatieboek §4.3

28 Het innovatieboek Middelen(2) Er moet echter eerst geïnvesteerd worden, zonder dat succes verzekerd is. Financiering van innovaties vraagt dus om risicodragend vermogen. Mogelijke bronnen: Eigen vermogen - inleg aandeelhouders / eigenaren - winstreserveringen Vreemd vermogen - leningen - subsidies - durfkapitaal Het innovatieboek §4.3

29 Het innovatieboek A = voorbeeld van snel groeiende bedrijf B= voorbeeld van bedrijf met hoge onderzoeks- en ontwikkelkosten (biotechnologie) C= voorbeeld van gemiddeld innovatief bedrijf D=voorbeeld van succesvolle zelfstandige Middelen (3) Risicodragend vermogen Bron: Nebib, gids startkapitaal >20.000 20.000 10.000 5.000 2.560 1.280 640 320 160 80 40 20 voorbe- reiding startfaseeerste groei snelle groei consolidatievolwassen Vrienden, familie Informal investors Combinatie van investeerders en subsidies Participatie- maatschappijen Particulier venture capital Aandelenbeurzen Priv. equity C D AB Schema levensfase/ kapitaalbehoefte x € 1000

30 Het innovatieboek Tenslotte De organisatie wordt innovatiever door… Een ondernemer met visie, ambitie, zelfvertrouwen en realiteitszin. Medewerkers die ondernemend zijn, en uiteenlopende achtergronden / denkstijlen hebben. Een toekomstgerichte, extern gerichte, open, tolerante cultuur. Een duidelijke toekomstvisie en strategie. Een flexibele organisatiestructuur. Innovatie als kernproces te zien en te structureren. Ontwikkeling van nieuwe kennis te stimuleren en sturen. Kansen voor samenwerking te creëren door een levendig relatienetwerk. Risicodragend vermogen vrij te maken. Het innovatieboek


Download ppt "Het innovatieboek Deel 4Het innovatievermogen Het innovatieboek INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD."

Verwante presentaties


Ads door Google