De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD

Verwante presentaties


Presentatie over: "INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD"— Transcript van de presentatie:

1 INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD
Deel 4 Het innovatievermogen Het innovatieboek INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD Het innovatieboek

2 Uit welke randvoorwaarden / elementen bestaat het innovatievermogen?
De randvoorwaarden die ervoor zorgen dat een organisatie succesvol kan innoveren. Uit welke randvoorwaarden / elementen bestaat het innovatievermogen? Het innovatieboek Het innovatieboek H4

3 Innovatievermogen (2) : Aspecten die van belang zijn voor het innovatievermogen: Het innovatieboek Het innovatieboek H4 Onderzoek Resources connection (2004):

4 Innovatievermogen (3) Elementen van het innovatievermogen, volgens innovatie literatuur: EIM (2001) Medewerkers Strategie Bedrijfscultuur Organisatiestructuur Beschikbaarheid van middelen Netwerkactiviteiten Gaspersz (2002) Leiderschap Uitdaging en creatieve spanning Tolerantie voor mislukkingen Diversiteit Ondernemerschap Kennisdeling en kruisbestuiving Tijd Kennis Tidd, Bessant, Pavitt (2003) Strategische context Relaties buiten de organisatie Innovatie faciliteren en implementeren Organisatie structuur en cultuur En waar moeten die medewerkers, strategie, kennis etc. dan aan voldoen ?? Het innovatieboek H4 Het innovatieboek

5 Innovatievermogen (4) De elementen van het innovatievermogen die hierna worden behandeld: §4.1 De juiste mensen Ondernemer Medewerkers Cultuur §4.2 Heldere afspraken Strategie Organisatiestructuur Innovatie-instrumenten §4.3 Toegang tot hulpmiddelen Kennis Netwerk Middelen Het innovatieboek H4 Het innovatieboek

6 4.1 De juiste mensen Ondernemer Medewerkers Cultuur Foto: morguefile
Het innovatieboek Het innovatieboek §4.1 Foto: morguefile

7 Ondernemer Ondernemen ≠ Managen Innovatieve ondernemers hebben… Visie
Ambitie Zelfvertrouwen Vitaliteit Het innovatieboek §4.1 Het innovatieboek

8 Medewerkers Intern ondernemerschap:
Buiten gebaande paden durven denken en handelen. Signaleren van trends & oppakken signalen Omzetten in nieuwe producten, werkwijzen, oplossingen Diversiteit Pluriforme denkstijlen, vakgebieden, persoonlijkheden. Non-conformisten Het innovatieboek §4.1 Het innovatieboek

9 Cultuur (1) Cultuurtypen volgens Quinn: Familie Adhocratie Hiërarchie
Flexibel en vrij in handelen Product/oplossingsgericht Creativiteit, lef Opportunisme Bestaansrecht bewijzen Salaris: belediging Pers. ontwikkeling Mens/ relatiegericht Keuzes Consensus Samenwerking Vechtteams Leiderschap Familie Adhocratie Intern Extern Gericht gericht 1. Hiërarchie Markt Beheersgericht Procedures Verantwoordelijkheden Formele criteria creativiteit teams in goede banen leiden Resultaatgericht optimistisch Stabiel en gericht op beheersing Het innovatieboek Het innovatieboek §4.1

10 Cultuur (2) volwassen neergang pionier groei Wat is de beste cultuur?
Dit is afhankelijk van veel variabelen, o.a. de positie in de levenscyclus. neergang pionier volwassen omzet groei tijd Adhocracy Familie Hiërarchie Markt Het innovatieboek §4.1 Het innovatieboek

11 Cultuur (3) Kenmerken van een innovatieve cultuur:
Toekomstgericht en extern gericht Open Tolerant voor mislukking De Adhocracy en Marktcultuur (Quinn) zijn het meest extern gericht en open. ‘To develop working ideas efficiently, I try to fail as fast as I can.’ (Richard Feynman, nobelprijswinnaar Fysica) Het innovatieboek §4.1 Het innovatieboek

12 4.2 Heldere afspraken Strategie Organisatiestructuur
Innovatie-instrumenten Het innovatieboek §4.2 Het innovatieboek

13 Strategie (1) Gewenste situatie De toekomstige organisatie
Huidige situatie Bedrijfsproces Product /dienst Organisatie groeistrategie De strategie bepaalt waar de organisatie heen wil, en wat de gewenste verander-richting dan is. De innovaties geven invulling aan de strategie, in de vorm van daadwerkelijke verandering van producten, processen, markt(benadering) etc.. Het innovatieboek §4.2 Het innovatieboek

14 Strategie (2) De strategie bakent de gewenste positie af (Ansoff):
Markt: op WIE richten wij ons? Product: WAT bieden wij aan? Technologie / competenties: HOE doen we dit? …. en bepaalt via welke richting men daar wil komen: de groeistrategie. Product Business domain Business scope Markt Technologie/ competenties Het innovatieboek §4.2 Het innovatieboek

15 Organisatiestructuur (1)
Structuurkenmerken innovatieve organisatie: Weinig regels en procedures Weinig managementlagen Multifunctionele teams Taken uitdagend en afwisselend Veel autonomie Beloning innovatief gedrag (De Jong, Kerste, 2001) Het innovatieboek §4.2 Het innovatieboek

16 Organisatiestructuur (2)
Gradatie van omgevings-turbulentie Niet- concurrerend Complex / dynamisch Hyper- competitief Extreem turbulent Flexibele organisatie hoog proces van routinisatie Planmatige organisatie bestuurbaarheid proces van revitalisering Rigide organisatie Chaotische organisatie laag beperkt sterk flexibiliteit (Volberda, 2004) Het innovatieboek §4.2 Het innovatieboek

17 Innovatie-instrumenten (1)
Als je meerdere innovaties stuurbaar wilt maken, richt het dan in als kernproces: c. Besluitvorming b. Stuurinformatie a. Proces Grote organisaties waarin veel geïnnoveerd wordt, hebben dit in detail geformaliseerd. Het innovatieboek §4.2 Het innovatieboek

18 Innovatie-instrumenten (2)
Ad a. De inrichting van het innovatieproces: Standaard fasering Mijlpalen Voorgedefinieerde deliverables Het innovatieboek §4.2 Het innovatieboek

19 Innovatie-instrumenten (3)
Ad. c. Besluitvorming: Afspraken over rollen verschillende afdelingen in innovatietrajecten. (evt. SLA’s) Projectenkalender Voortgang en status rapportages Escalatie van problemen Het innovatieboek §4.2 Het innovatieboek

20 4.3 Toegang tot hulpmiddelen
Kennis Netwerk Financiële middelen Het innovatieboek §4.3

21 Kennis (1) Om te kunnen innoveren is steeds weer inhoudelijke kennis nodig die nieuw is voor de organisatie. Met name tijdens de eerste twee fasen van het innovatieproces moet nieuwe kennis ontsloten worden: Ideevorming: - nieuwe (technologische) mogelijkheden - veranderende klantbehoeften Conceptontwikkeling - marketingaspecten - technische aspecten - organisatorische aspecten Het innovatieboek §4.3 Het innovatieboek

22 Kennis (2) Nieuwe kennis kan worden opgedaan op velerlei manieren. Bijvoorbeeld Opleidingen, seminars, congressen, beurzen. Onderzoeksrapporten, publicaties, vakladen/sites, knipselkranten. Zelf onderzoeken / experimenteren. Inhuur van experts, onderzoekers, adviseurs. Het innovatieboek §4.3 Het innovatieboek

23 Kennis (2) Het innovatievermogen wordt vergroot door de opbouw van nieuwe kennis te stimuleren. Dit kan richting worden gegeven door: De strategie vertalen in (nieuwe) kennisgebieden, waarop men zich richt. Kennisontwikkeling inbedden in personeelsinstrumenten, zoals functiebeschrijvingen, beoordelingsysteem en opleidingsplan. Het innovatieboek §4.3 Het innovatieboek

24 Netwerk (1) Hoe belangrijk zijn externe partijen bij het realiseren van innovaties? Aantal partijen dat bijdraagt aan innovaties (in % van totaal) Vervulde rollen door externe partijen bij innovaties Bron: EIM, 2005 Het innovatieboek §4.3 Het innovatieboek

25 Netwerk (2) Wie worden erbij betrokken?
Meer dan 70% van extern betrokkenen zijn bestaande relaties. Partijen die het vaakst proactief worden betrokken zijn ICT leveranciers, adviseurs en kennisinstellingen. Bron: EIM, 2005 Het innovatieboek §4.3 Het innovatieboek

26 Netwerk (3) 56% vindt dat de organisatie meer moet samenwerken
met externe partijen op het gebied van innovatie. Het innovatieboek §4.3 Het innovatieboek Het innovatieboek §4.3 Bron: resources connection, 2004

27 Middelen(1) Succesvolle innovaties vergroten op termijn het geldgenererend vermogen Vermogen Investeren / verlies Winst Innovatieproces input klant Bedrijfsproces Product A Product B Het innovatieboek §4.3 Het innovatieboek

28 Middelen(2) Er moet echter eerst geïnvesteerd worden, zonder dat succes verzekerd is. Financiering van innovaties vraagt dus om risicodragend vermogen. Mogelijke bronnen: Eigen vermogen - inleg aandeelhouders / eigenaren - winstreserveringen Vreemd vermogen - leningen - subsidies - durfkapitaal Het innovatieboek §4.3 Het innovatieboek

29 Middelen (3) Risicodragend vermogen
B x € 1000 C Schema levensfase/ kapitaalbehoefte >20.000 20.000 10.000 5.000 2.560 1.280 640 320 160 80 40 20 Aandelenbeurzen Priv. equity Combinatie van investeerders en subsidies Participatie- maatschappijen Particulier venture capital Informal investors D Vrienden, familie voorbe- reiding startfase eerste groei snelle groei consolidatie volwassen A = voorbeeld van snel groeiende bedrijf B= voorbeeld van bedrijf met hoge onderzoeks- en ontwikkelkosten (biotechnologie) C= voorbeeld van gemiddeld innovatief bedrijf D=voorbeeld van succesvolle zelfstandige Het innovatieboek Bron: Nebib, gids startkapitaal

30 Tenslotte De organisatie wordt innovatiever door…
Een ondernemer met visie, ambitie, zelfvertrouwen en realiteitszin. Medewerkers die ondernemend zijn, en uiteenlopende achtergronden / denkstijlen hebben. Een toekomstgerichte, extern gerichte, open, tolerante cultuur. Een duidelijke toekomstvisie en strategie. Een flexibele organisatiestructuur. Innovatie als kernproces te zien en te structureren. Ontwikkeling van nieuwe kennis te stimuleren en sturen. Kansen voor samenwerking te creëren door een levendig relatienetwerk. Risicodragend vermogen vrij te maken. Het innovatieboek Het innovatieboek


Download ppt "INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD"

Verwante presentaties


Ads door Google