De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HACCP certificaat en de VWA

Verwante presentaties


Presentatie over: "HACCP certificaat en de VWA"— Transcript van de presentatie:

1 HACCP certificaat en de VWA
H.de Sitter Centraal College van Deskundigen HACCP

2 Overzicht van de presentatie
Dutch HACCP / De markt De Autoriteit Samenwerken De Werkgroepen Tijdspad, resultaten Conclusies 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

3 De markt De bedrijven: A primaire sector
B voedingsmiddelenverwerkende industrie C ondersteunende activiteiten Strak in de leer: alleen bedrijven die iets met het product doen: levensmiddelenbedrijven ( vgl Verordening 178/2002) (land- en tuinbouwprodukten, veehouderij) (bereiden, verwerken en behandelen) zijnde transport, opslag, distributie en/of handel. „levensmiddelenbedrijf”: onderneming, zowel publiek- als privaatrechtelijk, die al dan niet met winstoogmerk actief is in enig stadium van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen; 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

4 Dutch HACCP Initiatief van alle marktpartijen
Geaccrediteerd sinds 1997 Inhoudelijk verantwoording bij Centraal College van Deskundigen. GFSI goedkeuring (CIES) 12 certificerende instellingen >2000 certificaten Concurrenten: BRC, IFS, SQF en ISO 22000 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

5 De autoriteit Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
Wettelijke vastgelegde taak: Warenwet Verordening 178/2002 Levensmiddelenverordening Hygiëne verordeningen 852/2004, 853/2004,854/2004 Controle verordening 882/2004 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

6 Artikel 3 Algemene verplichtingen met betrekking tot de organisatie van officiële controles c) de betrouwbaarheid van de eigen controles die reeds zijn uitgevoerd, De lidstaten zorgen ervoor dat de officiële controles regelmatig en op basis van een risicobeoordeling worden uitgevoerd om de doelstellingen van deze verordening te bereiken, rekening houdend met: a) vastgestelde risico's die verband houden met dieren, diervoeders of levensmiddelen, diervoeder- of levensmiddelenbedrijven, het gebruik van diervoeders of levensmiddelen, of processen, materialen, substanties, activiteiten of werkzaamheden die invloed kunnen hebben op de veiligheid van diervoeders of levensmiddelen, de diergezondheid of het dierenwelzijn; b) de antecedenten van de exploitanten van diervoeder- of levensmiddelenbedrijven wat betreft de naleving van de wetgeving inzake diervoeders of levensmiddelen en van de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn; 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

7 Risico pyramide van de VWA
Bedrijven worden ingedeeld: risico dat resteerd na alle beheers maatregelen Permanent risico Beperkt risico Nagenoeg geen risico 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

8 Het instrumentarium (Bij nagenoeg geen risico)
Het bedrijf voldoet aan de doelstellingen, of een proces zonder risico’s VWA trekt zich terug (bonus-malus) Geen handhavingsactiviteiten tenzij…. Alleen monitoren (met lage frequentie, soms anoniem, Analyseren signalen zoals consumentenklachten, enz) 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

9 VWA en Dutch HACCP VWA is adviserend lid van het CCVD sinds de oprichting Kent dus de discussies Weet hoe er met de normen wordt omgegaan Kent alle facetten van de certificering dus ook de zwakheden Bij VWA controles in het veld kwam de praktijk naar boven. 2004: Nog steeds gebrek aan vertrouwen 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

10 Samenwerken Niet kijken wat de verschillen zijn, maar meer zoeken naar de overeenkomsten Project VWA – Dutch HACCP Fase 1: Start augustus 2006 vergelijking van de aanpak en uitwerking van audits Audits vergelijkbaar in inhoud en tijdbesteding Qualificatie auditors vergelijkbaar Verschillen: Bij de CI ligt alles strikt vast. VWA heeft meer vrijheid. 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

11 Start fase 2 Er is een basis van vertrouwen in de systematiek door fase 1 Uitbouw vertrouwen in de uitvoering in fase 2 Start voorjaar 2008 Doel: Toezicht van de VWA kan verminderen, (nooit verdwijnen) Bonus-malus systeem hanteren, Reductie van dubbel werk Certificering geeft zekerheid aan bedrijven 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

12 Wat staat ons te doen Kwalificatie auditors
Register gecertificeerde bedrijven Audit wetenswaardigheden openbaar voor de VWA Harmonisatie inhoud audit en rapportage Kennis delen Kennis delen over audit resultaten Terugkoppeling onderpresteren CI 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

13 Werkgroepen Registratie: Volstrekte helderheid over welk bedrijf door welke CI gecertificeerd is: up-to-date, ook als het certificaat wordt ingetrokken moet dat bekend worden. Concurrentie gevoelig 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

14 Werkgroepen Logboek: De VWA wil niet geconfronteerd worden met alle auditrapporten, maar wil wel in een oogopslag kunnen zien wat er zo gebeurd is rond de certificatie. 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

15 Werkgroepen Harmonisatie
Harmonisatie tussen de CI’s en hun auditoren al jaren een zeer belangrijk aandachtspunt Uitbreiden met auditoren van VWA Openheid kennisbronnen (VWA voedselveiligheids database) 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

16 Tijdspad Start werkgroepen maart 2008
Rapportage/ presentatie voorstellen juni/juli 2008 Start implementatie voorstellen Dec. 2008 Concretisering van vertrouwen 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

17 Resultaten? Minder audits VWA (kosten reductie in sommige branches)
Geen directe sancties bij bedrijven in het groene gebied Verbrede harmonisatie (incl.VWA) Meer kennisuitwisseling dus verdieping audits 13 maart 2008 VMT Food Event 2008

18 Conclusie Efficiënter optreden VWA (Roep uit de samenleving)
Dutch HACCP krijgt de waardering die het op grond van de deugdelijkheid van het schema verdient. Via het CCVD heeft de VWA nog invloed op het proces. 13 maart 2008 VMT Food Event 2008


Download ppt "HACCP certificaat en de VWA"

Verwante presentaties


Ads door Google