De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Workshop Technische realisatie: de architectuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Workshop Technische realisatie: de architectuur."— Transcript van de presentatie:

1 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Workshop Technische realisatie: de architectuur

2 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Workshopleiders:Ernst Jan van Nigtevecht (JustId) Arthur van der Krabben (BKWI) Datum:7 november 2007 Workshop Technische realisatie De architectuur

3 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Filmpje  Schrikbeeld?

4 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Agenda 1.Praktijkervaring: ePVPraktijkervaring: ePV 2.Praktijkervaring: DKDPraktijkervaring: DKD 3.E-overheidE-overheid 4.Transformatie naar WMOTransformatie naar WMO 5.Lessons Learned, Do’s & Dont’sLessons Learned, Do’s & Dont’s 6.StellingenStellingen

5 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Praktijkervaring: EpV

6 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Informatieuitwisseling in de SRK Aanleiding Verbeterprogramma ePV  Opsporingsinstanties en/of justitie-onderdelen weten niet altijd van elkaar waar men mee bezig is.  Doelstellingen van het Veiligheidsprogramma (http://www.minbzk.nl/veiligheid/veilige_samenleving) op het gebied van meer gestroomlijnde informatie-uitwisseling  Groeiende aandacht voor gestructureerde aanpak van bepaalde doelgroepen (veelplegers, Antillianen etc.)  Sepots door vormfouten, tijdsoverschrijdingen etc. waardoor ‘boeven’ niet hun ‘beloning’ krijgen waar ze recht op hebben  En voor de betrokken organisaties ook: Terugdringing administratieve lasten en doorlooptijdverkorting

7 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Informatieuitwisseling in de Strafrechtsketen (SRK)  Strafrechtsketen (primair proces)

8 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Programma ePV Typologie van Interacties Handhaving

9 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Programma ePV Ketenkaart  Interactieprocessen

10 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Programma ePV Technische Standaarden  Open Standaarden: ebXML / ISO-15000 Zowel semantiek als techniek  Gegevenswoordenboek Strafrechtsketen  Gedragen door organisatie – Politie & Justitie!  Ontkoppeling tussen de verschillende lagen!

11 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Programma ePV Ontkoppeling Semantische Interoperabiliteit Technische Interoperabiliteit Organisatorische Interoperabiliteit

12 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Praktijkervaring: Digitaal Klant Dossier (DKD)

13 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Aanleiding DKD  Rapport commissie Keller “De burger bediend?”  Verbeteren dienstverlening burgers  Wet eenmalige gegevensuitvraag  Suwi-domein voorloper

14 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Doelstelling DKD  Verbeteren dienstverlening aan klant  Voor klant één virtuele (suwi) overheid  Administratieve lastenverlichting  Niet meer naar bekende weg vragen  Zoveel mogelijk gegevens delen  Zoveel mogelijk externe bronnen

15 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Daarom DKD: De gegevens van de klant …

16 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! … met elkaar verbinden en delen …

17 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! … en beschikbaar stellen aan alle professionals …

18 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! … en gebruiken voor dienstverlening aan klanten …

19 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Het makkelijk, eenvoudig en persoonlijk toegankelijk maken

20 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Model DKD 2.0 Burger Werkgever Professionals andere sectoren Professional Werk en InkomenPIP Meer diensten voor klant en professional:  werkbriefje  werkmap  bijzondere bijstand  langdurigheidstoeslag  Zorg  Justitie  Jeugd  Onderwijs  Wonen

21 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! E-overheid

22 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! NORA totaalplaat

23 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! OSB eDossiers Basisregistraties Persoonsgegevens DigiD burger bedrijf Personalisatie Landschapskaart Persoonlijke Internet Pagina Ambtenaar Inloggen Machtigingen Lopende zaken Lopende zaken (status) Persoonlijke gegevens BerichtenBox (notificatie) Agenda Voorkeuren/abonnementen Generiek component Registreren  EPD  DKD  ELD Collecties Verwijsindex Subsidies Productcatalogi (SC) Vragen& Antwoorden Vergunningen Bekendmakingen Regelgeving Wetgeving Profielen BIN BSN Loketten Balie Digitale loketten Telefonie CCO/KCC Publicaties www.mijnoverheid.nl www.bedrijvenloket.nl Ontsluiting Zoeken Contact Help Navigatie naar diensten eFormulieren Landelijke collectie Berichten kentekens bedrijven inkomens personen adressen gebouwen kaart percelen  EKD BSN Op afstand @ internet telefoon krant SMS chat Op lokatie bezoek zuil krant BSN BIN BSN BIN = Fi nr + KvK nr  Elektronisch dossier Register webservices (UDDI) Kennisstructuren GMV BSN BIN

24 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Werk in uitvoering; een overzicht van de e-overheid bouwstenen Bron: Nora

25 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Wat is NORA?  NORA is een landschapskaart met de e-overheid voorzieningen (produkten, standaarden, ontwikkelingen,…) MAAR ….  Er zijn veel lopende ontwikkelingen / projecten /programma’s binnen e-overheid (ICTU)  Geen duidelijk overzicht wat er allemaal loopt  Hoe ver het is  Wat al gereed is  NORA architectuur moet richting geven aan de ontwikkelingen – Migratie architectuur / Roadmap

26 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Generieke voorzieningen uit andere ketens Beschikbaar:  Suwinet-Inkijk  Correctie en Terugmelding  Suwinet – Service broker – gegevensontsluiting  Suwinet – Infrastructuur (KPS)  Verwijsindex personen  Justitie berichtenservice (JUBES)  Sociale kaarten  Portalen en portlets  Authenticatie (DigiD) – Autorisatie - Personalisatie  …..

27 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! WMO

28 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Routeplanner e-Gemeente

29 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Interacties tussen processen en organisaties Bron: startarchitectuur WMO

30 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Het (ideale!) Wmo loket? E-formulieren PIP Basis registraties Digitale dossiers Overheidsservicebus DigiD Vergunningen Bekendmakingen Architectuur Bron: Invoering WMO en ICT

31 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Dilemma van standaardisatie Zorg (cure) Verpleging (care) Ondersteuning (welzijn) Werk, inkomen en Zorg domein wetten ZVWAWBZWMOWWB, WIA ICT Aorta Hl7 v3 EPD / EMD AZR???Suwinet SGR / SuwiML DKD De uitdaging!

32 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Lessons Learned, Do’s & Dont’s

33 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Programma ePV Workshop Ervaring  Deelnemers uit diverse organisaties  Bewustwording van “het grotere geheel”  Inzicht verkregen in afhankelijkheden  Grote verbeteringen niet individueel haalbaar  Focus op de uitwisselings vlakken (“Koppelvlakken” / “Interacties”)  Standaardisatie vereist Gegevens Uitwisseling

34 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! DO...  Focus op de interacties tussen de ketenpartijen.  Hanteer en beheer een ketenbreed woordenboek.  Waarborg conformiteit en interoperabiliteit van implementaties aan de technische architectuur.  Volg bij voorkeur standaarden uit Europese of Nederlandse e-government aanbevelingen.  Flexibele integratie van gegevens door XML transformaties. Gebruik van meta data.  Gebruik demonstratie opstelling.  Doorbreek de ‘Analysis Paralysis’ en ga aan de slag.

35 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! DO NOT...  Jungle van point-to-point integratie projecten laten doorwoekeren.  Van bovenaf doordrukken.  Zelf maatwerk (willen) maken voor standaard beschikbare middleware functies.  Transport logica in de applicatie bouwen.  Service en Applicatie als hetzelfde beschouwen.  Applicatie adresseren in plaats van de service.  Transformatie van gegevens hardcoded in de applicatie opnemen...

36 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Ketensamenwerking  Afspraken in de keten is een must (ketenarchitectuur)  Dominant thema nodig dat de partijen bindt – de klant!  Samenwerking tussen centrale- en lokale organisaties vraagt om centrale oplossingen met lokale vrijheden  Eigen dynamiek van de ketenpartners accepteren en toestaan  Mandaat vanuit de ketenpartners in het programma waarborgen

37 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Alignment Business en ICT  ICT als enabler voor Business ontwikkeling  Keten Werk en Inkomen heeft: een Suwi Gegevens Register een ketenarchitectuur een gemeenschappelijke applicatie voor de professional een uitwisselingsinfrastructuur  Doorontwikkeling vanuit de business  Robuust DKD (aanbod) én vraaggericht Samenwerken om vraag en aanbod bij elkaar te brengen Ontwikkeling van een gemeenschappelijk dienstverleningsconcept noodzakelijk Multichannel strategie Klantprocessen uitwerken Produkten en diensten catalogus

38 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! E-overheid versus de organisaties Wie neemt het voortouw?  Ontwikkeling loopt van organisatie, naar keten, naar landelijke overheid  Noodzaak van landelijke standaarden en produkten  Correctie- en terugmeldmechanisme  Digitale handtekening  Standaardisering uitwisseling van berichten  Initiatieven van partijen stimuleren én sturing vanuit e-overheid

39 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Stellingen

40 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Stelling 1 Samenwerking in één keten is al lastig, laat staan over ketens heen Landelijke sturing noodzakelijk!

41 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Stelling 2 Een standaard is niet 1 standaard Varianten zijn dagelijkse praktijk!

42 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Stelling 3 U bouwt de bouwstenen voor e-overheid Vanaf het begin rekening mee houden!

43 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Stelling 4 ICT gaat voor de business Eerst de snelweg, dan de toepassing

44 Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Workshopleiders:Ernst Jan van Nigtevecht (JustId) Arthur van der Krabben (BKWI) Bedankt voor uw aandacht Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Praktische keteninformatisering III Wonen, zorg en welzijn & ICT: verbinden en doorpakken! Workshop Technische realisatie: de architectuur."

Verwante presentaties


Ads door Google