De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16-10-00Steef Pas1 Hartelijk welkom 16-10-00Steef Pas2 Welkom in de colleges Sociotherapie team Sociotherapie Productgroep Volwassenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16-10-00Steef Pas1 Hartelijk welkom 16-10-00Steef Pas2 Welkom in de colleges Sociotherapie team Sociotherapie Productgroep Volwassenen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Steef Pas1 Hartelijk welkom

3 Steef Pas2 Welkom in de colleges Sociotherapie team Sociotherapie Productgroep Volwassenen

4 Steef Pas3 Werken in een therapeutisch milieu C.Janzig & J.Kerstens 4e druk Team Sociotherapie

5 Steef Pas4 Sociotherapie deel 5. sotheradeel567

6 Steef Pas5 Wat is sociotherapie Deel 1 Verkenning Deel 2 Theorie Deel 3 De individuele patiënt Deel 4 De groep Deel 5 De Praktijk Deel 6 Management Deel 7 Workshop

7 Steef Pas6 Deel 5. Praktijk van het therapeutisch milieu. Pagina Hoofdstuk 1: Werken met een leefgroep. Hoofdstuk 2: Werken met een communicatie groep. Hoofdstuk 3: Werken met een taakgroep. Hoofdstuk 4 Therapeutisch milieu en activiteitentherapie.

8 Steef Pas7 Pagina het samenstellen van de groep. S ekse, leeftijd en problematiek bepalen de soort van de groep : ontdekkend, confronterend leefgroepklimaat structurerende en ondersteunende milieus Deel 5 hoofdstuk 1 Werken met een leefgroep.

9 Steef Pas8 Deel 5 hoofdstuk 1 Werken met een leefgroep. Pagina De organisatie van de leefgroep: –grenzen, afspraken, flexibiliteit –rooster en invulling therapiepakket –huishouden –uitdaging en hospitalisatie

10 Steef Pas9 Deel 5 hoofdstuk 1 Werken met een leefgroep. Pagina Begeleiden van een leefgroep –hanteren van tijd en ruimte –In stand houden van therapeutisch milieu –contact houden –openhouden van communicatiekanalen –helpen of niet helpen

11 Steef Pas10 Deel 5 hoofdstuk 2 Werken met communicatiegroep Pagina De gespreksleider: –zwijgen stimuleert praten onderling. –vragen doorspelen naar groepsleden en cliënten onderling. –support op individuele uitingen.

12 Steef Pas11 Deel 5 hoofdstuk 2 Werken met communicatiegroep Pagina Richtlijnen: tijdbewaking, een voor een, cohesie, geen monologen of lange dialogen, stiltes, stemmen, besluiten, geen anonimiteit of gesprekken onder 4 ogen enz.

13 Steef Pas12 Deel 5 hoofdstuk 3 Werken met een taakgroep Pagina 322 Inleiding: Taakgroep: is een groep mensen die samen een taak verrichten of aan iets werken.

14 Steef Pas13 Deel 5 hoofdstuk 3 Werken met een taakgroep 3.2. Pagina 324. Taakgroep in het therapeutisch milieu moet overeenkomen met de doelstelling van het milieu.

15 Steef Pas14 Deel 5 hoofdstuk 3 Werken met een taakgroep 3.3. Pagina De praktijk : –het organiseren van de taak. –het uitvoeren van de taak –terugkoppeling op de verrichte taak.

16 Steef Pas15 Deel 5. hoofdstuk 4. Het therapeutisch milieu en de activiteitentherapie Pagina

17 Steef Pas16

18 Steef Pas17 Deel 5. hoofdstuk 4. Het therapeutisch milieu en de activiteitentherapie 4.2. Pagina 337 Activiteiten sluiten aan op de diverse therapeutische milieus. –supportief milieu voor ik behoud

19 Steef Pas18 Deel 5. hoofdstuk 4. Het therapeutisch milieu en de activiteitentherapie 4.2. Pagina 337 Activiteiten sluiten aan op de diverse therapeutische milieus. –supportief milieu voor ik behoud –sociaal therapeutisch milieu

20 Steef Pas19 Deel 5. hoofdstuk 4. Het therapeutisch milieu en de activiteitentherapie 4.2. Pagina 337 Activiteiten sluiten aan op de diverse therapeutische milieus. –supportief milieu voor ik behoud –sociaal therapeutisch milieu –supportief milieu voor ik opbouw

21 Steef Pas20 Deel 6 Management van het therapeutisch milieu. Pagina

22 Steef Pas21 Wat is sociotherapie? Deel 1 Verkenning Deel 2 Theorie Deel 3 De individuele patiënt Deel 4 De groep Deel 5 De Praktijk Deel 6 Management Deel 7 Workshop

23 Steef Pas22 Deel 6 Management van het therapeutisch milieu. 1. Inleiding in de organisatieleer. 2. Milieutherapeutische regelkunde. 3. Oppervlakte structuur. 4. Dieptestructuur. 5. Enige adviezen voor de praktijk. 6. De kwaliteit van een therapeutisch milieu.

24 Steef Pas23 Deel 6 Hoofdstuk 1 Inleiding in de organisatieleer. Pagina Organisatie: doel: uitvoer samenhang: gericht op doel begrenzing: plaats, tijd en ruimte wisselwerking intern en intern/extern

25 Steef Pas24

26 Steef Pas25 Deel 6 Hoofdstuk 1 Inleiding in de organisatieleer 1.3 pagina Aspecten uit de organisatietheorie: – basisbegrippen – structuur in een organisatie – Organisatie model Mintzberg

27 Steef Pas26 Deel 6 Hoofdstuk 1 Inleiding in de organisatieleer pagina Aspecten uit de organisatietheorie: – Basisbegrippen: dynamisch systeem, structuur

28 Steef Pas27 Deel 6 Hoofdstuk 1 Inleiding in de organisatieleer pagina Aspecten uit de organisatietheorie: – Structuur bureaucratisch model mechanistisch en organisch model professioneel model Specialisten model en Patiënt model

29 Steef Pas28

30 Steef Pas29 Deel 6 Management van het therapeutisch milieu. 1. Inleiding in de organisatieleer. 2. Milieutherapeutische regelkunde. 3. Oppervlakte structuur. 4. Dieptestructuur. 5. Enige adviezen voor de praktijk. 6. De kwaliteit van een therapeutisch milieu.

31 Steef Pas30 Deel 6 hoofdstuk 2 Milieutherapeutische regelkunde Pagina Wisselwerking tussen team en cliënten vraagt regelarbeid (378) 2.2. Niveaus van therapeutisch regelen: 2.2.1: voorbeeld 2.2.2: oppervlakte management 2.2.3: dieptemangement

32 Steef Pas31 Deel 6 hoofdstuk 2 Milieutherapeutische regelkunde 2.3. Pagina Organisatiemodel voor behandel- afdelingen: Organisatie van supportief milieu Organisatie van reconstructief milieu Organisatie van sociaal therapeutisch milieu

33 Steef Pas32 Deel 6 Management van het therapeutisch milieu. 1. Inleiding in de organisatieleer. 2. Milieutherapeutische regelkunde. 3. Oppervlakte structuur. 4. Dieptestructuur. 5. Enige adviezen voor de praktijk. 6. De kwaliteit van een therapeutisch milieu.

34 Steef Pas33 Deel 6 hoofdstuk 3 Oppervlaktestructuur pagina

35 Steef Pas34 Deel 6 hoofdstuk 3 Oppervlaktestructuur Pagina Oppervlaktestructuur: 3.1 Basisfilosofie Taakverdeling. 3.3 Communicatie. 3.4 Leiderschap.

36 Steef Pas35 Deel 6 Management van het therapeutisch milieu. 1. Inleiding in de organisatieleer. 2. Milieutherapeutische regelkunde. 3. Oppervlakte structuur. 4. Dieptestructuur. 5. Enige adviezen voor de praktijk. 6. De kwaliteit van een therapeutisch milieu.

37 Steef Pas36 Deel 6 hoofdstuk 4 Dieptestructuur pagina

38 Steef Pas37 Deel 6 hoofdstuk 4 Dieptestructuur Pagina Dieptestructuur problemen. 4.2 De afzonderlijke medewerker. 4.3 Behandelteam als groep. 4.4 Leiderschap.

39 Steef Pas38 Deel 6 Management van het therapeutisch milieu. 1. Inleiding in de organisatieleer. 2. Milieutherapeutische regelkunde. 3. Oppervlakte structuur. 4. Dieptestructuur. 5. Enige adviezen voor de praktijk. 6. De kwaliteit van een therapeutisch milieu.

40 Steef Pas39 Deel 6 hoofdstuk 5 Adviezen voor de praktijk pagina

41 Steef Pas40 Deel 6 hoofdstuk 5 Adviezen voor de praktijk Pagina Crisisinterventie 5.2 Omgaan met conflicten 5.3 Praktijk van het leiderschap

42 Steef Pas41 Deel 6 Management van het therapeutisch milieu. 1. Inleiding in de organisatieleer. 2. Milieutherapeutische regelkunde. 3. Oppervlakte structuur. 4. Dieptestructuur. 5. Enige adviezen voor de praktijk. 6. De kwaliteit van een therapeutisch milieu.

43 Steef Pas42 Deel 6 hoofdstuk 6 Kwaliteit van therapeutisch milieu pagina

44 Steef Pas43 Deel 6 hoofdstuk 6 Kwaliteit van therapeutisch milieu Pagina het begrip kwaliteit 6.2 Kwaliteitsbewust behandelbeleid 6.3 Behandelteam en kwaliteitsbewaking

45 Steef Pas44

46 Steef Pas45 Wat is sociotherapie Deel 1 Verkenning Deel 2 Theorie Deel 3 De individuele patiënt Deel 4 De groep Deel 5 De Praktijk Deel 6 Management Deel 7 Workshop

47 Steef Pas46 Deel 7 Workshop pagina

48 Steef Pas47 Deel 7 Workshop Pagina Doelstelling 1.2 Organisatie 1.3 Opzet 1.4 Voorbeelden

49 Steef Pas48 DIT IS HET EINDE Dank voor uw aandacht TEAM SOCIOTHERAPIE


Download ppt "16-10-00Steef Pas1 Hartelijk welkom 16-10-00Steef Pas2 Welkom in de colleges Sociotherapie team Sociotherapie Productgroep Volwassenen."

Verwante presentaties


Ads door Google