De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiegericht onderwijs L.H Fine Manager Techniek en ICT 4C-ID en wat nog meer St. Consortium Beroepsonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiegericht onderwijs L.H Fine Manager Techniek en ICT 4C-ID en wat nog meer St. Consortium Beroepsonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Competentiegericht onderwijs L.H Fine Manager Techniek en ICT 4C-ID en wat nog meer St. Consortium Beroepsonderwijs

2 1.Veranderde dossiers 2.Nieuwe vormen van leren St. Consortium Beroepsonderwijs Competentiegericht onderwijs

3 Als basis twee dossiers 1. Vakdossier 2. LLB St. Consortium Beroepsonderwijs Competentiegericht onderwijs

4 25-9-20144 St. Consortium Beroepsonderwijs Nieuwe dossiers Kerntaken Werkprocessen competenties componenten Prestatie-indicatoren

5 25-9-20145 St. Consortium Beroepsonderwijs Kerntaak 1 Vervaardigt plaatproducten Werkprocessen ABCDEFGHIJKLMNOPQRS Beslissen en activiteiteninitiëren Aansturen Begeleiden Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen Relaties bouwen ennetwerken Overtuigen en beïnvloeden Presenteren Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middeleninzetten Analyseren Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Plannen en organiseren Op de behoeften enverwachtingen van de ‘klant’richten Kwaliteit leveren 1.1Voorbereiden en bewerken van het plaatmateriaal xxx 1.2Machine productie gereedmaken xxx 1.3Bewerken en vervormen van het plaatmateriaal xxx 1.4 1.5Meten en controleren eigen werk xx 1.6Afronden bewerken en vervormen van het plaatmateriaal x Bijlage 1

6 25-9-20146 St. Consortium Beroepsonderwijs Kerntaak 1 Vervaardigt plaatproducten 1.1 Werkproces voorbereiden bewerken en vervormen van het plaatmateriaal Omschrijving:De Plaatconstructiewerker ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Hij verzamelt, leest en interpreteert de informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen en uitslagen, etc.). Als hem iets niet duidelijk is vraagt hij uitleg of aanvullende informatie. Hij controleert aangeleverde materialen, kiest en controleert gereedschappen en materieel. Gewenst resultaat:Alle relevante gegevens m.b.t. de werkopdracht zijn bekend. Werkopdracht kan efficiënt worden uitgevoerd. Materialen, gereedschappen en materieel zijn beschikbaar CompetentieComponent(en)Prestatie-indicatorVakkennis en vaardigheden Samenwerken & overleggen Anderen raadplegen en betrekken Afstemmen De Plaatconstructiewerker stemt in overleg met de leidinggevende de uitvoering van de werkzaamheden af waardoor de werkzaamheden effectief en efficiënt worden voorbereid. Vakkennis:  van benodigde materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen  van bewerkingstechnieken Vaardigheden:  m.b.t. samenwerken & overleggen in de context van het werkproces  in het bewerken van de materialen.  in het bedienen van gereedschappen.  t.a.v. Engels of Duits in voorkomende situaties. Vakdeskundigheid toepassen Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden Gevoel voor ruimte en richting tonen De Plaatconstructiewerker bereidt de werkzaamheden voor volgens de werkopdracht en instructie van de leidinggevende, zodat de werkopdracht efficiënt kan worden uitgevoerd. Materialen & middelen Inzetten Materialen en middelen doeltreffend gebruiken Materialen en middelen doelmatig gebruiken Goed zorgdragen voor materialen en middelen De Plaatconstructiewerker draagt zorg voor de aangeleverde materialen, middelen en gereedschappen en kiest de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen zodat het werk efficiënt en veilig kan worden uitgevoerd. Bijlage 2

7 Benaming materiaal is: Niveau 4 Projectwijzers Niveau 3 Projecttaken Niveau 2 Beroepstaken Aanpak vanuit complete context ( Hele taak benadering, complexe vaardigheden) Oplossingssystematiek in 7 of 4 fasen St. Consortium Beroepsonderwijs Leereenheden

8 25-9-20148 12 Projecten niveau 4 Volume van de opdracht

9 25-9-20149 12 123456 Projecten niveau 4 Projecttaken niveau 3 Volume van de opdracht

10 25-9-201410 12 123456 123121314151617187891011456 Projecten niveau 4 Projecttaken niveau 3 Beroepstaken niveau 2 Volume van de opdracht

11 25-9-201411 12 123456 123121314151617187891011456 Projecten niveau 4 Projecttaken niveau 3 Beroepstaken niveau 2 Beroeps handelingen niveau 1 Volume van de opdracht Praktijkopdrachten VMBO Diepgang 2-3-4

12 Registratie ASPECTEN Leereenheid

13 Monitor- procesregistratie/ beoordeling Registratie ASPECTEN Leereenheid

14 Monitor- procesregistratie/ beoordeling Registratie ASPECTEN Content / Informatie kennis Leereenheid

15 Monitor- procesregistratie/ beoordeling Registratie ASPECTEN Content / kennisVaardigheidstrainingenContent / Informatie kennis Leereenheid

16 Monitor- procesregistratie/ beoordeling Registratie ASPECTEN Content / kennisVaardigheidstrainingen JIT informatie/ begeleiderhandleiding Content / Informatie kennis Leereenheid

17 Monitor- procesregistratie/ beoordeling Registratie ASPECTEN Content / kennisVaardigheidstrainingen JIT informatie/ begeleiderhandleiding Leerlijnen Content / Informatie kennis DIALOOG Leereenheid 7 stappen http://www.youtu be.com/watch?v= MgLMNKxsMUg

18 Monitor- procesregistratie/ beoordeling Registratie ASPECTEN Content / kennisVaardigheidstrainingen JIT informatie/ begeleiderhandleiding Leerlijnen Content / Informatie kennis DIALOOG Leereenheid 7 stappen http://www.youtu be.com/watch?v= MgLMNKxsMUg Leerplan Uitgevers

19 Informatiebronnen www.consortiumbo.nl www.consortiumbo.eu digitaal werkenwww.consortiumbo.eu You tube : zeven stappen vmbo Catalogus Nodig ons gerust eens uit 25-9-201419

20 1.Competentieontwikkeling centraal 2.Het proces van leren, begeleiden, evalueren en beoordelen is één!! 3.Registreren / vastleggen 4.Competentie Assesment Programma CAP Leren, evalueren/beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

21 Opbouw van de opleiding Macrostructuur van leereenheden Toenemende complexiteit context Toenemende complexiteit opdrachten Toenemende zelfsturing Voortdurende beoordeling op product en proces Ontwikkeling Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

22 Uitgangspunten onderwijs 1. Competentieontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met zelfsturing. Ontwikkeling Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

23 Uitgangspunten onderwijs 2. De leerling is verantwoordelijk voor zijn competentieontwikkeling en het bewijzen daarvan. De begeleider is verantwoordelijk voor het succes hiervan!! Ontwikkeling Leren, evalueren/beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

24 HOOG LAAG Ontwikkeling Sturing Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

25 HOOG LAAG TIJD Materiaalsturing Docentsturing Ontwikkeling Sturing Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

26 HOOG LAAG TIJD Zelfsturing Ontwikkeling Sturing Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs Materiaalsturing Docentsturing

27 HOOG LAAG TIJD Zelfsturing Begeleiding HOE Wat Ontwikkeling Sturing Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs Materiaalsturing Docentsturing

28 HOOG LAAG TIJD Zelfsturing Begeleiding HOE Wat WAT Hoe Ontwikkeling Sturing Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs Materiaalsturing Docentsturing

29 HOOG LAAG TIJD Zelfsturing Begeleiding HOE Wat WAT Hoe COMPLEXITEIT ACBD Ontwikkeling Sturing Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs Materiaalsturing Docentsturing

30 Cyclus van leren evalueren en beoordelen Het proces Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

31 Het proces Leereenheid Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

32 Het proces Leereenheid Begeleiding Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

33 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Portfolio- dossier Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

34 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

35 Het proces Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Individuele beroepsproducten / resultaten Beroepsproducten / resultaten van de groep Procesregistratie (waargenomen gedrag) Gebruik van beoordelingsmix (instrumenten en beoordelaars) Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

36 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

37 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

38 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Beoordeling door team Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

39 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Beoordeling door team Reflectie / portfoliogesprek Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

40 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Beoordeling door team Reflectie / portfoliogesprek Beoordeling portfolio Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

41 Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Beoordeling door team Reflectie / portfoliogesprek Beoordeling portfolio POP Acties Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

42 Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Beoordeling door team Reflectie / portfoliogesprek Beoordeling portfolio POP Acties START Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

43 Het proces Leereenheid Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

44 Het proces Leereenheid Begeleiding Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

45 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Portfolio- dossier Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

46 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

47 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

48 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

49 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Beoordeling door team Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

50 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Beoordeling door team Reflectie / portfoliogesprek Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

51 Het proces Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Beoordeling door team Reflectie / portfoliogesprek Beoordeling portfolio Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

52 Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Beoordeling door team Reflectie / portfoliogesprek Beoordeling portfolio POP Acties Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

53 Leereenheid Begeleiding Producten/ resultaten en proces gegevens Portfolio- dossier Deelnemer vult competentie- scoretabel in Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen Leerling biedt resultaten / bewijs aan Beoordeling door team Reflectie / portfoliogesprek Beoordeling portfolio POP Acties START Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

54 Ontwikkelingsgericht kwalificeren Geen onderscheid tussen de manier van beoordelen om te leren of Beoordelen om te kwalificeren Het doel is wel anders!! Per opleiding een of meerdere kwalificerende taken Registratie Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

55 De ontwikkeling wordt zichtbaar in een toenemende complexiteit van A B C naar D Producten worden beoordeeld op: O – V – G Het gedrag / de competentie wordt beoordeeld op: D – A - G Registratie Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

56 Het gedrag (competentie) wordt dus bekeken tijdens het tot stand komen van het product en in relatie met de Kerntaak, werkproces en de prestatie-indicator Registratie Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

57 Competentie beoordeling op D-A-G D = Deels/ niet aangetoond competent gedrag: Je werkt onvoldoende volgens de prestatie- indicator en/of je bent niet voldoende actief en/of je zet te weinig kennis en vaardigheden in. A = Aangetoond competent gedrag: Je werkt volgens de prestatie-indicator, je bent actief en zet benodigde kennis en vaardigheden in. G = Goed aangetoond competent gedrag: Je werkt beter dan de prestatie-indicator vraagt, je bent pro-actief en zet kennis en vaardigheden bovengemiddeld in Registratie

58 Het beschouwen van competenties (3D) in de volgende relaties: Complexiteit context Complexiteit van de opdracht Getoonde niveau van de competentie Registratie A, B, C, D Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs D – A - G

59 25-9-201459 Overzicht beoordelen en registreren

60 25-9-201460 Leereenheid Producten Processen

61 25-9-201461 Leereenheid Producten Processen Monitor

62 25-9-201462 Leereenheid Producten Processen Kwalificatiedossier Kerntaak Werkprocessen Competenties Prestatie-indicatoren Monitor

63 25-9-201463 Leereenheid Producten Processen Kwalificatiedossier Kerntaak Werkprocessen Competenties Prestatie-indicatoren Beschrijving D-A-G Monitor Score D-A-G

64 25-9-201464 Leereenheid Producten Processen Kwalificatiedossier Kerntaak Werkprocessen Competenties Prestatie-indicatoren Beschrijving D-A-G Monitor Score D-A-G CompetentiescoretabelPortfolio

65 25-9-201465 Leereenheid Producten Processen Kwalificatiedossier Kerntaak Werkprocessen Competenties Prestatie-indicatoren Beschrijving D-A-G Monitor Score D-A-G CompetentiescoretabelPortfolio

66 Digitalisering Ontwikkeling Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

67 Visiestuk met beschrijving o.a. Didactische uitgangspunten Beoordelingsvormen Kwaliteit beoordelaar Wetenschappelijke onderbouwing Ontwikkeling Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

68 Starten met CGO -1 Vraagt competentieontwikkeling begeleiders tutor versus projectbegeleider en management Verandering in organisatie van: vaklessen, roosters, planning en inrichting Evalueren / beoordelen en begeleiding Omgaan met nieuwe begeleidingsinstrumenten Implementatie nieuw CGO materiaal

69 Starten met CGO -2 Implementatie nieuw CGO materiaal 1.Projectplan – plan van aanpak 2.Visie op pedagogisch-didactisch handelen 3.Evalueren, begeleiden, beoordelen en kwalificeren 4.Keuze inrichting / organisatie onderwijs – materialen / instrumenten 5.Teamontwikkeling: rollen - competentiemanagement 6.Samenwerking praktijkorganisaties / toeleverende scholen 7.Facilitering – randvoorwaarden onderwijskundig leiderschap pro-activiteit - cultuurverandering communicatie - informatie-uitwisseling

70 Starten met CGO -2 Implementatie nieuw CGO materiaal landelijke managementbijeenkomsten beleidsgroepen ( managers ) gebruikersbijeenkomsten zie Website contactgroep ------  ontwikkelgroep Training door consortiumcollega’s Communicatiemogelijkheden

71 www.consortiumbo.nl publicaties/nieuws/bestellen Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs

72 Vragen?? Bedankt voor de aandacht en een goede infodag gewenst ! Leren, evalueren / beoordelen en begeleiden in competentiegericht onderwijs


Download ppt "Competentiegericht onderwijs L.H Fine Manager Techniek en ICT 4C-ID en wat nog meer St. Consortium Beroepsonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google