De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PGB en verantwoord beleggen Dirk Wieman GBF/PGB oktober 2008 PGB en verantwoord beleggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PGB en verantwoord beleggen Dirk Wieman GBF/PGB oktober 2008 PGB en verantwoord beleggen."— Transcript van de presentatie:

1 PGB en verantwoord beleggen Dirk Wieman GBF/PGB oktober 2008 PGB en verantwoord beleggen

2 2 A.omgeving (intern/extern) B.PGB-raamwerk C.thema beleggingen: Threadneedle - mandaat Agenda PGB en verantwoord beleggen

3 deelnemers verzoeken tot integratie van ‘verantwoord beleggen’ in het beleggingsproces TV-programma ‘Zembla’ speelde rol in toegenomen bewustwording overtuiging dat rendement verantwoord beleggen ≥ rendement traditioneel beleggen commissielid rapport ‘De gearriveerde toekomst’ 3 Omgeving klimaatverandering traditionele energiebronnen niet onbeperkt hoog ontwikkelde samenleving … InternExtern PGB en verantwoord beleggen

4 1.Belangrijkste taak pensioenfonds: het uitkeren van een pensioen met het liefst een volledige toeslag (lees indexatie) 2.overtuiging rendement verantwoord beleggen ≥ rendement traditioneel beleggen □1 + 2 leidt tot conclusie dat ‘V.B.’ zin heeft □vraag: hoe kan een organisatie als GBF* ‘verantwoord beleggen’ integreren in haar beleggingsproces 4 PGB-raamwerk (1) * GBF is de uitvoeringsorganisatie voor PGB PGB en verantwoord beleggen

5 Gebaseerd op: ‘Corporate Governance’ in het algemeen 10 VN ‘global compact principles’ thema beleggingen implementatie datum 1 januari 2009 5 PGB-raamwerk (2) PGB en verantwoord beleggen

6 waarborgen onafhankelijk toezicht; transparant besturen van een onderneming; verantwoording afleggen aan en onderhouden van een goede relatie met aandeelhouders; eisen t.a.v. verslaglegging, beloningssysteem directie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, stemrecht aandeelhouders en kwaliteit van de ondernemingsleiding. 6 PGB-raamwerk (3) PGB en verantwoord beleggen Corporate Governance (CG) is het op een verantwoorde manier besturen van een (beursgenoteerde) onderneming. Denk hierbij aan o.a.: In de Nederlandse code voor CG staat dat pensioenfondsen gebruik moeten maken van hun rechten als aandeelhouder en daar verslag van moeten doen.

7 7 PGB-raamwerk (4) PGB en verantwoord beleggen 1.Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen □zelf aanwezig zijn bij de AVA’s van een selectie van Nederlandse ondernemingen; □vertegenwoordiging door collega-pensioenfondsen op de resterende Nederlandse AVA’s (nb vooraf discussie over het stembeleid); □Riskmetrics-vertegenwoordiging voor AVA’s van Europese ondernemingen: o.b.v. de belangen van institutionele beleggers wordt door Riskmetrics een zgn. ‘proxy-voting- beleid’ opgesteld. Recent in de belangstelling staan onderwerpen als beloningsbeleid en ESG-kwesties. PGB onderschrijft het belang van CG en is, voor zover haar schaalgrootte het toelaat, actief op dat gebied. PGB heeft haar beleid langs de volgende 3 sporen uitgezet:

8 2.Proberen een dialoog aan te gaan met ondernemingen via deelname aan ‘de stichting het Governance Platform’. Samen met andere Nederlandse pensioenfondsen wordt opgetreden als gesprekspartner voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. 3.Participatie in juridische procedures tegen ondernemingen die wet- en regelgeving overtreden en waarvan PGB aandelen heeft. Denk bijv. aan deelname in zgn. ‘class actions’. 8 PGB-raamwerk (5) PGB en verantwoord beleggen

9 Mensenrechten Principle 1: ondersteunen en onderschrijven van internationaal geaccepteerde mensenrechten; Principle 2: voorkomen medeplichtigheid bij schenden van mensenrechten. Arbeidsstandaarden Principle 3: erkennen en ondersteunen van vrijheid van vereniging (vakbondsrechten) en het voeren van collectieve onderhandelingen; Principle 4: beëindigen of afschaffen van gedwongen arbeid (slavenarbeid); Principle 5: beëindigen of afschaffen van kinderarbeid; Principle 6: beëindigen of afschaffen van discriminatie op de werkvloer. 9 De 10 VN-principles PGB en verantwoord beleggen

10 Omgeving Principle 7: ondernemingen moeten voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot milieurisico's; Principle 8: onderneem initiatieven tot het bevorderen van een grotere milieuverantwoordelijkheid; Principle 9: bemoedig de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën. Anti-Corruptie Principle 10: ondernemingen moeten elke vorm van corruptie bestrijden, inclusief afpersing en omkoping. 10 De 10 VN-principles PGB en verantwoord beleggen

11 De 10 VN-principles plus controversiële wapens als anti-persoons mijnen en clusterwapens □gebaseerd op deze principles “screenen” van de PGB portefeuille □‘non-compliant companies’ worden uitgesloten □DSR (Dutch Sustainability Research) verzorgt non-compliant lijst 11 PGB-raamwerk (6) PGB en verantwoord beleggen

12 Implicaties van non-compliant lijst: MSCI world developed markets: □totaal: 1.750 entities □non-compliant: 32 MSCI world developing markets: □totaal: 750 entities □non-compliant: 30 12 PGB-raamwerk (7) Source: DSR PGB en verantwoord beleggen

13 Verdere implicaties: externe managers: ‘customized benchmarks’ beleggingsfondsen worden uitgesloten ‘futures’ worden uitgesloten 13 PGB-raamwerk (8) PGB en verantwoord beleggen

14 14 Thema beleggingen (1) In de normportefeuille 2008 wordt 2% opgenomen voor verantwoorde beleggingen: vastrentende waarden: 39% aandelen: 43% onroerend goed: 8% grondstoffen: 4% (2 + 2%) commodities: 3% hedgefunds: 2% liquiditeiten: 1% PGB en verantwoord beleggen

15 Thema’s: elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen (solar, wind) micro-financiering onroerend goed omgeving (water, afval, CO2-reductie) 15 Thema beleggingen (2) PGB en verantwoord beleggen

16 € 60 mln Threadneedle mandaat: Absoluut rendement  ‘kostprijs’ verplichtingen is □‘20-30 jaar swaprate’ plus inflatie, waarbij inflatie = indexatie positieve ‘screening’ gebaseerd op: □omgeving additionele ‘screening’ gebaseerd op: □mensenrechten □kinderarbeid □corruptie 16 Thema beleggingen (3) PGB en verantwoord beleggen

17 Threadneedle mandaat: benchmark: MSCI world free portefeuille rendement: euribor (eonias) plus  (alpha) □backtests:  ≈ + 4,5% per jaar 17 Thema beleggingen (4) Extra:absoluut rendement gedreven beleggingen ondersteunen het uiteindelijke doel van een pensioenfonds. Dit mandaat is derhalve gestructureerd om een absoluut rendement te generen. Naast deze belegging voldoen ook andere nieuwe soorten van beleggingen aan deze doelstelling. Denk aan infrastructuur en ‘hedgefund of funds’. PGB en verantwoord beleggen


Download ppt "PGB en verantwoord beleggen Dirk Wieman GBF/PGB oktober 2008 PGB en verantwoord beleggen."

Verwante presentaties


Ads door Google