De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 1 Inhoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 1 Inhoud."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 1 Inhoud

2 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 2 1. Bestaansreden Efficiënte, correcte en effectieve overheidscommunicatie Wegwijsinformatie in de veelheid en diversiteit van overheidsdienstverlening Begrijpbare informatie ( Mattheuseffect ) Voor burgers, verenigingen en ondernemingen (primaire doelgroep) Ondersteunend voor werking lokale besturen als meest nabije overheid (secundaire doelgroep) Vermijden dat 308+ keer dezelfde informatie, al dan niet correct, verzameld en uitgeschreven wordt

3 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 3 2. Concept: interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus De catalogus van de overheidsdienstverlening is: -Interbestuurlijk -Geïntegreerd -Met gedistribueerde publicatie: -van centraal beheerde generieke informatie -en door lokale besturen aangevulde doorverwijsinformatie -En decentraal beheer -van specifieke informatie De catalogus van de overheidsdienstverlening is: -een instrument voor het delen van informatie -en géén (centrale, allesomvattende) website

4 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 4 3. Concept: interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus De catalogus van de overheidsdienstverlening: -Laat de deelnemende overheidsdiensten de keuze om de productomschrijvingen letterlijk over te nemen of verder aan te vullen of aan te passen. -Kan geautomatiseerd of manueel bevraagd worden. De catalogus van de overheidsdienstverlening -Centraliseert de generiek geldende informatie -Houdt bij waar meer gedetailleerde, zgn. specifieke informatie geconsulteerd kan worden.

5 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 5 3. Concept Tool voor informatie-uitwisseling –IPDC is geen website of front office tool –IPDC is een tool om informatie over de overheidsdienstverlening snel en accuraat te distribueren naar verschillende overheden. –En om verwijzigingen naar meer gedetailleerde informatie ter zake bij te houden –IPDC levert de informatie aan die websites ofwel kunnen overnemen ofwel verder kunnen bewerken. Publicatiemodel Redactiemodel

6 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 6

7 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 7 4. Aanpak Verschillende workshops –Workshop 1: briefing + algemene workshop De inleidende workshop. We toetsen het globale plaatje af, en werken dit verder uit. Hoe zit de centrale infrastructuur van de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus ineen en hoe kan een gemeentebestuur (en zijn leveranciers) er mee omgaan? Wie neemt welke rollen en verantwoordelijkheden op zich? Wat is de redactiebehoefte, en hoe wordt die vormgegeven? Wat zijn de do’s? Wat zijn de don’ts? Na afloop van deze workshop hebben de analisten een duidelijk zicht op wat de wensen en noden zijn van de verschillende partners. –workshop 2: processen We gaan dieper in op het centrale element: de processen. Hoe wordt de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus gevoed? Hoe wordt die ontsloten? Wat zijn de wensen en de noden? Welke zijn de mogelijkheden? Hierop wordt ingezoomd tijdens deze workshop. Na afloop hebben de analisten een duidelijk zicht op hoe de wensen en noden voor input en output van de producten- en dienstencatalogus, net zoals op de redactie die hierbij nodig is.

8 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 8 4. Aanpak –Workshop 3 - 14 u - 16.30 u – workshop 3: rollen en verantwoordelijkheden Nadat tijdens de vorige workshop het plaatje voor de werking van de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus duidelijk werd, is het nu hoog tijd om na te gaan hoe de organisatie hiervan vormgegeven kan worden. Wie neemt welke rol op? Wat is de rol voor de Vlaamse Infolijn? Wat doen de deelnemende gemeenten? Wat is de rol van de centrale redactie en wie maakt daar deel van uit? Hoe wordt deze redactie vormgegeven, en hoeveel personeel moet hiervoor vrijgemaakt worden? Deze workshop reikt m.a.w. de bouwstenen aan die uitgewerkt kan worden tot een (set aan) voorstellen die aan de bevoegde politieke kabinetten voorgelegd kan worden. –Nadien: gerichte vergaderingen Consolidatie vereisten Architectuurmeeting Kabinetten

9 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 9 5. Conclusies workshop 1 Geen exhaustieve lijst Nu nog mogelijkheid tot opmerkingen erop, straks niet meer! Product id –Goed bewaakte lijst –Opent op termijn tal van mogelijkheden Categorisatie –Beperkt –Lokaal te wijzigen –Geen taxonomie –Link naar verwante info –Doelgroepen/thematische lijsten – ondernemingenloket

10 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 10 5. Conclusies workshop 1 Productenfiche –Vaste veldenstructuur –Niet alle info verplicht –Alles kan lokaal gewijzigd worden (wenselijkheid) Generiek centraal / specifiek lokaal –Afhankelijk van product –Gedecentraliseerd model Database en publicatie –Afnemer kiest welke producten hij/zij overneemt –Lokaal wijzigen kan (vooral titel!) –Beschikbaar voor niet-overheden –Invoer via gemeenten Push/pull –Afhankelijk van mogelijkheden CMS/website

11 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 11 5. Conclusies workshop 1 Redactie –Broodnodig –Maar zo licht als mogelijk. –Algemene redacteurs en/vs domeinspecialisten –Bewaking id-list –Kan generieke info wijzigen –Betrokkenheid lokale besturen –Geregistreerde redacteurs, vertrouwen (!) –Eindredactie controleert post-factum –Bij wijzigingen wordt eindredactie wel verwittigd Initial load zo volledig mogelijk vs projectmatige start Begeleiding afnemers nodig


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 1 Inhoud."

Verwante presentaties


Ads door Google