De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 1 Inhoud 1.Bestaansreden 2.Concept: interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus 3.Principes 4.Aanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 1 Inhoud 1.Bestaansreden 2.Concept: interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus 3.Principes 4.Aanpak."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 1 Inhoud 1.Bestaansreden 2.Concept: interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus 3.Principes 4.Aanpak 5.Projectstructuur 6.De blik strak vooruit: enkele issues!

2 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 2 1. Bestaansreden Efficiënte, correcte en effectieve overheidscommunicatie Wegwijsinformatie in de veelheid en diversiteit van overheidsdienstverlening Begrijpbare informatie ( Mattheuseffect ) Voor burgers, verenigingen en ondernemingen (primaire doelgroep) Ondersteunend voor werking lokale besturen als meest nabije overheid (secundaire doelgroep) Vermijden dat 308+ keer dezelfde informatie, al dan niet correct, verzameld en uitgeschreven wordt

3 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 3 2. Concept: interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus De catalogus van de overheidsdienstverlening is: -Interbestuurlijk -Geïntegreerd -Met gedistribueerde publicatie: -van centraal beheerde generieke informatie -en door lokale besturen aangevulde doorverwijsinformatie -En decentraal beheer -van specifieke informatie De catalogus van de overheidsdienstverlening is: -een instrument voor het delen van informatie -en géén (centrale, allesomvattende) website

4 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 4 3. Concept: interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus De catalogus van de overheidsdienstverlening is: -Complementair met de andere websites die er al dan niet gebruik van maken: portaalsites, gemeentelijke websites, thematische websites,… -Complementair met thematische zoekmotoren of portalen zoals Premiezoeker, Rechtenverkenner, Aan de slag, … De catalogus van de overheidsdienstverlening: -Laat de deelnemende overheidsdiensten de keuze om de productomschrijvingen letterlijk over te nemen of verder aan te vullen of aan te passen. -Kan geautomatiseerd of manueel bevraagd worden. De catalogus van de overheidsdienstverlening -Centraliseert de generiek geldende informatie -Houdt bij waar meer gedetailleerde, zgn. specifieke informatie geconsulteerd kan worden.

5 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 5 3. Concept Tool voor informatie-uitwisseling –IPDC is geen website of front office tool –IPDC is een tool om informatie over de overheidsdienstverlening snel en accuraat te distribueren naar verschillende overheden. –En om verwijzigingen naar meer gedetailleerde informatie ter zake bij te houden –IPDC levert de informatie aan die websites ofwel kunnen overnemen ofwel verder kunnen bewerken.

6 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 6 3. Concept Publicatiemodel –Informatie wordt niet end-to-end beheerd door IPDC –Generieke informatie wordt naar de deelnemende websites gepubliceerd, en daar al dan niet gewijzigd overgenomen. –Publicatie is aangepast aan: Manueel overnemen van informatie, geautomatiseerd overnemen van publicaties In webstandaard en in tekstformaat Van individuele productomschrijvingen, over thematische selecties tot een volledige load. Ad hoc of door synchronisatie

7 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 7 3. Concept Redactiemodel –Generieke informatie wordt gedistribueerd naar alle aangesloten partners –Deze informatie moét volledig accuraat en up to date zijn. –Dit wordt verzekerd door een centrale redactie die de kwaliteit hiervan bewaakt. –De redactie bestaat uit twee soorten groepen Centrale redactiegroep die de informatie valideert en publiceert Specialistische expertengroepen die info aanleveren en nakijken.

8 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 8 3. Concept Organisatiestructuur gericht op samenwerking –Ontdekken nieuwe, vernieuwde, gewijzigde informatie –Kwaliteitsvolle verwijzingen –Redactiegroepen Rollen én verantwoordelijkheden –Invullen informatie: Om dat mogelijk te maken zijn duidelijk afgesproken rollen nodig –Verantwoordelijkheid afnemers Aanpassingen: wat kan wat kan niet? Aanvullingen: up to date houden? Aanvullen verwijzingen naar eigen info –Verantwoordelijkheid IPDC! (de Disclaimer)

9 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 9

10 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 10 4. Aanpak Consensusnota uitgewerkt na de politieke beslissing om een dergelijk project te verkennen In overleg tussen: –Contactpunt Vlaamse Infolijn (CPVI) –Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten (VVSG) –Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) –Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVe) Is slechts het startpunt voor de verdere analyse, met workshops waarin de uiteenlopende betrokkenen input leveren.

11 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 11 4. Aanpak Aan de hand van workshops –Aftoetsen –Versterken –Detailleren –Doel Geen afgewerkte antwoorden, wel voer voor de analisten Zij moeten nu de nodige antwoorden verzamelen, waarmee ze verder kunnen. Doel analyse –Haalbaarheidstoets –Functionele analyse (Wat moet het doen?) –Organisatiestructuur (Wie moet wat doen?) –Architectuurstudie (Hoe moeten we het bouwen?)

12 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 12 4. Aanpak Verschillende workshops –Vandaag: briefing + algemene workshop De inleidende workshop. We toetsen het globale plaatje af, en werken dit verder uit. Hoe zit de centrale infrastructuur van de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus ineen en hoe kan een gemeentebestuur (en zijn leveranciers) er mee omgaan? Wie neemt welke rollen en verantwoordelijkheden op zich? Wat is de redactiebehoefte, en hoe wordt die vormgegeven? Wat zijn de do’s? Wat zijn de don’ts? Na afloop van deze workshop hebben de analisten een duidelijk zicht op wat de wensen en noden zijn van de verschillende partners. –7 oktober- 14 u – 16.30 u – workshop 2: processen We gaan dieper in op het centrale element: de processen. Hoe wordt de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus gevoed? Hoe wordt die ontsloten? Wat zijn de wensen en de noden? Welke zijn de mogelijkheden? Hierop wordt ingezoomd tijdens deze workshop. Na afloop hebben de analisten een duidelijk zicht op hoe de wensen en noden voor input en output van de producten- en dienstencatalogus, net zoals op de redactie die hierbij nodig is.

13 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 13 4. Aanpak –21 oktober - 14 u - 16.30 u – workshop 3: rollen en verantwoordelijkheden Nadat tijdens de vorige workshop het plaatje voor de werking van de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus duidelijk werd, is het nu hoog tijd om na te gaan hoe de organisatie hiervan vormgegeven kan worden. Wie neemt welke rol op? Wat is de rol voor de Vlaamse Infolijn? Wat doen de deelnemende gemeenten? Wat is de rol van de centrale redactie en wie maakt daar deel van uit? Hoe wordt deze redactie vormgegeven, en hoeveel personeel moet hiervoor vrijgemaakt worden? Deze workshop reikt m.a.w. de bouwstenen aan die uitgewerkt kan worden tot een (set aan) voorstellen die aan de bevoegde politieke kabinetten voorgelegd kan worden. –Nadien: gerichte vergaderingen Consolidatie vereisten Architectuurmeeting Kabinetten

14 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 14 5. Projectstructuur Structuur - Projectgroep: - CORVE: Jan Godderis + Beslissingen over architecturen: Hans Arents - CPVI: Greet Agneessens - VVSG: Herman Callens - V-ICT-OR: Peter Hautekiet -Analisten -Kabinetten -Bestuurszaken en binnenlands bestuur -Minister-President -Stuurgroep - CORVE: Geert Mareels - CPVI: Mireille Van Pollaert - VVSG: Herman Callens - V-ICT-OR: Peter Hautekiet -Workshops en lokale besturen

15 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 15 5. Projectstructuur Timing –Start midden september –Analysefase 1: Algemeen + processen (sept – midden okt) Workshops: 25/9 (volledige dag), 7/10 (NM) –Analysefase 2: Rollen en verantwoordelijkheden (okt) Workshops: 21/10 (NM) –Analysefase 3: Vereisten (okt – 1 e helft nov) Beperkte workshop: 13/11 (NM) –Analysefase 4: Architectuur (nov) –Einde: eind november, begin december –Realisatie: 2010 –Opstart werking: eind 2010, begin 2011

16 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 16 6. De blik strak vooruit: enkele issues! Informatieaanlevering –Welke informatie? –Ontdekken van nieuwe, gewijzigde, gedateerde informatie –Redactiebehoefte: Wat? Wie? Wie welke onderwerpen? Hoeveel? Hoe vaak? –Rechtstreeks in toepassing met procedures & regels? Of buiten toepassing? –Verplichte deelname? Vrije deelname? Verantw IPDC én afnemers? –Hoe lokale info ontdekken Automatisch (standaard URL’s, herkenbare verwijzingen in CMS/Site + zoekmachine) Invoegen door lokaal bestuur – verplichting? … –Wat met foute links? Mail naar bestuur?  module voor link toevoegen – opvolgen van foutmeldingen? Automatisch naar homepage Verwijderen URL … –Hoe opstarten? IPDC (initial load) Nieuwe deelnemende besturen

17 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 17 6. De blik strak vooruit: enkele issues! Redactie –Verdeling in categorieën –> Vaste indeling of afwijking mogelijk? –Generiek – specifiek? -> Niet zo eenduidig! –Redactiegroep – experten(groepen): Wie? Verantwoordelijkheden? –Goedkeuringsprocedure? Wie? Wat? Hoe streng? –Foutencorrectie? Lokale besturen Publiek Ongedaan maken wijzigingen? –Hoe nieuw product aanvragen? publicatie –Rechtstreeks in site, of aanpasbaar/aanvulbaar –Volledig of deels –Updates: push/pull –andere media (papier, brochures)

18 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 18 6. De blik strak vooruit: enkele issues! Onderhoud –Foutenmelding –Formulier aanvraag nieuw product –Synchronisatie PUSH: de IPDC verwittigt de gemeentelijke website dat de informatie gewijzigd is –Voordelen: Nachtbatch en zekerheid informatie is correct –Nadelen: creatie van speciale interface naar elke CMS PULL: de gemeentelijke website moet aan de IPDC komen vragen of er wijzigingen zijn op de informatie –Voordelen: Gemeente haalt zelf info op –Nadelen: creëert veel verkeer naar de IPDC en onzekerheid over correctheid van informatie Eenduidige keuze of afhankelijk van mogelijkheden lokaal bestuur –Wijzigbare structuur, Herstel fouten Zoekfunctionaliteiten –Zoekfunctie Rechtstreeks –Onrechtstreeks: Google, Bing –Hoe gaan Google/Bing/… er mee om? –Synoniemenlijsten, …


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 1 Inhoud 1.Bestaansreden 2.Concept: interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus 3.Principes 4.Aanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google