De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 Archeologie, het archief van de ondergrond 29 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 Archeologie, het archief van de ondergrond 29 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 Archeologie, het archief van de ondergrond 29 november 2012

2 2 |

3 3 | STRONG en POL

4 4 | STRONG STRONG = rijksSTRuctuurvisie ONderGrond Meer info: www.rijksoverheid.nl Tussenrapportage STRONG Eerste insteek was: Mijnbouwactiviteiten – Rijksnetwerken – Waterwinning – Bouwgrondstoffen – Noordzee – Juridische kaders – ? Recente inzichten: STRONG verbreden  ook toplaag, programma-aanpak Ook analyses naar: –Aanwezigheid archeologische waarden in relatie tot ondergrondse activiteiten –Ontgrondingsproblematiek Limburg/Zandmaas in relatie tot archeologische waarden

5 5 | POL2014 - proces voorbereiden plan-MER fase 1: vergelijking alternatieven fase 2: beoordeling integraal voorkeursalternatief start planvormingsfase tussentijds richting geven discussies over prioritaire onderwerpen ontwerp POL en verordening discussie over visie formuleren beleidsteksten kaartbeelden opstellen verordeningsteksten sep 2012 dec 2013 apr 2013

6 6 | POL-Agenda Ondergrond 1.Herijk de bestaande belangen en reserveringen in de ondergrond (inclusief sturing). Heroverweeg intrekkingsbesluit grondwaterwinning Californië. 2.Geef een visie op ontwikkelingen in de ondergrond. 3.Bepaal de provinciale rol, waarbij duidelijk wordt hoe kan worden omgegaan met ondergrondbelangen (bestaand en nieuw) onderling en in relatie tot het gebruik van de bovengrond.

7 7 | Ondergrondthema’s In huidig POLNieuw Aardkundige waardenBodemstabiliteit: onderaardse kalksteengroeves Archeologische waardenBodemstabiliteit: stijging mijnwater Bodemstabiliteit: erosieEcosysteemdiensten Bodemkwaliteit (grond/grondwater)Geothermie Ondergrondse infraOpslag van CO 2 en andere gassen OntgrondingenOpslag van radioactief afval BodemsaneringWinnen van schaliegas/steenkoolgas Grondwater WKO

8 8 | Ondergrond, informatie vergaren  Oor voor Limburg  POL-Conferentie 20 september 2012  Participatiekalender www.limburg.nl  Studies  potentieelkaarten ondergrond  Enquête Bodem en Ondergrond  …

9 9 | Enquête Bodem en Ondergrond  Respons: 88% (29 van 33 gemeenten)  Speelt de Provincie (mede) een rol bij het wegnemen van belemmeringen en knelpunten bij de verschillende vormen van ondergrondgebruik?

10 10 | Vragen!

11 11 | ondergrond@prvlimburg.nl


Download ppt "Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 Archeologie, het archief van de ondergrond 29 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google