De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Farmaceutische zorg in NCare

Verwante presentaties


Presentatie over: "Farmaceutische zorg in NCare"— Transcript van de presentatie:

1 Farmaceutische zorg in NCare

2 Service Apotheek Zorgconcept
Oude  Nieuwe situatie Eerste- en Tweede Uitgifte Vervolg uitgifte Zorg+ Casussen Vastleggen in Zorg+ Afsluiting Om toch onze 2000 chronische patiënten te kunnen binden en boeien is het Service Apotheek zorgconcept herzien.

3 Van oude naar nieuwe situatie
Modulemap: papier FPZ registratie (Fit4Care): digitaal Gericht op EU en TU begeleiding en alle chronische patiënten Uitvoering door TV assistente per ziektebeeld Nieuw NControl NCare Zorg+ Koppeling AIS Gericht op chronische patiënten (probleemgericht) Uitvoering door hele team Hoofdstuk 1 t/m 4 uit de modulemap zit in Elearning Oude gegevens Fit4Care: in principe beginnen we opnieuw. Door verschil van werkwijze heeft het direct overhalen van patiëntgegevens vanuit Fit4Care niet zo veel zin. In nabije toekomst gaan we chronische patiënten zonder problemen geautomatiseerd van informatie voorzien (direct mail), testen sturen, enz. Verdere informatie volgt.

4 Van oude naar nieuwe situatie
Is jullie apotheek klaar voor de nieuwe situatie? Denk hierbij aan… Hoe is bij ons de Eerste en Tweede Uitgifte nu geregeld? Hoe leggen we dit vast? Wat kan er beter? Hoe zie je stoppers? Zowel inhoudelijk als communicatief Om met Zorg+ te kunnen starten is het belangrijk dat de EU en TU goed geregeld zijn. Vraag ervaringen aan de assistentes… Is de inhoudelijke kennis up-to-date? Is het team communicatief vaardig genoeg? Bij nogmaals klikken verdwijnen de mappen achter de prullenbak!

5 Meld dat het om een eerste uitgifte gaat
Mondelinge informatie Werking Bijwerkingen Gebruik Schriftelijke informatie Bijsluiter Folder Enz. Mogelijkheid tot stellen van vragen Vastleggen in AIS Handleiding per AIS Patiënt moet ervaren dat het een eerste uitgifte betreft!! Als je vertelt ‘U krijgt het voor de eerste keer, dus ik ga hier wat meer over vertellen’ wordt door patiënt dan ook als zodanig ervaren, zonder dat je het misschien heel anders doet dan voorheen. Eerst vragen wat ass. onder EU verstaat en welke info zij geven, daarna pas blok laten verschijnen

6 Herhalen van de EU instructie
Ervaringen? Voldoet het aan verwachting? Bijwerkingen ervaren? Enz. Herhalen van de EU instructie Mogelijkheid tot stellen van vragen Vastleggen in AIS Handleiding per AIS Eerst vragen wat ass. onder TU verstaat en welke info zij geven, daarna pas blok laten verschijnen

7 Ondersteunende materialen Eerste en Tweede Uitgifte
KNMP Richtlijn ter hand stellen Handleiding per AIS Uitgifte begeleiding per AIS Gespreksprotocollen Checklist Muismat Communicatie naar de patiënt E-learning Eerste en Tweede Uitgifte Diverse chronische aandoeningen Scholing Spreekkamer inrichting Overig Diverse voorbeelden in mapje na afloop. Geaccrediteerde nascholing ‘eerste en tweede uitgifte’ en diverse chronische aandoeningen, o.a. Astma en COPD, Astma/COPD en medicatie, Depressie, Diabetes en medicatie, Diabetes Mellitus, Hartvaatziekten, Hormonen 1, Hormonen 2, Oog.

8 Indien nodig herhalen van de instructie
Ervaringen? Voldoet het aan verwachting? Bijwerkingen ervaren? Enz. Indien nodig herhalen van de instructie Mogelijkheid tot stellen van vragen

9 Verzamel e-mailadressen!!
Begeleiding chronische patiënten groepen in Zorg+ Predoc: Direct mail Quiz Testen Adviesgesprek Enz. Begeleiding chronische groepen in Zorg+ (therapieontrouw en andere problemen die aan de hand van MFB’s aan het licht komen) Predoc: direct mail en quiz, testen, enz. worden in de toekomst toegevoegd in Zorg+ Verzamel nu alvast zo veel mogelijk adressen voor o.a. Predoc programma (versturen direct mail, quiz, test, aankondigingen, uitnodigingen voor bijv. diabetesweek, enz.). Verzamel adressen!!

10 Probleemgericht analyseren Stoppers Therapieontrouw
Medische Farmaceutische Beslisregels Communicatie naar de patiënt Gespreksprotocollen advies- en therapietrouwgesprek Aanvullende diensten Scholing Inhoudelijke E-learning Therapieontrouw %, zelf te wijzigen tenzij het een afspraak betreft Stopper, na EU niet meer geweest, afwijking 20% Medische Farmaceutische Beslisregels uitgebreider toelichten. Nu nog niet, maar zullen als toevoeging gaan gelden. Je kunt hierbij denken aan de aandachtspunten die je vroeger gebruikte bij de controle co-medicatie/therapietrouw, zoals gebruik van NSAID’s of niet-selectieve bètablokkers bij astma. Of geen statine bij diabetes. Enz. Aanvullende diensten communiceren (inhalatie-instructie, herhaalservice, Medicatierol, diabeteshulpmiddelen, enz.)

11 Voorbereiding om te starten…
Inlogcode NControl aan gemaakt? Internet Explorer 8 geïnstalleerd? Ga naar en log in Indien de inloggegevens niet bekend zijn, vraag de apotheker Vragen wie er al eens heeft ingelogd in NControl? Afstemmen verhaal hierop

12 NCare Ga naar het Tabblad NCare  Zorg+
Uitleggen wat de tabbladen inhouden (staat uitgebreid in de handleiding Zorg+, zowel in NControl als op Intranet)

13 Actielijst Ga naar de Actielijst Uitvinken Achmea Inco Module
Maak selectie en Toon patiënten Uitleggen wat er op de actielijst te vinden is. Uitvinken Achmea inco module. Driehoekje open klappen en therapietrouw selecteren (stoppers uit), voorlopig! Bij gnm: Seretide, Serevent en Spiriva, voorlopig!

14 Actielijst Filter evt. op geneesmiddel Selecteer een patiënt
Uitleggen wat er op de actielijst te vinden is Tegenwoordig staat er onder geneesmiddel ook een witte zoekbalk waarin (een deel van) de geneesmiddelnaam kan worden ingevuld. N (met rondje erom heen) = nieuwe melding (incl. de NIET afgehandelde meldingen)  ! = foutmelding, vanuit het AIS komt geen goed dag gebruik door  E = evaluatie patiënt, komt automatisch na een jaar naar voren als er dan een probleem is (therapie-ontrouw) of indien bij incidenteel gebruik

15 Casussen In groepjes uitwerken casus a.d.h.v. de volgende vragen:
Wat ga je als eerste doen, dus welke voorbereiding ga je treffen? Wat zie je in het profiel (MEP)? Wat ga je doen? Welke vragen stel je/welke informatie geef je?  Ken je klant….! Zaal in groepjes verdelen, verschillende ass bij elkaar. Ca min casussen behandelen, noteren en daarna bespreken. Casussen nog aanpassen? Ken je klant  Wat is de thuissituatie? Wat kun je nog meer voor hem betekenen? Succesverhalen tot nu toe delen met de assistentes?

16 Casus meneer Jansen Meneer Jansen, 26 jaar MEP:
Symbicort 200/6 2 dd 1 pufje Seretide diskus 50/250 2dd1 Salbutamol 200 zn, max 4dd1 Wat zie je in het profiel? Wat ga je doen? Welke vragen/informatie? Zaal in groepjes verdelen, verschillende ass bij elkaar. Ca min casussen behandelen, noteren en daarna bespreken. Uitwerking: zie losse casuïstiek (uitwerking is hoe het zou kunnen zijn). Voor nabespreking: Meneer staat op actielijst als stopper op Symbicort. Hij is geswitched naar Seretide (ander combinatiemiddel). In stap 1 zou je status Symbicort op gestopt kunnen zetten en vervolgens op voltooien klikken. Actiepunt is verder niet nodig. In kader van binden en boeien zou je kunnen bellen om te vragen naar ervaringen (Waarom is meneer overgestapt? Is huidige inhalator duidelijk? Is duidelijk waarom salbutamol alleen zo nodig gebruikt wordt?) Afh. van uitkomst eventueel telefoongesprek alsnog actiepunt maken en afronden. Succesverhalen tot nu toe delen met de assistentes?

17 Casus meneer de Wit Meneer de Wit, 53 jaar MEP:
Spiriva 18mcg 1dd1 Ipratropiumbromide 40mcg 3dd1 zn Simvastatine 40mg 1dd1 Doxycycline 100mg start 1dd2, dan 1dd1 Paracetamol 500mg 4dd2 zn Wat zie je in het profiel? Wat ga je doen? Welke vragen /informatie? Zaal in groepjes verdelen, verschillende ass bij elkaar. Ca min casussen behandelen, noteren en daarna bespreken. Uitwerking: zie losse casuïstiek (uitwerking is hoe het zou kunnen zijn). Voor nabespreking: Meneer staat op actielijst als therapieontrouw op Spiriva. In MEP valt op dat hij ook therapieontrouw op simvastatine is. Reden om te bellen naar patiënt en te vragen naar ervaringen (Weet meneer waarvoor hij diverse middelen gebruikt? Is huidige inhalator duidelijk? Is duidelijk waarom ipratropium alleen zo nodig gebruikt wordt?) Succesverhalen tot nu toe delen met de assistentes?

18 Vastleggen in Zorg+ Stap 1: Beoordeling en MEP
Stap 1 beoordeling en medicatie profiel Verklaring van de groene symbolen vóór het geneesmiddel:  !: medicatie  C: co-medicatie  O: overige medicatie

19 Vastleggen in Zorg+ Stap 1: Actiepunt aanmaken
Stap 1: actiepunt aanmaken, verwerken bovenstaande actiepunten

20 Stap 1: Actiepunt bewerken
Vastleggen in Zorg+ Stap 1: Actiepunt bewerken Vul de velden rode sterretje in. Uitleg termen; wat is episode? Wat is give? Wat is gtp? Wat is interventie? Te evalueren actiepunten bestaan uit diverse onderdelen; hieronder worden deze in het kort toegelicht: - Omschrijving: zelf in te vullen (voor eigen gebruik) - Episode: aandoening, hierin kun je de betreffende aandoening invullen - Rx: het betreffende geneesmiddel - GIVE; deze methode staat voor: Gebruik: hierbij wordt gekeken naar patiëntgerelateerde zaken zoals therapieontrouw en gebruiksongemak. Indicatie: in deze stap is het de bedoeling dat alle onderbehandelingen en overbehandelingen worden geïdentificeerd. Veiligheid: bij veiligheid komen overdosering, bijwerking, contra-indicatie en interactie aan bod. Effectiviteit: hierbij wordt gekeken of een geneesmiddel nog wel effectief is, er sprake is van onderdosering of een ongeschikte toedieningsvorm. - GTP: geneesmiddeltherapie gerelateerd probleem. Wat is het geconstateerde probleem? - Voorstel voor interventie: wat gaat u er aan doen? - Actie: met wie wordt overlegd? - Interventie: wat is er vervolgens aan gedaan?

21 Vastleggen in Zorg+ Stap 2: Samenvatting en gesprek
Bespreek het interventievoorstel met de patiënt en/of voorschrijver

22 Vastleggen in Zorg+ Stap 2: Verwerking
Velden met rood sterretje invullen, Uitleg termen, wat invullen bij interventie. NB Het formulier actiepunt is oorspronkelijk afkomstig uit SAMRT. In geval van Zorg+ zal in de meeste gevallen het interventievoorstel en de uitgevoerde interventie na het gesprek met de patiënt en/of arts ingevoerd worden en dus identiek zijn. Afgehandeld aanvinken

23 Vastleggen in Zorg+ Stap 2: Voltooien
Velden met rood sterretje invullen, Uitleg termen, wat invullen bij interventie. NB Het formulier actiepunt is oorspronkelijk afkomstig uit SAMRT. In geval van Zorg+ zal in de meeste gevallen het interventievoorstel en de uitgevoerde interventie na het gesprek met de patiënt en/of arts ingevoerd worden en dus identiek zijn. Afgehandeld aanvinken

24 Ondersteunende materialen Zorg+
Gespreksprotocollen therapietrouw en adviesgesprek Checklist therapietrouw Muismat Communicatie naar de patiënt Herhaalservice (folders, handleiding per AIS) Medicatierol (folders, handleiding) Aanvullende diensten Handleiding Zorg+ Samenvattingskaart Zorg+ Overig Denk bij aanvullende diensten richting patiënt ook aan diabeteshulpmiddelen, inhalatie-instructie, medicatiebeoordeling, medicatie-overzicht, handverkoop, enz.

25 Bespreek samen… Wat doen we al aan zorgverlening?
Wat kan verbeterd worden? Wat verandert er voor mij en mijn collega’s? Waar willen we naar toe en wat willen we bereiken? Samenvattend: Stel voor je eigen apotheek de volgende vragen Wat doe ik al aan zorgverlening: Hoe hebben we de EU, TU, Therapietrouwbegeleiding en Medicatiebeoordeling nu geregeld? Bespreek dit met de apotheker en het team. Maar keuzes. Begin bij goede EU en TU….Dit is de basis van therapietrouw  verwijs naar wat is verteld in de sheet EU en TU, de richtlijn en handleidingen die hiervoor beschikbaar zijn. Voor vragen FM of Joyce benaderen. Wat kan er verbeterd worden? Wat moeten we inhoudelijk en communicatief nog inregelen om hieraan te kunnen voldoen.  verwijs naar de e learning en checklisten die gebruikt kunnen worden. Communicatief??? Wat verandert er voor mij en de collega’s? in de nieuwe situatie is het veel meer een kwestie van teamwerk in plaats van Taakverantwoordelijke assistentes. Voorheen moest dit ingepland worden, nu moet het veel meer onderdeel worden van het werkproces. Ook dit moet ingepland worden, maar dan als vast onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Bespreek dit tijdens de werkbespreking hoe dit in te regelen, in afstemming met de FM. Wie zijn er uitvoerend? Wie zijn hiervoor geschikt? Waar willen we naar toe en wat willen we bereiken?  naar uitvoering Zorg+ is klantenbinding van de grote chronische patientengroep, de adviesgespreken en therapietrouwgesprekken worden gewaardeerd door de patient. Therapietrouwverbetering zorgt voor omzetstijging. Daarnaast dezelfde patient “dikker maken”. Voorzien van informatie over meerdere services van de apotheek.

26 Afsluiting Succes met het uitvoeren van het nieuwe Zorgconcept
Voor vragen neem contact op met je Formulemanager We nemen over ca. 2 weken contact op Uitdelen mapje materialen Over 2 weken contact opnemen door Projectmanager: Was alles duidelijk bij de bijeenkomst Is het gelukt de eigen situatie te bespreken met de apotheker Is het gelukt afspraken te maken binnen het team over hoe EU en TU uit te voeren Is het gelukt in te loggen in Zorg+ Zijn hier afspraken over gemaakt, wie doet wat, is er uitleg nodig Zo nee, waar loop je tegen aan en is het wenselijk dat de Projectmanager langskomt voor uitleg. Presentielijst!!


Download ppt "Farmaceutische zorg in NCare"

Verwante presentaties


Ads door Google