De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleid ZERO-KAP Presentatie door Rens de Groot tgv 100 ste Bestuursvergadering op 2 mei 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleid ZERO-KAP Presentatie door Rens de Groot tgv 100 ste Bestuursvergadering op 2 mei 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Beleid ZERO-KAP Presentatie door Rens de Groot tgv 100 ste Bestuursvergadering op 2 mei 2006

2 Doelstelling anno 1987 = doelstelling 2006 e.v. Het ondersteunen van het tot stand brengen van basisvoorzieningen voor menswaardige leefomstandigheden en inkomensverwerving (= hulpelement), Het ondersteunen van het tot stand brengen van basisvoorzieningen voor menswaardige leefomstandigheden en inkomensverwerving (= hulpelement), onder de voorwaarde van: onder de voorwaarde van: ZelfwerkzaamheidZelfwerkzaamheid zelforganisatie enzelforganisatie en in stand houden van de tot stand gebrachte voorzieningen = institutionbuildingselementin stand houden van de tot stand gebrachte voorzieningen = institutionbuildingselement

3 Doelgroep In collectief verband georganiseerde personen, die In collectief verband georganiseerde personen, die weliswaar tot de laagste inkomenscategoriën behoren, weliswaar tot de laagste inkomenscategoriën behoren, geen toegang hebben tot commerciëel kapitaal, geen toegang hebben tot commerciëel kapitaal, doch in staat zijn via arbeid het door zero-kap verstrekt kapitaal terug te betalen. doch in staat zijn via arbeid het door zero-kap verstrekt kapitaal terug te betalen.

4 Ambitie NB: zie SWOT-analyse en conclusies strategievergadering 2005 Nichespeler, beperkt aantal projecten van relatief kleine omvang, in netwerk met en complementair aan fondsen, particuliere initiatieven en grote “medefinancieringsorganisaties”. Nichespeler, beperkt aantal projecten van relatief kleine omvang, in netwerk met en complementair aan fondsen, particuliere initiatieven en grote “medefinancieringsorganisaties”. Kleinschalige initiatieven opsporen en bij elkaar brengen om elkaars doelstellingen te helpen verwezenlijken Kleinschalige initiatieven opsporen en bij elkaar brengen om elkaars doelstellingen te helpen verwezenlijken binnen een professioneel kader. binnen een professioneel kader.

5 Toegevoegde waarde van de formule Renteloosheid Renteloosheid Grace period Grace period Revolving fund elementen Revolving fund elementen Diversiteit garantievormen, Diversiteit garantievormen, Desgewenst directe betrokkenheid sponsor bij project Desgewenst directe betrokkenheid sponsor bij project

6 Positie Zero-kap in veld van ontwikkelingsorganisaties: Een positie vooraan in de ontwikkelingsketen, in een fase dus waarin de lokale organisatie nog in een opbouwfase verkeert. ( Hetgeen een relatief hoog risicoprofiel impliceert ). Een positie vooraan in de ontwikkelingsketen, in een fase dus waarin de lokale organisatie nog in een opbouwfase verkeert. ( Hetgeen een relatief hoog risicoprofiel impliceert ). Focus op projecten die qua schaal / fase van organisatievorming ( nog ) niet interessant zijn voor de grote medefinancieringsorganisaties; Focus op projecten die qua schaal / fase van organisatievorming ( nog ) niet interessant zijn voor de grote medefinancieringsorganisaties; Na succesvolle afsluiting project “in” voor voortzetting van de relatie ( lager risico ) Na succesvolle afsluiting project “in” voor voortzetting van de relatie ( lager risico ) institutionbuilding institutionbuilding

7 Besturingsmodel “Bewezen” professionele bestuursleden met breed ervaringsveld “Bewezen” professionele bestuursleden met breed ervaringsveld persoonlijke betrokkenheid bij projecten persoonlijke betrokkenheid bij projecten certificaatwaardig professioneel governancemodel en certificaatwaardig professioneel governancemodel en projectdirectie. projectdirectie. Toegankelijk en transparant. Toegankelijk en transparant. Besluitvorming geprotocolleerd. Besluitvorming geprotocolleerd. Projectmonitoring en verantwoording door bestuursleden / adviseurs. Projectmonitoring en verantwoording door bestuursleden / adviseurs. Waar mogelijk tevens projectmonitoring ter plaatse door TTP ( Thrusted Third Party ). Waar mogelijk tevens projectmonitoring ter plaatse door TTP ( Thrusted Third Party ).

8 Partners: particuliere fondsen zoals Femi, Liberty, Wilde Ganzen, Cordaid, SGHI, Habitat for Humanity, etc. Belangrijkste beleidslijnen 2006 / 2007 / 2008 Afronding professionalisering organisatie ( certificaat rijp maken ) Afronding professionalisering organisatie ( certificaat rijp maken ) Contacten leggen met potentiële partnerorganisaties tbv co-maker projecten Contacten leggen met potentiële partnerorganisaties tbv co-maker projecten Contacten leggen met notarissen tbv legaten Contacten leggen met notarissen tbv legaten Gerichte communicatie: nadruk op kleinschaligheid, co- makership en bewezen professionaliteit Gerichte communicatie: nadruk op kleinschaligheid, co- makership en bewezen professionaliteit Evaluatie succes- en faalfactoren projecten (critical performance indicators) Evaluatie succes- en faalfactoren projecten (critical performance indicators) Netwerk locale monitoren opbouwen Netwerk locale monitoren opbouwen

9 Communicatiebeleid Boodschap: “Samen doen we het zo” Boodschap: “Samen doen we het zo” Media: Media: website ( met projectvoorbeelden )website ( met projectvoorbeelden ) nieuwsbrief ( 2 x per jaar ) nieuwsbrief ( 2 x per jaar ) jaarverslag jaarverslag Doelgroep: Doelgroep: ( potentiële ) sponsoren / leningverstrekkers / co-makers / donateurs( potentiële ) sponsoren / leningverstrekkers / co-makers / donateurs persoonlijk netwerk bestuursleden persoonlijk netwerk bestuursleden notarissen ( persoonlijke aanbeveling door Ruud van Helden ? ) notarissen ( persoonlijke aanbeveling door Ruud van Helden ? )

10 Voorbeeld streefwaarden performance-indicators 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Partnerships 2 5 8 10 Partnerships 2 5 8 10 Projecten gerealiseerd 32 34.... Projecten gerealiseerd 32 34.... Projecten lopend 9...... Projecten lopend 9...... Projecten nieuw 2 4 7 10 Projecten nieuw 2 4 7 10 Volume leningen u/g …… + 50.000 +50.000 +50.000 Volume leningen u/g …… + 50.000 +50.000 +50.000 Organisatiekosten 51,5 55 60 65 Organisatiekosten 51,5 55 60 65 (zie eerdere fin. opstelling) (zie eerdere fin. opstelling) Giften / legaten 30 40 50 60 Giften / legaten 30 40 50 60 (zie eerdere fin. opstelling) (zie eerdere fin. opstelling)


Download ppt "Beleid ZERO-KAP Presentatie door Rens de Groot tgv 100 ste Bestuursvergadering op 2 mei 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google