De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 11 SBVR en CogNIAM in de praktijk door Harry Habets Huub Gillissen SBVR en CogNIAM in de praktijk door Harry.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 11 SBVR en CogNIAM in de praktijk door Harry Habets Huub Gillissen SBVR en CogNIAM in de praktijk door Harry."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 11 SBVR en CogNIAM in de praktijk door Harry Habets Huub Gillissen SBVR en CogNIAM in de praktijk door Harry Habets Huub Gillissen

2 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 22 Inleiding  Wie zijn wij  Wat is Kenniskunde  Wat is SBVR  Wat is CogNIAM  Samenhang  De Kennisdriehoek  De bachelor opleiding 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen

3 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 33 Wie zijn wij  Harry Habets Vanaf 1983 diverse functies bij het CBS Bachelor studie op basis van kenniskunde in 2005  Huub Gillissen Sedert 1982 bij het CBS verantwoordelijk voor het ABR proces 2005 de Bachelor op basis van kenniskunde afgerond 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen

4 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 44 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen Wat is kenniskunde? Kenniskunde is een generieke vaardigheid toegevoegd aan lezen, schrijven en rekenen, in beginsel voor iedereen Met Kenniskunde kan door structurering van kennis en informatie, sneller worden overgegaan tot het toepassen en benutten van de (bedrijfs)kennis en het oplossen van problemen

5 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 55 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen Wat is SBVR?  Semantics of Business Vocabulary and Business Rules  11 december 2007 een officiële standaard bij OMG  Kennisborging mogelijk in een standaardtaal  Geheel onafhankelijk van de technologie  Vergelijkbaar met een universele notatiewijze om bedrijfskennis te borgen  Bedrijfskennis beheersen zonder dubbelingen, overbodigheden, tegenstellingen of verouderingen

6 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 66 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen Wat is CogNIAM? CogNIAM is de op kenniskunde gebaseerde methodologie voor SBVR; CogNIAM (Cognition enhanced NIAM) is een verdere uitwerking van NIAM (Natuurlijke taal Informatie Analyse Methode)

7 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 77 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen Kennisdriehoek

8 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 88 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen CogNIAM Knowledge - Triangle Knowledge structuring Samenhang

9 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 99 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen SBVR ->Kennisdriehoek SBVR

10 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 10 Geïntegreerde bachelor Opleiding System Engineer op basis van natuurlijke taal verzorgd door PNA Training ism Hogeschool PBNA Accreditatie voor integratie in 2006 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen De opleiding

11 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 11 CBS in het kort  Doel  Eenheden  Relatie tussen eenheden 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen

12 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 12 Doel van het CBS 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen Het verzamelen en bewerken van gegevens met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap

13 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 13 Eenheden van het CBS 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen  Broneenheden  Juridische eenheden (CBS persoon)  Bedrijfseenheden  Ondernemingengroepen

14 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 14 Relatie tussen eenheden 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen OND 1 BE 1BE 2BE 3 JE 2 JE 3JE 4JE 5JE 6 JE 7 BRE 2BRE 3BRE 4 BRE 5BRE 7BRE 8BRE 9BRE A JE 1 BRE 1 KvKBD BRE 6 Splits Bundel/splits Bundel

15 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 15 Individuele gegevens Slagerij Janssen Omzet 2003€ 100.000 Slagerij Rutt Omzet 2003€ 50.000 Van Bal Slagerij Omzet 2003€ 75.000 Bakkerij het Stokbroodje Omzet 2003€ 80.000 Bakkerij het Graantje Omzet 2003€ 50.000 Bakkerij Frans Omzet 2003€ 25.000 Slagerijen Omzet 2003€ 225.000 Verwerken en de-identificeren Statistische informatie over groepen Bakkerijen Omzet 2003€ 155.000 Verwerken en de-identificeren Statistische informatie 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen

16 123452003OmzetSlagerijen100.000 678992003OmzetSlagerijen50.000 565652003OmzetSlagerijen75.000 EenheidIdPeriodeVariabeleNaamActiviteitWaarde EnquêteWaarde PeriodeVariabeleNaamActiviteitWaarde StatistischeWaarde 2003OmzetSlagerijen225.000 Verwerken en de- ïdentificeren 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen Statistische informatie In 2003 bedraagt de totale Omzet bij de Slagerijen 225.000 Euro. Bij de slagerij met eenheid 12345 is in 2003 een Omzet geregistreerd van 100.000 Euro. ** * *

17 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 17 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen Praktijkvoorbeelden  Bestaande applicatie (hart v/h ABR)  Nieuwe applicatie (Congo)

18 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 18 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (bestaand) 4.Onze ervaring 5.Vragen Bestaande applicatie  Opdracht  Doel  Aanpak  Opzet  Resultaat

19 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 19 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 19 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (bestaand) 4.Onze ervaring 5.Vragen Maak voor zowel eindgebruikers alsmede de IT-wereld een heldere beschrijving van het ABR (centraal register), waarbij de structuren en begrippen duidelijk naar voren komen Opdracht

20 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 20 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (bestaand) 4.Onze ervaring 5.Vragen  Een compleet beeld van de structuren  Heldere beschrijving van het systeem  Voor IEDEREEN begrijpelijk Doel

21 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 21 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (bestaand) 4.Onze ervaring 5.Vragen  Inventarisatie huidig systeem (circa 3800 variabelen, kolommen of rubrieken)  Gesprekken met eindgebruikers en IT-wereld  Beschrijving systeem, waarbij voorbeelden veelzeggend zijn  Feedback koppeling met her-ontwerpgroep Aanpak

22 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 22 Opzet BRE 1 OND 1 BE 1 JE 1 JE 2 BRE 2BRE 3 GROTE KAASUNIE BV OUDE KAAS PENSIOEN KvK BD Inhoudsvoorbeeld Losse JE 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (bestaand) 4.Onze ervaring 5.Vragen PENSIOENKAAS B.V.

23 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 23 Opzet Inhoudsvoorbeeld Bundel Bundel OND 1 BRE 4 BE1 JE 1 JE 2 BRE 1 BRE 2BRE 3 JANSSEN HOLDING BV WERKMY JANSSEN BV JANSSEN HOLDING BV HOLDING JANSSEN BV WERKMY JANSSEN BV JANSSEN HOLDING BV KvK BD 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (bestaand) 4.Onze ervaring 5.Vragen

24 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 24 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (bestaand) 4.Onze ervaring 5.Vragen  756 begrippen en daarbij horende begripsomschrijvingen  422 Variabelen  56 Feittypediagrammen  254 Zinsjablonen  198 Beperkingsregels  15 Afleidingsregels Resultaat

25 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 25 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (nieuw) 4.Onze ervaring 5.Vragen Nieuwe applicatie  Opdracht  Doel  Aanpak  Opzet  Resultaat

26 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 26 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (nieuw) 4.Onze ervaring 5.Vragen Ontwerp een geautomatiseerd systeem voor de ondernemingenbeheerders waarbij de diverse, binnen het CBS aanwezige en raadpleegbare, bronnen bijeengebracht worden om een gewenste vergelijking uit te kunnen voeren Opdracht

27 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 27 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (nieuw) 4.Onze ervaring 5.Vragen  Meer samenhangende data tussen de diverse enquêtes  Creëren van uniformiteit met betrekking tot controleren  Plausibiliteit controles effectiever en efficiënter uitvoeren  Gestandaardiseerde verantwoording van uitgevoerde vergelijkingen door middel van vooraf gedefinieerde controles Doel

28 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 28 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (nieuw) 4.Onze ervaring 5.Vragen  Inventarisatie van de ‘oude’ werkwijze  Beschrijven van begrippen in helder Nederlands  Inventarisatie van wensen en eisen op basis van concrete voorbeelden. Zowel voor de gebruikers als ook voor het management  Inventarisatie van de interne beschikbare bronnen en de daarbij horende bronbeschrijvingen Aanpak

29 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 29 Opzet 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (nieuw) 4.Onze ervaring 5.Vragen  Data uit meerdere bronnen  Variabelen getransformeerd naar uniforme variabelen  Vooraf gedefinieerde controles  Uniforme rapportage  Management tool  Generiek systeem

30 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 30 concerncoördinator ABR 1 2 5 Rapport 6 4 Enquête gegeven 3 De oude manier van vergelijken 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (nieuw) 4.Onze ervaring 5.Vragen

31 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 31 ABR Enquête A Enquête B Enquête C CDC tabellen 1 5 4 Rapportage 7 Vooraf gedefinieerde geconstateerde verschillen 6 Monitoren 8 9 2 concerncoördinator Voorschriften 3 Nieuwe wijze van vergelijken 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (nieuw) 4.Onze ervaring 5.Vragen

32 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 32 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden (nieuw) 4.Onze ervaring 5.Vragen Resultaat  801 begrippen en daarbij horende begripsomschrijvingen  264 Variabelen  68 Feittypediagrammen  267 Zinsjablonen  268 Beperkingsregels  38 Afleidingsregels

33 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 33 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen Onze ervaringen  Algemeen  Positief  Aandachtspunten

34 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 34  Volledig volgens kenniskunde (CogNIAM) beschreven systeem  Volledige, in helder Nederlands, beschrijving van het systeem  De informatie sneller en compleet beschikbaar  Uniformiteit in presentatie en foutdetectie Algemeen 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen

35 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 35 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen  Gebruikers vinden zich serieus genomen, ze krijgen wat ze willen en in hun taal  het structureel werken met concrete voorbeelden en het verwoorden ervan  Discussie over de inhoud van een begrip wordt productief uitgevoerd  IT is nu zeer te spreken over de beschrijving  Kenniskundige beschrijving als onderdeel van kwaliteitsborging Positief

36 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 36 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen  Begrippen moeten onderhouden worden en vergt tijd  Aanpassingen aan het systeem moeten ook geregistreerd worden  Lobby voor een registratiepakket  Enige kennis van Doctool is vereist Aandachtspunten

37 37 Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht37 Vragen 1.Inleiding 2.CBS in het kort 3.Praktijkvoorbeelden 4.Onze ervaring 5.Vragen


Download ppt "Presentatie BRPN 9 september 2008 Utrecht 11 SBVR en CogNIAM in de praktijk door Harry Habets Huub Gillissen SBVR en CogNIAM in de praktijk door Harry."

Verwante presentaties


Ads door Google