De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Een andere invalshoek: antropologie in de praktijk van de gezondheidszorg © Cor Hoffer cultureel antropoloog / socioloog Parnassia Bavo Groep e-mail:

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Een andere invalshoek: antropologie in de praktijk van de gezondheidszorg © Cor Hoffer cultureel antropoloog / socioloog Parnassia Bavo Groep e-mail:"— Transcript van de presentatie:

1 1 Een andere invalshoek: antropologie in de praktijk van de gezondheidszorg © Cor Hoffer cultureel antropoloog / socioloog Parnassia Bavo Groep e-mail: c.hoffer@parnassiabavogroep.nl

2 2 Inspiratie: promotieonderzoek Universiteit Leiden (1995 - 2000) naar islamitische genezers en hun cliënten in Nederland onderzoek voor de GGZ (2002 - heden) naar de manier waarop allochtone Nederlanders psychische problemen beleven ervaringen deskundigheidsbevordering

3 3 Onderwerpen: interculturalisatie/diversiteit in de gezondheidszorg relevantie antropologie voor de gezondheidszorg deskundigheidsbevordering conclusies

4 4 Interculturalisatie/diversiteit in de gezondheidszorg: visie zorginstellingen (integraal en/of categoraal) beleid (inzake inhoud en personeel) praktijk: diagnostiek, behandeling en communicatie opleidingen

5 5 Antropologen in de gezondheidszorg: beleidsmatig onderzoek deskundigheidsbevordering

6 6 Deskundigheidsbevordering: kennis inzicht

7 7 Betekenis cultuur voor de zorg: beleving van ziekte en problemen uiting geven aan ziekte en problemen omgang met ziekte en problemen hulpzoekgedrag

8 8

9 9

10 10

11 11 Mededeling Wij delen onze Marokkaanse broeders mee dat een ieder die een fqîh wil raadplegen, die is gespecialiseerd in de genezing van ziekten zoals (ten gevolge van) betovering, tqaf (meestal: impotentie als gevolg van magie), huiduitslag?, kinderziekten, de wens om te trouwen of zaken die betrekking hebben op werk en handel, contact kan opnemen met het volgende adres:....................................... Bezoekuren van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. (vertalingen T.A.P. Lammers)

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Medische paradigma’s: reguliere geneeskunde complementaire geneeswijzen: sport, massages, kruiden en voedings- supplementen alternatieve geneeswijzen: homeopathie, healing/religieuze geneeswijzen

18 18 Verklaringsmodellen (VM’s): disease (visie arts / hulpverlener) illness (visie, belevingswereld cliënt)

19 19 Effectiviteit psychotherapeutische interventies (Goosens 2010): specifieke factoren15 % non-specifieke factoren: - gemeenschappelijke elementen (vertrouwen, werkrelatie etc.) 30 % - placebo15 % - externe factoren40 % ------- totaal 100 %

20 20 Interculturele communicatie: begrippen cultuur: manier van leven levensbeschouwing: levensvisie religie: betrokkenheid op het transcendente

21 21 Leefwereld cliënten: individu / persoon sekse leeftijd opleiding sociaal-economische positie (sub)cultuur religie

22 22 Twee benaderingen concept cultuur: statische benadering dynamische benadering

23 23 Wij- en ik-culturen: wij-cultuur: –groep bepaalt identiteit –sociale controle –eer –schaamte ik-cultuur: –individu bepaalt identiteit –anonimiteit –zelfontwikkeling –schuld

24 24 ‘Cultuur’ als concept in de zorg: ‘culturaliseren’: stereotypering verengen cultuur tot religie negeren subculturele verschillen negeren invloed veranderingen in land van herkomst benadrukken verschillen en negeren overeenkomsten

25 25

26 26

27 27 Diversiteit en dynamiek: Surinaamse Nederlanders: Afrosurinamers, Hindostanen (hindoes, moslims), Javanen etc. Turkse Nederlanders: soennieten, alevieten, Arabieren, Turken, Koerden Marokkaanse Nederlanders: Berbers, Arabieren

28 28

29 29 Twee kanten van dezelfde medaille: enerzijds is de mens produkt van zijn of haar cultuur anderzijds is de mens producent van zijn of haar cultuur

30 30 Wat te doen? kennis alleen volstaat niet: het gaat om inzicht in de dynamiek van de alledaagse leefwereld van cliënten

31 31 Deskundigheidsbevordering: trainingen (o.m. cultureel interview) lezingen intervisies casuïstiekbesprekingen

32 32 Cultural Formulation of Diagnosis (CFD): Aanvulling op DSM IV Doel: systematisch achterhalen van: *leven patiënt *(medische) geschiedenis patiënt *(culturele) belevingswereld patiënt *hulpzoekgedrag patiënt *sociaal-culturele context

33 33 5 aspecten CFD: 1. culturele identiteit 2. verklaringsmodellen 3. sociaal-culturele situatie van de patiënt 4. culturele elementen in de relatie tussen patiënt en hulpverlener 5. culturele factoren in diagnostiek en behandeling

34 34 Cultureel interview: concrete uitwerking CFD aanvulling op gangbare intake vergt korte training en flexibele inzet

35 35 Ter illustratie: casus Marokkaans-Nederlandse vrouw 27 jaar psychische en fysieke problemen religieuze genezer: ‘la’kes’ huisarts fysiotherapeute: uitleg relatie lichaam en geest koran lezen: zelfbezinning

36 36 Conclusies: diversiteit: visie, beleid, praktijk en onderwijs antropologie: beleid, onderzoek en deskundigheidsbevordering deskundigheidsbevordering: kennis én inzicht


Download ppt "1 Een andere invalshoek: antropologie in de praktijk van de gezondheidszorg © Cor Hoffer cultureel antropoloog / socioloog Parnassia Bavo Groep e-mail:"

Verwante presentaties


Ads door Google