De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM WELKOM Nationaal Showcongres 2005 Nationaal Showcongres 2005 15 januari 2005 Mercure hotel Nieuwegein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM WELKOM Nationaal Showcongres 2005 Nationaal Showcongres 2005 15 januari 2005 Mercure hotel Nieuwegein."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM WELKOM Nationaal Showcongres 2005 Nationaal Showcongres 2005 15 januari 2005 Mercure hotel Nieuwegein

2 AGENDA Opening en terugblik 2004 NK Show 2004 Reglementering en juryzaken 2005 Masterplan (Inter)nationale ontwikkelingen PAUZE

3 AGENDA -2 Parallelle sessies –Jeugdbeleid –Aannemen van optredens –Ledenwerving General Effect >> BORREL > BORREL <<

4 Huishoudelijke mededelingen In deze zaal niet roken Roken in de pauze buiten de zaal

5 Introductie Doelstelling van het Nationaal Showcongres: De sector een mogelijkheid aanbieden met specifieke informatie voor en over de sector

6 Terugblik 2004

7 Concoursen Educatie Reglementering & Juryzaken

8 Concoursen 2004 4 Showconcoursen onder Landelijk Showreglement –Huizen –Assen –Dokkum –Schiedam NK Show in Den Haag

9 Educatie 2004 2 clinics over General Effect –Assen –Hilversum Driedaagse clinic over Programma opbouw

10 Reglementering & Juryzaken 2004 Nieuw Nationaal Showreglement verder uitgewerkt Advisering en uitwerken van WMC Reglementering Landelijke jurydag Aantal aspirant juryleden getoetst

11 NK SHOW 2004

12 NK Show 2004 Doelstelling stijlen bijelkaar Organisatie bij NFCM namens de LMO’s Evaluatie met LMO’s geweest maar nog niet met DCE DCE Championships 2005 wel al gepland zonder overleg LMO’s (nog) geen NK gepland

13 Reglementering & Juryzaken 2005

14 Showband Style

15 Uitgangspunten Showbandstyle: De muziek is leidend voor het ontwerp; dit moet zichtbaar gemaakt worden in de beoordeling en de score. Beoordeling niet op individu of separate groepen gericht maar op eindproduct; dus geen veldjury. General Effect moet aandacht krijgen

16 Wijzigingen showbandstyle General Effect (30% v/d score) Muziek (40% van de score) Visueel (30% van de score)

17 Juryteam 1 jurylid General Effect 2 juryleden muziekanalyse 2 juryleden visuele analyse Conclusie: van 6 naar 5!

18 Jurylid 1: General Effect totaal 300 punten Music Effect – 200 punten – effectiviteit van het muzikale repertoire (100) – effectiveit van de muzikale uitvoering (100) Visual Effect – 100 punten – effectiviteit van het visuele ontwerp (50) – effectiviteit van de visuele uitvoering (50)

19 Jurylid 2 en 3 Muziekanalyse: totaal 400 punten Beide juryleden beoordelen – adv het geschreven muzikale boek – de uitvoering van dat boek. Zij geven beiden voor alle onderdelen cijfers en hun totaal wordt gemiddeld. Dit omdat het systeem gebaseerd is op het beoordelen van het eindproduct.

20 Jurylid 2 en 3 Muziekanalyse: totaal 400 punten Technische uitvoering (200) – Klankverhouding – Klankgehalte, timbre en indien van – toepassing zuiverheid en intonatie – Techniek – Articulatie – Samenspel – Ritmische interpretatie – Tempo en puls – Timing

21 Jurylid 2 en 3 Muziekanalyse: totaal 400 punten Artistieke uitvoering (200) – Expressie en uitdrukkingsvaardigheden – Interpretatie van stijl en idioom – Frasering – Dynamisch pallet – Nuancering

22 Jurylid 4 en 5 Visuele analyse: totaal 300 punten Beide juryleden beoordelen de uitvoering van het visuele boek. Zij geven beiden voor alle onderdelen cijfers en hun totaal wordt gemiddeld. Dit, omdat het systeem bij de showbandstyle niet gebaseerd is op een analytische beoordeling zoals bij de corpsstyle maar op het beoordelen van het eindproduct.

23 Jurylid 4 en 5 Visuele analyse: totaal 300 punten Visuele uitvoering korps (200) – Technische kwaliteit (50) –beheersing en controle –samenhang in het ensemble –projectie van de stijlen –Accuratesse (50) –gecontroleerdheid en balans van de vormen en figuraties –oriëntatie –timing –Visuele artisticiteit (100) –expressie –visuele frasering –gevarieerdheid –visuele muzikaliteit

24 Jurylid 4 en 5 Visuele analyse: totaal 300 punten –Accuratesse (50) richtingen –onderlinge afstanden –stops en turns –beheersing van instrumenten (visueel) en – attributen –vormcontrole –tempo en puls controle –Technische kwaliteit (50) –Lichaamshouding en 'lichaamsarticulatie' –gedrevenheid en individuele controle –herstellen –visie en begrip met betrekking tot vormen en – figuraties –stijl en idioom interpretatie –uniformiteit en stijl

25 Samengevat Voor showbanstyle verdwijnen de volgende beoordelings-onderdelen: –Melodiegroep –Slagwerkgroep –Visuele ondersteuning Nieuw te beoordelen onderdeel: ‘GE’. Terug van 6 naar 5 juryleden. Geen veldjuryleden. Onderscheid tussen korpsen met en zonder visuele ondersteuning verdwijnt

26 Drumcorps Style

27 Inmiddels 5 jaar min of meer ongewijzigd Inhoud inmiddels 10 jaar oud Op gebied van de Visual onderdelen zijn er aanpassingen in manual nodig

28 Visual Color Guard van 4 naar 6 boxen Criteria worden gewijzigd Teksten worden verduidelijkt en verdiept Meer afstemming Vooruitlopend op totale evaluatie van Drumcorpsstyle DCI reglementering is en blijft anker en richtinggevend

29 Masterplan Werkgroep Masterplan Paul Doop

30 Masterplan Structuur Doelstellingen Waar staan we nu Paar relevantie adviezen toegelicht

31 Structuur Werkgroep: –Charles van Zanten –Henk Mennens –Henk Smit –Paul Doop

32 Structuur - 2 Algemene Commissie toetst de voorstellen namens de LMO’s –Unisono –KNFM –NFCM –FKM –BvO

33 Doelstellingen Vereniging Omgeving Imago Artistiek

34 Waar staan we nu Masterplan is door bijna alle partijen goedgekeurd behalve FKM Werkgroep moet plan van aanpak maken voor 31 maart a.s. –Volgordelijkheid –Plan van Aanpak –Financiële onderbouwing Starten in Q2

35 Inrichting regie commissie show Commissie met een permanent karakter. Ingesteld op de diversiteit van de sector. Gevraagd en ongevraagd adviseren. Ondersteuning moet zich richten op: –Opleiding individuele muzikant/performer. –Opleiding artistiek kader. –Repertoire. –Kwaliteit van het product van de korpsen. –Jurylijsten en jurysystematiek. –Internationale betrekkingen –Informatievoorziening –Bandcoaching, counceling.

36 Optimaliseren Nat. Showcircuit Optimale inrichting van het Nat. Showcircuit. –Deelname Showbandstyle en Corpsstyle. –Uitmondend in een Nationaal Kampioenschap Inrichting taakgroep NK met als doel: –Samenwerking tussen FKM, KNFM, NFCM en Unisono. –Ontwikkelen van plan. Belangrijke aandachtspunten: –Aantrekken van grote publieksgroepen. –Aansprekende accommodaties. –Clustering met als doel grotere deelname. –Aantrekking op jeugd en jongeren. –Imago.

37 Opzetten vernieuwd jurysysteem Juiste man/vrouw als jurylid actief. –Vakinhoudelijke deskundigheid. –Affiniteit. Garantie kwaliteit van beoordeling. De volgende veranderingen moeten, in nauw overleg met LMO’s, worden doorgevoerd: –Opstellen profielschetsen voor juryleden. –Samenstelling jurylijst. –Centrale regie mbt inzetten juryleden en gebruik LJS. –Opstellen protocol voor overleg jury, kader en organisatie. –Zorgdragen voor goede inhoudelijke verslagen in bladen. –Protocol afhandeling van klachten.

38 Consequenties TCS zal waarschijnlijk wijzigen qua bemensing Kleinere Regiecommissie Meer ad-hoc werkgroepen met meer mensen uit het werkveld en specialisten TCS als vaste werkgroep

39 Clinics 2005

40 Clinic i.s.m. WMC 12 juli –Kaderclinic met Blue Devils kader –Kaderclinic met Blue Devils (ook open voor leden –Juryclinic met kader Blue Devils Vervolg op workshop Programma opbouw (najaar)

41 Internationale ontwikkelingen

42 Marchingbands of Europe Nederland (TCS) is initiatiefnemer Uitwisseling van kennis op niveau kader –Educatie –Informatie Primair Showbands –Afgeleid Marsbands Founding members –Nederland –Denemarken –UK –Italie

43 Nationale ontwikkelingen

44 Combiconcours herleeft Pilotproject: samenwerking TCS-TCMP- KNFM-NFCM Imago Dichterbij publiek Door de artistieke ambities van beleidsmakers cq organisaties en kader, is het marsconcours geëvolueerd tot een gedevalueerd evenement zonder al te veel toeschouwers

45 PILOT Opzet concours –Combiconcours –Mars-Marsparade-Show –WMC format (incl WMC Parcours) 7 mei Huizen (alle vormen) 18 juni Elburg (alleen mars/marsparade)

46 Parallelle Sessies Showkorpsenoverleg

47 Parallelsessies Showkorpsenoverleg Jeugdbeleidzaal 9 Aannemen van optredenszaal 4 Ledenwervingzaal 3

48 PAUZE

49 Nationaal Show Congres Zaterdag 15 januari Hotel Mercure Nieuwegein. Parallel sessie “Optredens” Marco Berkhout & René Berghorst

50 De aanvraag van impresariaat of organisatie. Wat is de looptijd van je offerte? Hoe betrouwbaar is de opdrachtgever? Welke optredens doe je wel, welke doe je niet? Contract Draaiboek

51 Wat verwacht je? Draaiboek. Kleedruimte Veiligheid Terrein Tijdstip Contact persoon organisatie Technische mogelijkheden ( licht, geluid etc)

52 Optreden geweest, en dan? Contact met de organisator of opdrachtgever? Benader je de pers? Koppel je terug naar je leden?

53 Wet en regelgeving in het buitenland Waar dien je rekening mee te houden? Wat zijn zo de ervaringen? Verzekeringen, is dat anders in het buitenland??

54 Vragen????? Opmerkingen?????

55 GENERAL EFFECT

56 General Effect Zie ik wat ik hoor Hoor ik wat ik zie Voel ik wat ik hoor Voel ik wat ik zie

57 GE -2 De ontwerper creëert het programmaplan, selecteert de muziek, bepaalt 'belangrijke events en effecten', staged en coördineert de show, ontwerpt de kleding, flats, sets, props etcetera. De performer brengt de show tot leven. Het GE jurylid reageert ter beoordeling van zowel de ontwerper als de performer

58 GE - 3 Heeft het concept/de muziek dynamiek (hoogte en diepte)? Moet het dit hebben? Zorgt de muziek voor mogelijkheden om een idee te ontwikkelen? Zorgt het voor contrast? Heeft het contrast nodig? Brengt het sfeer tot stand welke nodig is om de emotionele reactie te geleiden? Vormt de keuze van de verschillende muziekstukken een geheel, is het muzikaal begrijpelijk? Begrijpt het publiek het muzikale programma en vinden zij het aantrekkelijk? Toont het concept onze vaardigheden op de beste manier? Is het onderwerp toegankelijk en aantrekkelijk

59 GE vanuit het jurylid

60 Creativiteit & voorstellingsvermogen Elementen van Effect emotioneel (geplande reactie op stimuli) esthetisch (bekendheid en/of boeien) intellectueel (omvang en kwaliteit van ontwerp)

61 Coordinatie & Staging Visueel <> muziek Visueel <> visueel Voicing

62 Interpretatie van het muzikale gegeven visuele muzikaliteit: –vormen, transities –loopstijl, houding muzikale structuur: –frasering –dynamiek –expressie: variëteit in gebruik van: ruimte tijd gewicht voortgang

63 Gebruik van tijd voortgang door planning van effecten –vooral ook opbouw en afbouw van effecten –blijft het publiek geboeid (ervaren van tijd)

64 Continuïteit en eenheid Connecties Vloeiing gaat het voort (beïnvloed voortgang)

65 Gebruik van vormen, beweging en kleur variatie gebruik van ruimte kleur gebruik


Download ppt "WELKOM WELKOM Nationaal Showcongres 2005 Nationaal Showcongres 2005 15 januari 2005 Mercure hotel Nieuwegein."

Verwante presentaties


Ads door Google