De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag 2 Jan Tibo directeur VZW Sporen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag 2 Jan Tibo directeur VZW Sporen"— Transcript van de presentatie:

1 Dag 2 Jan Tibo directeur VZW Sporen
Steve Van De Velde teamcoördinator VZW Sporen

2 Wat bleef jullie bij van dag 1?
Wat hebben jullie ermee gedaan?

3 De drie componenten van een danger statement
Wie……. zijn bang dat …… Gedrag van de ouders Wat ze doen of mogelijk kunnen doen Wat ze net niet doen Mogelijke impact op het kind. Waar ben je bang voor dat er met het kind kan gebeuren?

4 Oefening 15min Groepje van 3 personen Opdracht
1 iemand speelt kind/jongere 1 iemand speelt begeleider 1 observator Opdracht Leg de DANGER STATEMENT die je vorige keer hebt gemaakt uit aan het kind/de jongere Na 10 min stoppen Eerst geeft de werker zijn feedback over hoe het voor hem was De observator vertelt wat hij/zij sterk vond Het kind/de jongere vertelt hoe hij/zij dit ervaren heeft Nabespreking 15min Wie kan eens vertellen wat er goed liep? Wat was hier moeilijk aan? Stel dat ouders jullie hadden bezig gehoord wat zouden zij voor feedback geven? Wat was moeilijk? Wat is er voor de kinderen jongeren nodig om het goed te kunnen horen?

5 nabespreking

6 Sonja Parker Partnering for Safety
Andrew Turnell Signs of Safety Sonja Parker Partnering for Safety Dit zijn benaderingswijze, die erg op elkaar lijken. Het veilig opgroeien van het kind staat centraal Susie Essex Resolutions Approach

7 Bouwsteen van veiligheid
Woord en beeld Bouwsteen van veiligheid

8 Verhaal in woord en beeld
Een verhaal gemaakt door volwassen voor kinderen Met de hand gemaakte tekeningen met korte stukken tekst Helpt ouders, verzorgers professionals om aan kinderen gebeurtenissen uit te leggen waar moeilijk over gepraat kan worden De focus ligt op het veilig opgroeien van het kind Het proces van tekenen en vertellen helpt om de ‘juiste” woorden te vinden Het geeft betekenis aan gebeurtenissen uit het verleden en het heden Het is een overeenkomst van de belangrijke mensen in het leven van een kind om een eenduidig verhaal te vertellen

9 Belangrijk document voor het veiligheidsplan.
Het juiste verhaal wordt verteld en nadien niet ontkracht Visualiseren is normaliseren, beelden blijven langer hangen dan woorden (voor alle leeftijden) Belangrijk om het netwerk hierbij te betrekken !!!

10 3 soorten Words & Pictures 3 soorten verhalen in Woorden en Beelden
Harm en dangerstatement/kernzorg Levensverhaal/ historische versie Veiligheidsplan (gedetailleerd) tab

11 1ste Harm- en dangerstatement
1. Wie is bezorgd?

12 Wie is bezorgd?

13 1ste Harm- en dangerstatement
2.Waarover zijn ze bezorgd? 1. Wie is bezorgd?

14 Waarover zijn ze bezorgd?

15 1ste Harm- en dangerstatement
1. Wie is bezorgd? 2.Waarover zijn ze bezorgd? 3.Wat is er toen beslist?

16 Wat is er toen beslist?

17 1ste Harm- en dangerstatement
2.Waarover zijn ze bezorgd? 1. Wie is bezorgd? 4. Wat doen we momenteel aan de zorgen? 3.Wat is er toen beslist?

18 4. Wat doen we momenteel aan de zorgen?

19 1ste Harm- en dangerstatement
2.Waarover zijn ze bezorgd? 1. Wie is bezorgd? Bij seksueel misbruik extra plaatje Wat zijn privédelen? 4. Wat doen we momenteel aan de zorgen? 3.Wat is er toen beslist?

20 Extra plaatje bij seksueel misbruik Wat zijn privédelen?
Bikini ook bij zetten!

21 3 soorten Words & Pictures 3 soorten verhalen in Woorden en Beelden
Harm en dangerstatement/kernzorg Levensverhaal/ historische versie Veiligheidsplan (gedetailleerd) tab

22 2de Historische of levensverhaal
Dekt details uit het verleden Vertelt waarom de dingen zijn zoals ze nu zijn? Bevat ook de harm/dangerstatement en wat er moet gebeuren opdat het in de toekomst goed zal lopen je kan er voor kiezen om te sandwichen om het verhaal verteerbaar te maken Bevat 18 tot 20 prentjes kris

23 2de Historische of levensverhaal
Dekt details uit het verleden kris

24 2de Historische of levensverhaal
Dekt details uit het verleden Vertelt waarom de dingen zijn zoals ze nu zijn? kris

25 2de Historische of levensverhaal
Dekt details uit het verleden Vertelt waarom de dingen zijn zoals ze nu zijn? Bevat ook de harm/dangerstatement en wat er moet gebeuren opdat het in de toekomst goed zal lopen kris

26 2de Historische of levensverhaal
Dekt details uit het verleden Vertelt waarom de dingen zijn zoals ze nu zijn? Bevat ook de harm/dangerstatement en wat er moet gebeuren opdat het in de toekomst goed zal lopen je kan er voor kiezen om te sandwichen om het verhaal verteerbaar te maken kris

27 3de Veiligheidsplan in woord en beeld
Bevat ieder kleinste detail van het veiligheids plan Zo lang als nodig om al de zorgen weg te werken Hoe meer complicerende factoren, hoe meer regels. tab

28 Voorbeeld Veiligheidsplan Sussie Essex
1. Dit is een plan voor Jake en Chloë om terug thuis te kunnen komen wonen bij mama Kate en papa Alex. Daarmee willen we aan de Jeugdrechter tonen dat iedereen zal samenwerken om ervoor te zorgen dat Jake en Chloë veilig zijn thuis.

29 2. Papa heeft de begeleiders verteld dat hij altijd iemand van de behulpzame mensen vraagt om samen bij hem te zijn wanneer hij alleen bij de kinderen is. Wanneer mama ziek is zal papa oma Sarah of opa Norman bellen om te komen helpen. Er zijn heel wat mensen die willen helpen en die papa steeds kan bellen.

30 3. Wanneer Jake en Chloe in bad moeten zal mama dit doen
3. Wanneer Jake en Chloe in bad moeten zal mama dit doen. Als mama hulp nodig heeft zal ze papa vragen om haar te helpen. Mama zal er steeds bij zijn. 4.Als Jake of Chloë ziek zijn en naar het ziekenhuis moeten zullen papa en mama dit samen doen of zal papa de persoon vragen die hem helpt om samen te gaan als mama dan aan het werk is.

31 5. Mama en papa maken Jake en Chloë klaar voor school en de onthaalmoeder Rosie . Opa Norman zegt dat hij mama en papa zal helpen en Jake naar school brengen terwijl papa en mama Chloë naar Rosie brengen op weg naar het werk van mama. 6. Mama zal Jake en Chloë op dinsdag en donderdag ophalen. Oma Sarah doet dit op woensdag. Op maandag en vrijdag haalt oma Sarah. Op maandag en vrijdag gaat papa samen met nonkel Mark met Jake naar de voetbaltraining

32 7. Mama moet in het weekend soms schoolwerk doen en papa moet ook soms werken in het weekend. Dan zullen Jake en Chloë naar oma Sarah, opa Jim of nonkel Mark gaan. Zij gaan dan met hen naar de turn- en zwemles. 8. Als mama en papa het moeilijk hebben of grote zorgen (zoals veel hoge rekeningen) dan zullen zij naar opa Jim of opa Norman bellen om te komen babysitten. Ondertussen kunnen zij dan praten en een oplossing zoeken.

33 9. Wanneer Jake (of later Chloë) zorgen hebben over school, vrienden of iets anders dan kunnen zij praten met mama, papa, oma Sarah, opa Norman, opa Jim, nonkel Mark en hun leraar,… (checken wie nog) 10. Mama, papa, oma Sarah, opa Norman, opa Jim, nonkel Mark zullen 1 keer per week checken of Jake en Chloë zorgen hebben. Bij Chloë kan je aan haar gedrag, of wanneer ze snel boos is ziendat zij zich zorgen maakt. Jake zal zijn voetballer van de kast zetten als hij wil praten. De leraar zal ook van tijd tot tijd vragen hoe het met Jake zijn voetballer is.

34 15min PAUZE

35 Het maken is een hulpverleningsproces
Het verhaal wordt gemaakt door de ouders in overleg met de werker Het verhaal wordt gemaakt in eigen woorden van de familie Het samen maken creëert een basis van partnerschap Stel steeds de vraag: wat moeten de kinderen weten? En waarom moeten ze dat weten? De regie heel hard houden. Niet over alles onderhandelen. Als ouders in dispuut blijven, het dispuut gewoon in W&P zetten. Zo feitelijk mogelijk. Bij zwaar dispuut max 3 tot 4 sessies. W&P leiden automatisch naar een veiligheidsplan want dat is je laatste prentje

36 Verhaal voor Sanne, Flore, Evy en Tijn en de baby
Voorstelling W&P nodig tafel 11 personen oma – opa – meme – pepe – mama – papa - 4 kinderen Rode en groene kaartjes overige mensen krijgen een rol toebedeeld

37 Genogram opa pepe Evy 13j 8j Tijn 16j Baby ? oma Flore meme Mama papa
Sanne 4j Tijn 16j Baby ?

38 Voorgeschiedenis

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Nabespreking

49 Middagpauze

50

51 Stick people rule the world (carole cole)
Waarom Stokmannetjes? Foto’s kunnen traumatische ervaringen oproepen Stokventjes beschrijven de feiten , geen oordeel Je moet niet artistiek zijn voor stokventjes Kinderen gaan anders te veel aandacht aan details schenken, ze zijn neutraal Stokventjes kunnen basisemoties tonen (bang, boos, blij, verdrietig) Stick people rule the world (carole cole)

52 Proces Toon een anonieme versie van een gelijkaardige situatie
Krijg toestemming van de ouders een maak een ruwe schets Geef ze tijd om er over na te denken en advies om eigen netwerken te bevragen Toon schets aan consulent, voeg toe wat nodig is en vraag nog toestemming om verder te gaan Ga met herwerkte versie terug naar de ouders Blijf dit herhalen tot iedereen en ook de consulent toestemming geeft om met de ruwe schets verder te werken Presentatie aan de kinderen

53 Toestemming Jeugdrechter, consulent De ouders
Indien pubers: de jongeren zelf Als één van de ouders blijft weigeren, maak dan toch de WandP en vertel hier dan ook in dat de ouder niet akkoord gaat. lise

54 Rollenspel: Vraag toestemming aan ouders om Woord en beeld te maken
Kies in groep één DS die je hebt gemaakt Ga in groepjes van 3 zitten. 1 observator 1 hulpverlener 1 ouder 30 minuten

55 nabespreking

56 Proces Toon een anonieme versie van een gelijkaardige situatie
Krijg toestemming van de ouders een maak een ruwe schets Geef ze tijd om er over na te denken en advies om eigen netwerken te bevragen Toon schets aan consulent, voeg toe wat nodig is en vraag nog toestemming om verder te gaan Ga met herwerkte versie terug naar de ouders Blijf dit herhalen tot iedereen en ook de consulent toestemming geeft om met de ruwe schets verder te werken Presentatie aan de kinderen en het netwerk

57 Presentatie aan de kinderen en netwerk
Straal zelfvertrouwen uit. Straal uit dat je doelbewust bezig bent. Verwelkom de mensen. Hou het in de hand, laat ze niet te lang wachten en start meteen. Focus de hele tijd op de kinderen Maak verkeerslichten Maak aan de ouders duidelijk dat zij het proces ook op ieder moment kunnen stop zetten Vertel aan de kinderen: “nu ga ik een verhaal vertellen wat jullie ouders en ik samen hebben voorbereid zodat jullie weten wat er allemaal gebeurd is in jullie familie” Geef het document aan iedereen die aanwezig is. Vertel wie het document nog heeft lise

58 Tips ruzie” te normaal voor WandP. Je moet accentueren dat het over roepen gaat en dat het beangstigend is Bij doodslag: niet direct dood, wel onderweg naar het ziekenhuis of in het ziekenhuis : het moet verteerbaar zijn voor kinderen, niet traumatisch Simpel en feitelijk houden Wissel moeilijke boodschappen af met neutrale, leuke of hoopvolle Eindig steeds hoopvol Vergeet de titel niet

59 Oefening Tekenen en schrijven van een W&P
Versie van een Danger Statement

60 Harm- en dangerstatement
2.Waarover zijn ze bezorgd? Wat doen ouders wel of niet met welke (mogelijke) impact op het kind 1. Wie is bezorgd? Bij seksueel misbruik extra plaatje Wat zijn privédelen? 4. Wat doen we momenteel aan de zorgen? 3.Wat is er toen beslist?

61 De drie componenten van een danger statement
Wie……. zijn bang dat …… Gedrag van de ouders Wat ze mogelijk kunnen doen Wat ze net niet doen Mogelijke impact op het kind. Waar ben je bang voor dat er met het kind kan gebeuren?

62 Harm- en dangerstatement
2.Waarover zijn ze bezorgd? Wat doen ouders wel of niet met welke (mogelijke) impact op het kind 1. Wie is bezorgd? Bij seksueel misbruik extra plaatje Wat zijn privédelen? 4. Wat doen we momenteel aan de zorgen? 3.Wat is er toen beslist?

63 Schrijven en tekenen! In groepjes van 3
Maak samen een W&P van een Danger Statement Bevraag de hulpverlener is de DS duidelijk? Is dit een taal van het gezin? Dekt het de lading? Wat zou mama zeggen? Hoe zou vader dit verwoorden? ……

64 We hangen de tekeningen op !!!
Nabespreking in grote groep

65


Download ppt "Dag 2 Jan Tibo directeur VZW Sporen"

Verwante presentaties


Ads door Google