De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 1 | Energietransitie Achterhoek Inleiding Energietransitie Achterhoek Dr. ir. Jurgen Ganzevles, Rathenau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 1 | Energietransitie Achterhoek Inleiding Energietransitie Achterhoek Dr. ir. Jurgen Ganzevles, Rathenau."— Transcript van de presentatie:

1 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 1 | Energietransitie Achterhoek Inleiding Energietransitie Achterhoek Dr. ir. Jurgen Ganzevles, Rathenau Instituut

2 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 2 | Energietransitie Achterhoek Overzicht inleiding Wat doet het Rathenau Instituut? Onderzoek “Energietransitie begint in de regio” (2009) Vertaling inzichten naar De Achterhoek

3 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 3 | Energietransitie Achterhoek Wat doet het Rathenau Instituut? “Het Rathenau Instituut laat de invloed van wetenschap en technologie op ons dagelijks leven zien en brengt de dynamiek ervan in kaart; door onafhankelijk onderzoek en debat.”

4 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 4 | Energietransitie Achterhoek Wat doet het Rathenau Instituut? 1986: Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (NOTA) 1994: omgedoopt in Rathenau Instituut 2004: twee afdelingen -Technology Assessment -Science System Assessment Methodes -Onderzoek, rapporten, expertmeetings -Debat, technologiefestival, media -Burgerparticipatie Doelgroepen -Beleid, in het bijzonder het Parlement -Samenleving

5 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 5 | Energietransitie Achterhoek Onderzoeksthema’s TA: breed Het Bruikbare Lichaam –Orgaandonatie, hersenwetenschappen, ‘mensverbetering’ Preventiesamenleving –Irisscan, migratietechnologie, databases Digitale Hyperconnectiviteit –Internet, mobile computing, virtuele werelden Grondstoffenhonger –Energie, nanomaterialen, Biobased Economy, klimaat

6 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 6 | Energietransitie Achterhoek

7 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 7 | Energietransitie Achterhoek Onderzoeksvragen 1. Hoe krijgt de regionale energietransitie vorm? –Hoe vindt regionale netwerkvorming tussen partijen plaats? –Welke regionale initiatieven zijn er voor energiebesparing, hernieuwbare bronnen en eindige bronnen (de energieladder) en in hoeverre komen ze van de grond? –Welke netwerksturing, economische en juridische sturing oefent het Rijk hierop uit? 2. Welke lessen voor het rijksbeleid zijn hieruit te trekken? Groot aantal interviews gehouden met stakeholders binnen en buiten de regionale initiatieven (zie rapport)

8 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 8 | Energietransitie Achterhoek Drie verschillende cases Rotterdam Climate Initiative Duurzaam Texel Energy Valley

9 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 9 | Energietransitie Achterhoek Energieladder (Trias Energetica) 1. Energie- besparing Voorkomen verspilling Vraagreductie Efficiёnte omzetting lokaal 2. Hernieuwbare energie Wind, zon, geothermie, biomassa, etc. 3. Schoon en efficiënt fossiel Efficiёnte omzetting bij productie Procesintegratie CO2-afvang en opslag

10 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 10 | Energietransitie Achterhoek Case: Rotterdam (RCI) Gebied: Groot en compact, veel grote industrie Doel: 50% CO2-reductie in het jaar 2025, ten opzichte van 1990 Economisch belang: toekomst van haven-industrieel complex Energiebesparing: nog groot onbenut potentieel in industrie Energiebesparing: in gebouwde omgeving gelijk doel aan Rijk Hernieuwbaar: geen verdergaande ambitie dan Rijk Volume vooral door CO2-afvang en opslag (CCS)

11 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 11 | Energietransitie Achterhoek Case: Texel Gebied: Klein en ijl, geen grote industrie Doel: 100% duurzame energie in 2020 Sterke hang naar autonomie (eiland) Opvallend: grote betrokkenheid burgers en bedrijven Economisch belang: toeristenindustrie Belangrijk: limiet aan aantal ‘bedden’ (draagkracht eiland) Energiebesparing: in gebouwde omgeving gelijk doel aan Rijk Hernieuwbaar: forse ambitie, maar: mits inpasbaar in landschap Efficient fossiel: n.v.t. (zie ‘Doel’)

12 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 12 | Energietransitie Achterhoek Case: Energy Valley Gebied: groot en uitgestrekt; grote industrie in Delfzijl Doel:1. Regionale economische ontwikkeling (Stichting E.V.) 2. Energieakkoord Noordelijke Provincies Economisch belang: energiebedrijvigheid en behoud van werk NB: invulling verschilt per noordelijke provincie! Energiebesparing: in bestaande bouw gelijk doel aan Rijk Energiebesparing: in nieuwbouw verder dan Rijk Hernieuwbaar: afhankelijk van Provincie, vooral Friesland Efficient fossiel: afhankelijk van Provincie, vooral Groningen

13 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 13 | Energietransitie Achterhoek Bevindingen, voor: Regionale netwerkvorming Energieladder Sturing door het Rijk

14 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 14 | Energietransitie Achterhoek Netwerkvorming: volume als uitdaging Succesvolle fase van visievorming  Regionale koplopers hebben elkaar gevonden  Passie en bevlogenheid  Expertise en wil tot samenwerking  Gezonde regionale scoringsdrang  Verschillende regionale doelen – toch ook de energieladder  Grote inspanning om de energievoorziening te verduurzamen Uitdaging: meer volume  Van proefprojecten naar brede, meer structurele implementatie

15 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 15 | Energietransitie Achterhoek Huidige inzet fossiel Energieladder: handhaven prioriteit als uitdaging Visievorming: Passie en expertise Implementatie: Gevestigde economische belangen Besparing Hernieuwbaar Schone inzet fossiel

16 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 16 | Energietransitie Achterhoek Energieladder: alle treden zijn uitdagend Besparing  Regio’s volgen het Rijk  Gemeentes beperkt in juridische mogelijkheden  Verleiding  Kansen blijven liggen Hernieuwbaar  Wisselende regionale ambities  Opschaling moeizaam (draagvlak)  Economische langjarige steun Rijk onzeker  Wetgeving Rijk vaak belemmerend (m.n. planologie)

17 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 17 | Energietransitie Achterhoek Energieladder: alle treden zijn uitdagend Fossiele energie  Eerder een trend naar meer i.p.v minder fossiele energie  Schonere inzet onzeker  Draagvlak CO2-opslag moeilijk te verwerven  Behoefte aan standvastigheid bij het Rijk over de rol van fossiele energie voor de energietransitie

18 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 18 | Energietransitie Achterhoek Krachtige regio’s  nationale energietransitie Regionale netwerkvorming –Veel passie, expertise en samenwerking –Gevestigde economische belangen wegen zwaar in de regio –Stap naar volume als uitdaging Energieladder -Handhaven prioriteit energiebesparing en hernieuwbaar als uitdaging -Vergaande verduurzaming wringt met gevestigde econ. belangen -Alle treden zijn uitdagend – ook de schone inzet van fossiel Rol van het Rijk: meer visie en steun gewenst voor grotere volumes

19 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 19 | Energietransitie Achterhoek Aanbeveling: meer visie en steun vanuit het Rijk Stimuleer energiebesparing door ambitieuzere normen en regionale experimenteerruimte Stimuleer hernieuwbare energie door langjarig, consistent stimuleringsbeleid en pro-actieve regelgeving Schep duidelijkheid over de rol van eindige energiebronnen voor de transitie naar een duurzame energievoorziening Draag een Rijksvisie uit die helder maakt welke ontwikkelingen op langjarige steun van de overheid kunnen rekenen

20 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 20 | Energietransitie Achterhoek De Achterhoek

21 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 21 | Energietransitie Achterhoek 1. Feiten 2. Doelen 3. Roadmap Overgeslagen?

22 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 22 | Energietransitie Achterhoek Te achterhalen feiten.. maar wellicht reeds bij u bekend? Besparing Welke nieuwbouw- en renovatieplannen voor woningen zijn er? Hoeveel WKK installaties heeft de Achterhoek? Hernieuwbare energie Hoeveel landbouwgrond is in principe voor biomassa te gebruiken? Hoeveel zonnepanelen liggen er? Wat is de regionale potentie voor aardwarmte (zie Hoeveel WKO wordt er al toegepast? (Schoon) fossiel Welke energiecentrales heeft de Achterhoek? Hoe lang gaan die nog mee? Hebben energiebedrijven al vergevorderde nieuwbouwplannen? Wat zijn de grote energie-afnemers in de regio? Zijn er opties voor CO2-opslag? Zicht op het bestaande energiesysteem van de Achterhoek en concrete regionale investeringsplannen

23 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 23 | Energietransitie Achterhoek Transitieplannen: ambitieus = risico Te hooggespannen verwachtingen kweken Ambitieus realisme & verwachtingsmanagement Samengevat: Meer concreet: Lijst met “valkuilen”… en “alternatieven”

24 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 24 | Energietransitie Achterhoek Valkuilen Alternatief Te lang doen alsof het “gratis” kan Vraagstuk wie moet investeren vroeg op tafel Redeneren vanuit een lege toekomst Te lang doen alsof er alleen maar winnaars zijn Vroegtijdig zicht op wie wint en wie verliest: aandacht voor strijdige belangen en compensatie Bestaande economische belangen en structuren goed in beeld brengen

25 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 25 | Energietransitie Achterhoek

26 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 26 | Energietransitie Achterhoek Valkuilen Alternatief Doorgeslagen autarkie-streven (“zelf opwekken”) Verschuivende regionale afhankelijkheden in kaart brengen Uitgaan van stabiele randvoorwaarden Aansprekende projecten die net naast de doelstelling zitten gaan de boventoon voeren Het regionale wiel uitvinden “Meters maken” t.o.v doelstelling goed voor ogen houden Zoek vergelijkbare regio’s in Nederland of Duitsland Neem grillige olieprijs, grillig nationaal beleid en grillige mondiale ontwikkelingen als fact of life

27 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 27 | Energietransitie Achterhoek

28 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 28 | Energietransitie Achterhoek Valkuilen Alternatief Bestuurlijke onafhankelijkheid veronderstellen Vroeg op het netvlies hebben waar de rol van provincie, Rijk (nieuw kabinet!) en EU cruciaal is Burger alleen informeren Blind voor majeure rol fossiele brandstoffen Weten waar energiebedrijven mee bezig zijn; anticiperen op CO2-opslag en eventuele nieuwe steenkoolwinning Achterhoek Burger betrekken en medeverantwoordelijk maken, bv: hogere regionale feed-in wenselijk/haalbaar in de Achterhoek?  nationaal nieuws!

29 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 29 | Energietransitie Achterhoek 1. Feiten 2. Doelen 3. Roadmap 4. Monitoring Interesseverlies…. Grote uitdaging: het enthousiasme vasthouden

30 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 30 | Energietransitie Achterhoek 1.Feiten 2. Doelen 3. Roadmap 4. Monitoring … of trots op de resultaten!

31 18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 31 | Energietransitie Achterhoek


Download ppt "18 november 2010 Dr. ir. J.H. (Jurgen) Ganzevles | 1 | Energietransitie Achterhoek Inleiding Energietransitie Achterhoek Dr. ir. Jurgen Ganzevles, Rathenau."

Verwante presentaties


Ads door Google