De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengsten van onderwijs Hoe hoog is het (economisch) rendement? Waar hangt de hoogte vanaf? Kunnen we dat eigenlijk wel meten? Welke opbrengsten zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengsten van onderwijs Hoe hoog is het (economisch) rendement? Waar hangt de hoogte vanaf? Kunnen we dat eigenlijk wel meten? Welke opbrengsten zijn."— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengsten van onderwijs Hoe hoog is het (economisch) rendement? Waar hangt de hoogte vanaf? Kunnen we dat eigenlijk wel meten? Welke opbrengsten zijn er nog meer? Screening/Signaling

2 Berekening (economisch) rendement Meestal met behulp van Mincer’s loonvergelijking: ln w = A + r s r is daarbij te interpreteren als het (private) rendement van een jaar onderwijs, of preciezer: de interne discontovoet die de netto contante waarden bij verschillende opleidingsduren aan elkaar gelijk maakt.

3 Waar hangt de hoogte vanaf? Tot half jaren 80 daling van rendement –opheffing van drempels en daardoor meer aanbod van hoger opgeleiden Stabilisatie tot halverwege jaren 90 –nog steeds neemt het aanbod toe, maar er is tevens een toename van de vraag (handel en technologie) Daarna - net als in veel andere landen - stijgt het rendement. –Het aanbod kan de toename van de vraag niet meer bijhouden.

4 Veranderingen van vraag en aanbod Wu Ws LuLs V60/V85 A60 A85 A95 V95 A95 A99 V99

5 Causaal effect Is een hoger loon oorzakelijk aan meer onderwijs toe te schrijven? –probleem van niet-waargenomen kenmerken (IQ) –probleem van zelf-selectie; er wordt alleen waargenomen wat er gebeurt na de keuze die iemand wel heeft gemaakt, en niet wat er gebeurd zou zijn als een ander alternatief was gekozen (loodgieter vs. piloot) –meer algemeen: treatment groep vs. controle groep

6 Mogelijke oplossingen Controle-variabelen toevoegen data van tweelingen: –aanname is dat eeneiige tweelingen genetisch en qua sociale achtergrond identiek zijn. –Vergelijk vervolgens binnen tweelingparen met verschillende opleiding het loon. natuurlijke experimenten: –zoek een variabele die van invloed is op scholing maar geen directe invloed heeft op loon (geboortekwartaal, onderwijsstructuur…)

7 Algemene uitkomst Eerder berekende rendementen zijn zeker geen overschatting van werkelijk rendement. Dat wil zeggen: werkelijke rendementen zijn waarschijnlijk iets hoger dan rendementen die met Mincer’s vergelijking worden berekend. Dus: onderwijs is financieel gezien een rendabele investering!

8 Maar er zijn meer opbrengsten Haveman & Wolfe geven een uitgebreid overzicht: –opvoeding kinderen –gezondheid (zelf + partner) –inkomensverdeling –criminaliteit –democratisch functioneren

9 Publieke goederen Twee kenmerken: –niet-rivaliserend; gebruik door de een gaat niet ten koste van gebruiksmogelijkheden van anderen –niet-uitsluitbaar; het is niet - of alleen tegen zeer hoge kosten - mogelijk om iemand van gebruik uit te sluiten Merk op: Onderwijs is geen publiek goed!

10 Externe effecten Effecten die gepaard gaan met de productie of consumptie van een goed en die terecht komen bij anderen dan de direct betrokken marktpartijen. Kunnen zowel positief als negatief zijn Vormen een reden voor overheidsinterventie

11 Marginale kosten, marginale opbrengsten en externe effecten MB, MK MK MB scholing S* MB+EE S**

12 Privaat vs. sociaal rendement Netto loon collegegeld + boeken Bruto loon alle directe kosten van onderwijs externe effecten is er screening

13 Een alternatieve theorie: Screening

14 verder Productiefunctie: Q = a1*L1 + a2*L2 I: als type wordt waargenomen: w1=a1 en w2=a2 II: als type niet wordt waargenomen: w1=w2=w=(1-b)*a1 + b*a2 III: type wordt niet waargenomen maar hoeveelheid scholing wel

15 Situatie III Voor goeden rendabel om scholing te volgen als: a2 - a1 > c2*e voor slechten niet rendabel om scholing te volgen als: a2 - a1 < c1*e hieruit volgt: (a2-a1)/c1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2259684/slides/slide_15.jpg", "name": "Situatie III Voor goeden rendabel om scholing te volgen als: a2 - a1 > c2*e voor slechten niet rendabel om scholing te volgen als: a2 - a1 < c1*e hieruit volgt: (a2-a1)/c1

16 Human capital vs. screening Beide theorieen geven een verklaring voor een positieve samenhang tussen aanleg, opleidingsniveau en inkomen. Volgens human capital: scholing maakt mensen productiever volgens screening: scholing onthult productiviteit empirisch moeilijk te onderscheiden

17 Empirisch onderzoek screening Wiles-hypothese: aansluiting opleiding- richting en beroep mag niet uitmaken. Sheepskin-hypothese: effect van dropout en diploma’s vergelijking marktsector en overheid vergelijking werknemers en zelfstandigen geen eenduidige conclusie!


Download ppt "Opbrengsten van onderwijs Hoe hoog is het (economisch) rendement? Waar hangt de hoogte vanaf? Kunnen we dat eigenlijk wel meten? Welke opbrengsten zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google