De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten van intelligentie bij kinderen met ADHD

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten van intelligentie bij kinderen met ADHD"— Transcript van de presentatie:

1 Meten van intelligentie bij kinderen met ADHD
Door Sielke Demeersseman 1 Bachelor orthopedagogie

2 Inleiding In deze presentatie worden enkele mogelijkheden van de CAS (Cognitive Assessment System) bestudeert, om de cognitieve capaciteiten van kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorde) in kaart te brengen. Omdat kinderen met ADHD volgens de definitie van het American Psychiatric Association een gemiddelde intelligentie zouden hebben, is er nog altijd geen reden om aan te nemen dat deze groep niet het gehele spectrum van intellectuele mogelijkheden zou kunnen bevatten.

3 Eerst even een Globaal Beeld Over kinderen met ADHD
Kinderen met ADHD vormen een heterogene groep, ze representeren niet één bepaald type kind. Er zijn 2 belangrijke kenmerken te onderscheiden bij ADHD ; nl. aandachtsproblemen en hyperactiviteit. Er zijn ook belangrijke verbanden te leggen tussen hyperactiviteit en cognitieve tekortkomingen zoals bijv. een lager IQ. Verder is er in een studie aangetoond dat kinderen met ADHD 7 tot 10 punten lager scoort op intelligentietest dan andere kinderen

4 CAS en PASS-theorie De CAS is een manier van intelligentie meten en informatie achterhalen over mogelijkheden van kinderen wat hun cognitief functioneren betreft. Bij iedere CAS techniek valt er een PASS- theorie. Dit vertelt ons hoe intelligentie wordt gezien als een verzameling van 4 cognitieve processen. Planning - Aandacht - Simultane verwerking - Successieve verwerking.

5 Steekproef en procedure
Er werd een proef uitgevoerd bij 2 categorieën : kinderen met ADHD en bij kinderen zonder specifieke leerproblemen. Hieronder vindt je de resultaten.

6

7

8 Conclusie In dit onderzoek is gebruikgemaakt van de Amerikaanse normen. Uit de scores van de controlegroep blijkt dat de Nederlandse kinderen gemiddeld scoren op drie van de vier schalen van de CAS en op de totaalscore. Bij de afnamen zijn er geen bijzonderheden waaruit zou blijken dat de Nederlandse versie niet goed werd afgenomen bij een Nederlandse populatie De kinderen met ADHD die in dit onderzoek zijn getest, zitten voor het merendeel op een school voor speciaal basisonderwijs. Hoewel de belangrijkste kenmerken hun hyperactiviteit en aandachtsproblemen waren, is het mogelijk dat deze kinderen daarnaast ook leerproblemen hebben. Dit komt doordat de comorbiditeit vooral met leesproblemen te hoog is


Download ppt "Meten van intelligentie bij kinderen met ADHD"

Verwante presentaties


Ads door Google