De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ 12 mei 2009 Rohina Raghoebier, senior beleidsadviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ 12 mei 2009 Rohina Raghoebier, senior beleidsadviseur."— Transcript van de presentatie:

1 ‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ 12 mei 2009 Rohina Raghoebier, senior beleidsadviseur

2 Opbouw presentatie -Speerpunt strategisch beleid 2009-2011 -Programma ‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ -Doelstellingen -Hoofdlijnen en activiteiten -Uitdagingen en kansen

3 Strategische beleidskeuze ActiZ Kortdurende projectmatige impulsen … Interculturalisatie: “Integraal en structureel inbedden in beleid en praktijk”

4 Interne doelstelling ActiZ Randvoorwaarden scheppen voor verankering van interculturalisatie in visie, beleid, aanbod en personeels- voorziening van ActiZ en lidorganisaties -Kleurrijk cliëntenbestand in zorgorganisaties vraagt om een ‘kleurrijke’ oriëntatie -Integrale samenhangende aanpak en aandacht op alle aandachtsvelden van ActiZ -Duurzame teamoverstijgende samenwerking

5 Programmatische aanpak 1.Via de arbeidsmarkt 2.Zorginhoudelijk: intercultureel ‘Verantwoorde zorg’ Kwaliteit van zorg en leven geborgd!

6 Doelstelling programma - Toegankelijke arbeidsmarkt : Bevorderen van instroom, behoud en doorstroom nieuw Nederlands personeel - Intercultureel Verantwoorde Zorg : Vraaggericht en afgestemd op vraag en leefstijlkenmerken van de cliënt

7 Activiteiten Arbeidsmarkt -Instroom, behoud en doorstroom personeel -Interculturalisatie zorgorganisaties 1.‘ Naar een multicultureel personeelbeleid in de VVT, Kraam- en JGZ’ 2. Implementatieproject; opsporen, bundelen en overdracht van succesfactoren en werkzame principes (proef) projecten VWS

8 Vervolg activiteiten Zorginhoudelijk (intercultureel Verantwoorde zorg) Leernetwerk ambassadeurs interculturalisatie. Interculturalisatie van cliëntenraden Onderzoek kwaliteit van leven ouderen/normen van VZ Handboek ’25 jaar interculturele ouderenzorg in Nederland’ Kennisoverdracht en - uitwisseling via de website Ontwikkeling businesscase interculturalisatie Interculturele palliatieve zorg

9 Kansen Doorpakken mogelijk dank zij: -Succesvolle initiatieven/resultaten project ‘Op weg naar een interculturele ouderenzorg’ -Strategische beleidskeuze ActiZ voor 2 jaar -Extra programmabudget voor 2 jaar -Politiek klimaat -Draagvlak stakeholders/samenwerkingspartners/lidorg. -Integraal samenhangende aanpak -Investeren in intern draagvlak

10 Uitdagingen -Sence of urgency aan de top! -Beleid- praktijk ( weerbarstigheid) -Implementatiemogelijkheden en – kansen -Leren van ervaringen uit andere sectoren -Intercultureel Verantwoorde Zorg als nieuwe effectieve methode voor kwaliteit van leven en van zorg -Organiseren en inbedden cliëntperspectief

11 Vervolg uitdagingen -Werken aan positieve beeldvorming zorgsector -Visie! en ervoor staan -Erkennen van interculturalisatie als organisatie – en kwaliteitsvraagstuk -Behoud en doorstroom n.n. personeel op alle niveau’s -Interculturalisatie als toetsingskader voor financiering/IGZ -Integrale en duurzame inbedding interculturalisatie


Download ppt "‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ 12 mei 2009 Rohina Raghoebier, senior beleidsadviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google