De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Rechtsbescherming Europees Rechstbescherming nationaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Rechtsbescherming Europees Rechstbescherming nationaal."— Transcript van de presentatie:

1

2 Agenda Rechtsbescherming Europees Rechstbescherming nationaal

3 Rechtsbescherming nationaal
Alcatel Termijnen procedures Instanties Vorderingen

4 Alcatel I "de lidstaten er voor moeten zorgen dat tegen een aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaand besluit waarbij de aanbestedende dienst kiest met welke inschrijver hij de overeenkomst wil sluiten, in elk geval een beroep kan worden ingesteld waarin de nietigverklaring van dit besluit gevorderd kan worden los van de mogelijkheid om na het sluiten van de overeenkomst schadevergoeding te krijgen." C-81/98 28 oktober 1999)

5 Alcatel II In Nederland (nog) niets (wettelijk) geregeld: geen duidelijke scheiding tussen gunningsbeslissing en sluiten ovk Cie Procedure gestart tegen Nederland

6 Termijnen procedures I
Redelijke termijn tussen gunning en inwerkingtreding overeenkomst (Universale bau HvJ C–470/99); Federale circulaire is geen toereikende omzetting (Cie/Oostenrijk HvJ EG C-315/01)

7 Termijnen procedures II
Aanbesteder bepaalt zelf redelijke termijn; Bij gebreke van een termijn: ” een teleurgestelde inschrijver dient immers naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid rekening te houden met het gerechtvaardigde belang van de aanbestedende dienst (en van de overige inschrijvers) bij spoedige duidelijkheid en zekerheid omtrent de resultaten van de aanbestedingsprocedure.” (RSA/gemeente Utrecht Hof A’dam 13 maart 2003);

8 Termijnen procedures III
Redelijke termijn opnemen in aanbestedingsdocumenten ARW 2004 / art : 15 dagen maar voornemen tot gunning bevat opgaaf van redenen en naam winnende inschrijver.

9 Best practice - IOEA Overeenkomst onder opschortende voorwaarde (I.s.m. alcatel?) Afwijzingsbrief standaard met nadere motivering Redelijke termijn; 15 dagen Afwachten uitspraak in kort geding

10 Instanties Civiele rechter (ook igv ARW 2004/ nieuwe Aanbestedingswet)
Raad van Arbitrage Bestuursrechter (concessies / WOB)

11 Wet Openbaarheid Bestuur
Richtlijn kent een uitputtende regeling die als bijzondere regeling voorrang heeft boven de WOB (RvS Papiergroothandel Vierhout 5 mei 1997) Maar: Haarlems Dagblad GS/ N-Holland: beroep op WOB gegrond verklaard (Rb Haarlem, sectie bestuursrecht 15 juni 2004).

12 Vorderingen/Sancties
Onrechtmatige daad; Overeenkomst gesloten i.s.m. aanbestedingsrecht niet nietig (HR Uneto/De Vliert); Gunning aan eiser Heraanbesteding Herevaluatie offertes Schadevergoeding

13 Onwettig gunningsbesluit
Geen nakoming vorderen van een verbintenis uit onwettig gunningsbesluit (RSA,Meyra/gem. Lopik, Nieuwegein e.a. Hof A’dam 2 mei 2002 )

14 Heraanbesteding I Heraanbesteding ondanks gesloten overeenkomst: “belang van de in eerste instantie winnende leverancier behoort niet zwaarder te wegen dan het belang van de gedupeerde leverancier en het algemene belang dat de aanbestedingsprocedure correct en rechtmatig dient te verlopen.” (Doge/Achmea Hof A’dam 3 oktober 2002)

15 Heraanbesteding II Onwettig gunningscriterium: intrekken aanbesteding (HvJ C-448/01 4 december 2003 Wienstrom) Selectiecriterium als gunningscriterium: Referenties over producten (HvJ C-315/01 19 juni 2003 Gat/Osag) “ kwaliteit van de leverancier” Intrekken aanbesteding (Ricas/Belastingdienst, Rb Utrecht 24 juni 2004) “individuele ervaring in te zetten chauffeurs” toegestaan (Maastricht/CTS Hof DB 20 april 2004)

16 Schadevergoeding Proportioneel: verlies van een kans (alleen gederfde winst, geen algemene kosten) (SluisgroepII RB Utrecht 4 juli 2001) 10% van de aanneemsom;geen offertekosten van Camp/Almere Rb Zwolle 28 april 2003)

17 Bedankt voor uw aandacht !
Corvers Procurement Services B.V. CJGM Bartels Aanbestedingsadvocaat Havensingel 5 5211 TX ‘s-Hertogenbosch Tel / /


Download ppt "Agenda Rechtsbescherming Europees Rechstbescherming nationaal."

Verwante presentaties


Ads door Google