De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integriteit als opdracht & waarborg stand van zaken Bureau Integriteitszorg De Achterhoek 24 november 2012 Inleiding door prof.dr.Hans van den Heuvel Vrije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integriteit als opdracht & waarborg stand van zaken Bureau Integriteitszorg De Achterhoek 24 november 2012 Inleiding door prof.dr.Hans van den Heuvel Vrije."— Transcript van de presentatie:

1 integriteit als opdracht & waarborg stand van zaken Bureau Integriteitszorg De Achterhoek 24 november 2012 Inleiding door prof.dr.Hans van den Heuvel Vrije universiteit Amsterdam

2 integriteitsschendingen

3 corruptie fraude, diefstal, verduistering giften en beloften belangenverstrengeling, bevoegdheden misbruik informatie verspilling en wanprestatie discriminatie en intimidatie misdragingen in de vrije tijd

4 oorzaken integriteitsschendingen individuelefamiliebanden, egoïsme, maatschappelijke achtergrond, opvoeding, verkeerde contacten, moreel besefindividuele: familiebanden, egoïsme, maatschappelijke achtergrond, opvoeding, verkeerde contacten, moreel besef organisationeleregels, controle, handhaving, mandatering, management, voorbeeldgedrag, procedures, ontbreken openheid, ons-kent-onsorganisationele: regels, controle, handhaving, mandatering, management, voorbeeldgedrag, procedures, ontbreken openheid, ons-kent-ons maatschappelijkewaarden-normen, verstrengeling publiek-privaat, agressieve lobby, onderwereld-bovenwereldmaatschappelijke: waarden-normen, verstrengeling publiek-privaat, agressieve lobby, onderwereld-bovenwereld

5 Integritetsmaatregelen hard controls soft controls ethisch leiderschap

6 attitude

7 hoe de integriteitscultuur te verbeteren? (van oudsher) roddelenroddelen dubieuze opmerkingendubieuze opmerkingen onderlinge afsprakenonderlinge afspraken privébellen en privésurfenprivébellen en privésurfen werktijdenwerktijden onvoldoende inzetonvoldoende inzet ziekmeldenziekmelden declarerendeclareren

8 integriteitscompas onpartijdig en onafhankelijk onpartijdig en onafhankelijk open en betrouwbaar open en betrouwbaar zorgvuldig en toegewijd zorgvuldig en toegewijd dienstbaar dienstbaar professionaliteit professionaliteit morele verantwoordelijkheid morele verantwoordelijkheid collegialiteit collegialiteit

9 profielen daderprofieldaderprofiel omkoopstrategieomkoopstrategie

10 legitimeringsgronden neutraliseringstechniekenen ontkennen van schade, slachtoffer verantwoordelijkheid veroordeling veroordeelaars verwijzing naar hogere belangen loyaliteit aan derden iedereen deed het ik dacht dat ik er niemand kwaad mee deed buiten mijn schuld ik moest wel

11 nevenactiviteiten

12 bewustwording aanspreken, misstanden aankaartenaanspreken, misstanden aankaarten transparantietransparantie opsporen integriteitsriciso’sopsporen integriteitsriciso’s articuleren waarden en normenarticuleren waarden en normen incidenten en dilemma´s besprekenincidenten en dilemma´s bespreken

13 tips Duidelijkheid over organisatieDuidelijkheid over organisatie Duidelijkheid voor medewerkers Duidelijkheid voor medewerkers Goede voorbeeld leiding Goede voorbeeld leiding Integriteitsproblemen aan orde stellen Integriteitsproblemen aan orde stellen Actie Actie

14 integriteit en reputatiemanagement


Download ppt "Integriteit als opdracht & waarborg stand van zaken Bureau Integriteitszorg De Achterhoek 24 november 2012 Inleiding door prof.dr.Hans van den Heuvel Vrije."

Verwante presentaties


Ads door Google