De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

@josvanderlans#wijkbreda 1. Algemeen 2. Breda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "@josvanderlans#wijkbreda 1. Algemeen 2. Breda."— Transcript van de presentatie:

1 @josvanderlans#wijkbreda www.josvdlans.nl

2 1. Algemeen 2. Breda

3 30 juni: Donner ontvangt eindrapport

4 Algemene opmerkingen Speciale vorm van visitatie / niet de maat nemen, maar leren & inspireren Speciale vorm van visitatie / niet de maat nemen, maar leren & inspireren Methoden van zelfevaluaties Methoden van zelfevaluaties Per stad rapporteren, meteen en schriftelijk Per stad rapporteren, meteen en schriftelijk Belangrijkste indruk Enorme energie van ambtenaren, professionals en burgers. Remedie tegen zwaarmoedigheid. Aan goede ideeën geen gebrek => Enorme energie van ambtenaren, professionals en burgers. Remedie tegen zwaarmoedigheid. Aan goede ideeën geen gebrek => dat geldt ook voor Breda

5 Verzuchting commissielid Het lijkt erop alsof we er in Nederland steeds beter in slagen om van eenvoudige oplossingen ingewikkelde problemen te maken. Van veelvoud naar eenvoud

6 Hoofdpunten bevindingen commissie 1. Focus (gebrek aan…, met hagel schieten) 2. Uitvoeringsmacht in de wijk beleggen (doordecentraliseren) 3. Volgende stap bewonersparticipatie 4. Wijkeconomisch denken (gebrek aan..) 5. Toekomst en borging.

7 1. Focus Statistische doelstellingen (van achterstand naar lokaal of landelijk gemiddelde, leefbaarheidsmonitor, moeilijk grijpbare verbanden) Statistische doelstellingen (van achterstand naar lokaal of landelijk gemiddelde, leefbaarheidsmonitor, moeilijk grijpbare verbanden) Algemene ambities: meedoen, goed toeven Algemene ambities: meedoen, goed toeven Sprinkhanengedrag Sprinkhanengedrag Preojectencarroussel (DGV: meer dan 1000 projecten in het sociale domein) Preojectencarroussel (DGV: meer dan 1000 projecten in het sociale domein)

8 Wijk = Wijk = stortplaats van projecten Veel ongelijktijdige en onsamenhangende interventies, die op hun effectiviteit niet te onderzoeken zijn. Veel overleg en coördinatie nodig. Beter weinig goed doen, dan veel matig

9 Wildroosters & slagbomen Kies een gezamenlijke strategie/ideologie/doel/prioriteit Zorg dat iedereen die moet delen.

10 2. Uitvoeringsmacht in de wijk Stuurgroepen, wijkoverleggen zorgoverleg, coordinatiegroep, wijkteams, casuïsitiekbespreking, krachtteams, programmalijnen, wijkmanagers

11 quickscan

12

13

14

15 Van: Professionals in dienst van veel instituties buigen zich over het probleem van de wijk / bewoners Naar: Professionals in dienst van problemen (of van de wijk) maken zich hard voor effectieve oplossingen

16 Sociale huisarts / generalist Het Enschedese model ONTKOKERING EERSTE LIJN (Enschede/Leeuwarden) – TWEEDE LIJN

17

18 Strijdpunten Hoe organiseer je dat? Hoe organiseer je dat? Wie betaalt dat? Wie betaalt dat? Is dat welzijnswerk of is dat iets nieuws? Is dat welzijnswerk of is dat iets nieuws? Welke mensen moeten dat doen? Welke mensen moeten dat doen? Zijn die er? Zijn die er? Zijn het maatschappelijk werkers (individuele hulp) of opbouwwerkers (collectieve hulp)? Zijn het maatschappelijk werkers (individuele hulp) of opbouwwerkers (collectieve hulp)?

19 3. Bewonersparticipatie Bewoners centraal. Bewoners centraal. Maar zodra het spel op de wagen is, begint de bezwarenfabriek te draaien. Maar zodra het spel op de wagen is, begint de bezwarenfabriek te draaien. Altijd dezelfde mensen, te oud, geen jongeren, geen allochtonen, niet representatief, beperkte scoop, geen lange termijn inzicht. Altijd dezelfde mensen, te oud, geen jongeren, geen allochtonen, niet representatief, beperkte scoop, geen lange termijn inzicht. Bewonersparticipatie aan een leiband Bewonersparticipatie aan een leiband

20 Twee elementen Burgers inschakelen voor sociale zorg Burgers inschakelen voor sociale zorg Burgers zeggenschap en verantwoordelijkheid geven over voorzieningen / gebouwen / ruimte Burgers zeggenschap en verantwoordelijkheid geven over voorzieningen / gebouwen / ruimte

21 verbindingen organiseren In elk gezin gaat het wel eens een periode niet zo goed. Meestal kun je zulke problemen zelf oplossen, maar soms kan een luisterend oor of een helpende hand bij praktische zaken een opluchting zijn. Vrijwilligers van Home-Start zijn zelf ervaren ouders en kunnen een steuntje in de rug bieden. Coaching, mentoren, stages, buddy’s, buurtbemiddeling, voedingsbanken – krachtbronnen en energiestromen op elkaar aansluiten

22 Bewonersorganisaties in NL Meevergaderen Meevergaderen Zakgeld-filosofie, vouchers Zakgeld-filosofie, vouchers Geen bezit Geen bezit Geen verantwoordelijkheid Geen verantwoordelijkheid Geen risicodragende partij Geen risicodragende partij Niet overlaten en toevertrouwen. Niet overlaten en toevertrouwen. Zeggenschap

23 Toevertrouwen-aan-burgers.UK

24 Kenmerken Trusts 1. Bewoners in de meerderheid, professionals in dienst van bewoners. 2. Trust hebben bezit en kunnen economie maken 3. Community organized / oriented 4. Denken en handelen in wijkecomomische termen, Geldstromen leiden ze langs de trusts. 5. Zijn niet afhankelijk van de overheid.

25 4. Wijkeconomie Samenvoegen van geldstromen, Samenvoegen van geldstromen, Geldstromen onderzoeken op wijkrendement Geldstromen onderzoeken op wijkrendement Geldstromen langs wijkdoelen leiden Geldstromen langs wijkdoelen leiden Nieuwe partners zoeken. Nieuwe partners zoeken.

26 5. Borging en toekomst Wijkenaanpak moet doorgaan, er is gezaaid, nu ophouden betekent nooit meer oogsten Wijkenaanpak moet doorgaan, er is gezaaid, nu ophouden betekent nooit meer oogsten Richting => Nieuwe effectieve en eenvoudige organisatievormen zoeken in de buurt, waar bevoegdheden, macht en geld naar toe worden overgedragen, waarbij bewoners aan het stuur komen. Richting => Nieuwe effectieve en eenvoudige organisatievormen zoeken in de buurt, waar bevoegdheden, macht en geld naar toe worden overgedragen, waarbij bewoners aan het stuur komen.

27 WIJKAANPAK

28 Nieuwe fase in denken over verzorgingsstaat Tot 1960 Tot 1960PARTICULIER INITIATIEF (verzuilde, lokale elites/notabelen, burgers) Tot 1980 Tot 1980VERSTATELIJKING (staat - aanbodgestuurd, professionele elites) Tot 2010 Tot 2010ECONOMISERING (bedrijfsmatige sturing – grootschaligheid – managers/bestuurders) Na 2010 Na 2010LOKALISERING Wijk- gebiedsgericht Burgers als coproducent Ontinstitutionalisering – georganiseerde nabijheid Herontwerpen, redesign dienstbaarheid

29 Hoge Vucht – Doornbos - Linie Breda visitatie - 27 juni 2011

30 Aanbevelingen (1) 1 Breng meer focus aan, kies voor werk en voor de jeugd 2 Wees consequent: wijkgericht werken kent geen afwezigen 3 Geef professionals doorzettingsmacht in de wijk – vermijd nodeloos overleg

31 Aanbevelingen (2) 4Denk creatief na over de economische mogelijkheden in en van de wijk 5Geef bewoners meer dan inspraak, geef ze ook mogelijkheden om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen 6Gemeente: neem een actieve, sturende rol


Download ppt "@josvanderlans#wijkbreda 1. Algemeen 2. Breda."

Verwante presentaties


Ads door Google