De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een beperking op de Vakantiekampen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een beperking op de Vakantiekampen?"— Transcript van de presentatie:

1 Een beperking op de Vakantiekampen?

2 Beperkingen? We gaan ermee om!
Links: akkoord Indien er een kind met een beperking mee gaat op mijn kamp, dan neem ik zowiezo speciale maatregelen. Rechts: niet akkoord

3 Beperkingen? We gaan ermee om!
Links: akkoord Kinderen met een beperking durf ik niet aan te spreken over hun handicap. Rechts: niet akkoord

4 Beperkingen? We gaan ermee om!
Links: akkoord Kinderen met een mentale handicap op kamp vind ik een verrijking. Ik vind het deugddoend en zinvol. Rechts: niet akkoord

5 Beperkingen? We gaan ermee om!
1. Types van beperkingen: - Type 1: kinderen met een licht mentale handicap - Type 2: kinderen met een matig of ernstig mentale handicap - Type 3: kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen - Type 4: kinderen met een fysieke (= lichamelijke) handicap - Type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium - Type 6: kinderen met een visuele handicap - Type 7: kinderen met een auditieve handicap - Type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen

6 Beperkingen? We gaan ermee om!
1. Types van beperkingen op de Vakantiekampen - Type 1: kinderen met een licht mentale handicap - Type 2: kinderen met een matig of ernstig mentale handicap - Type 3: kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen - Type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen

7 Beperkingen? We gaan ermee om!
1. Types van beperkingen op de Vakantiekampen - Type 1: kinderen met een licht mentale handicap: * Een licht mentale (=geestelijke) handicap. * Zij kunnen elementaire schoolse kennis en vaardigheden verwerven. * Doel: de leerling kan zichzelf behelpen en kan zich zo zelfstandig mogelijk begeven en beredderen in de maatschappij.

8 Beperkingen? We gaan ermee om!
1. Types van beperkingen op de Vakantiekampen - Type 2: kinderen met een matig of ernstig mentale handicap: * In deze opleidingsvorm beogen de leeractiviteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen. * Vooral dagelijkse zaken worden aangeleerd die het initiatief en het zelfstandig leven bevorderen: het beheersen van nuttige vaardigheden, taal en communicatie, gedragsaanpassing, creatieve en sociale activiteiten. * Doel: integratie in een beschermd leefmilieu. Lezen en begrijpen van eenvoudige teksten. Rekenen in functie van concrete dingen zoals omgaan met geld.

9 Beperkingen? We gaan ermee om!
1. Types van beperkingen op de Vakantiekampen - Type 3: kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen: * Deze kinderen hebben sociale problemen: zoals moeilijk kunnen samenspelen, problemen bij samenwerken, andere kinderen pijn doen, weinig kunnen verdragen van anderen, … * Ze hebben emotionele problemen: zoals weinig zelfvertrouwen, zich niet goed in hun vel voelen, depressie, gevoelens niet kunnen laten zien, zeer wisselende gevoelens die plots kunnen omslaan. * Ze hebben werkhoudingsproblemen: zoals faalangst, zich niet goed kunnen concentreren, snel afgeleid zijn, opdrachten niet afwerken, enz. * Ze zijn overbeweeglijkheid: heel druk, niet kunnen stilzitten.

10 Beperkingen? We gaan ermee om!
1. Types van beperkingen op de Vakantiekampen - Type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen: * Leerlingen zijn normaal begaafd, hebben een normaal gehoors- en gezichtsvermogen. * Vertonen stoornissen in de taalontwikkeling of het leren spreken en/of bij het lezen, schrijven en rekenen stoornissen vertonen. Deze leerlingen hebben problemen met het leren. * Ze kunnen in principe overgaan naar het gewoon secundair onderwijs.

11 Beperkingen? We gaan ermee om!
2. Relativering - Vaak is het niet duidelijk tot welke type(s) een kind behoort. Zo zijn er type 3-jongeren die in de schemerzone zitten tussen buitengewoon onderwijs en criminaliteit of psychiatrie, of beide. - Soms worden leerlingen om oneigenlijke argumenten doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs, zoals taalachterstand of zwakke thuissituatie. - Rond een school van het BUSO wonen opvallend veel kinderen die behoren tot de doelgroep van deze school.

12 Beperkingen? We gaan ermee om!
2. Relativering - Let op het SELFULFILLING PROPHECY (zeker bij type 1 en type 8)! - Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) worden vaak ondergebracht in type 3 (ernstige emotionele of gedragsproblemen) en type 7 (gehoorstoornis).

13 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: algemeen… - Communiceer duidelijk, gebruik gemakkelijker woorden. HERHAAL voldoende vaak (individueel of in groep). - Leg spelletjes niet in een keer uit maar deeltje per deeltje. Je kan een spel ook eerst in een vereenvoudigde versie spelen. Op kamp gingen we netbal spelen. Eerst hebben we het spel zo gespeel dat men altijd direct de bal terug naar de overkant van het net moest gooien. Toen dat goed verliep hebben we nadien de regel ingevoegd dat men maximaal drie keer de bal naar een medespeler mag gooien.

14 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: algemeen… - Creëer een veilige omgeving voor iedereen. - Biedt praktische hulp. - Wees eerlijk en zeg het wanneer je je onwennig voelt! - Wees duidelijk genoeg wanneer hij/zij te aanhankelijk wordt!! Reageer snel! - Verliefd op jou? Wees eerlijk: ‘Ik ben niet verliefd op jou.’ Verzin geen smoezen.

15 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: algemeen… - Bij zwaardere mentale handicaps kan je de groepsleden informeren. Er kunnen ook inlevingsspelletjes worden gespeeld (vb. stellingenspel). - Reageer onmiddellijk op pestgedrag. Werk preventief!

16 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: algemeen… - Wees zuinig met competitiespelletjes. Indien je hier toch voor kiest… * Wijzig de samenstelling van ploegen zeer regelmatig. Je kan bijvoorbeeld volleybal spelen en de punten tellen, maar om de vijf punten wissel je enkele spelers van ploeg. Uiteindelijk is er niet echt een vaste ploeg die wint. Iedereen vindt dat hij/ zij gewonnen heeft. En… dat klopt! * Zorg voor meerdere doelen of zorg voor een extra opdracht. - Neem zelf de leiding bij het indelen in groepen!

17 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: een verrijking! Het zijn experts in het bekijken van de wereld door een positieve bril. Hun enthousiasme is aanstekelijk voor de andere kinderen.

18 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: een verrijking! - Zij laten zich gemakkelijker begeleiden en zijn daardoor vaak een goed voorbeeld voor de anderen. - De andere kinderen leren om te gaan met iemand die ‘anders’ is dan hen.

19 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: Verdeel jullie in 3 groepjes: Hoe zou je je kamp kunnen aanpassen aan… Groep 1: type 1- en type 8-kinderen Groep 2: type 2-kinderen Groep 3: type 3-kinderen Hou de volgende onderwerpen in je achterhoofd: * Spelletjes uitwerken * Waar kunnen de hoofdmoni’s voor zorgen?

20 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 1 - Kinderen met een licht mentale handicap (type 1) zijn kinderen die moeilijk abstract kunnen denken. Zorg daarom dat... * Je spelletjes stap voor stap uitlegt. * Je de spelletjes visueel ondersteunt. * Je toneelstukjes concreet genoeg maakt. => Het is fijn om kinderen zelf een vervolg te laten fantaseren maar geef voor de zekerheid toch al enkele mogelijkheden over het vervolg. Op die manier geef je hen een duwtje. => Tijdens individuele babbeltjes kunnen de monitoren extra uiteg geven. 80% van de kinderen die meegaan met een Vakantiekamp zitten in het type 1-onderwijs!

21 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 1 Doe vooral gewoon! (Dat is al gek genoeg!)

22 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 2 - Kinderen met een matige mentale handicap hebben heel wat meer ondersteuning nodig! * Zorg ervoor dat dit kind voor elk spel een extra een eenvoudige rol krijgt. (helpen van een moni, de schat bewaken, het uitdelen van kaartje aan de andere kinderen, het inkleuren van de schat, het graven aan een gracht rond de schat, het verzamelen van takken om de schat te verstoppen, …) * Zorg ervoor dat dit kind quasi fulltime begeleiding krijgt. Deze kinderen worden op voorhand gecontacteerd om in te schatten of een Vakantiekamp voor hen een mogelijkheid is of niet!

23 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 2 VEEL WARMTE & AANDACHT! (Dat is pas zalig!)

24 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 3 - Sociale problemen (samen spelen, samen werken) * Zorg eerst en vooral voor veiligheid => Iedereen is op voorhand al een held, niemand moet zich bewijzen! * Samen worden we nog grotere helden! Benadruk iedereen zijn talent! * Overrompel de kinderen met jouw enthousiasme, met het kampthema, met een goed thema! * Zorg voor haalbare uitdagingen en verrassingen. * Maak een aantal eenvoudige, duidelijk afspraken. Bouw marge in, leg uit en gebruik steeds IK-BOODSCHAPPEN!!

25 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 3 - Emotionele problemen * Wees bereikbaar, maar dwing niemand om te babbelen. * Laat je respect voelen, breek niet af, werk op het zelfvertrouwen! * Bij vreemd gedrag kan je afspreken dat jullie er later over zullen babbelen en dat jullie samen naar een oplossing zullen zoeken.

26 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 3 - Overbeweeglijk: * Maak spelletjes waarin je verschillende niveaus verwerkt => Er zijn 50 schatten die jullie moeten verzamelen. Willen de snelle jongens eerst tot daar achter lopen en daar beginnen te zoeken. Ik start hier te zoeken… => samen halen we het… hopelijk! * Organiseer (als hoofdmoni?) een dauwwandeling zodat je de drukte ‘s morgens even kan weghouden. * Organiseer zeer actieve workshops => creëer ruimte voor overbeweeglijkheid!

27 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 3

28 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 3 - Specifiek voor kinderen met Autisme: * Benoem alles zo concreet mogelijk. Vraag niet tekengerei te nemen, maar wel de potloden, de stiften en het papier. * Benoem voor hen emoties, interacties, gevoelens van anderen. Als je boos bent, kijk dan niet boos, maar zeg dat je boos bent! Vertaal de toneelstukjes! * Kies een ankerfiguren => iemand bij wie het kind STEEDS terecht kan. Als het kind niemand kent in de groep kan je ook een ‘buddy’ aanwijzen.

29 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 3 - Specifiek voor kinderen met Autisme: * ZORG VOOR VEEL STRUCTUUR!! Kinderen met autisme weten graag vooraf wat er komt. Probeer je programma op voorhand vast te leggen Je hoeft natuurlijk niet elk detail vooraf te plannen, maar zorg voor een vaste structuur die elke bijeenkomst terugkeert. Pictogrammen, schema’s, poppetjes,… Wees creatief en zoek naar middeltjes om de activiteit te structureren en voorspelbaar te maken.

30 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 3 - Specifiek voor kinderen met Autisme: * Verlies je geduld niet. Kinderen met autisme hebben tijd nodig, ze kijken de kat uit de boom. Geef hen tijd en tracht na te gaan waarom een kind zich misschien vervelend gedraagt. * Beschouw gebrek aan oogcontact niet als onbeleefd of tegendraads. Vaak is dit voor hen heel bedreigend. * Werk indien mogelijk in kleine groepjes * Maak plezier!!

31 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 3

32 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 8 - Deze kinderen hebben vaak al enkele mislukkingen meegemaakt in hun leven. Dit desondanks het feit dat ze héél gewoon zijn. Daarom: * Werk, zoals bij iedereen, aan het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. * Let op met spelen waarin kinderen moeten lezen en/of schrijven * En ook hier …

33 Beperkingen? We gaan ermee om!
3. Aanpak op de Vakantiekampen: type 8 Doe vooral gewoon! (Dat is al gek genoeg!)

34 Beperkingen? We gaan ermee om!
4. Nog even een spelletje spelen?

35 Beperkingen? We gaan ermee om!
5. Terugkoppeling naar de stellingen… Voor de volledigheid geven we nog even onze doelstellingen i.v.m. de stellingen die we in het begin van onze sessie gaven…

36 Beperkingen? We gaan ermee om!
Indien er een kind met een beperking mee gaat op mijn kamp, dan neem ik zowiezo speciale maatregelen. Doel van deze stelling: Probeer je vakantiekamp steeds zo te organiseren zodat elk kind, welke problemen/ talenten het ook heeft, een toffe tijd kan beleven. Uiteraard mag je je vakantiekamp steeds bijsturen: * Nog meer aandacht besteden aan het visualiseren => Het praatje-plaatje-principe (Als je praat, toon je ook meteen wat je zegt.) * Nog meer focussen op het stap voor stap uitleggen van datgene wat je wilt overbrengen. * Zorgen voor nog meer structuur! - Stel jezelf de vraag wanneer het nuttig is om je moni’s in te lichten over deelnemers met een beperking => selffulfilling prophecy  informeren om beter te kunnen anticiperen.

37 Beperkingen? We gaan ermee om!
Kinderen met een beperking durf ik niet aan te spreken over hun handicap. Doel van deze stelling: Je moet de naam van de stoornis niet uit te spreken maar je mag de problemen gerust benoemen. Bijvoorbeeld: “Je kan misschien niet zo gemakkelijk tegen chaos. Ik ben niet echt goed in het in het oog houden van de tijd. Help me maar om ervoor te zorgen dat ik de tijd goed in het oog hou. Als het 11.45u is, dan mag je me dat laten weten. Dan hebben we nog even de tijd om ons spelletje af te sluiten.” Kinderen appreciëren eerlijkheid!

38 Beperkingen? We gaan ermee om!
Kinderen met een mentale handicap op kamp vind ik een verrijking. Ik vind het deugddoend en zinvol. Doel van deze stelling: Deze kinderen zijn enthousiast, lief, gestructureerd, vol energie, vol vertrouwen, … Brengen deze eigenschappen ook over naar de moni’s. - Er zijn ook wel zaken waar er extra aandacht aan besteed moet worden. Maar zie dit als een uitdaging. Laat je moni’s weten dat ze er niet alleen voor staan. Zorg eventueel voor 4 moni’s (i.p.v. 3).


Download ppt "Een beperking op de Vakantiekampen?"

Verwante presentaties


Ads door Google