De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kort Referaat 9 juli 2013 Janneke de Valk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kort Referaat 9 juli 2013 Janneke de Valk"— Transcript van de presentatie:

1 Kort Referaat 9 juli 2013 Janneke de Valk
Vorige week verschenen in The New England Journal of Medicine, zeer actueel onderwerp, middel reeds geregistreerd voor Kort Referaat 9 juli 2013 Janneke de Valk

2 Inleiding Incidentie 1-2/1000 jaarlijks Grote doodsoorzaak
Conventionele therapie Nieuwe therapie: apixaban (orale factor Xa inhibitor) AMPLIFY trial:vergelijken effectiviteit en veiligheid van apixaban vs conventionele therapie 1-2/1000 jaarlijks veneuze trombo-embolie in algehele populatie 3e meest voorkomende oorzaak van sterfte na MI/CVA Conventionele therapie bestaande uit minimaal 5 dagen fraxi, instellen of bijvoorbeeld sintrom voor tenminste 3 maanden Apixaban: snel effect, 1 dosis oraal, reeds effectief voor bestrijding van recidief veneuze trombo-embolie na 6-12 maanden conventionele therapie voor acute trombo-embolie. Risico’s op grote bloeding even groot als bij placebo AMPLIFY: apixaban for the initial management of pulmonary embolism and deep-vein trombosis as first line therapy

3 Materiaal & Methoden RCT, dubbel blind
Sponsor: Bristol-Meyers Squibb en Pfizer (dataverzameling, inzage door onafhankelijke groep) Inclusie: > 18, bewezen DVT/LE Exclusie: bloeding (hoog risico), contra-indicatie, maligniteit,.... Randomisatie: apixaban + placebo of enoxaparine+warfarine + placebo apixaban Inclusie: proximale DVT Exclusie: actieve bloeding, hoog risico op bloeding, contraindicatie voor conventionele therapie, bij aanwezigheid waarvoor langdurige therapie met LMW heparine gepland stond, andre indicatie voor langdurige antistolling, gebruik ascal, inhibitors cytochroom P450 3A4 Exclusie zeer uitgebreid, zie artikel Randomisatie door interactief voice respons systeem: apixaban + placebo fraxi/warfarin of enoxaparine inj + warfarine + placebo apixaban

4 Uitkomstmaten Effectiviteit: terugkerende DVT/LE of dood hieraan gerelateerd Veiligheid: grote bloeding of grote + klinisch relevante kleine bloeding Adjudicated composite

5 Resultaten 5400 ptn geïncludeerd, 358 centra, 28 landen
Recidief DVT/LE: 2.3% apixaban, 2.7% conv (p< 0.001) Grote bloeding 0.6% apixaban, 1.8% conv (p<0.001) Grote+klein bloeding 4.3% apixaban, 9.7% conv (p<0.001) Recidief VTE na 30 dagen follow-up na behandeling: 0.2% apixaban, 0.3% conv

6 Conclusie Apixaban niet inferieur aan conventionele therapie
Significant minder bloedingsrisico (daling met 69%)

7 Discussie Sponsor Zeer veel mensen geëxcludeerd
Apixaban nu geregistreerd voor preventie van DVT/LE na knie/heup operatie en bij non-valvulair AF met minimaal 1 risicofactor


Download ppt "Kort Referaat 9 juli 2013 Janneke de Valk"

Verwante presentaties


Ads door Google