De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRUGGE: STAD IN DE MIDDELEEUWEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRUGGE: STAD IN DE MIDDELEEUWEN"— Transcript van de presentatie:

1 BRUGGE: STAD IN DE MIDDELEEUWEN

2 Bevolkingsgroei In Vlaanderen begon rond het jaar 1000 de bevolking te groeien De landbouw werd efficiënter Nieuwe ontginningen werden gedaan Daardoor nam de voedselproductie toe

3 Specialisatie Er ontstond meer behoefte aan gereedschappenen kleding
Ambachtslieden gingen in de stad wonen Daar konden ze hun producten verkopen op de markt Er ontstonden gilden die de kwaliteit bewaakten en zorgden voor hulpbehoevende leden

4 Internationale handel
Brugse wolhandelaren betrokken hun wol van Vlaamse schapen In de 12 eeuw kwam de wol ook uit Engeland De wolnijverheid in en om Brugge groeide explosief Brugge werd het internationale centrum van de wolhandel

5 Brugge havenstad Door de doorbraak van het Zwin ( 1134) werd Brugge goed bereikbaar voor zeeschepen Ook voor andere producten werd Brugge nu het handelscentrum

6 Welvaart en burgertrots
De welvaart was Brugge aan te zien Nog steeds kun je dat in Brugge gaan bekijken

7 De Hanze In de 14e eeuw organiseerden steeds meer Europese havensteden zich tot een uitgebreid handelsnetwerk: de Hanze Brugge werd een van de centrale Hanzesteden. De handel over land (jaarmarkten Champagne) werd minder belangrijk

8 Burgertrots en vrijheid
Stedelingen hadden meer rechten dan plattelanders De stad kon zich door muren en poorten verdedigen Steden kregen van de landheren steeds meer vrijheden: de stadsrechten

9 Standenmaartschappij
Maar ook in Brugge had de ene burger meer te vertellen dan de andere Het stadsbestuur (de sche- penen) werden benoemd uit de rijke bovenlaag: de patriciërs Armen (het gemeen) betaalden de meeste belastingen en nieuwe rijken kwamen niet in het bestuur

10 De gilden De ambachts-of handwerkersgilden waren ook niet tevreden: zij hadden nog steeds geen invloed in het stads bestuur De in 1241 opgerichte stadsraad was niet genoeg De gilden gingen samenwerken met de graaf van Vlaanderen, die een conflict had met zijn leenheer, de Franse koning.

11

12 Brugse Metten Op 18 mei 1302 vielen de Klauwaarts het Franse garnizoen en de Lelieaarts aan Wie niet voldoende Vlaamstalig was werd gedood (Schild en vriend) Nog elk jaar herdenkt Club Brugge dit gebeuren met een voetbaltoernooi

13 Guldensporenslag De Franse koning stuurde een enorm leger om deze wandaad te wreken Maar de ridders zonken met hun zware harnassen weg in het moeras Na de Guldensporenslag kregen de ambachtsgilden meer macht in Brugge

14 De bloeiperiode van Brugge
Brugge bleef tot in de 15e eeuw de belangrijkste handelsstad van de Nederlanden Door de verzanding van het Zwin ging de stad daarna achteruit en werd Antwerpen de belangrijkste haven Daardoor is er in Brugge nog zoveel middeleeuws te zien!


Download ppt "BRUGGE: STAD IN DE MIDDELEEUWEN"

Verwante presentaties


Ads door Google