De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRUGGE: STAD IN DE MIDDELEEUWEN. Bevolkingsgroei  In Vlaanderen begon rond het jaar 1000 de bevolking te groeien  De landbouw werd efficiënter  Nieuwe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRUGGE: STAD IN DE MIDDELEEUWEN. Bevolkingsgroei  In Vlaanderen begon rond het jaar 1000 de bevolking te groeien  De landbouw werd efficiënter  Nieuwe."— Transcript van de presentatie:

1 BRUGGE: STAD IN DE MIDDELEEUWEN

2 Bevolkingsgroei  In Vlaanderen begon rond het jaar 1000 de bevolking te groeien  De landbouw werd efficiënter  Nieuwe ontginningen werden gedaan  Daardoor nam de voedselproductie toe

3 Specialisatie  Er ontstond meer behoefte aan gereedschappenen kleding  Ambachtslieden gingen in de stad wonen  Daar konden ze hun producten verkopen op de markt  Er ontstonden gilden die de kwaliteit bewaakten en zorgden voor hulpbehoevende leden

4 Internationale handel  Brugse wolhandelaren betrokken hun wol van Vlaamse schapen In de 12 eeuw kwam de wol ook uit Engeland  De wolnijverheid in en om Brugge groeide explosief  Brugge werd het internationale centrum van de wolhandel

5 Brugge havenstad  Door de doorbraak van het Zwin ( 1134) werd Brugge goed bereikbaar voor zeeschepen  Ook voor andere producten werd Brugge nu het handelscentrum

6 Welvaart en burgertrots  De welvaart was Brugge aan te zien  Nog steeds kun je dat in Brugge gaan bekijken

7 De Hanze  In de 14e eeuw organiseerden steeds meer Europese havensteden zich tot een uitgebreid handelsnetwerk: de Hanze  Brugge werd een van de centrale Hanzesteden.  De handel over land (jaarmarkten Champagne) werd minder belangrijk

8 Burgertrots en vrijheid  Stedelingen hadden meer rechten dan plattelanders  De stad kon zich door muren en poorten verdedigen  Steden kregen van de landheren steeds meer vrijheden: de stadsrechten

9 Standenmaartschappij  Maar ook in Brugge had de ene burger meer te vertellen dan de andere  Het stadsbestuur (de sche- penen) werden benoemd uit de rijke bovenlaag: de patriciërs  Armen (het gemeen) betaalden de meeste belastingen en nieuwe rijken kwamen niet in het bestuur

10 De gilden  De ambachts-of handwerkersgilden waren ook niet tevreden: zij hadden nog steeds geen invloed in het stads bestuur  De in 1241 opgerichte stadsraad was niet genoeg  De gilden gingen samenwerken met de graaf van Vlaanderen, die een conflict had met zijn leenheer, de Franse koning.

11

12 Brugse Metten  Op 18 mei 1302 vielen de Klauwaarts het Franse garnizoen en de Lelieaarts aan  Wie niet voldoende Vlaamstalig was werd gedood (Schild en vriend)  Nog elk jaar herdenkt Club Brugge dit gebeuren met een voetbaltoernooi

13 Guldensporenslag  De Franse koning stuurde een enorm leger om deze wandaad te wreken  Maar de ridders zonken met hun zware harnassen weg in het moeras  Na de Guldensporenslag kregen de ambachtsgilden meer macht in Brugge

14 De bloeiperiode van Brugge  Brugge bleef tot in de 15e eeuw de belangrijkste handelsstad van de Nederlanden  Door de verzanding van het Zwin ging de stad daarna achteruit en werd Antwerpen de belangrijkste haven  Daardoor is er in Brugge nog zoveel middeleeuws te zien!


Download ppt "BRUGGE: STAD IN DE MIDDELEEUWEN. Bevolkingsgroei  In Vlaanderen begon rond het jaar 1000 de bevolking te groeien  De landbouw werd efficiënter  Nieuwe."

Verwante presentaties


Ads door Google