De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interventies houden geen rekening met culturele verschillen. Hulpverlening weet migrantenjeugd slecht te vinden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interventies houden geen rekening met culturele verschillen. Hulpverlening weet migrantenjeugd slecht te vinden."— Transcript van de presentatie:

1 Interventies houden geen rekening met culturele verschillen. Hulpverlening weet migrantenjeugd slecht te vinden.

2 Auteur  Gert van den Berg  Cultuur-en godsdienstpsycholoog  Databank Nederlands Jeugdinstituut  Jeugd en Co – verdiepingstijdschrift Kennis  Onderzoek rond effectiviteit van jeugdzorg en preventie.

3 Artikel  Van den Berg, G. (2010). Hulpverlening weet migrantenjeugd slecht te vinden. Interventies houden geen rekening met culturele verschillen. Jeugd en Co Kennis, (2), 8-17. Geraadpleegd via www.springerlink.com

4 Synthese artikel  Goeie structuur  Inleiding  Tussentitels  Bronnenlijst  Verdiepingen binnen het artikel zelf

5  Inleiding:  Bestaande vormen preventie  sluiten niet aan bij de wensen van migranten.  Onderzoek door Albert Boon naar ethische verschillen.  Resultaat: allochtonen maken zeer zelden gebruik van de aangeboden hulp.  Conclusie: de interventies bereiken de migrantenjeugd veel minder.

6  Diversiteitbeleid  Migrantenjongeren krijgen niet dezelfde kansen  speciale maatregelen.  Slechte interventies  helft migrantenjongeren staat onder toezicht.  Maatwerk nodig!  Vakmanschappen met interculturele competenties.  Kennis uit wetenschappelijk onderzoek en praktijk

7  Meetladder  Meetladder Diversiteit  Ontwikkeld door Trees Pels en Verwey-Jonker Instituut  Interventies opbouwen geschikt voor migranten  Via tien aandachtspunten  Toont wat voor verbetering vatbaar is  Houvast bij ontwikkeling nieuwe interventies  Bedoeling: integreren in bestaande processen  Meetladder zelf ook onderworpen aan evaluatie

8  Migrantengroep bereiken  Te weinig oog voor diversiteit  Beroepskrachten: onvoldoende cultureel sensitief  Veel interventies gericht op brede doorsnee-doelgroep  Verbeteren door een proces van interculturalisatie  Personeel = afspiegeling samenleving  Werkwijze aanpassen aan de achtergrond van hulpvragers  Vertrouwensband creëren!

9  Effect sorteren  Doel, doelgroep en aanpak  op elkaar aansluiten  effect  Kleine aanpassingen binnen de groep  beter effect  Methodische kern aanpassen: theoretisch model en aanpak voor verschillende groepen.  Randvoorwaarden aanpassen: beroepskrachten meer competenties en meer tijd per cliënt.  Houding en vaardigheden  invloed op bereik en effectiviteit

10  Inventarisatie  Inventaris van ontwikkelingsstimulering, preventie en vroeghulp voor migranten.  Verzameld via vijf meewerkende kennisinstituten.  36 lokale initiatieven gericht op migranten  Internet: interactieve websites  A- B- en C-groepen  A-interventies: uitgevoerd in steden en wijken met veel migranten  B-interventies: preventie en vroeghulp bij opvoedingsproblemen en ontwikkelingsstimulering  C-interventies: zeer beperkt

11  Bereik en effectiviteit  Geen langdurige opvolging van interventies  Moeilijk om te weten of de interventies helpen  Dus: zorgen voor goede theoretische onderbouw  Blijkt wel dat er te weinig aandacht is voor interculturele aspecten en de culturele sensitiviteit van de beroepskrachten  Interventies die migranten wel bereiken = laagdrempelig  Experimenteel: Girls’ Talk, langetermijnnameting

12  Culturele validiteit  Interventies voor migranten langs de Meetladder Diversiteit leggen.  Conclusie  aanpassingen op het gebied van communicatie  Te weinig eisen over de competentie die de uitvoerders moeten beschikken  Interventies achterstandsgroepen  Rekening houden met lage opleidingsniveaus  Gezinsgerichte interventies  Opvoeden van kinderen in twee culturen  Inburgering en opvoeding  Bevordering ouderparticipatie in het basisonderwijs

13  Vervolg  22 C-interventies: voldoen aan de aandachtspunten  Lokale initiatieven: verdere ontwikkeling  ZonMw  Opdracht om interventies verder te ontwikkelen  Advies opstellen om bereik en effectiviteit te vergroten  Eind 2010  5 interventies: goed bereik bij migranten  5 interventies: mogelijkheid tot goed bereik bij migranten

14 Uitleg termen  Migrantenjeugd: iemand die naar een ander land vertrekt om er te gaan wonen. Hier gaat het specifiek over de jeugd.  Maatwerk: flexibele manier van werken waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de mensen.  Interculturele competenties: intercultureel-de betrekking tussen verschillende culturen onderling. Competenties-bevoegdheid tot handelen en oordelen, deskundigheid, geschiktheid. Dus dat is over de deskundigheid beschikken om te handelen tussen de verschillende culturen onderling.  Meetladder: tien aandachtspunten om vast te stellen of een interventie geschikt is voor een diverse doelgroep.

15  Effectiviteit: werkelijk, wezenlijk, doeltreffend.  Interculturalisatie: het proces van intercultureel worden; bijvoorbeeld het proces dat nodig is om een arbeidsorganisatie van monocultureel naar multicultureel te ontwikkelen.  Vertrouwensband: grondslag voor vertrouwen.  Methodische kern: alles is volgens een bepaalde methode geordend.  Interactieve website: op elkaar inwerkend, in wisselwerking.  Laagdrempelig: zeer gemakkelijk te bereiken.  Langetermijnnameting: metingen die blijven doorgaan over een lange periode.  Achterstandsgroepen: sociaal zwakkere groepen. Groepen (zoals allochtonen en ouderen) die het moeilijker hebben dan gemiddeld met het vinden van werk.

16


Download ppt "Interventies houden geen rekening met culturele verschillen. Hulpverlening weet migrantenjeugd slecht te vinden."

Verwante presentaties


Ads door Google