De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UAM 6 God in den hoog’ alleen zij eer En dank voor Zijn genade, Daarom dat nu en nimmermeer Ons deren nood en schade God toont zijn gunst aan ons geslacht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UAM 6 God in den hoog’ alleen zij eer En dank voor Zijn genade, Daarom dat nu en nimmermeer Ons deren nood en schade God toont zijn gunst aan ons geslacht."— Transcript van de presentatie:

1 UAM 6 God in den hoog’ alleen zij eer En dank voor Zijn genade, Daarom dat nu en nimmermeer Ons deren nood en schade God toont zijn gunst aan ons geslacht Hij heeft de vrede weergebracht De strijd heeft thans een einde.

2 U, Vader, U aanbidden wij Wij zingen U ter ere Onwrikbaar staat Uw heerschappij Voorgoed zult Gij regeren. Gij hebt onmetelijke macht, Uw wil wordt onverwijld volbracht. Die Heer is onze Koning!

3 O Jezus die de Christus zijt Des Vaders eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd En redt wie was verloren. Gij Lam van God, voor ons geslacht, Verhoor ons roepen uit de nacht, Erbarm U over allen.

4 De open deur in de hemel De deur van .... Geopend, eens en altijd
Openbaring 4 De open deur in de hemel De deur van .... Geopend, eens en altijd

5

6

7 Een visioen Elementen van Jesaja 6 en Ez. 1 en 3

8 DISPENSAtionalistische Interpretatie
Gepopulariseerd door Tim LaHaye en Jenkins Opname *Hierna… *Klim hierheen op! Stem van Christus

9 Echter… Hierna 1:19; 7:1, 9; 9:12; 11:11; 15:5; 18:1; 19:1; 20:3. Er zijn vele etappes of fases, geen reden tot een tweedeling of drastische cesuur. Gevolg voor hoofdstuk 4- 19! Parallellen en herhalingen in het boek Afwezigheid van het woord KERK… “argument uit de stilte”

10 Is dit de opname v. Johannes?
“ik werd in de geest” lijkt eerder op een visioen Lichamelijk of mentaal? 1 Thes. 4 presenteert meerdere elementen

11

12

13 De troon van God Een troon die STAAT
Dit boek gaat over macht, over de regering van de wereld. Majesteit en macht van God, van begin tot eind Geen beschrijving van God, alleen de glans en omgeving Boek: van troon tot troon

14

15

16

17

18 24 ouderlingen op tronen Meerdere opties Een groep engelen
Witherington nuchter: wie het ook zijn, hun functie is secundair. Het enige dat ze doen is neervallen en aanbidden!

19 Identificeren van de oudsten: elementen:
24 Oudsten Tronen Witte kleding Kronen, link met 2:10 en 3:11? Meer in hfdst. 5.

20 4 dieren Vertegenwoordigen de schepping Vers 8

21 Ladd: Glazen zee. Doorzichtigheid: symbool van Gods doordringende alwetendheid.

22 Zee van kristal, Witherington:
Dezelfde zee als 13: 11? Symbool van kwade machten, maar zelfs die staan onder Gods controle!”

23 Vers 11 De aanbidding wordt persoonlijker Here, onze God
Kritische echo van de pretenties van keizer Domitianus U, en U alleen! Exclusief

24 Bedoeling van het visioen:
De gelovigen bevestigen en troosten in hun verdrukking, begin-visie ter oriëntatie voor het hele boek, temidden van alles GOD REGEERT! Hij is sterker dan het kwaad en zal overwinnen. Boven alles en allen staat: GOD! onze GOD.

25 Een prangende brandende en existentiële vraag.
Wie regeert, wie zit op de TROON? Geen filosofische of interessante vraag voor Johannes en de gemeenten, maar Een prangende brandende en existentiële vraag. Daarvan hing hun rust en zekerheid af. De keizer.


Download ppt "UAM 6 God in den hoog’ alleen zij eer En dank voor Zijn genade, Daarom dat nu en nimmermeer Ons deren nood en schade God toont zijn gunst aan ons geslacht."

Verwante presentaties


Ads door Google