De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het wezen van Christus Openbaring 1: 5-7 1. De getrouwe Getuige 2. Eerstgeborene uit de doden 3. Overste van de koningen der aarde Het werk van Christus:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het wezen van Christus Openbaring 1: 5-7 1. De getrouwe Getuige 2. Eerstgeborene uit de doden 3. Overste van de koningen der aarde Het werk van Christus:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Het wezen van Christus Openbaring 1: 5-7 1. De getrouwe Getuige 2. Eerstgeborene uit de doden 3. Overste van de koningen der aarde Het werk van Christus: 1. Die ons liefheeft 2. Die ons heeft gewassen van onze zonden 3. Die ons koningen en priester heeft gemaakt De wederKomst van Christus: 1. Hij komt met de wolken 2. Alle oog zal Hem zien 3. alle volken zullen om Hem rouwen

3 De kontekst van Openbaring Een tekst zonder kontekst.... Ds. A.T van Blijderveen, PKN Hardinxveld-Giessendam

4 Vandaag de dag volhardt de meerderheid van lezers erin Openbaring te lezen alsof het geschreven was voor onze tijd en onze moderne wereld, waarbij ze de oorspronkelijke kontekst van het boek vergeter. “De 7 werelden van Johannes van Patmos”, t.b.v. Een betere lezing van dit fascinerende boek.” Juan Stam (Costa Rica)

5 De zeven werelden van Johannes

6 (1) De wereld v.h. Romeinse Rijk Openbaring 17: 9- 11 Openbaring 17: 18

7 (2) De wereld van de hebreeuwse Schriften Onze moeite om Openbaring te begrijpen gebrek aan kennis van het Oude Testament.

8 (3) De wereld v.d. apocaliptische literatuur Het verborgen manna, 2: 17

9 (4) De wereld van Qumran Engelen loven God met 7 woorden, 5:12; 7:12

10 (5) De wereld v.d. rabbijnse traditie De joodse tradities Over Bileam, 2:14.

11 (6) De wereld van de liturgie

12 (7) De wereld van de verbeelding.

13 Zingen UAM 122: 1, 2, 3 Gemeente, hoor Gods groet: Hij spreekt ons van Zijn vrede en deelt genade mede, maakt alles nieuw en goed. Hij, het begin, het eind, die was in het verleden, Hij is er in dit heden, zal steeds Dezelfde zijn.

14 UAM 122:3 Nog heerst er smart en rouw, moet heel de schepping lijden, maar Hij zal ons verblijden, Hij blijft Zijn Naam getrouw.

15 UAM 122: 11 en 12 Zie, welk een hoge eer Hij nu aan ons wil geven: Hem dienend, heel ons leven zijn wij Gods priesters weer. Hem zij de lof gewijd, die al ons heil bewerkte, aan Hem behoort de sterkte in alle eeuwigheid.

16 Uam 123 melodie psalm 93 Ik draag het zwaard, aan beide zijden scherp, het Woord dat wondt tot heil of tot verderf. Ik weet heel goed, gemeente, waar gij woont: daar waar de satan altaar heeft en troon. Rondom u wordt de staat als god vereerd, Maar gij blijft Mij erkennen als uw Heer, Getuigt van Mij, aan mijn dienst gewijd, Ook als men doodt wie trouw mijn naam belijdt.

17 UAM 123 Bekeer u want als gij nalatig zijt,Dan kom Ik zelf, dan voert mijn zwaard zijn strijd. Wie oren heeft, hoor hoe de Geest getuigt, Opdat een ieder voor mijn wil zich buigt. Wie overwint, ontvangt een witte steen Met nieuwe naam, bekend aan hem alleen. Wie hier volhardt in strijd en druk en hoon, Wordt door Mij met het eeuwig heil beloond.

18 Lezen Openbaring 1: 9-20

19 Wat deed Johannes op Patmos? Openbaring 1:9 Ik, Johannes die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland Patmos omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.

20 Andere referenties aan vervolging in het boek Apocalypsis? 2: 13; 6: 9 y 20: 4

21 Wat deed Johannes op Patmos? Deportatio ad insulam Levenslange ballingschap Waarschijnlijk behoorde J. tot hogere klasse Verklaart op natuurlijke wijze waarom hij aan de gemeente moest schrijven

22 Keizerrijk onder Domitianus Stimuleerde de traditionele staatsgodsdienst Het boek Openbaring zelf toont dit aan (bewijs) Er was geen algemene vervolging door de regering, maar wel was er “een klimaat” voor plaatselijke acties Brief van Plinius aan keizer Trajanus Promotie van de keizerverering en tegelijk repressie tegen weigeraars Veel sociale druk Getuige" en trouw" zijn verbonden met een geweldadige dood

23 StadKeizercultusAltaar imp.priester i. EfezeXXX SmyrnaXXX PergamumXXX ThyatiraXX SardisXXX FiladelfiaXX LaodiceaXX

24 Apocalipsis was openbaring “op tijd” Zowel voor Johannes En “zijn” gemeenten Als voor de kerk van de tweede en latere eeuwen God openbaarde dit boek precies vóór de tijd van grote en wrede vervolgingen.

25

26 Efeze

27

28 Tempel van de godin Roma

29 Deel van de tempel van Domitianus

30

31 Smyrna

32

33

34 Izmir- Smyrna: agora: markt

35

36 Pergamum Asklepion

37

38 Pergamum: Tempel van Dionisius

39 Thyatira

40

41 Sardes gimnasium

42 Sardes: Synagoga

43 Sardes: Tempel van Artemisa

44

45

46 Filadelfia

47

48 Laodicea

49 Society of Biblical Literature, J. J. Collins “De Apocalips is een genre van openbaringsliteratuur binnen een verhalend kader, De openbaring wordt overgebracht door een wezen uit een andere wereld aan een menselijke ontvanger, Manifestatie van een trascendentele werkelijkheid die zowel de tijd betreft, omdat het over de uiteindelijke redding gaat, Als de ruimte omdat het een bovennatuurlijke wereld betreft…

50 De bedoeling is de huidige aardse omstandigheden interpreteren in het licht van de wereld van het bovennatuurlijke en van de toekomst en de visie en gedrag van de ontvangers te beïnvloeden op basis van goddelijk gezag” (Semeia #14, 1979, p.22).

51 De kontekst van Openbaring Presentatie gemaakt door Ds. A.T. van Blijderveen, Hardinxveld-Giessendam


Download ppt "Het wezen van Christus Openbaring 1: 5-7 1. De getrouwe Getuige 2. Eerstgeborene uit de doden 3. Overste van de koningen der aarde Het werk van Christus:"

Verwante presentaties


Ads door Google