De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een systeem psychodynamisch perspectief op multipartij samenwerking: thema’s in het richting geven aan het proces Silvia Prins Promotor: Prof.Dr.Tharsi.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een systeem psychodynamisch perspectief op multipartij samenwerking: thema’s in het richting geven aan het proces Silvia Prins Promotor: Prof.Dr.Tharsi."— Transcript van de presentatie:

1 Een systeem psychodynamisch perspectief op multipartij samenwerking: thema’s in het richting geven aan het proces Silvia Prins Promotor: Prof.Dr.Tharsi Taillieu Centrum voor Organisatie- en Personeelspsychologie K.U. Leuven

2 Overzicht Wat is multipartij samenwerking? Focus: ‘leiderschap’ en richting geven Aanpak van het onderzoek Resultaten: thema’s in het richting geven Conclusies

3 Multipartij samenwerking Ecologische en maatschappelijke problemen Samenwerken over organisatiegrenzen: ‘stakeholders’ –Sociale groepen: bv. landbouwers, buurtbewoners, pleegouders –Administraties en beleid –Profit organisaties: bv. ingenieursbureau –Not-for-profit organisaties: bv. milieugroepering

4 Een definitie “Samenwerking is een proces waardoor partijen die verschillende kanten van een probleem zien op een constructieve manier hun verschillen exploreren en samen zoeken naar oplossingen die verder reiken dan hun eigen beperkte visie van wat mogelijk is.” (Barbara Gray, 1989)

5 Kenmerken 1.Stakeholders zijn interafhankelijk 2.Constructief omgaan met verschillen  duurzame oplossingen 3.Beslissingen in gedeeld eigenaarschap 4.Collectieve verantwoordelijkheid voor toekomst domein 5.Samenwerking is ‘emergent’ proces

6 Focus: ‘leiderschap’ Niemand heeft autoriteit voor domein Geen formele leider Onduidelijke autoriteitsrelaties Geen duidelijke en gedeelde doelstelling Beïnvloeden van organisaties ‘Dubbele pet’ is problematisch Ideologie: consensus en participatie “The mechanisms that make things happen in a collaboration”

7 ‘Richting geven’ Met welke thema’s worstelen de vertegenwoordigers in een samenwerkingsproces? Welke dynamieken ontstaan rond deze thema’s? Op welke manier geven deze dynamieken richting aan het samenwerkingsproces?

8 Perspectief: het ijsbergmodel logica objectiviteit gezond verstand doelgerichtheid emotiesroddels behoeften stress impulsiviteit redelijkheid machtspatronen creativiteit energie conformiteitskrachten afweermechanismen overdrachtsreacties De zichtbare organisatie De onzichtbare organisatie weerstand mentale modellen

9 Bril en uitgangspunten Groepen en organisaties hebben schaduwkant Belang van subjectieve ervaring en betekenisgeving Structuren en procedures helpen de onzekerheid te ‘dragen’ Nieuwe vormen van werken en organiseren maken mensen kwetsbaar

10 Gevalstudies 1.‘Erosiecase’ (1999-2003): piloot Experimenteren met anti-erosiemaatregelen 2.‘Rivierbekken case’ (2003-2004) Ontwikkeling geïntegreerde visie voor riviervallei Focus op natuurbehoud en preventie van overstromingen 3.‘Pleegzorg case’ (2003-2004): hoofdcase Ontwikkelen structureel samenwerkings- verband tussen diensten & concept ‘loketfunctie’

11 Verzamelen van gegevens Verschillende methodes –Participerende observatie: vergaderingen –Interviews: Verschillende momenten Verschillende perspectieven: betekenisgeving –Dagboeknotities –Documenten Over langere periode Verschillende onderzoekers

12 Analyse van gegevens Reconstructie van het proces –Chronologisch overzicht –Evenementen, aanwezigen, inhoud –Thema’s Analyse thema’s op basis van: 1.Stakeholderinterviews (start) 2.Veldnotities van vergaderingen (tijdens) 3.Kritische incident interviews met leden projectgroep (na)

13 Antecedents Context Taak Formali- seren proces Relaties M a n i f e s t e d y n a m i e k e n L a t e n t e d y n a m i e k e n Antecedenten

14 1. Context Antecedenten Gedeelde ‘sense of urgency’ Karakteristieken van het domein Spelers in de context –Autoriteit in omgeving: sponsors –Veronderstelde machtscentra –De achterbannen –Uitgesloten stemmen Evenementen en veranderingen in context

15 2. De taak De normatieve taak –De taak waar men aan behoort te werken De existentiële taak –De taak waaraan men denkt/zegt te werken De fenomenologische taak –De taak waaraan men in feite aan het werken is

16 3. Structureren van het proces Structurering van het domein: stakeholder analyse Formele en informele rollen –Convenor, coördinator, facilitator, stakeholder vertegenwoordigers, experts, informele leiders, sponsors Formele en informele structuren en interventies

17 4. Samenwerkingsrelaties De capaciteit van vertegenwoordigers en achterban om op constructieve manier om te gaan met: –diversiteit –interafhankelijkheid –de paradoxale aard van samenwerking

18 Conclusie Verandering is onvoorspelbaar Aandacht voor sociale dynamieken belangrijker Vaardigheden en voorwaarden: –Containment van negatieve gevoelens –Transitionele ruimte –Procesgevoeligheid verhogen

19 “Ik ben, omdat wij zijn” - Klaus Elle


Download ppt "Een systeem psychodynamisch perspectief op multipartij samenwerking: thema’s in het richting geven aan het proces Silvia Prins Promotor: Prof.Dr.Tharsi."

Verwante presentaties


Ads door Google