De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoorzitting ontwerp-vergunning Derde Merwedehaven Avondvoorzitter Guido Camps.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoorzitting ontwerp-vergunning Derde Merwedehaven Avondvoorzitter Guido Camps."— Transcript van de presentatie:

1 Hoorzitting ontwerp-vergunning Derde Merwedehaven Avondvoorzitter Guido Camps

2 Programma 20.00 uurWelkom 20.05 uurToelichting op ontwerp-vergunning (dhr. W.M. Smit, provincie Zuid-Holland) 20.25 uurPresentatie zienswijzen gemeente en burgerinitiatief (dhr. J.G. Vollenbroek, Mob) 20.45 uurVisie op samenwerking (ds. J.F. Tanghé, burgerinitiatief) 21.00 uurPauze 21.15 uurBeantwoording vragen, indienen zienswijzen 22.15 uurSluiting

3 Ontwerp-vergunning Derde Merwedehaven Drs. W.M. Smit afdelingshoofd Vergunningen provincie Zuid-Holland

4 Waarom deze ontwerp-vergunning? In 2007 verzoek tot aanscherpen vergunning St.WDMH In 2008 verzoek afgewezen door provincie In 2009 Raad van State vernietigt afwijzing In 2009 onderzoek naar stortgas In 2009 verzoek DMH storten hoge concentraties asbest In 2009 verzoek afgewezen door provincie In 2010 ontwerp-besluit aanscherping vergunning

5 De aanscherpingen Het storten van asbest Voorkomen verspreiding van stof Energiereductieplan Stortgasontzwaveling Stortgasbenutting

6 Eisen aan het besluit Voldoet aan de wet Past binnen aanvraag uit 2002 Zo streng mogelijk Goed gemotiveerde afweging Positief oordeel rechter

7 Betrokkenen communicatie Provincie Zuid-Holland OmgevingStortplaats

8 Zorgen van de omgeving: Verspreiding van asbestdeeltjes Gezondheidsrisico’s Naleving van vergunningvoorschriften

9 Eisen aan storten asbest Stortbesluit Asbestverwijderings- besluit Beleidsregel ministerie SZW-VROM

10 Eisen aan storten asbest Verpakt: Selectief gesloopt asbest Puin met meer dan 1% asbest Overig asbesthouden afval met meer dan 0,5% Onverpakt onder strenge voorwaarden: Puin met minder dan 1% asbest Overig asbesthoudend afval met minder dan 0,5% asbest

11 Voorwaarden onverpakt storten asbest Voorkomen verspreiding van asbestvezels Maatregelen: –vooraf melden van het storten –aanvoer in afgesloten vrachtwagens –niet meer dan 1% asbest in het afval –afval bevat 10% water om stuiven te voorkomen –asbestmetingen uitvoeren –gebruik bakkenzuiger verboden –direct afdekken van het afval –vrachtwagens en terrein schoonmaken –veiligheidskundige aanwezig –rapporteren uitkomst metingen

12 Overzicht hoeveelheid gestort asbest Gestort asbest (ton) 200520062007200820092010 Verpakt 19.365 17.872 25.798 7.961 17.174 6.336 Onverpakt09291909580

13 Overzicht andere stortplaatsen Er zijn nog 9 stortplaatsten in Nederland waar asbesthoudend afval onverpakt wordt gestort. Bij 3 van deze stortplaatsen is de afstand tot de bebouwing minder dan 300 meter

14 Overige aanscherpingen Energiereductieplan opstellen en binnen 2 jaar uitvoeren Stofverspreiding Bij storten: geen zichtbaar stof op 20 m van stortfront Bij overige activiteiten: geen zichtbaar stof op meer dan 2 m Werkinstuctie voor zorgvuldig gebruik shovels Bandenwasinstallatie gebruiken Stortgas ontzwaveling en benutting beide van 50% naar 85% onderzoek of 95% is te realiseren realiseerbare maatregelen nemen

15 Vervolgprocedure Verslag hoorzitting binnen 2 weken Verzending aan personen op de presentielijst Inspraak tot maandag 18 oktober 2010 Bekendmaking definitieve beschikking Mogelijkheid tot beroep en voorlopige voorziening


Download ppt "Hoorzitting ontwerp-vergunning Derde Merwedehaven Avondvoorzitter Guido Camps."

Verwante presentaties


Ads door Google