De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebiedsontwikkeling Leeuwarden Zuidwest Vosseparkwijk 10 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebiedsontwikkeling Leeuwarden Zuidwest Vosseparkwijk 10 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Gebiedsontwikkeling Leeuwarden Zuidwest Vosseparkwijk 10 december 2009

2 Het gebied

3 Aanleiding grote projecten – De Zuidlanden – De Haak – Invalswegen – Werpsterhoek – Newtonparken

4 KENMERKEN GEBIED » Veel dynamiek » Overgangsgebied » Nieuwe voordeur

5 SAMENWERKING » VROM » Provincie (regie) » Leeuwarden » Menaldumadeel » Littenseradiel => Stuurgroep

6 HOOFDLIJNENNOTITIE Ambitieus: –Ruimtelijke kwaliteit –Duurzaamheid –Energie en Water

7 Keten van Duurzaamheid Kennis ProductieConsumptie Experiment

8 Van Hoofdlijnennotitie naar Masterplan Duurzame wegen Herstel Verbindingen Duurzame energie Water technologie Landschaps visie MASTERPLAN Bouwstenen Initiatieven Wind beleid LandbouwcampusEco-iglo

9 BOUWSTENEN Woonprogramma Economisch programma Watertechnologie Duurzame energie Stadscasco Landschapsvisie Deinum-Marssum Landschapsadvies Atelier Fryslân Verbindingenstructuur Duurzame wegen

10 INITIATIEVEN Presentatie Stuurgroep Passen bij uitgangspunten Hoofdlijnennotitie Meegenomen bij opstellen MP/stuctuurvisie Besluit in kader MP/structuurvisie

11 Initiatieven van en met marktpartijen Landbouwcampus Experimenteer- gebied Energiepark Leerschool Permacultuur Duurzame leefplek Windenergie Eco-iglo Griene Dream Duurzame wegen Groene Energie Biogasopwekking Watertechnologie

12 Landbouwcampus ASG, Nij Bosma Zathe, LTO Noord, PTC +, Van Hall Kapstok: Dairy Valley, concentratie kennis melkveehouderij Versterken onderwijs, onderzoek, bedrijvigheid Biogas en andere duurzame energie, water, sensoring Etalage voor innovatie

13 Experimenteergebied Cartesius Instituut 10-15 ha Ruimte voor innovatie 3 tot 5 jaar uittesten en ontwikkelen van nieuwe concepten Duurzaamheidsexpo Thema’s: energie, water, wonen, lifestyle

14 Energiepark Grontmij, Oosterhof Holman, E-kwadraat 35 ha duurzaam bedrijventerrein; duurzame energie- opwekking via zon, biomassa, KWO; Energielevering aan 4000 woningen; 2 energieneutrale hoofdkantoren; Kleinschalige, nieuwe generatie asfalt- menginstallatie; Ontwikkeling natuur, water en recreatie. Kennis Productie Consumptie Experiment

15 Leerschool Permacultuur Stichting Leerschool Permacultuur Natuurlijk ecosysteem als leefomgeving Hoge opbrengst per ha. Onderwijs en educatie door ontdekkend leren aan scholieren en studenten Past goed bij duurzame leefplek

16 Duurzame Leefplek In navolging ecodorpen in Schotland, Engeland, Frankrijk 8 ha met 20 tot 50 zelfvoorzienende woningen Wonen, werken en leven in en met de natuur

17 Windenergie – Nieuw Windland Experimentele en kleine molens Enerzjy Kombi (NBZ, Delta Oil, Bouma) Tiparo Hotspot Energie Max 15 meter

18 Eco-iglo - Intact ecodesign Wonen op water of op land Zelfvoorzienend in energie en water Vooruitstrevend en klaar voor de toekomst

19 Griene Dream Seinen Bouw, BAM vastgoed Ca. 250 woningen in De Zuidlanden Energieleverend Duurzaam ingerichte wijk qua wegen, openbare ruimte, voorzieningen Plaatje vinden

20 Duurzame wegen De Haak en invalswegen Energiezuinige verlichting Energie-opwekking Water: afvoer, zuivering, bermen Duurzaam aanbesteden

21 Groene energie Verbinden en versterken van initiatieven Zorgen voor een goede infrastructuur (elektriciteit, biogas, warmte); Stimuleren van innovaties; Aantrekken duurzame bedrijvigheid; Duurzame mobiliteit: bijvoorbeeld rijden op aardgas en elektrisch.

22 Biogasopwekking in landelijk gebied Mogelijkheden voor (mest)vergisting op platteland Evt. koppeling met biogasleiding rondom Leeuwarden / Nij Bosma Zathe

23 Watertechnologie Stimuleren duurzaam omgaan met afvalwater in gebouwde omgeving: –Decentrale zuivering –Natuurlijke zuivering via bijvoorbeeld rietfilters –Terugwinning nuttige stoffen (nutriënten) Stimuleren van experimenten; Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid;

24 Vrienden van Nieuw Stroomland Onderwerp Duurzaamheid in de eigen omgeving Doelstellingen: Bewoners, en ondernemers op de hoogte brengen van duurzame gebiedsontwikkeling. Bewustwording van mogelijkheden om in je eigen omgeving duurzaam te wonen en werken. Bewustwording van de eigen bijdrage die geleverd kan worden aan de integrale, duurzame ontwikkeling van het gebied. Programma ontwikkeld door Van Hall Larenstein.

25 Planning December/januari/februari informatie wijken April 2010 concept masterplan gereed Mei ’10 behandeling in Raden en Staten* Vanaf mei 2010 masterplan 6 weken inspraak Opstellen definitief masterplan Vaststelling vóór eind 2010 Parallel loopt procedure plan-MER * Planning afhankelijk van collegevorming

26 www.nieuwstroomland.nl


Download ppt "Gebiedsontwikkeling Leeuwarden Zuidwest Vosseparkwijk 10 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google