De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOSTENEFFICIËNT WATERMANAGEMENT

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOSTENEFFICIËNT WATERMANAGEMENT"— Transcript van de presentatie:

1 KOSTENEFFICIËNT WATERMANAGEMENT
WORKSHOP KOSTENEFFICIËNT WATERMANAGEMENT AQUARAMA - TNAV Donderdag 20 april 2006

2 Efficiënte aërobe zuivering van afvalwater in de voedingsindustrie
Stefaan Deboosere – TREVI NV Dulle-Grietlaan 17/ B-9050 Gentbrugge Tel: 09 /

3 TREVI NV Gespecialiseerd in Disciplines Aanpak Overige
geven van milieu-advies bouwen van milieutechnologie Disciplines water bodem lucht Aanpak audit pilootproeven ontwerp & realisatie opstart & opvolging Overige ca. 50 medewerkers vestiging in Frankrijk (Roncq): TREVI SARL ISO 9001 en ISO 14001 AUDIT PILOOTPROEVEN REALISATIE OPVOLGING

4 Probleemstelling 2 voedingsbedrijven met vetrijk water
Lozing afvalwater in zuiveringsstation gebouwd in 1992 Optimalisatie is noodzakelijk door: Toename vuilvracht naar zuivering (stijging van 20 %) Nieuwe lozingsnormen door afkoppeling van riolering oude norm(riolering) nieuwe norm(opp.water) COD(mg/l) BOD (mg/l) N(mg N/l) 60(amm) 15 P(mg P/l) ZS(mg/l) Hoge werkingskosten: elektriciteit afvoer vet afvoer biologisch slib

5 Processchema oude zuivering
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT VETAFSCHEIDER VETOPSLAG FLOTATIE AFVOER VET BUFFER SLIBSTABILISATIE Hoog-belaste trap biologie INDIKKER Laag-belaste trap biologie SLIBOPSLAG AFVOER SLIB Lozing op riolering

6 Foto oude zuivering

7 Aanpassingen door TREVI NV (1)
Afschaffing vetvang en flotatie (alle vet wordt biologisch afgebroken)  Doel: afvoerkosten van vet verminderen Vergroten buffering  Doel: meer stabiliteit Biologie uitbreiden door: 2 trappen naar 1 grote trap continue nabezinker extra  Doel: - opvang grotere vuilvracht - halen norm oppervlaktewater

8 Aanpassingen door TREVI NV (2)
Aanpassen beluchting: Vervangen schotelbeluchters door fijnbellige platenbeluchting Invoeren O2-sturing Doel: - verminderen energieverbruik - opvang grotere vuilvracht - verminderen slibproductie

9 Fijnbellige platenbeluchting
Kenmerken: Zeer laag energieverbruik: 3 à 6 kg O2/kWh Hoge slibconcentratie: 10 à 12 g/l

10 Aanpassingen door TREVI NV (3)
Zandfiltratie voor nazuivering  Doel: halen norm voor oppervlaktewater Uitbreiding slibmineralisatie  Doel: verminderen slibproductie Overname exploitatie door TREVI NV

11 Aanpassingen: stap 1 (vóór)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT VETAFSCHEIDER VETOPSLAG FLOTATIE AFVOER VET BUFFER SLIBSTABILISATIE Hoog-belaste trap biologie INDIKKER Laag-belaste trap biologie AFVOER SLIB Lozing

12 Aanpassingen: stap 1 (na)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT BUFFER SLIBSTABILISATIE Hoog-belaste trap biologie INDIKKER Laag-belaste trap biologie AFVOER SLIB Lozing

13 Aanpassingen: stap 2 (vóór)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT BUFFER SLIBSTABILISATIE Hoog-belaste trap biologie INDIKKER Laag-belaste trap biologie AFVOER SLIB Lozing

14 Aanpassingen: stap 2 (na)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT BUFFER 320 m3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m3 (nieuwe tank) SLIBSTABILISATIE Hoog-belaste trap biologie INDIKKER Laag-belaste trap biologie AFVOER SLIB Lozing

15 Aanpassingen: stap 3.1 (vóór)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT BUFFER 320 m3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m3 (nieuwe tank) SLIBSTABILISATIE Hoog-belaste trap biologie INDIKKER Laag-belaste trap biologie AFVOER SLIB Lozing

16 Aanpassingen: stap 3.1 (na)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT BUFFER 320 m3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m3 (nieuwe tank) SLIBSTABILISATIE BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m3 in serie INDIKKER AFVOER SLIB Lozing

17 Aanpassingen: stap 3.2 (vóór)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT BUFFER 320 m3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m3 (nieuwe tank) SLIBSTABILISATIE BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m3 in serie INDIKKER AFVOER SLIB Lozing

18 Aanpassingen: stap 3.2 (na)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT BUFFER 320 m3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m3 (nieuwe tank) SLIBSTABILISATIE BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m3 in serie INDIKKER Continue NABEZINKER (nieuwe tank) AFVOER SLIB Lozing

19 Aanpassingen: stap 5 (vóór)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT BUFFER 320 m3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m3 (nieuwe tank) BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m3 in serie SLIBSTABILISATIE INDIKKER Continue NABEZINKER (nieuwe tank) AFVOER SLIB Lozing

20 Aanpassingen: stap 5 (na)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT BUFFER 320 m3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m3 (nieuwe tank) BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m3 in serie SLIBSTABILISATIE INDIKKER Continue NABEZINKER (nieuwe tank) AFVOER SLIB ZANDFILTRATIE (nieuw) Lozing op oppervlaktewater

21 Aanpassingen: stap 6 (vóór)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT BUFFER 320 m3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m3 (nieuwe tank) BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m3 in serie SLIBSTABILISATIE INDIKKER Continue NABEZINKER (nieuwe tank) AFVOER SLIB ZANDFILTRATIE (nieuw) Lozing op oppervlaktewater

22 Aanpassingen: stap 6 (na)
VENTURI 1 VENTURI 2 POMPPUT BUFFER 320 m3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m3 (nieuwe tank) BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m3 in serie SLIBSTABILISATIE 1 SLIBSTABILISATIE 2 INDIKKER Continue NABEZINKER (nieuwe tank) AFVOER SLIB ZANDFILTRATIE (nieuw) Lozing op oppervlaktewater

23 Foto na uitbreiding (1)

24 Foto na uitbreiding (2)

25 Resultaten: slibconcentratie

26 Resultaten: COD (1) Overname exploitatie door Trevi

27 Resultaten: COD (2) Overname exploitatie door Trevi

28 Resultaten: totaal stikstof

29 Resultaten: totaal fosfor
Overname exploitatie door Trevi

30 Resultaten: elektriciteitsverbruik
Vuilvracht stijgt 20% + vetverwerking Gemiddeld: kWh/maand Gemiddeld: kWh/maand

31 Resultaten: elektriciteitskosten (1)

32 Resultaten: elektriciteitskosten (2)

33 Resultaten: elektriciteitskosten (3)
Jaar overname exploitatie door Trevi

34 Resultaten: elektriciteitskosten (4)
Jaar overname exploitatie door Trevi Vuilvracht stijgt 20% + vetverwerking

35 Resultaten: afvoerkosten vet (1)

36 Resultaten: afvoerkosten vet (2)

37 Resultaten: afvoerkosten vet (3)
Jaar overname exploitatie door Trevi

38 Resultaten: afvoerkosten vet (4)
Jaar overname exploitatie door Trevi

39 Resultaten: afvoerkosten bioslib (1)

40 Resultaten: afvoerkosten bioslib (2)

41 Resultaten: afvoerkosten bioslib (3)
Jaar overname exploitatie door Trevi

42 Resultaten: afvoerkosten bioslib (4)
Vuilvracht stijgt 20% + vetverwerking Jaar overname exploitatie door Trevi

43 Resultaten: afvoerkosten P-slib (1)

44 Resultaten: afvoerkosten P-slib (2)

45 Resultaten: afvoerkosten P-slib (3)
Jaar overname exploitatie door Trevi

46 Resultaten: afvoerkosten P-slib (4)
Nieuwe P-norm P = 2 Jaar overname exploitatie door Trevi

47 Resultaten: exploitatiekosten (1)

48 Resultaten: exploitatiekosten (2)

49 Resultaten: exploitatiekosten (3)
Jaar overname exploitatie door Trevi

50 Resultaten: exploitatiekosten (4)
Besparing = euro Jaar overname exploitatie door Trevi

51 Exploitatiekosten: heffingskosten
Bijkomende daling van de heffingskosten: gemiddelde voor : € raming voor 2005: € besparing: € Zodat de totale besparing wordt: gemiddelde totaalkost : € totaalkost 2005: € Besparing: €

52 Exploitatiekosten: factor vuilvracht
Indien rekening wordt gehouden met de vuilvrachtstijging (factor 1,2), dan wordt de besparing: totaalkost (x1,2):€ totaalkost 2005: € besparing: € = 66 %

53 Besluit Ombouw WZI met fijnbellig beluchtingssysteem
heeft, niettegenstaande uitbreiding vracht van ± 20 %, geleid tot: Daling van het energieverbruik met ca. 43 % Daling energieverbruik beluchtingsbekken ± 70 % Daling van de vet- en slibafvoerkosten van ± 60 % (met P-slib) tot ± 70 % (zonder P-slib) Spectaculaire verbetering van de effluentkwaliteit


Download ppt "KOSTENEFFICIËNT WATERMANAGEMENT"

Verwante presentaties


Ads door Google