De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORKSHOP KOSTENEFFICIËNT WATERMANAGEMENT AQUARAMA - TNAV Donderdag 20 april 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORKSHOP KOSTENEFFICIËNT WATERMANAGEMENT AQUARAMA - TNAV Donderdag 20 april 2006."— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP KOSTENEFFICIËNT WATERMANAGEMENT AQUARAMA - TNAV Donderdag 20 april 2006

2 Efficiënte aërobe zuivering van afvalwater in de voedingsindustrie Stefaan Deboosere – TREVI NV Dulle-Grietlaan 17/1 B-9050 Gentbrugge Tel: 09 / 220 05 77 www.trevi-env.com

3 TREVI NV Gespecialiseerd in  geven van milieu-advies  bouwen van milieutechnologie Disciplines  water  bodem  lucht Aanpak  audit  pilootproeven  ontwerp & realisatie  opstart & opvolging Overige  ca. 50 medewerkers  vestiging in Frankrijk (Roncq): TREVI SARL  ISO 9001 en ISO 14001 REALISATIE AUDIT PILOOTPROEVEN OPVOLGING

4 Probleemstelling ä2 voedingsbedrijven met vetrijk water äLozing afvalwater in zuiveringsstation gebouwd in 1992 äOptimalisatie is noodzakelijk door: 1.Toename vuilvracht naar zuivering (stijging van 20 %) 2.Nieuwe lozingsnormen door afkoppeling van riolering oude norm(riolering)nieuwe norm(opp.water) COD(mg/l)500125 BOD (mg/l) 50 25 N(mg N/l) 60(amm) 15 P(mg P/l) - 2 ZS(mg/l) 1000 60 3.Hoge werkingskosten:  elektriciteit  afvoer vet  afvoer biologisch slib

5 FLOTATIE BUFFER POMPPUT VETAFSCHEIDER SLIBSTABILISATIE Processchema oude zuivering Hoog-belaste trap biologie Laag-belaste trap biologie Lozing op riolering VENTURI 2 VENTURI 1 VETOPSLAG AFVOER VET INDIKKER SLIBOPSLAG AFVOER SLIB

6 Foto oude zuivering

7 Aanpassingen door TREVI NV (1) 1.Afschaffing vetvang en flotatie (alle vet wordt biologisch afgebroken)  Doel: afvoerkosten van vet verminderen  Doel: afvoerkosten van vet verminderen 2.Vergroten buffering  Doel: meer stabiliteit 3.Biologie uitbreiden door: 1.2 trappen naar 1 grote trap 2.continue nabezinker extra  Doel: - opvang grotere vuilvracht - halen norm oppervlaktewater  Doel: - opvang grotere vuilvracht - halen norm oppervlaktewater

8 Aanpassingen door TREVI NV (2) 4.Aanpassen beluchting: 1.Vervangen schotelbeluchters door fijnbellige platenbeluchting 2.Invoeren O 2 -sturing  Doel: - verminderen energieverbruik - opvang grotere vuilvracht - verminderen slibproductie

9 Fijnbellige platenbeluchting Kenmerken: –Zeer laag energieverbruik: 3 à 6 kg O 2 /kWh –Hoge slibconcentratie: 10 à 12 g/l

10 Aanpassingen door TREVI NV (3) 5.Zandfiltratie voor nazuivering  Doel: halen norm voor oppervlaktewater  Doel: halen norm voor oppervlaktewater 6.Uitbreiding slibmineralisatie  Doel: verminderen slibproductie  Doel: verminderen slibproductie 7.Overname exploitatie door TREVI NV

11 FLOTATIE BUFFER POMPPUT VETAFSCHEIDER SLIBSTABILISATIE Aanpassingen: stap 1 (vóór) Hoog-belaste trap biologie Laag-belaste trap biologie Lozing VENTURI 2 VENTURI 1 VETOPSLAG AFVOER VET INDIKKER AFVOER SLIB

12 BUFFER POMPPUT SLIBSTABILISATIE Aanpassingen: stap 1 (na) Hoog-belaste trap biologie Laag-belaste trap biologie Lozing VENTURI 2 VENTURI 1 INDIKKER AFVOER SLIB

13 BUFFER POMPPUT SLIBSTABILISATIE Aanpassingen: stap 2 (vóór) Hoog-belaste trap biologie Laag-belaste trap biologie Lozing VENTURI 2 VENTURI 1 INDIKKER AFVOER SLIB

14 POMPPUT SLIBSTABILISATIE Aanpassingen: stap 2 (na) Hoog-belaste trap biologie Laag-belaste trap biologie Lozing VENTURI 2 VENTURI 1 INDIKKER AFVOER SLIB BUFFER 320 m 3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m 3 (nieuwe tank)

15 POMPPUT SLIBSTABILISATIE Aanpassingen: stap 3.1 (vóór) Hoog-belaste trap biologie Laag-belaste trap biologie Lozing VENTURI 2 VENTURI 1 INDIKKER AFVOER SLIB BUFFER 320 m 3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m 3 (nieuwe tank)

16 POMPPUT SLIBSTABILISATIE Aanpassingen: stap 3.1 (na) Lozing VENTURI 2 VENTURI 1 INDIKKER AFVOER SLIB BUFFER 320 m 3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m 3 (nieuwe tank) BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m 3 in serie

17 POMPPUT SLIBSTABILISATIE Aanpassingen: stap 3.2 (vóór) Lozing VENTURI 2 VENTURI 1 INDIKKER AFVOER SLIB BUFFER 320 m 3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m 3 (nieuwe tank) BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m 3 in serie

18 POMPPUT SLIBSTABILISATIE Aanpassingen: stap 3.2 (na) Lozing VENTURI 2 VENTURI 1 INDIKKER AFVOER SLIB BUFFER 320 m 3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m 3 (nieuwe tank) BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m 3 in serie Continue NABEZINKER (nieuwe tank)

19 POMPPUT SLIBSTABILISATIE Aanpassingen: stap 5 (vóór) Lozing VENTURI 2 VENTURI 1 INDIKKER AFVOER SLIB BUFFER 320 m 3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m 3 (nieuwe tank) BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m 3 in serie Continue NABEZINKER (nieuwe tank)

20 POMPPUT SLIBSTABILISATIE Aanpassingen: stap 5 (na) VENTURI 2 VENTURI 1 INDIKKER AFVOER SLIB BUFFER 320 m 3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m 3 (nieuwe tank) BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m 3 in serie Continue NABEZINKER (nieuwe tank) ZANDFILTRATIE (nieuw) Lozing op oppervlaktewater

21 POMPPUT SLIBSTABILISATIE Aanpassingen: stap 6 (vóór) VENTURI 2 VENTURI 1 INDIKKER AFVOER SLIB BUFFER 320 m 3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m 3 (nieuwe tank) BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m 3 in serie Continue NABEZINKER (nieuwe tank) ZANDFILTRATIE (nieuw) Lozing op oppervlaktewater

22 POMPPUT SLIBSTABILISATIE 1 Aanpassingen: stap 6 (na) VENTURI 2 VENTURI 1 INDIKKER AFVOER SLIB BUFFER 320 m 3 (bestaande tank) BUFFER 1000 m 3 (nieuwe tank) BIOLOGIE: 7 bestaande tanks van 320 m 3 in serie Continue NABEZINKER (nieuwe tank) ZANDFILTRATIE (nieuw) Lozing op oppervlaktewater SLIBSTABILISATIE 2

23 Foto na uitbreiding (1)

24 Foto na uitbreiding (2)

25 Resultaten: slibconcentratie

26 Resultaten: COD (1) Overname exploitatie door Trevi

27 Resultaten: COD (2) Overname exploitatie door Trevi

28 Resultaten: totaal stikstof

29 Resultaten: totaal fosfor Overname exploitatie door Trevi

30 Resultaten: elektriciteitsverbruik Gemiddeld: 51772 kWh/maand Gemiddeld: 29425 kWh/maand Vuilvracht stijgt 20% + vetverwerking

31 Resultaten: elektriciteitskosten (1)

32 Resultaten: elektriciteitskosten (2)

33 Resultaten: elektriciteitskosten (3) Jaar overname exploitatie door Trevi

34 Resultaten: elektriciteitskosten (4) Jaar overname exploitatie door Trevi Vuilvracht stijgt 20% + vetverwerking

35 Resultaten: afvoerkosten vet (1)

36 Resultaten: afvoerkosten vet (2)

37 Resultaten: afvoerkosten vet (3) Jaar overname exploitatie door Trevi

38 Resultaten: afvoerkosten vet (4) Jaar overname exploitatie door Trevi

39 Resultaten: afvoerkosten bioslib (1)

40 Resultaten: afvoerkosten bioslib (2)

41 Resultaten: afvoerkosten bioslib (3) Jaar overname exploitatie door Trevi

42 Resultaten: afvoerkosten bioslib (4) Jaar overname exploitatie door Trevi Vuilvracht stijgt 20% + vetverwerking

43 Resultaten: afvoerkosten P-slib (1)

44 Resultaten: afvoerkosten P-slib (2)

45 Resultaten: afvoerkosten P-slib (3) Jaar overname exploitatie door Trevi

46 Resultaten: afvoerkosten P-slib (4) Jaar overname exploitatie door Trevi Nieuwe P-norm P = 2

47 Resultaten: exploitatiekosten (1)

48 Resultaten: exploitatiekosten (2)

49 Resultaten: exploitatiekosten (3) Jaar overname exploitatie door Trevi

50 Resultaten: exploitatiekosten (4) Jaar overname exploitatie door Trevi Besparing = 95612 euro

51 Exploitatiekosten: heffingskosten Bijkomende daling van de heffingskosten: -gemiddelde voor 2002-2003: € 23.000 -raming voor 2005: € 4.000 -besparing: € 19.000 Zodat de totale besparing wordt: -gemiddelde totaalkost 2002-2003:€ 188.000 -totaalkost 2005:€ 77.388 -Besparing:€ 110.612

52 Exploitatiekosten: factor vuilvracht Indien rekening wordt gehouden met de vuilvrachtstijging (factor 1,2), dan wordt de besparing: -totaalkost 2002-2003 (x1,2):€ 225.600 -totaalkost 2005: € 77.388 -besparing: € 148.212 = 66 %

53 Besluit Ombouw WZI met fijnbellig beluchtingssysteem heeft, niettegenstaande uitbreiding vracht van ± 20 %, geleid tot: 1.Daling van het energieverbruik met ca. 43 % Daling energieverbruik beluchtingsbekken ± 70 % 2.Daling van de vet- en slibafvoerkosten van ± 60 % (met P-slib) tot ± 70 % (zonder P-slib) 3.Spectaculaire verbetering van de effluentkwaliteit


Download ppt "WORKSHOP KOSTENEFFICIËNT WATERMANAGEMENT AQUARAMA - TNAV Donderdag 20 april 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google