De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datagestuurde handhaving :

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datagestuurde handhaving :"— Transcript van de presentatie:

1 Datagestuurde handhaving :
een noodzaak ? Miran Scheers, Afdelingshoofd Gedrag & Beleid

2 Datagestuurde handhaving is een noodzaak!
Kwantitatieve basis om meer kwaliteit te realiseren → gedragsbeïnvloeding ! Effect van verkeershandhaving op verkeersveiligheid = effect op gedrag van de weggebruikers waarbij dat effect omgerekend wordt naar het effect van dat gedrag op verkeersongevallen

3 PEPPER Police Enforcement Programmes on European Roads

4 PEPPER – effect op ongevallen
Zichtbare onbemande controles : - 34% (-25% -42%) Zichtbare bemande controles : - 18% (- 23%-13 %) Alcoholcontroles : % (- 12%-3%) Gordelcontroles : % gordeldracht tijdens de actie, + 15% na de actie

5 PEPPER Meer data zijn en bijkomend onderzoek over invloed van handhaving op gedrag zullen toelaten om de verwachte effecten van handhaving als onderdeel van een verkeersveiligheidsbeleid te kunnen inschatten

6 Kwantitatieve basis Belang bij beleidsvoorbereiding
Laat het bepalen van doelstellingen toe om gepaste maatregelen te nemen Monitoring, evaluatie en bijsturing → beleidscyclus

7 Werken aan kwaliteit Fundamentele componenten van verkeersveiligheidsbeleid : “risk assessement” : wetenschappelijk onderbouwd en objectief inschatten van risico’s in het verkeer → waar en hoe kan resultaat behaald worden “target setting” : ambitieus maar realistisch →motivatie versterken om verkeersveiligheidsbeleid te versterken

8 HH-doelstellingen tot op lokale niveau
Referentiekader voor politie! (geen verplichting) Debat over de randvoorwaarden om doelstellingen te halen Effecten berekenen – bijsturen – resultaten verbeteren Doel- en resultaatgericht werken

9 Observatorium voor de Verkeersveiligheid
Katalysator voor dataverzameling en exploitatie de objectivering van de verkeersveiligheid in België op een geïntegreerde wijze te realiseren ter ondersteuning van het verkeersveiligheidsbeleid in België het verkeersveiligheidsbeleid op een permanente basis te monitoren en te evalueren

10 Observatorium VV de verkeersveiligheidsgegevens (ongevallen, handhaving, expositiefactoren, ….) te centraliseren en door coördinatie te streven naar coherentie en eenvormigheid bij de exploitatie van deze gegevens

11 Observatorium VV Partnerschip en samenwerking op het vlak van verkeersveiligheidsindicatoren bevorderen – protocolakkoorden Lokale (3 vertegenwoordigers) en federale politie (2 vertegenwoordigers) FOD Mobiliteit en Vervoer, BiZa, Justitie, Volksgezondheid, Economische Zaken Assuralia, Gewesten, Europees Observatorium (www.erso.eu)

12 Indicatorenpiramide (SGVV, 2007)

13 Indicatorenpiramide (SGVV, 2007)

14 Indicatorenpiramide (SGVV, 2007)

15 Activiteiten Publicatie van “quick indicators” : de verkeersveiligheidsbarometer Publicatie van een statistiekenrapport Aanvulling met actuele statistiekenrapporten per thema Nieuwsbrief Het Observatorium voor de Verkeersveiligheid volgt voortdurend de evolutie van de verkeersveiligheid op. Maandelijks legt onze Verkeersveiligheidsbarometer de actuele verkeersveiligheidstendensen bloot. Een statistiekenrapport licht de verkeersongevallen in al hun facetten toe. We vullen dit rapport op regelmatige basis aan met een actueel statistiekenrapport dat de klemtoon legt op één specifiek thema of doelgroep, zoals de gordeldracht, overdreven en onaangepaste snelheid,fietsers, zwaar vervoer of jonge bestuurders. Jaar na jaar organiseert het BIVV gedrags- en/of attitudemetingen die toelaten om het verkeersgedrag op een objectieve wijze te monitoren. Het BIVV ontwikkelt nieuwe analysemethoden die een diepgaande analyse van de ongevallen en van andere verkeersveiligheidsindicatoren mogelijk maken, zodat de oorzaken van verkeersongevallen gericht aangepakt kunnen worden.

16 Activiteiten Gedrags- en attitudemetingen
Diepteonderzoek naar de oorzaken van verkeersongevallen (BART) Nieuwe gegevens betrekken : handhaving, verzekeringen, ziekenhuizen, …. Wetenschappelijk onderzoek

17 Netwerk verkeerscoördinatoren
het organiseren van de informatie-uitwisseling over verkeershandhaving; goede praktijken in de schijnwerpers te zetten; de eenvormigheid in de registratie en evaluatie van de activiteiten te bevorderen; het aanmoedigen van de toepassing van handhaving in combinatie met communicatie.

18

19 Datagestuurde handhaving op basis van
een goede ongevallenregistratie en analyse meetbare en realistische doelstellingen een centrale (eenmalige) vatting van alle activiteiten en vaststellingen op het vlak van handhaving (politie en justitie) permanente monitoring en evaluatie op basis goede analysetechnieken en stuurborden

20 (…) zal leiden tot een betere fenomeenkennis
betere organisatie van de middelen en mankracht een verhoogde pakkans een wetenschappelijke onderbouw van het beleid Evaluatie en bijsturing Het identificeren van goede praktijken

21 Dank voor uw aandacht !


Download ppt "Datagestuurde handhaving :"

Verwante presentaties


Ads door Google