De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Efficiënte en integrale aanpak van gedragscampagnes: CAST project Project funded by the European Commission, Directorate-General Energy & Transport, under.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Efficiënte en integrale aanpak van gedragscampagnes: CAST project Project funded by the European Commission, Directorate-General Energy & Transport, under."— Transcript van de presentatie:

1 Efficiënte en integrale aanpak van gedragscampagnes: CAST project Project funded by the European Commission, Directorate-General Energy & Transport, under the 6th RTD Framework Programme BIVV - STUDIEDAG OVER VERKEERSHANDHAVING HOE HOUDEN WE DE VERKEERSVEILIGHEID ONDER CONTROLE? 19 Februari 2009 BRUSSEL Ankatrien Boulanger, CAST coördinator

2 CAST?  CAST: Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic safety  Verkeersveiligheidcampagnes – gedragsverandering MAAR zwakke elementen huidige werkwijze, DUS  Nood aan duidelijke richtlijnen  Hoe effectieve campagnes ontwerpen en uitvoeren?  Hoe effectiviteit meten?  Start: 1 februari 2006  Einde: 31 januari 2009  Eindconferentie – Brussel – 26-27 januari 2009

3 Consortium 19 partners uit 15 verschillende landen Coördinator IBSR/BIVV- België

4 Partners VTI - Sweden FACTUM - Austria IMOB - Belgium CDV - Czech republic RfSF - Denmark INRETS - France BASt - Germany UTh - Greece SIPSiVi - Italy SWOV - the Netherlands Min. of Transport - the Netherlands TØI - Norway IBDiM - Poland PRP - Portugal ISEC - Portugal ULFF - Slovenia BfU - Switzerland DTU - Denmark

5 Belangrijkste doelstellingen CAST project  Aanbieden van een handboek met duidelijke richtlijnen voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van succesvolle verkeersveiligheidcampagnes  Ontwikkelen van een krachtig en innovatief instrument voor het meten van de effectiviteit van campagnes op een aangepaste en dus efficiënte manier  Verbeteren van de verkeersveiligheid door middel van effectieve verkeersveiligheidcampagnes

6 3 types CAST resultaten  Theoretische rapporten  Weggebruikermodel  Campagne-effecten en doorslaggevende factoren (meta- analyse)  Theoretische achtergrondkennis communicatiecampagnes  Indelingen verschillende types campagnes en hun evaluatiemethodologie  Vergelijking onderzoeksdesigns  Instrumenten voor de praktijk  Handboek  Evaluatie-instrument  Rapporteringinstrument  Uittesten van deze instrumenten  Toepassing evaluatie-instrument op bestaande campagnes  Ontwerpen van 2 verkeersveiligheidcampagnes op basis van de richtlijnen uit het handboek

7 CAST THEORIE: META-ANALYSE  CAST database  221 studies - 433 individuele effecten  gewogen gemiddelde van de effecten  minpunt – kwaliteit evaluatierapporten  Werken verkeersveiligheidcampagnes?  Hoe goed werken ze?  Welke factoren spelen hier een rol?  Korte, persoonlijke campagnes (intimiteit, vertrouwen)  Communicatie op/langs de weg zelf (directheid)  Handhaving met feedback  Duidelijke doelgroep  Focus op maatschappelijke normen, risicoperceptie…  Emotionele en rationele aanpak

8 CAST HANDBOEK Gedetailleerde handleiding om campagnes te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren Gebaseerd op bestaand onderzoek, praktijkervaring en bevindingen uit CAST project –Theorie & achtergrond –Praktijk – 6 stappenplan –Aanbevelingen Voor campagnemakers en iedereen die bij campagnes betrokken is

9 CAST PRAKTIJK: AANBEVELINGEN  campagne baseren op statistieken en onderzoek  specifieke doelgroep afbakenen  campagnestrategie baseren op gedragsmodel  Op welk gedrag kan een campagne zich richten?  Wat beïnvloedt het gedrag dat we willen veranderen?  Hoe beïnvloeden we dit gedrag?

10 Unsafe Acts Unintended actsIntended acts slips Rule based mistakes Knowledge based mistakes Unintended Actions lapsesmistakesviolations campaigns Basic error types Routine violations (speeding) Exceptional violations Acts of sabbotage Op welk gedrag kan een campagne zich richten?(Reason, 1990)

11 Other road users Legal framework, licensing and enforcement Vehicle Unsafe acts Errors Violations Road infrastructure and road environment Road user Speed choice driver (violation) Campaigns addressing behaviour changes Poor anticipation unexpected Events (slip) Distraction (laps) Reason’s Suisse cheese model

12 Wat beïnvloedt het gedrag dat we willen veranderen? Gedrags- overtuiginge n Gunstige of ongunstige houding ten opzichte van het gedrag Normatieve overtuiginge n Gepercipieerde sociale druk of subjectieve normen Intentie Gedrag Controle overtuiginge n Gepercipieerde gedrags- controle Theorie van gepland gedrag

13 Eclectisch model (Vaa, 2007)

14 Hoe beïnvloeden we dit gedrag? Voorbeeld theorie gedragsverandering Transtheoretisch Model of Change

15 CAST PRAKTIJK: AANBEVELINGEN  campagne baseren op statistieken en onderzoek  specifieke doelgroep afbakenen  campagnestrategie baseren op gedragsbeïnvloedingmodel  specifieke doelstellingen formuleren  eenduidige, geloofwaardige en duidelijke boodschap formuleren  rigoureus evalueren

16 Geïntegreerde campagnes: wat is het effect?  Meten van het geïsoleerd effect van de verschillende campagneactiviteiten?  Media-activiteiten  Ondersteunende activiteiten zoals handhaving, educatie…  Ontbrekende informatie in campagnerapport  In theorie?  Kies een aangepast onderzoeksdesign  Vergelijk verschillende fases en verschillende activiteiten van de campagne  In praktijk?

17 CAST PRAKTIJK: AANBEVELINGEN  campagne baseren op statistieken en onderzoek  specifieke doelgroep afbakenen  campagnestrategie baseren op gedragsbeïnvloedingmodel  specifieke doelstellingen formuleren  eenduidige, geloofwaardige en duidelijke boodschap formuleren  rigoureus evalueren  resultaten en conclusies bekendmaken

18 FEEDBACK  Beschikbaarheid relevante, kwaliteitsvolle evaluatiegegevens en campagneresultaten  Informatie voor doelgroep, sponsors…  Kosten rechtvaardigen  Lessen voor toekomstige campagnes en hun ondersteunende activiteiten

19 Hartelijk dank! ankatrien.boulanger@bivv.be +32 2 244 15 41 www.cast-eu.org


Download ppt "Efficiënte en integrale aanpak van gedragscampagnes: CAST project Project funded by the European Commission, Directorate-General Energy & Transport, under."

Verwante presentaties


Ads door Google