De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Bouwen op vertrouwen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Bouwen op vertrouwen”"— Transcript van de presentatie:

1 “Bouwen op vertrouwen”
Désirée Kluyver Teammanager Vergunningen

2 Doorbraak: de beweging
Bestuurders en topambtenaren werken samen We zien kansen betere dienstverlening tegen lagere kosten We geven richting 1 overheid, co-makership, ruimte voor de klant We tonen leiderschap vernieuwend samenwerken We voegen de daad bij het woord niet blijven hangen in onderzoek en overleg Wij hebben doorzettingskracht als het kan dan doen we het ook

3 Doorbraak-dossiers Nationale berichtenbox WOZ interactief
Nationale informatievoorziening: De Basisgemeente Jeugdzorg: het nieuwe opvoeden Wmo/ AWBZ Parkeergemak Bouwen op vertrouwen

4 Deelnemers Bouwen op Vertrouwen
Samenwerking van de gemeenten: Almere Amersfoort Delft Deventer Eindhoven Haarlemmermeer Schijndel Haarlem Leidschendam-Voorburg Westland Veldhoven en Zoetermeer Ministeries BZK, EL&I, I&M en VNG Schil van ‘volgende’ gemeenten 4

5 Bouwen op Vertrouwen Context: veranderende maatschappij en rol overheid Urgentie: tekorten door wegvallen leges grote projecten Doel: heldere verantwoordelijkheidsverdeling publieke – private sector Actie: vernieuwing praktijk vergunnen en toezicht in de bouw

6 Huidige praktijk Gemeente toetst plannen vooraf en doet toezicht achteraf Marktpartijen leunen op overheid Dubbel toezicht door gemeente, verzekeraars, opdrachtgevers Identieke ontwerpen worden in alle gemeenten opnieuw getoetst 6

7 Projecten in uitvoering
Vereenvoudiging Toetsing en indiening kleine bouwactiviteiten (Delft en Zoetermeer) Gecertificeerde toets (Eindhoven) Welstandstoets (Haarlemmermeer en Haarlem)

8 1e resultaten 5e tranche Crisis- en Herstelwet:
per in 7 gemeenten geen bouwkundige toets meer voor kleine bouwwerken Ministerie BZK gaat het BOR wijzigen om voor bouwen melding mogelijk te maken (streefdatum ) Draaiboek implementatie bouwmelding

9 Draaiboek bouwmelding
Draaiboek is hulpmiddel voor invoering bouwmelding: Benoem gebieden waarvoor de melding is toegestaan; Bepaal de criteria waaraan moet worden voldaan: Planologie en Welstand Praktische voorbeelden: Indieningsvereisten Beschrijving procedure Voorbeeldbrieven Communicatie

10 Voordelen bouwmelding
Besparing voor de aanvrager – leges en tijd Besparing voor de overheid - meest onrendabele vergunningverlening verdwijnt grotendeels Verantwoordelijkheid waar die hoort - controle via steekproef en piepsysteem Noodzakelijk: “Lik op Stuk” beleid bij overtreden; Bestuurlijke strafbeschikking (overtreden is boete)

11 Bouwen op vertrouwen Durf los te laten Durf los te laten

12


Download ppt "“Bouwen op vertrouwen”"

Verwante presentaties


Ads door Google