De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal behoeftenonderzoek bij Senioren VormingPlus Theo Hullebroeck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal behoeftenonderzoek bij Senioren VormingPlus Theo Hullebroeck."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal behoeftenonderzoek bij Senioren VormingPlus Theo Hullebroeck

2 Beleidsvoorbereiding (ex ante evaluatie)  Beleidsuitvoering (tussentijdse evaluatie)  Beleidsbeoordeling (ex post evaluatie)  Beleidsvoorbereiding De beleidscyclus en (evaluatie)onderzoek

3 Werken ‘Beleidsevaluatie’  Handleiding Beleidsevaluatie (vier delen, 2007)‏ –http://soc.kuleuven.be/sbov/ned/publicaties/detail/sn020520.htmhttp://soc.kuleuven.be/sbov/ned/publicaties/detail/sn020520.htm  Handleiding Opvolgen en Evalueren van het beleid (indicatoren, 2002)‏ –http://aps.vlaanderen.be/straplan/methoden/Handleiding_beleid.pdfhttp://aps.vlaanderen.be/straplan/methoden/Handleiding_beleid.pdf  Kwaliteitsrichtlijnen surveys –http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/stat_Publicaties_surv ey.htmhttp://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/stat_Publicaties_surv ey.htm

4 Recente geschiedenis vergelijkbaar onderzoek  1975-1985 Bijzonder veel behoeftenonderzoeken bij bejaarden (OCMW) (BTK, Plan Spitaels, derde arbeidscircuit …)‏  1985-1995 Tevredenheidsonderzoeken  1995-2007 Evaluatieonderzoek. Diverse soorten, eerder effectonderzoeken, minder maar ook Behoeftenonderzoeken (ex ante evaluatieonderzoek)‏

5 Externe condities voor het lukken van onderzoek Bevoegdheid opdrachtgever en uitvoerder Politieke wil en vraag naar resultaten PRAKTIJK- en BELEIDSRELEVANT VisieONDERZOEK Doelstelling en planning Middelen Draagvlak en betrokkenheid stakeholders

6 Lokaal onderzoek  Zicht krijgen op de lokale context die soms niet, soms wel verschilt  Lokale evaluatie veronderstelt lokale informatie  Fijnmazig meten  Kader wordt getrokken op basis van indicatoren en andere bovenlokale informatie  Indicatoren worden gerelativeerd op basis van lokale informatie

7 ‘Behoeften’ meten?  Zeer moeilijk begrip met veel aspecten  Bradshaw’s taxonomie: (zeer bekend!)‏ –Normative need (Normatieve behoefte)‏ –Felt need (Aangevoelde behoefte)‏ –Expressed need (Uitgedrukte behoefte, vraag)‏ –Comparative need (Vergelijkende behoefte)‏  Een behoefte is een ‘sociaal construct’  Een behoefte is een spanning (gap)‏

8 Onderzoekssoorten  Kwantitatief versus kwalitatief  Exploreren, beschrijven, verklaren  Longitudinaal versus cross-sectioneel  Nrgl onderwerp: opinieonderzoek, bekendheidsonderzoek, attitudeonderzoek, effectonderzoek, tevredenheidsonderzoek, behoeftenonderzoek

9 Onderzoek:  Belang van de voorbereiding –Probleemstelling, onderzoeksprobleem Doelstelling Onderzoeksvragen formuleren  Mixed methods en triangulatie

10 Technieken 1/12 Steekproeftrekken  Kwantitatief –Verkeerde vraag : ‘Hoe groot moet m’n steekproef zijn wil ze representatief zijn?’ –Enkelvoudig aselect of complexer ontwerp –Toetsen (p-waarde)‏ –Betrouwbaarheidsinterval. –Non-respons  Kwalitatief –Theoretisch steekproef- trekken –Doelgericht (purposive) trekken

11 Technieken 2/12 Naslagwerken  SOKA  Kwaliteitszorg in Welzijnsvoorzieningen (losbladig werk)‏  Gemeentelijk zakboekje, OCMW-zakboekje (kluwer)‏

12 Technieken 3/12 Indicatorensets (voorbeelden) 1/3  Verzamelwerken : –http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers.htm (VRIND)http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers.htm –http://www.onafts.fgov.be/Nl/Documentation/Publication/Documents/Soc EcoIndic.pdf (sociaal en economisch: Federaal)‏http://www.onafts.fgov.be/Nl/Documentation/Publication/Documents/Soc EcoIndic.pdf  (Socio)demografische indicatoren –http://statbel.fgov.be/figures/population_nl.asphttp://statbel.fgov.be/figures/population_nl.asp – http://www.oost- vlaanderen.be/docs/nl/jx/2642sociale%20situatieschets%2008-12- 06%20lr.pdfhttp://www.oost- vlaanderen.be/docs/nl/jx/2642sociale%20situatieschets%2008-12- 06%20lr.pdf  Duurzaamheidsindicatoren –http://www.limburg.be/duurzaamheidsbarometer/pdf/Eindrapport/2%20- %20Opbouw%20dbl.PDFhttp://www.limburg.be/duurzaamheidsbarometer/pdf/Eindrapport/2%20- %20Opbouw%20dbl.PDF –http://www.thuisindestad.be/flash.html (stadsmonitor)‏http://www.thuisindestad.be/flash.html  Leefbaarheidsindicatoren –http://www.ulg.be/psysante/qualidem/inami/kwaliteit%20leven%201.doc (dementie)‏http://www.ulg.be/psysante/qualidem/inami/kwaliteit%20leven%201.doc –http://www4.gent.be/gent/wonen/Leefbaarheidsmonitor%20editie%20II% 20-%20%2020-04%202006.pdf (Gent)‏http://www4.gent.be/gent/wonen/Leefbaarheidsmonitor%20editie%20II% 20-%20%2020-04%202006.pdf

13 Technieken 3/12 Indicatorensets (voorbeelden) 2/3  Gezondheidsindicatoren –http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspxhttp://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspx –http://www.kce.fgov.be/index_nl.aspx?SGREF=5260http://www.kce.fgov.be/index_nl.aspx?SGREF=5260 –Onderzoek Bloemekenswijk Gent  Kansarmoede-indicatoren en SIF-indicatoren –http://www.armoedebestrijding.be/publications/tweejaarlijksverslagindicat oren.pdfhttp://www.armoedebestrijding.be/publications/tweejaarlijksverslagindicat oren.pdf –http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/lokaal/sif.xlshttp://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/lokaal/sif.xls  Lokale sociale indicatoren –http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_projecten2.htmhttp://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_projecten2.htm  Welzijnsindicatoren – http://www.limburg.be/studiecel/statistieken_thema_welzijn.html http://www.limburg.be/studiecel/statistieken_thema_welzijn.html  Economische indicatoren (arbeidsmarkt)‏ –http://www.steunpuntwav.be/view/nl/18767http://www.steunpuntwav.be/view/nl/18767 – http://arvastat.vdab.be/nwwz/index.htmhttp://arvastat.vdab.be/nwwz/index.htm

14 Technieken 3/12 Indicatorensets, bemerkingen 3/3  Stortvloed!  Grondige kennis ervan noodzakelijk  Algemene geldigheid is niet noodzakelijk lokale geldigheid  Lokale bruikbaarheid : raamwerk

15 Technieken 4/12 Quick-scans, checklists  Proza

16 Technieken 5/12 Lokale surveys (populatie of doelgroepen)‏  Respons goed verzorgen! (is vaak onverantwoord laag)‏  Bij face tot face : duur (tenzij vrijwilligers)‏  Betrouwbaarheid van de schattingen: verschil tussen algemene schattingen en specifieke schattingen  Kanskapitalisatie bij veel schattingen

17 Technieken 6/12 Focusgroepen  Kwalitatieve methode  8-10 deelnemers (homogene groep)‏  Soms meer dan één groep  Selectie deelnemers belangrijk  Voorbereiding en modereren belangrijk  Verwerking en analyse: eenvoudig of complex

18 Technieken 7/12 Nominale groepstechniek  Kwalitatieve methode met kwantiatief aspect  5 tot 12 deelnemers  Eén-vraag techniek  Ideeën noteren, verzamelen, stemmen

19 Technieken 8/12 Face to face Interviews  Veel soorten: van ‘narratief interview’ tot ‘checklist interview’  Beslagen interviewer (inhoudelijk én technisch)‏  Arbeidsintensief en daardoor duur

20 Technieken 9/12 Case Studies  Methode op zich  Zicht krijgen op een geheel  Soorten selecties van cases  Soms meerdere technieken tegelijk inzetten

21 Technieken 10/12 Delphi-techniek  Bevragen van experten  Anoniem, schriftelijk, iteratief (tot 3 rondes)‏  Van open naar gesloten, van kwalitatief naar kwantitatief  Gemotiveerde experten!

22 Technieken 11/12 open schriftelijke bevragingen  Zelf zeer goede ervaringen bij semi- professionals  Zes tot acht open vragen

23 Technieken 12/12 Andere technieken  SWOT-analyses  Concept Mapping  Colour vote  Toezicht- of inspectieformulieren  Overzichten van kwaliteitscriteria  …


Download ppt "Lokaal behoeftenonderzoek bij Senioren VormingPlus Theo Hullebroeck."

Verwante presentaties


Ads door Google