De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master in de Psychologie Infosessie 17 mei 2011 18u Michotte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master in de Psychologie Infosessie 17 mei 2011 18u Michotte."— Transcript van de presentatie:

1 Master in de Psychologie Infosessie 17 mei 2011 18u Michotte

2 Inhoud 1.Wat na Bachelor? 2.Enkele cijfers 3.Voorstelling van het programma 4.Gemeenschappelijke stam 5.Masterproef 6.De vier afstudeerrichtingen 7.Stage 8.Specifieke lerarenopleiding 9.Erasmus 10.Wat te doen en vragen

3 1. Wat na Bachelor Psychologie?

4 Wat na Bachelor? Rechtstreeks: Master in de psychologie Master in de sociale en culturele antropologie –Master of Social and Cultural Anthropology Master in de statistiek –Master of Statistics Master in de seksuologie –Master of Human Sexuality Studies Master in het management Master in de beleidseconomie

5 Wat na Bachelor? Onrechtstreeks: Na voorbereidingsprogramma (12 stp): –Master in het overheidsmanagement en -beleid Na voorbereidingsprogramma (39 stp): –Master in de sociologie Na voorbereidingsprogramma (34-43 stp) –Master in de bedrijfscommunicatie Na voorbereidingsprogramma (70 stp): –Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Na verkorte bachelor in de criminologische wetenschappen (117 stp): –Master in de criminologische wetenschappen Na voorbereidingsprogramma (60 stp): –Master in de educatieve studies Na voorbereidingsprogramma (34 stp): –Master in de communicatiewetenschappen Na verkorte bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (90 stp): – Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

6 2. Enkele cijfers

7 Enkele cijfers Studentenaantallen 2010-2011 ong. 400 studenten “onderweg” in Master 3 e BAVT(2) + S Master onderweg Richting A74 ong. 130 113 Richting B2027 Richting C193244 Richting D1914

8 3. Voorstelling MA in de Psychologie

9 Algemeen Sinds 2009-2010: –Masterprogramma eenvoudiger Redenen: –Complex programma –Diplomaruimte Wat opo’s betreft: –Niet zoveel veranderd (behalve voor D) Dus: –Wel info via huidige 1 e masters –Programmaboek

10 Opbouw Gemeenschappelijke stam = 35 ptn –2 opo’s (samen 11 ptn) –Masterproef (24 ptn) 10 ptn in MA1 14 ptn in MA2 4 (5) afstudeerrichtingen = 85 ptn –Belangrijke richtingsstam (29 à 39 ptn) –Keuzelijst (16-24 ptn) –Stage (30 of 32 ptn) Geheel in MA2

11 4. Gemeenschappelijke stam: De 2 opo’s

12 Gemeenschappelijke stam: de 2 opo’s Statistiek IV, 7 stp LIPS, 4 stp –“Nieuw” opo: Lectures in Psychology Series –Link tussen theorie en praktijk –Verschillende docenten

13 5. Gemeenschappelijke stam: De Masterproef

14 Masterproef Wat: –Opmaken van de stand van het onderzoek mbt een bepaald onderzoeksthema in een vakgebied –Toepassen van vakspecifieke methode van wetenschappelijk onderzoek Hoe veel: –24 ptn –4 maanden voltijds werk (2 jaar) –De tekst telt optimaal 40 tot 60 bladzijden, (inclusief referenties, exclusief tabellen, figuren en bijlagen) met een maximale limiet van 100 Evaluatie: –Deel 1 in 1e master met slagen/niet-slagen evaluatie –Deel 2 in 2e master met punten en schriftelijke feedback –Geen verdediging Eén masterproef met 2 of 3 studenten samen is mogelijk (max resp. 150 en 175 blz.)

15 Masterproef: onderwerp Men kan een masterproef enkel maken over een onderwerp waarvan een promotor bereid is de leiding op zich te nemen. De onderwerpen van de promotoren zijn vanaf half augustus raadpleegbaar op: www.ppw.kuleuven.be/masterproef www.ppw.kuleuven.be/masterproef Een eigen onderwerp is mogelijk, op voorwaarde dat: het onderwerp aansluit bij het studieprogramma van de student & bij de onderzoeksexpertise van een promotor. Mogelijke promotoren zijn vanaf half augustus terug te vinden op https:// ppw.kuleuven.be/masterproef/info_VO.phphttps:// ppw.kuleuven.be/masterproef/info_VO.php de student vóór 15 september contact opneemt met een mogelijke promotor om het onderwerp te bespreken & een “voorakkoord” te sluiten (promotoren kunnen de begeleiding weigeren) de student uiterlijk op de dag van de eerste keuzeronde een overeenkomst formulier binnenbrengt.

16 Masterproef: toewijzing Vanaf half augustus: onderwerpenlijst op web 1 e week AJ: infosessies (algemeen en over onderwerpen) 2e week AJ: indienen van 3 keuzes (keuzeronde 1 en 2) 3e week AJ: 3 e keuzeronde 4e week AJ: “probleemoplossing” & indienen overeenkomst

17 6. De 4 (5) afstudeerrichtingen

18 Richting A: Arbeids- en organisatiepsychologie Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt arbeids-, personeels, -en organisatiepsychologie

19 Richtingsstam = verplicht = 32 stp 3 kern-opo’s : –Arbeidspsychologie, deel 2 –Personeelspsychologie, deel 2 –Organisatiepsychologie, deel 2 3 praktijkgerichte opo’s –Groepsdynamica, deel 1 & 2 –Diagnose en interventies in de A&O-psy

20 Keuzelijst = helemaal vrij = 23 stp Opo’s die expliciet vernoemd worden: –Ondersteunende opo’s (3) –Opo’s mbt marketing (3) –Opo’s mbt organisatiepsychologie (5) –Opo’s mbt personeelspsychologie (3) –Opo’s mbt gezondheids- en preventiepsychologie (4) –Bijscholingsopo’s (4) –Richtingsoverstijgende opo’s (3) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden –Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

21 Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster Geen A&O voorkennis in Bach: –aanbevolen om via specifieke bijscholing een basiskennis in A&O te verwerven: Keuze uit 4 opo’s: –Arbeidspsychologie, deel 1 –Organisatiepsychologie, deel –Ergonomie, deel 1 –Personeelspsychologie, deel 1

22 Richting B :Schoolpsychologie Beroeps- en onderzoeksmatige vorming op het domein van de leerlingenbegeleiding, meer specifiek begeleiding van: onderwijsleerprocessen en cognitieve ontwikkeling de psychosociale ontwikkeling de onderwijsloopbaan

23 Richtingsstam = verplicht = 39 stp 5 opo’s mbt de 3 begeleidingsdomeinen: –Onderwijsleerprocessen: Didactiek van de instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde Motivatiepsychologie –Psychosociale ontwikkeling Kinder- en jeugdpsychiatrie Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten: theorie en praktijk –Onderwijsloopbaan Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan

24 Richtingsstam = verplicht = 39 stp 5 opo’s mbt 4 begeleidingstaken: –Diagnostisch handelen Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 2 –Indirecte interventies Consultatieve leerlingenbegeleiding m.i.v. practicum –Directe interventies Gedragstherapie Gevalsstudie en practicum gedragstherapie: kinderen en adolescenten –Preventie en educatie Preventieve schoolpsychologische interventies

25 Keuzelijst = helemaal vrij = 16 stp Opo’s die expliciet vernoemd worden: –Opo’s mbt begeleiding cognitieve ontwikkeling (5) –Opo’s mbt begeleiding psychosociale ontwikkeling (6) –Opo’s mbt loopbaanbegeleiding (4) –Bijscholingsopo’s (4) –Richtingsoverstijgende opo’s (3) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden –Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

26 Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster Psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 1 Schoolpsychologisch werk: basisprincipes Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis

27 Ook in keuzelijst B: SLO gedragswetenschappen Straks meer

28 Richting C: Klinische- en gezondheidspsychologie Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt psychologische begeleiding, klinische diagnostiek, psychotherapie en gezondheidspsychologie / preventie

29 Richting C Klinische en gezondheidspsychologie In programmaboek (en ISP!): –2 verschillende afstudeerrichtingen Klinische en gezondheidspsychologie: Volwassenen (Cv) Klinische en gezondheidspsychologie: Kinderen en adolescenten (Ck)

30 Richtingsstam Cv = verplicht = 29 stp 3 opo’s mbt psychodiagnostiek en behandeling: –Psychologische behandelingen –Practicum therapeutische vaardigheden: Volwassenen –Practicum klinische psychodiagnostiek 2: Gevalsstudie volwassenen 3 opo’s mbt psychopathologie en geneeskunde –Psychologische processen van psychopathologie –Volwassenenpsychiatrie –Inleiding tot de algemene ziektenleer Organisatie, wetgeving en beleid Gezondheidspsychologie deel 2: Biopsychologische interacties

31 Richtingsstam Ck = verplicht = 29 stp 3 opo’s mbt psychodiagnostiek en behandeling: –Psychologische behandelingen –Practicum therapeutische vaardigheden: K&A –Practicum klinische psychodiagnostiek 2: Gevalsstudie K&A 3 opo’s mbt psychopathologie en geneeskunde –Ontwikkelingspsychopathologie –Kinder- en jeugdpsychiatrie –Inleiding tot de ziektenleer van het kind Organisatie, wetgeving en beleid Gezondheidspsychologie deel 2: Biopsychologische interacties

32 Keuzelijst = helemaal vrij = 24 stp Opo’s die expliciet vernoemd worden: –Opo’s mbt behandeling (9) –Opo’s mbt preventie (3) –Opo’s mbt klinische en gezondheidspsychologie (6) –Bijscholingsopo’s (4) –Richtingsoverstijgende opo’s (3) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden –Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

33 Bijscholingsvenster Psychologische begeleiding, counseling en consultatie m.i.v. training van basisvaardigheden Klinische psychodiagnostiek Klinische neuropsychologie Practicum psychologische begeleiding: training van basisvaardigheden Practicum klinische psychodiagnostiek

34 Richting D: Theorie en Onderzoek Studenten kiezen hier voor een doorgedreven opleiding tot onderzoeker

35 Richtingsstam = verplicht = 35 stp 3 methodologische opo’s: –Methods of scientific research, part 2 –Statistics V –Statistics VI 4 inhoudelijke opo’s (gelinkt aan basisdisciplines): –Topics in psychonomic science –Topics in behavioural neurosciences –Topics in social and cultural psychology –Topics in psychology of individual differences

36 Keuzelijst = “helemaal vrij” = 16/20 stp Opo’s die expliciet vernoemd worden: –Opo’s mbt basisdisciplines (3) –Opo’s mbt statistiek (3) –Brain imaging methods –Bijscholingsopo’s (4) –Richtingsoverstijgende opo’s (3) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden –Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

37 Brain Imaging Methods Opo uit Maastricht –Max 20 studenten –Interessant maar intensief Straks met studenten hierover meer uitleg Voorregistratie-formulier (studentenportaal): –indienen uiterlijk 31 augustus 2011 Examen: –Waarschijnlijk eerste week van december 2011 –2e examenkans: waarschijnlijk nog vóór de kerstvakantie van dat zelfde jaar

38 Bijscholingsvenster Wiskundige propaedeuse Gebruik van de computer in de psychologie, met practicum Colloquia Theorie en Onderzoek Psychophysics

39 7. Masterstage

40 Masterstage Zie ook: infosessies in laatste week oktober 1e master 30 weken (A, B, D) of 32 weken (C) 25 % in studieresultaat master (slagen noodzakelijk) Ononderbroken (uitzonderlijk: onderbroken mits in zelfde organisatie en in hetzelfde jaar) Buitenlandse stage mogelijk

41 2 soorten stages Professionele stage Geïntegreerde stage

42 Professionele stage A/B/C: –Professionele stage in praktijksetting –De stage verloopt onder supervisie van een erkende stagegever binnen de praktijksetting. D: –Onderzoeksstage in een onderzoeksgroep van een universiteit onder supervisie van een erkende stagegever uit die onderzoeksgroep –Stagegever mag niet de promotor van de masterproef zijn.

43 Geïntegreerde stage A/B/C: minimaal 25% onderzoek (in praktijkdomein) –Statistics V (8 ptn) is verplicht D: 25 à 35 % stage in praktijksetting –Ook richtingsspecifieke opo’s opnemen (afspreken met stagementor)

44 Dus, stagevormen per richting Richting ARichting BRichting C Richting D Professionele Stage AProfessionele Stage BProfessionele Stage CProfessionele Stage D Geïntegreerde stage A/D Geïntegreerde stage B/D Geïntegreerde stage C/D Geïntegreerde stage D/A of D/B of D/C

45 En dan is er nog het volgende mogelijk … Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding –O0A03A Praktijkoriëntatie: de leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker (6 ptn) –(equivalent van) 24 weken stage

46 8. Specifieke lerarenopleiding

47 Keuzevenster SLO Theoretisch deel: 30 ptn –Volgen na Psy –Tijdens Psy: ingedaalde variant in richting B (30 ptn) voorafname in richting A, C & D ( ~ 16 ptn) door SLO keuzevenster –gedeeltelijke integratie van het theoretische gedeelte van de SLO Praktijkgedeelte: 30 ptn –min. 750 u. stage, gespreid over minstens twee onderwijssettings

48 2 mogelijkheden B Volledige theoretische gedeelte opnemen: –De 4 opo’s van het Keuzevenster SLO Gedragswetenschappen –De stage “P9X17A Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding” –Vervangen van "P0L36B Didactiek van instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde" uit de richtingsstam Schoolpsychologie vervangen door "O0A08A: Vakdidactiek gedragswetenschappen en het onderwijs". Dit kunnen zij in het ISP doen door vrij te selecteren uit het onderwijsaanbod. Slechts een deel van het theoretische gedeelte: –Max 16 stp uit "keuzevenster SLO Gedragswetenschappen"

49 4 opo’s in keuzevenster B SLO Leren en onderwijzen Onderwijs, opvoeding en samenleving Concretisering van thema's uit de vakdidactiek gedragswetenschappen Psychologie van leren en studeren

50 Studenten A, C & D Hebben geen ingedaalde variant Kunnen wel al opo’s uit SLO opnemen (uit keuzevenster van B)

51 9. Erasmus-uitwisseling

52 INFOSESSIE  Begin academiejaar  Waarschijnlijk in combinatie met “beurs”

53 10. Wat te doen vanaf nu en in de eerste weken AJ 2011-2012 + vragen?

54 Wat te doen … ? Kiezen voor master Psy Kiezen voor een afstudeerrichting Onderwerp masterproef verkennen: –lijst onderwerpen (vanaf half aug.) –of eigen onderwerp indienen (contact vóór 15.09) Bij keuze van opo’s evt al soort stage in achterhoofd 1e week: algemene infosessie masterproef 1e week: infosessie SLO

55 MEER INFO - VRAGEN Algemeen: – http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studeren/index.html http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studeren/index.html Regelgeving masterstage en masterproef: –http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studeren/studentenportaal.htmlhttp://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studeren/studentenportaal.html –Versie 2011-2012 online vanaf juni Informatie masteropleiding: –http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.htmlhttp://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html  PPW-DOS: studietrajectbegeleiders  K.U.Leuven-Dienst Studieadvies  Of nu aan mij of aan de richtingsvoorzitters!


Download ppt "Master in de Psychologie Infosessie 17 mei 2011 18u Michotte."

Verwante presentaties


Ads door Google