De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar het secundair onderwijs Infosessie. Programma 1.De structuur van het onderwijs 2.De lessentabellen 3.Wat na het secundair onderwijs? 4.Overgangen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar het secundair onderwijs Infosessie. Programma 1.De structuur van het onderwijs 2.De lessentabellen 3.Wat na het secundair onderwijs? 4.Overgangen."— Transcript van de presentatie:

1 Naar het secundair onderwijs Infosessie

2 Programma 1.De structuur van het onderwijs 2.De lessentabellen 3.Wat na het secundair onderwijs? 4.Overgangen van studierichtingen 5.Aanbod in onze scholen 6.Ligging van de scholen en infomomenten

3 1.De structuur van het secundair onderwijs

4

5

6 Het eerste leerjaar A Gemeenschappelijke basisvorming (27 u) Keuzegedeelte (5 u) Overstap van BaO naar SO met veel aandacht voor talen en wiskunde Met nadruk op een gemeenschappelijke start en aanpak om breed te kunnen kiezen tussen de opties in het 2de leerjaar

7

8 Het eerste leerjaar B Als theorie minder aangewezen is Bij leerachterstand opgebouwd in basisonderwijs Gemeenschappelijke basisvorming (28 u) Keuzegedeelte (4 u) Praktisch Nadien naar beroepsvoorbereidend leerjaar of 1A

9

10 Het tweede leerjaar Logische voortzetting van 1A Gemeenschappelijke basisvorming (24 u) Basisopties (5 of 7 u)  meer theoretisch gericht  meer praktisch gericht  aanleg en belangstelling nagaan in functie van keuze studierichting 2e graad Keuzegedeelte (1 of 3 u): de school bepaalt

11

12 Beroepsvoorbereidend leerjaar Logische overstap uit 1B Gemeenschappelijke basisvorming: 17 u Beroepenvelden: 14u aangevuld met 1u keuzegedeelte  twee beroepenvelden van 7 u of  één beroepenveld van 14 u Kennismaking met aantal beroepen Voorbereiding keuze studierichting 2e graad

13

14 De tweede en derde graad Vier onderwijsvormen met een waaier van studierichtingen: ASO-BSO-KSO-TSO Na 2de leerjaar alle mogelijkheden open Na beroepsvoorbereidend jaar: BSO Meeste studierichtingen starten in 2e graad Een aantal bijkomende studierichtingen in 3e graad

15 ASO ? TSO ? BSO? Onderwijsvormen aangepast aan de wijze waarop jongeren leren: Theoretische leerweg  ASO Theoretische en praktische leerweg  TSO Praktische leerweg  BSO

16 ASO algemeen secundair onderwijs Brede theoretische vorming, niet rechtstreeks afgestemd op een beroep Hoofddoel: voorbereiden op hoger onderwijs Enkel algemene vakken

17 BSO beroeps secundair onderwijs Vooral praktische beroepskennis Ruim aanbod aan studierichtingen met algemene vakken geïntegreerd in PAV of MAVO Bereidt voor op uitvoerende beroepen, niet bedoeld als voorbereiding op hoger onderwijs Mogelijkheid 7de jaar: diploma secundair onderwijs

18 KSO kunst secundair onderwijs Eigen: artistiek karakter Naast algemene vorming actief leren kunst beoefenen Theorie over kunsttechnieken en praktische kunstbeoefening Meer theoretische richtingen bereiden eerder voor op hoger onderwijs Meer praktische richtingen bereiden voor op een beroep

19 TSO technisch secundair onderwijs Naast algemene vorming aandacht voor technische en praktijkvakken Ruim aanbod aan studierichtingen Studierichtingen met meer algemene en theoretisch-technische vakken bereiden eerder voor op hoger onderwijs Studierichtingen met meer praktijk bereiden eerder voor op een beroep

20 2.De lessentabellen

21 Eerste leerjaar A Gemeenschappelijk: 27 lesuren Keuzegedeelte:+ 5 lesuren Totaal: 32 lesuren

22 Eerste leerjaar A Godsdienst2 Aardrijkskunde2 Natuurwetenschappen2 Geschiedenis1 Lichamelijke Opvoeding2 Muzikale Opvoeding1 Plastische Opvoeding2 Techniek2 Nederlands5 Frans4 Wiskunde 4 Totaal 27

23 Alle eerstejaars A gelijk? In principe: JA In praktijk: ja, MAAR scholen richten keuzevakken in die voorbereiden op de studierichtingen die de school zelf aanbiedt in de 2e en 3e graad  accentverschillen tussen ASO en TSO: meer of minder abstracte vakken

24 Invulling 5 keuze-uren 1A Model 1Model 2Model 3Model 4 Model 5Model 6Model 7Model 8 Nederlands 111- ---- Frans 2122 1--- Wiskunde 1222 111- Klasuur / leren leren /leefsleutels 11-1 11-- ICT ---- -1-- Project /initiatieuren 2 Klassieke studiën ---- -245 Scholen SMC-BSCI-SSMC-SMDI-B ANI-W MDI-B ANI-WSMC-SMDI-B SMC-B VPC-S

25 Invulling 5 keuze-uren 1A Voorbereidend op TSO HandelIW/METWST Nederlands---- Frans1--- Wiskunde112- Handel2--- Realisatietechnieken/ICT-3-- ICT--11 Leefsleutels/ Leren Leren / Expressie / Klasuur 1122 Project---- Sociale en technische vorming---2 Techniek/ Technologische activiteiten ---- ScholenSCI-SSJI-SHHI-S

26 Eerste leerjaar B Gemeenschappelijk: 28 lesuren Keuzegedeelte:+ 4 lesuren Totaal: 32 lesuren

27 Eerste leerjaar B Godsdienst2 Maatschappelijke vorming3 Natuurwetenschappen2 Lichamelijke Opvoeding2 Muzikale Opvoeding1 Plastische Opvoeding3 Techniek6 Nederlands4 Frans1 Wiskunde4 Totaal 28

28 Invulling 4 keuze-uren 1B Voorbereidend op 1A of BSO Model 1Model 2Model 3Model 4 Frans11-1 Nederlands---1 Wiskunde---1 Techniek213- Handvaardigheid-1-- Leefsleutels / leren leren / klasuur1111 Scholen SG HHI-SSCI-SSJI-SMDI-B

29 Specifiek voor 1B Kleine klasgroepen van max 15 leerlingen Minstens 6 uur Techniek Maatschappelijke Vorming geïntegreerde aanpak van geschiedenis en aardrijkskunde Zeer praktisch gericht:  Wiskunde: geen definities, wel berekeningen  Nederlands: geen zinsontledingen, wel foutloos schrijven, correct taalgebruik  Frans: vooral woordenschat

30 Indien geen getuigschrift basisonderwijs of moeilijk ondanks alle zorgen Uw kind is sterker in praktisch leren dan in theoretisch leren  Uw kind MAG naar het 1e leerjaar B Wanneer een 1e leerjaar B ?

31 2e leerjaar : basisopties Gemeenschappelijke basisvorming = 24 lesuren invulling afhankelijk van basisoptie = 8 lesuren (+keuzegedeelte) Aanwezige basisopties in onze SG: voorbereidend op ASO Grieks-LatijnSMC-B en VPC-S LatijnMDI-B, SMC-B, SMC-S en VPC-S Moderne wetenschappenSMC-B, MDI-B ANI-W, SCI-S en SMC-S voorbereidend op TSO HandelANI-W, MDI-B en SCI-S Industriële wetenschappenSJI-S Mechanica-elektriciteitSJI-S Sociale en technische vormingHHI-S en MDI-B Techniek-wetenschappenHHI-S

32 2e jaar: Beroepsvoorbereidend leerjaar gemeenschappelijke basisvorming17 lesuren afhankelijk van beroepenvelden 15 lesuren (+ keuzegedeelte) Aanwezige combinaties beroepenvelden in onze SG: (voorbereidend op) BSO Elektriciteit - metaalSJI-S Decoratie – Kantoor en verkoopSCI-S Kantoor en verkoop Verzorging-voeding HHI-S Mode - Verzorging-voedingMDI-B

33 3. En na het secundair onderwijs?

34 Welke toekomst na ASO? Na 6de jaar – « DIPLOMA »  Voorbereid om verder te studeren: -Academische bachelor - master -Professionele bachelor – schakelprogramma – master -Professionele bachelor -Niet voorbereid voor de arbeidsmarkt

35 Welke toekomst na TSO? Na 6de jaar – « DIPLOMA »  Voorbereid om verder te studeren: -Se-n-Se (7de jaar) -Professionele bachelor -Academische bachelor -Master (in een logische richting of na schakeljaar)  Voorbereid voor de arbeidsmarkt (o.m. door stages)

36 Welke toekomst na BSO? Na 6de jaar – « GETUIGSCHRIFT » Na 7de jaar BSO – « DIPLOMA »  Arbeidsmarkt  Se-n-Se (secundair na secundair -7de jaar)  Professionele bachelor (in een logische richting)

37 4. Overgangen van studierichtingen

38 Overgangen van ASO naar TSO Voor alle TSO-afdelingen geldt:  een positieve keuze  zo vlug mogelijk de juiste studierichting Indien de leerling een meer praktische denker is, moet men voor een TSO-richting opteren De juiste keuze binnen TSO zorgt voor een positieve motivatie en voorkomt schoolmoeheid.

39 Misverstanden: We zijn niet goed in wiskunde en wetenschappen  we gaan naar TSO:  de overgang naar Industriële wetenschappen en Techniek -wetenschappen is niet mogelijk wegens te zwak voor wiskunde. We zijn niet goed in talen we gaan naar TSO:  de overgang naar Secretariaat-talen en Handel is niet aangewezen omwille van de talen.

40 Overgangen van TSO naar BSO Voor alle afdelingen geldt:  een positieve keuze  zo vlug mogelijk de juiste studierichting Indien de leerling een echt praktische denker is, moet men voor een BSO-richting opteren

41 6.Ligging van onze scholen

42

43 Bereikbaarheid Afstanden vanuit centrum Schilde  3 km naar H. Hart van Maria-Instituut  4 km naar Annuntia-Instituut Wijnegem  4 km naar Vita-Pax-college Schoten  7 km scholen van Schoten centrum  10 km naar Mater Dei Brasschaat  13 km naar Sint-Michiels-college Brasschaat Afstanden vanuit centrum Oelegem  6 km naar Annuntia-Instituut Wijnegem  7 km naar Vita-Pax-college Schoten  8 km naar H. Hart van Maria-instituut  10 km andere scholen van Schoten

44 Overzicht van studiemogelijkheden in onze scholen

45 Annuntia- Instituut Wijnegem H. Hart van Maria- instituut 's -Gravenwezel Mater Dei- Instituut Brasschaat Sint- Cordula- instituut Schoten Sint- Jozef instituut Schoten Sint- Michiels college Brasschaa t Sint- Michiels college Schoten Vita et Pax- College Schoten ASOASO Economie - moderne talen● ●● ●● Economie - wiskunde● ●● Grieks - Latijn ● ● Grieks – moderne talen● Grieks - wetenschappen ● ● Grieks - wiskunde ● ● Humane wetenschappen● ● Latijn - moderne talen ●●● Latijn - wetenschappen ● ● ● Latijn - wiskunde ● ● Moderne talen- wetenschappen ●● ● Moderne talen - wiskunde● ●● Wetenschappen - wiskunde● ● ●●

46 Annuntia- instituut Wijnegem H. Hart van Maria-instituut 's-Gravenwezel Mater Dei- Instituut Brasschaat Sint- Cordula- instituut Schoten Sint- Jozef- Instituut Schoten Sint- Michiels College Brasschaat Sint- Michiels College Schoten Vita et Pax- College Schoten Drukvoorbereiding ● BSO Elektrische installaties ● Gemeenschapsrestauratie ● Grootkeuken ● Kantoor ● Kantooradministratie en gegevensbeheer ● Kinderzorg ● Lassen - constructie ● Moderealisatie en -verkoop ● Mode - verkoop ● Thuis- en bejaardenzorg ● Verkoop ● Verzorging ● Winkelbeheer en etalage ●

47 Annuntia- instituut Wijnegem H. Hart van Maria-instituut 's-Gravenwezel Mater Dei- Instituut Brasschaat Sint- Cordula -instituut Schoten Sint- Jozef Instituut Schoten Sint- Michiels college Brasschaat Sint- Michiels College Schoten Vita et Pax- College Schoten TSO Boekhouden - informatica ● Elektriciteit – elektronica ● Elektrische installatietechnieken ● Elektromechanica ● Handel ● ●● Industriële wetenschappen ● Informaticabeheer ● Mechanische vormgevingstechnieken ● Multimedia ● Secretariaat - talen ● ● Sociale en technische wetenschappen ●● Techniek – wetenschappen ●

48 Extra informatie Annuntia-Instituut Wijnegem Infodag: zaterdag 26 april 2014 om 10.00 uur H. Hart van Maria-instituut ‘s Gravenwezel Informatie leerlingen 6 de leerjaar: za. 15 maart 2014 om 10 u. Infoavond: maandag 28 april 2014 om 19 uur Mater Dei-Instituut Brasschaat Kijkdag: zaterdag 26 april 2014 van 14 tot 17 uur Sint-Cordula-instituut Schoten Infoavond maandag 10 maart 2014 om 19.30 uur voor 1 ste graad en om 20 uur voor 2 de en 3 de graad. Kijkdag: vrijdag 14 maart 2014 van 15 tot 20 uur

49 Sint-Jozefinstituut Schoten Vita et pax-College Schoten Sint-Michielscollege Brasschaat Infoavond op dinsdag 11 maart 2014 om 20 uur Kennismakingsdag: zaterdag 15 maart 2014 van 14 tot 17 uur Openschooldag: zaterdag 10 mei 2014 van 14 tot 17.30 uur Infoavond op dinsdag 25 maart 2014 om 20 uur Opendeurdag: zondag 25 mei 2014 van 11 – 17 uur Sint-Michielscollege Schoten Infoavond op dinsdag 18 maart 2014 om 19 uur Infoavond: woensdag 26 februari 2014 en dinsdag 11 maart 2013 van 19 tot 21 uur Extra informatie

50 Annuntia-Instituut Wijnegem Infodag: zaterdag 2 maart 2013 om 9.30 uur H. Hart van Maria-instituut ‘s Gravenwezel Informatie leerlingen 6 de leerjaar: za. 2 maart 2013 om 13.30 u. Infoavond: maandag 22 april 2013 om 19 uur Mater Dei-Instituut Brasschaat Kijkdag: zaterdag 20 april 2013 van 14 tot 17 uur Sint-Cordula-instituut Schoten Infoavond maandag 4 maart 2013 om 19.30 uur voor 1 ste graad en om 20 uur voor 2 de en 3 de graad. Kijkdag: vrijdag 8 maart 2013 van 15 tot 20 uur Sint-Jozefinstituut Schoten Vita et pax-College Schoten Sint-Michielscollege Brasschaat Infoavond op dinsdag 5 maart 2013 om 20 uur Kennismakingsdag: zaterdag 9 maart 2013 van 14 tot 17 uur Openschooldag: zaterdag 4 mei 2013 van 14 tot 17.30 uur Infoavond op do. 21 maart 2013 om 20 uur Opendeurdag: zondag 5 mei 2013 van 11 – 17 uur Sint-Michielscollege Schoten Infoavond op dinsdag 5 maart 2013 om 19 uur Opendeurnocturne: woensdag 24 april 2013 van 16 tot 20 uur Infoavond: woensdag 6 maart 2013 en dinsdag 12 maart 2013 van 19 tot 21 uur

51 Inschrijvingen Ten vroegste vanaf 1 maart Broers en zussen krijgen voorrang Belangrijk:  BaSo-fiche vanuit de basisschool  Tijd voor een goed intakegesprek Zie websites van de scholen

52 Extra informatie Annuntia-Instituut Wijnegem Infodag: zaterdag 26 april 2014 om 10.00 uur H. Hart van Maria-instituut ‘s Gravenwezel Informatie leerlingen 6 de leerjaar: za. 2 maart 2013 om 13.30 u. Infoavond: maandag 22 april 2013 om 19 uur Mater Dei-Instituut Brasschaat Kijkdag: zaterdag 20 april 2013 van 14 tot 17 uur Sint-Cordula-instituut Schoten Infoavond maandag 4 maart 2013 om 19.30 uur voor 1 ste graad en om 20 uur voor 2 de en 3 de graad. Kijkdag: vrijdag 8 maart 2013 van 15 tot 20 uur

53 Sint-Jozefinstituut Schoten Vita et pax-College Schoten Sint-Michielscollege Brasschaat Infoavond op dinsdag 5 maart 2013 om 20 uur Kennismakingsdag: zaterdag 9 maart 2013 van 14 tot 17 uur Openschooldag: zaterdag 4 mei 2013 van 14 tot 17.30 uur Infoavond op do. 21 maart 2013 om 20 uur Opendeurdag: zondag 5 mei 2013 van 11 – 17 uur Sint-Michielscollege Schoten Infoavond op dinsdag 5 maart 2013 om 19 uur Opendeurnocturne: woensdag 24 april 2013 van 16 tot 20 uur Infoavond: woensdag 6 maart 2013 en dinsdag 12 maart 2013 van 19 tot 21 uur Extra informatie

54 Annuntia-Instituut Wijnegem Infodag: zaterdag 2 maart 2013 om 9.30 uur H. Hart van Maria-instituut ‘s Gravenwezel Informatie leerlingen 6 de leerjaar: za. 2 maart 2013 om 13.30 u. Infoavond: maandag 22 april 2013 om 19 uur Mater Dei-Instituut Brasschaat Kijkdag: zaterdag 20 april 2013 van 14 tot 17 uur Sint-Cordula-instituut Schoten Infoavond maandag 4 maart 2013 om 19.30 uur voor 1 ste graad en om 20 uur voor 2 de en 3 de graad. Kijkdag: vrijdag 8 maart 2013 van 15 tot 20 uur Sint-Jozefinstituut Schoten Vita et pax-College Schoten Sint-Michielscollege Brasschaat Infoavond op dinsdag 5 maart 2013 om 20 uur Kennismakingsdag: zaterdag 9 maart 2013 van 14 tot 17 uur Openschooldag: zaterdag 4 mei 2013 van 14 tot 17.30 uur Infoavond op do. 21 maart 2013 om 20 uur Opendeurdag: zondag 5 mei 2013 van 11 – 17 uur Sint-Michielscollege Schoten Infoavond op dinsdag 5 maart 2013 om 19 uur Opendeurnocturne: woensdag 24 april 2013 van 16 tot 20 uur Infoavond: woensdag 6 maart 2013 en dinsdag 12 maart 2013 van 19 tot 21 uur

55 Alle info op www.sgvoorkempen.be


Download ppt "Naar het secundair onderwijs Infosessie. Programma 1.De structuur van het onderwijs 2.De lessentabellen 3.Wat na het secundair onderwijs? 4.Overgangen."

Verwante presentaties


Ads door Google