De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TAX-ON-WEB & My Minfin Presentatie 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TAX-ON-WEB & My Minfin Presentatie 2010."— Transcript van de presentatie:

1 TAX-ON-WEB & My Minfin Presentatie 2010

2 Tax-on-web en My Minfin
Programma Tax-on-web en My Minfin Deel I : Algemene gegevens en toegang tot de beveiligde sites Specifiek voor de burger : Deel II : De elektronische aangifte Deel III : Het elektronisch fiscaal dossier

3 Algemene gegevens. (Dia 4)
Overzicht Deel I Algemene gegevens. (Dia 4) Toegang voor de burger tot de ontworpen toepassingen. (Dia 5 – Dia 11)

4 Algemeen TOW/My Minfin Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting online in te dienen (= mogelijkheid) 3 gebruikers: De burger => Taxbox De volmachthouder => Taxworkbox De ambtenaar => Finbox My Minfin is het persoonlijk elektronisch fiscaal dossier van elke burger

5 Toegang van de burger TOW/My Minfin TOW en My Minfin zijn beiden beveiligde toepassingen met: Inlogprocedures en authentificatie (per belastingplichtige/burger) via : Token (persoonlijke codes) E(lektronische)-ID(entiteitskaart) = eID

6 Toegang van de burger via eID
TOW/My Minfin Zichtbare informatie Onzichtbare informatie Benodigdheden: Kaartlezer E-ID software (drivers, software om kaart lokaal te lezen) te download op Mogelijkheden: Gegevens lezen & afdrukken Pin-code wijzigen

7 Toegang van de burger via eID
TOW/My Minfin Wat hebt U nodig om toegang tot uw aangifte met de eID te hebben? eID software eID kaartlezer Pincode van uw eID U kent uw pincode niet: Gratis een nieuwe pincode aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven bent. 

8 Download het programma van kaartlezer Zet de eID in de kaartlezer
TOW/My Minfin Toegang van de burger via eID Authentificatie en registratie van de eID Download het programma van kaartlezer Zet de eID in de kaartlezer En registreer uw certificaat – klik ok ! OPGELET : andere procedure met Firefox (volg de handleiding op

9 Waar bevinden zich de certificaten van de eID?
Toegang van de burger via eID Authentificatie en registratie van de eID TOW/My Minfin Waar bevinden zich de certificaten van de eID?

10 Toegang van de burger via eID : authentificatie
TOW/My Minfin Scherm verschillend met Firefox

11 Onthaalpagina : toegang naar de aangifte
TOW Onthaalpagina : toegang naar de aangifte

12 ‘De elektronische aangifte in de personenbelasting’
TOW DEEL II DE BURGER TOEPASSING 1 TAX-ON-WEB ‘De elektronische aangifte in de personenbelasting’

13 Overzicht inhoud deel II
TOW Een stand van zaken (Dia 14 – Dia 16) Voordelen van TOW (Dia 17 en Dia 18) Vooraf ingevulde gegevens (Dia 19) Uitbreiding van het systeem t.a.v. vorig jaar (Dia 20) Uitzonderingen 2010 inzake toegankelijkheid (Dia 21) Kennismaking met de toepassing. (Dia 22 – Dia 46)

14 In 2009 zijn 40% van de aangiften elektronisch ingediend
Stand van zaken Evolutie TOW In 2009 zijn 40% van de aangiften elektronisch ingediend 14

15 Stand van zaken Evolutie Tax-on-web 15

16 TOW Burger Toename elektronische identiteitskaart
Stand van zaken TOW Burger Toename elektronische identiteitskaart

17 Voordelen (1) Tax-on-web
TOW Voordelen (1) Tax-on-web Vluggere behandeling van de aangiften Een milieubewuste manier van indienen Vooraf ingevulde gegevens Zekerheid dat de aangifte « foutloos » is Ontvangstbewijs Berekeningsmodule van de belasting met optimalisatie Hulp om sommige codes in te vullen : wizards (belastingvoordelen,…)

18 Voordelen (2) Tax-on-web
TOW Voordelen (2) Tax-on-web Uitgebreide beveiligingsmaatregelen => vertrouwelijkheid van uw fiscale gegevens verzekerd Mogelijkheid om bijlagen toe te voegen (PDF), niet verplicht Mogelijkheid om aangiften en bijlagen voor EN na het indienen te raadplegen en af te drukken Geen verplaatsing nodig De aangifte indienen 24u/24 en 7 dagen op 7

19 Vooraf ingevulde gegevens
TOW Vooraf ingevulde gegevens bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie van de belastingplichtige inkomsten: bezoldigingen, pensioenen, … belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,… voorafbetalingen onroerend (KI): van vorig aanslagjaar OPGELET: aanpassen/wijzigen van de gegevens indien onvolledig fiches raadplegen voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar

20 Uitgebreide toegang in 2010
TOW De aangiften kunnen ook worden ingediend voor: Vreemdelingen met elektronische identiteitskaart Europese ambtenaren

21 De volgende aangiften kunnen niet via Tax-on-web worden ingediend :
Uitzonderingen voor 2010 TOW De volgende aangiften kunnen niet via Tax-on-web worden ingediend : de aangifte van een in 2010 overleden belastingplichtige Opmerking : in 2009 overleden  via erfgenaam de belastingplichtige die in 2010 weduwnaar of weduwe is geworden. de personen die feitelijk gescheiden zijn in 2009 kunnen geen afzonderlijke aangifte indienen (wel een gezamenlijke aangifte)

22 Onthaalpagina : toegang naar de aangifte
TOW Onthaalpagina : toegang naar de aangifte

23 Toegang tot de aangifte De TaxBox
TOW

24 Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens
TOW Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens

25 Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens
TOW Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens

26 In de aangifte TOW

27 In de aangifte Vooraf ingevulde gegevens
TOW In de aangifte Vooraf ingevulde gegevens Klik hier op het icoontje om de bijhorende fiche te visualiseren

28 De aangifte per vak invullen
TOW

29 Gegevens per vak valideren
TOW

30 Lijst met fouten TOW

31 Foutmelding en validatieregels
TOW

32 Bijkomende hulp TOW

33 Informatie voor elk vak en elke rubriek
TOW = toelichting bij de aangifte in papier, per rubriek

34 Algemene hulp TOW

35 De wizard Hulp voor een aantal codes
TOW De wizard Hulp voor een aantal codes

36 Nota’s bijvoegen TOW

37 Elektronische bijlagen bijvoegen
TOW

38 Snelle invoering TOW

39 Gegevens bewaren TOW

40 Simulatie van de belastingberekening (1/2)
TOW

41 Simulatie van de belastingberekening (2/2)
TOW

42 Visualisatie van de aangifte
TOW

43 Samenvatting voor het indienen van de aangifte
TOW

44 TOW De aangifte indienen

45 Het onderschrijven en de echtgeno(o)t(e)
TOW

46 Bevestiging van neerlegging van de aangifte
TOW Bevestiging van neerlegging van de aangifte

47 Bevestiging van neerlegging van de aangifte
TOW Bevestiging van neerlegging van de aangifte

48 Het elektronisch fiscaal dossier van de burger
DEEL III My Minfin DE BURGER TOEPASSING 2 MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger

49 Overzicht inhoud Deel III
My Minfin Algemeenheden (Dia 50) De verschillende « luiken » (Dia 51) Recent aangebrachte wijzigingen (Dia 52) Kennismaking met de toepassing (Dia 53 – Dia 58) Besluit en doelstellingen voor (Dia 59 – Dia 61) Nuttige telefoonnummers en adressen (Dia 62)

50 Het elektronisch fiscaal dossier van de burger
My Minfin Het elektronisch fiscaal dossier van de burger Operationeel sinds 15 mei 2007 Doelen: Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier Toegankelijk het ganse jaar door

51 MyMinfin 4 luiken MyMinfin Gegevens en documenten
Persoonlijke gegevens Documenten Formulieren : FinForm Inkomen en Fiscaliteit Tax-on-web Fiscale balans Geschillen (Openbaar ambtenaar) Vermogen Onroerende goederen Verhuur Slapende tegoeden E-services Attesten : Hoofdelijke aansprakelijkheid en verplichting tot inhouding Rekeningen : SEPA Professionele services (onder andere toegang tot Tax-on-web)

52 Zoeken naar slapende tegoeden op uw eigen naam
Recente wijzigingen My Minfin Zoeken naar slapende tegoeden op uw eigen naam Dienst die de Belgische bankrekeningnummers in SEPA-formaat omzet Dienst om de inhoudingsplicht voor de bouwsector te raadplegen Integratie van de geregistreerde huurovereenkomsten

53 My Minfin Onthaalpagina

54 Persoonlijke gegevens
My Minfin Persoonlijke gegevens

55 Documenten en formulieren
My Minfin

56 Inkomen en fiscaliteit
My Minfin

57 Patrimoniale bezittingen
My Minfin

58 E-services My Minfin

59 Besluit TOW 2009 = 380.000 gebruikers meer
+ 125 % Tax-on-web Burger = gebruikers meer Sterke stijging van de elektronische identiteitskaart: Van 9% naar 38% in 2 jaar 40% elektronisch ingediende aangiften in 2009 Van 20 naar 40% in 2 jaar ! Vlugger verwerken van de aangiften dankzij TOW ! 50% afrekeningen verstuurd vóór einde 2009

60 Uiterste datum van indienen TOW Burger 2010
Uitstel voor burgers die Tax-on-web gebruiken om hun aangifte in te dienen tot 15/07/2010

61 Doelstellingen en uitdagingen TOW 2010
Eerste afrekeningen in augustus zoals vorig jaar Prioriteit verwerking TOW Burger 50% afrekeningen = terugbetalingen 25% =0 25%= betalingen Een meer milieubewuste aanpak: geen papieren aangiften meer verzenden naar gebruikers van Tax-on-web (vanaf 2011) Sneller en gemakkelijker dan op papier

62 Nuttige linken telefoonnummers en adressen
Tax-on-web : My minfin : Programma voor de kaartlezer : Technische vragen over eID of token : of 078/ FAQ’s betreffende Tax-on-web : Beschikbaar via « Help » op de linker menu op de onthaalpagina Tax-on-web Fiscale vragen betreffende uw aangifte : Contact Center van FOD Financiën 0257/257.57

63 Dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "TAX-ON-WEB & My Minfin Presentatie 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google