De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Presentatie. 2  Deel I : Algemene gegevens en toegang tot de beveiligde sites  Specifiek voor de burger :  Deel II : De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Presentatie. 2  Deel I : Algemene gegevens en toegang tot de beveiligde sites  Specifiek voor de burger :  Deel II : De."— Transcript van de presentatie:

1 2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Presentatie

2 2  Deel I : Algemene gegevens en toegang tot de beveiligde sites  Specifiek voor de burger :  Deel II : De elektronische aangifte www.taxonweb.be  Deel III : Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be Tax-on-web en My Minfin Programma

3 3  Algemene gegevens.(Dia 4)  Toegang voor de burger tot de ontworpen toepassingen.(Dia 5 – Dia 11) Deel I Overzicht

4 4 Algemeen TOW/My Minfin  Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting online in te dienen (= mogelijkheid) 3 gebruikers:  De burger => Taxbox  De volmachthouder => Taxworkbox  De ambtenaar => Finbox  My Minfin is het persoonlijk elektronisch fiscaal dossier van elke burger

5 5 Toegang van de burger  TOW en My Minfin zijn beiden beveiligde toepassingen met:  Inlogprocedures en authentificatie (per belastingplichtige/burger) via : Token (persoonlijke codes) E(lektronische)-ID(entiteitskaart) = eID TOW/My Minfin

6 6 Toegang van de burger via eID TOW/My Minfin Zichtbare informatie Onzichtbare informatie Benodigdheden: - Kaartlezer - E-ID software (drivers, software om kaart lokaal te lezen) te download op http://eid.belgium.behttp://eid.belgium.be Mogelijkheden: - Gegevens lezen & afdrukken - Pin-code wijzigen

7 7 Toegang van de burger via eID  Wat hebt U nodig om toegang tot uw aangifte met de eID te hebben?  eID software  eID kaartlezer  Pincode van uw eID U kent uw pincode niet: Gratis een nieuwe pincode aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven bent. TOW/My Minfin

8 8 Toegang van de burger via eID Authentificatie en registratie van de eID TOW/My Minfin  Download het programma van kaartlezer  Zet de eID in de kaartlezer  En registreer uw certificaat – klik ok !  OPGELET : andere procedure met Firefox (volg de handleiding op http://eid.belgium.be)

9 9 Toegang van de burger via eID Authentificatie en registratie van de eID Waar bevinden zich de certificaten van de eID? TOW/My Minfin

10 10 Toegang van de burger via eID : authentificatie TOW/My Minfin Scherm verschillend met Firefox

11 11 Onthaalpagina : toegang naar de aangifte TOW

12 12 DE BURGER TOEPASSING 1 TAX-ON-WEB ‘De elektronische aangifte in de personenbelasting’ TOW DEEL II

13 13 Overzicht inhoud deel II  Een stand van zaken (Dia 14 – Dia 16)  Voordelen van TOW (Dia 17 en Dia 18)  Vooraf ingevulde gegevens (Dia 19)  Uitbreiding van het systeem t.a.v. vorig jaar (Dia 20)  Uitzonderingen 2010 inzake toegankelijkheid (Dia 21)  Kennismaking met de toepassing. (Dia 22 – Dia 46) TOW

14 14 Evolutie TOW 2003-2009  In 2009 zijn 40% van de aangiften elektronisch ingediend Stand van zaken

15 15 Evolutie Tax-on-web 2003-2009 Stand van zaken

16 16 TOW Burger Toename elektronische identiteitskaart Stand van zaken

17 17 Voordelen (1) Tax-on-web  Vluggere behandeling van de aangiften  Een milieubewuste manier van indienen  Vooraf ingevulde gegevens  Zekerheid dat de aangifte « foutloos » is  Ontvangstbewijs  Berekeningsmodule van de belasting met optimalisatie  Hulp om sommige codes in te vullen : wizards (belastingvoordelen,…) TOW

18 18 Voordelen (2) Tax-on-web  Uitgebreide beveiligingsmaatregelen => vertrouwelijkheid van uw fiscale gegevens verzekerd  Mogelijkheid om bijlagen toe te voegen (PDF), niet verplicht  Mogelijkheid om aangiften en bijlagen voor EN na het indienen te raadplegen en af te drukken  Geen verplaatsing nodig  De aangifte indienen 24u/24 en 7 dagen op 7 TOW

19 19 Vooraf ingevulde gegevens  bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie van de belastingplichtige  inkomsten: bezoldigingen, pensioenen, …  belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,…  voorafbetalingen  onroerend (KI): van vorig aanslagjaar OPGELET: aanpassen/wijzigen van de gegevens indien onvolledig fiches raadplegen voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar TOW

20 20 Uitgebreide toegang in 2010 De aangiften kunnen ook worden ingediend voor:  Vreemdelingen met elektronische identiteitskaart  Europese ambtenaren TOW

21 21 Uitzonderingen voor 2010 De volgende aangiften kunnen niet via Tax-on-web worden ingediend :  de aangifte van een in 2010 overleden belastingplichtige Opmerking : in 2009 overleden  via erfgenaam  de belastingplichtige die in 2010 weduwnaar of weduwe is geworden.  de personen die feitelijk gescheiden zijn in 2009 kunnen geen afzonderlijke aangifte indienen (wel een gezamenlijke aangifte) TOW

22 22 Onthaalpagina : toegang naar de aangifte TOW

23 23 Toegang tot de aangifte De TaxBox TOW

24 24 Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens TOW

25 25 TOW Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens

26 26 In de aangifte TOW

27 27 In de aangifte Vooraf ingevulde gegevens TOW Klik hier op het icoontje om de bijhorende fiche te visualiseren

28 28 De aangifte per vak invullen TOW

29 29 Gegevens per vak valideren TOW

30 30 Lijst met fouten TOW

31 31 Foutmelding en validatieregels TOW

32 32 Bijkomende hulp TOW

33 33 Informatie voor elk vak en elke rubriek TOW = toelichting bij de aangifte in papier, per rubriek

34 34 Algemene hulp TOW

35 35 De wizard Hulp voor een aantal codes TOW

36 36 Nota’s bijvoegen TOW

37 37 Elektronische bijlagen bijvoegen TOW

38 38 Snelle invoering TOW

39 39 Gegevens bewaren TOW

40 40 Simulatie van de belastingberekening (1/2) TOW

41 41 Simulatie van de belastingberekening (2/2) TOW

42 42 Visualisatie van de aangifte TOW

43 43 Samenvatting voor het indienen van de aangifte TOW

44 44 De aangifte indienen TOW

45 45 Het onderschrijven en de echtgeno(o)t(e) TOW

46 46 Bevestiging van neerlegging van de aangifte TOW

47 47 Bevestiging van neerlegging van de aangifte TOW

48 48 DE BURGER TOEPASSING 2 MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger www.myminfin.be My Minfin DEEL III

49 49 Overzicht inhoud Deel III  Algemeenheden(Dia 50)  De verschillende « luiken »(Dia 51)  Recent aangebrachte wijzigingen (Dia 52)  Kennismaking met de toepassing(Dia 53 – Dia 58)  Besluit en doelstellingen voor 2010 (Dia 59 – Dia 61)  Nuttige telefoonnummers en adressen (Dia 62) My Minfin

50 50 Het elektronisch fiscaal dossier van de burger  Operationeel sinds 15 mei 2007  Doelen:  Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving  Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën  Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger  Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier  Toegankelijk het ganse jaar door My Minfin

51 51 MyMinfin 4 luiken  Gegevens en documenten  Persoonlijke gegevens  Documenten  Formulieren : FinForm  Inkomen en Fiscaliteit  Tax-on-web  Fiscale balans  Geschillen  Documenten  (Openbaar ambtenaar)  Vermogen  Onroerende goederen  Verhuur  Slapende tegoeden  Documenten  E-services  Attesten : Hoofdelijke aansprakelijkheid en verplichting tot inhouding  Rekeningen : SEPA  Formulieren : FinForm  Professionele services (onder andere toegang tot Tax-on-web) MyMinfin

52 52 My Minfin Recente wijzigingen  Zoeken naar slapende tegoeden op uw eigen naam  Dienst die de Belgische bankrekeningnummers in SEPA- formaat omzet  Dienst om de inhoudingsplicht voor de bouwsector te raadplegen  Integratie van de geregistreerde huurovereenkomsten

53 53 Onthaalpagina My Minfin

54 54 Persoonlijke gegevens My Minfin

55 55 Documenten en formulieren My Minfin

56 56 Inkomen en fiscaliteit My Minfin

57 57 Patrimoniale bezittingen My Minfin

58 58 E-services My Minfin

59 59 Besluit TOW 2009  + 125 % Tax-on-web Burger = 380.000 gebruikers meer  Sterke stijging van de elektronische identiteitskaart: Van 9% naar 38% in 2 jaar  40% elektronisch ingediende aangiften in 2009 Van 20 naar 40% in 2 jaar ! Vlugger verwerken van de aangiften dankzij TOW ! 50% afrekeningen verstuurd vóór einde 2009

60 60 Uiterste datum van indienen TOW Burger 2010  Uitstel voor burgers die Tax-on-web gebruiken om hun aangifte in te dienen tot 15/07/2010

61 61 Doelstellingen en uitdagingen TOW 2010  Eerste afrekeningen in augustus zoals vorig jaar  Prioriteit verwerking TOW Burger  50% afrekeningen = terugbetalingen  25% =0  25%= betalingen  Een meer milieubewuste aanpak: geen papieren aangiften meer verzenden naar gebruikers van Tax-on-web (vanaf 2011)  Sneller en gemakkelijker dan op papier

62 62 Nuttige linken telefoonnummers en adressen  Tax-on-web : http://www.taxonweb.behttp://www.taxonweb.be  My minfin : http://www.myminfin.behttp://www.myminfin.be  Programma voor de kaartlezer : http://eid.belgium.be  Technische vragen over eID of token : servicedesk@fedict.be of 078/150.312 servicedesk@fedict.be  FAQ’s betreffende Tax-on-web : Beschikbaar via « Help » op de linker menu op de onthaalpagina Tax-on-web  Fiscale vragen betreffende uw aangifte : Contact Center van FOD Financiën 0257/257.57

63 63 Dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Presentatie. 2  Deel I : Algemene gegevens en toegang tot de beveiligde sites  Specifiek voor de burger :  Deel II : De."

Verwante presentaties


Ads door Google