De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TAX-ON-WEB & My Minfin Sint Lievens Houtem – 03 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TAX-ON-WEB & My Minfin Sint Lievens Houtem – 03 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 TAX-ON-WEB & My Minfin Sint Lievens Houtem – 03 mei 2011

2 2 Tax-on-web en My Minfin : Overzicht inhoud presentatie  Deel I : Algemene gegevens en toegang tot de beveiligde sites.  Applicaties voor de burger :  Deel II : De elektronische aangifte www.taxonweb.be  Deel III : De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be

3 3 Deel I  Algemene gegevensDia 4  Toegang voor de burger tot de ontworpen toepassingenDia 5 – Dia 9

4 4 Algemeen  Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting elektronisch en gemakkelijker in te dienen  3 gebruikers: De burger => Taxbox De volmachthouder => Taxworkbox De ambtenaar => Finbox  My Minfin is het persoonlijk elektronisch fiscaal dossier van elke burger

5 5 Toegang van de burger  TOW en My Minfin zijn beiden beveiligde toepassingen toegangelijk :  Met elektronische identiteitskaart = eID  Zonder eID  met token (persoonlijke codes) De authentificatie is persoonlijk. Om een gemeenschappelijke aangifte in te dienen, moet elke partner zich individueel authentificeren en de aangifte persoonlijk valideren.  Noodzakelijk ter beschikking : Elk partner zijn eigen eID (en pincode)  2 eID Een partner met eID, de andere met token  1eID + 1 token Elk partner zijn eigen token  2 token

6 6 Toegang van de burger  via eID  Toegang tot uw aangifte/fiscaal dossier via eID mogelijk met :  1 eID kaartlezer  De software om eID te kunnen lezen Te downloaden op http://eid.belgium.be  klik op het icoon  De pincode van uw eID Uw Pincode verloren? U kunt de gratis herdruk van de pincode aan uw gemeente aanvragen hetzij: –op de website van de FOD Binnenlandse Zaken via de link: http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2698&L=1 –ter plaatse. Na uw aanvraag, wordt uw pincode door de FOD Binnenlandse Zaken binnen de drie weken verstuurd naar uw gemeente. U moet wel naar de gemeente gaan om de nieuwe pincode te activeren (zelfs met een online aanvraag).

7 7  Download het programma van de kaartlezer (3 stappen)  Steek de eID in de kaartlezer  Er verschijnt automatisch een registratiebericht van het certificaat (die toelaat uw beveiligd toegang tot Tax-on-web en My Minfin te realiseren). Klik op OK.  OPGELET : andere procedure met Firefox Updates van de browserinstellingen zijn beschikbaar op de site van Fedict om de eID te kunnen gebruiken: http://eid.belgium.be/nl/Achtergrondinfo/Handleidingen_voor_softw areupdates/index.jsp Toegang van de burger via eID Hoe kan de eID gelezen worden (1) ?

8 8 Toegang van de burger via eID Hoe kan de eID gelezen worden (2) ?  De certificaten van de eID : Welk certificaat gebruiken?

9 9 Scherm ≠ met Firefox Toegang van de burger via eID Zich authentificeren met eID

10 10 Deel II : Voorstelling toepassing Tax On Web  Een stand van zaken – Statistische gegevens. Dia 11 - Dia 14  De voordelen van Tax On Web. Dia 15  Uitzonderingen voor 2011. Dia 16  Vooraf ingevulde gegevens. Dia 17  Toegang tot de aangifte. Dia 18 - Dia 23  In de aangifte ……. Dia 24 - Dia 41  De aangifte indienen. Dia 42 - Dia 46  Besluiten m.b.t. 2010. Dia 47  Doelstellingen en uitdagingen voor 2011. Dia 48

11 TAX-ON-WEB De elektronische aangifte in de personenbelasting

12 12  2010 : 46% elektronische aangiften (Op 6.600.000 aangiften) I. Evolutie Tax-on-web

13 13 I. Evolutie Tax-on-web

14 14 I. Evolutie Tax-on-web: Toename eID

15 15 II. Voordelen Tax-on-web En na het indienen?  Altijd mogelijk de aangiften en bijlagen te raadplegen en af te drukken  Online ontvangstbewijs om het indienen te bevestigen  Een milieubewuste manier van indienen  geen papier meer  Vluggere behandeling van de aangifte Het invullen van de aangifte is gemakkelijker  Veel vooraf ingevulde gegevens  Zekerheid dat de aangifte ‘foutloos’ is  Berekeningsmodule van de belasting (te betalen of terug te krijgen)  Hulp om sommige codes correct in te vullen ( a ftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar, terugbetaling woon-werkverkeer…)  Mogelijkheid om elektronisch bijlagen toe te voegen (niet verplicht)

16 16 III. Uitzonderingen voor 2011 De volgende aangiften kunnen niet via Tax-on-web worden ingediend :  de aangifte van een in 2011 overleden belastingplichtige Opmerking : in 2009 overleden  via erfgenaam (met zijn eigen eID of token)  de belastingplichtige die in 2011 weduwnaar of weduwe is geworden.  de personen die feitelijk gescheiden zijn in 2010 kunnen geen afzonderlijke aangifte indienen (wel een gezamenlijke aangifte)

17 17 IV. Vooraf ingevulde gegevens  Bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie van belastingplichtige  Inkomsten: bezoldigingen, pensioenen, …  Belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,…  Voorafbetalingen  Onroerend (KI): van vorig aanslagjaar Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd…) Aanpassen/wijzigen van de gegevens indien onvolledig Fiches raadplegen Voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar

18 18 V. Toegang tot de aangifte.

19 19 V. Toegang tot de aangifte

20 20 V. Toegang tot de aangifte: Persoonlijke gegevens

21 21 V. Toegang tot de aangifte: Persoonlijke gegevens

22 22 V. Toegang tot de aangifte  Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens (1/2)

23 23 V. Toegang tot de aangifte  Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens (2/2)

24 24 VI. In de aangifte

25 25 Klik hier op het icoontje om de bijhorende fiche te visualiseren VI. In de aangifte Vooraf ingevulde gegevens

26 26 VI. In de aangifte De aangifte per vak invullen

27 27 VI. In de aangifte Gegevens per vak valideren

28 28 VI. In de aangifte Lijst met fouten

29 29 VI. In de aangifte Foutmelding en validatieregels

30 30 VI. In de aangifte Bijkomende hulp

31 31 VI. In de aangifte : bijkomende hulp Algemene hulp

32 32 VI. In de aangifte : bijkomende hulp Informatie voor elk vak en elke rubriek = toelichting bij de aangifte in papier, per rubriek

33 33 VI. In de aangifte : bijkomende hulp Hulp voor een aantal codes

34 34 VI. In de aangifte Nota’s bijvoegen

35 35 VI. In de aangifte Elektronische bijlagen bijvoegen

36 36 VI. In de aangifte Snelle invoering

37 37 VI. In de aangifte Gegevens bewaren (≠ indienen)

38 38 VI. In de aangifte Simulatie van de belastingberekening (1/2)

39 39 VI. In de aangifte Simulatie van de belastingberekening (2/2)

40 40 VI. In de aangifte Visualisatie van de aangifte

41 41 VI. In de aangifte Samenvatting voor het indienen

42 42 VII. De aangifte indienen

43 43 VII. De aangifte indienen Gemeenschappelijke aangifte

44 44 VII. De aangifte indienen Gemeenschappelijke aangifte: indienen echtgenoot

45 45 VII. De aangifte indienen Bevestiging van neerlegging van de aangifte (1/2)

46 46 VII. De aangifte indienen Bevestiging van neerlegging van de aangifte (2/2)

47 47 VIII. Besluit Tax-on-web 2010  Op een totaal van 6.600.000 aangiften werden er 46 % op elektronische wijze ingediend. Dit betekent : een stijging van 20 naar 40% in 2 jaar  Het gebruik van Tax on web Burger is gestegen van 684.667 in 2009 naar 966.641 in 2010). Dit betekent : 280.000 gebruikers meer in 2010.  Sterke stijging van het gebruik van de elektronische identiteitskaart : Van 18.668 gebruikers in 2007 naar 449.088 gebruikers in 2010.  Vlugger verwerken van de aangiften dankzij TOW ! Meer dan 50% afrekeningen verstuurd vóór einde 2010

48 48  Eerste afrekeningen in augustus zoals vorig jaar  Prioriteit verwerking TOW Burger  50% afrekeningen = terugbetalingen  25% =0  25%= betalingen  Een meer milieubewuste aanpak: Geen papieren aangiften meer verzenden naar gebruikers van Tax-on-web (vanaf 2011) IX. Doelstellingen & uitdagingen TOW 2011

49 49 Deel III. Voorstelling toepassing My Minfin  Algemene gegevens.Dia 50 – Dia 51  De recente wijzigingen.Dia 52  De onthaalpagina.Dia 53  De verschillende luikenDia 54  Luik 1Dia 55 – Dia 56  Luik 2Dia 57  Luik 3Dia 58  Luik 4Dia 59  Nuttige telefoonnummers en linken.Dia 60

50 MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger

51 51 I. Het elektronisch fiscaal dossier van de burger  Operationeel sinds 15 mei 2007  Doelen:  Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving  Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën  Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger  Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier  Toegankelijk het ganse jaar door

52 52 II. Recente wijzigingen  Zoeken naar slapende tegoeden op uw eigen naam  Dienst om de inhoudingsplicht voor de bouwsector te raadplegen  Integratie van de geregistreerde huurovereenkomsten  Mogelijkheid voor de burger zijn boekhouder te mandateren om toegang tot zijn persoonlijk fiscaal dossier te krijgen (voorwaarde : de boekhouder moet reeds gemandateerd zijn om de aangifte van zijn klant via Tax-on-web in te dienen)

53 53 Onthaalpagina

54 54 IV. De 4 luiken  Gegevens en documenten  Persoonlijke gegevens  Documenten  Formulieren : FinForm  Inkomen en Fiscaliteit  Tax-on-web  Fiscale balans  Geschillen  Documenten  (Openbaar ambtenaar)  Vermogen  Onroerende goederen  Verhuur  Slapende tegoeden  Documenten  E-services  Attesten : Hoofdelijke aansprakelijkheid en verplichting tot inhouding  Rekeningen : SEPA  Formulieren : FinForm  Professionele services (onder andere toegang tot Tax-on-web)

55 55 V. Luik 1: Gegevens en documenten (1) Tabblad : Persoonlijke gegevens

56 56 V. Luik 1: Gegevens en documenten (2) Tabblad : Documenten EN Tabblad : formulieren

57 57 VI. Luik 2: Inkomen en fiscaliteit

58 58 VII. Luik 3: Patrimoniale bezittingen

59 59 VIII. Luik 4: E-services

60 60 Nuttige telefoonnummers en adressen  Tax-on-web : http://www.taxonweb.be  My minfin : http://www.myminfin.be  Programma voor de kaartlezer : http://eid.belgium.be  Technische vragen over eID of token : servicedesk@fedict.be of 078/150.311  FAQ’s betreffende Tax-on-web : Beschikbaar via « Help » op de linker menu op de onthaalpagina Tax-on-web  FAQ’s betreffende eID en Token beschikbaar op de site van Fedict : http://www.fedict.belgium.be/  Fiscale vragen betreffende uw aangifte : Contact Center van FOD Financiën 0257/257.57

61 61

62 62 Dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "TAX-ON-WEB & My Minfin Sint Lievens Houtem – 03 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google