De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kunnen wij kunst benaderen in een ‘geglobaliseerde’ cultuureducatie? Lucy Cotter 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kunnen wij kunst benaderen in een ‘geglobaliseerde’ cultuureducatie? Lucy Cotter 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kunnen wij kunst benaderen in een ‘geglobaliseerde’ cultuureducatie? Lucy Cotter 2012

2 Kunst (gewoon) Ontkenning van de verhouding tussen kunst en het sociale, culturele en politieke discours v. Culturele Diversiteit (anders dan….) Te grote nadruk op sociale, culturele en politieke kaders als grondslagen van kunst

3 Kunst als een culturele houder (Joost Smiers)

4 Kunst en kennis Bewuste kennis, wetenschappelijke vormen van kennis, herkenbare kaders en referenties Fantasie, intuitie, Het onbekende, het individuele en collectieve onbewustzijn. ARTISTIEK ONDERZOEK Kunst als een houder van een soort “non- kennis” – “vormen van kennis die onder de radar van ons rationele denken gaan en die tegenspraak en intuïtie kunnen bevatten” (Sarat Maharaj).

5 Er zit een culturele specificiteit in kunstwerken, maar het is niet zozeer in expliciete (visuele) referentiekaders als in gewoonten van waarneming en de retorisch positionering van onze manier van zeggen. (Richard Dyer, White) Sarah Lucas, Pearly Bunny 2003

6 CULTURELE BRIL KENNIS HET ONBEKENDE DOXA* *Pierre Bourdieu (1930-2002) “unthought reality”: een waarnemingsfilter Het zit niet in expliciete referenties maar in wat wij niet weten dat wij weten, wat wij niet hoefen te denken, in wat vanzelfsprekend is.

7 Habitus* (culturele smartbril) De habitus is een set van tendensen en neigingen die het gevolg zijn van de internalisatie van een persoon van de logica van specifieke gebieden dan wel sociale praktijken waarin hij of zij is gesocialiseerd. Mensen met een gedeelde culturele achtergrond hebben vele gemeenschappelijke bepalingen. Toch habitus is ook gedifferentieerd naar iemands positie in de sociale ruimte, evenals de kennisgeving door de textuur van een hele reeks individuele ervaring. *Pierre Bourdieu (1930-2002) CULTURELE SMARTBRIL

8 Antonio Gramsci: Zelfs intuïtie moet "worden geacht als een verschijnsel met een complexe geschiedenis, een proces dat is verbonden met het hele proces van de ontwikkeling van de cultuur.” Pierre Bourdieu: “Het onbewuste is geschiedenis. Dat is waar voor de categorieën van het denken en de waarneming die wij spontaan toepassen op de sociale wereld.” Alexander Tarakhovsky, Epigenetic Reset, 2012 Transgenerationele geheugen?

9 Globalisering + Habitus Culturen hoeven niet te worden verankerd in een bepaalde plaats; fragmenten van cultuur kunnen overleven in meerdere plaatsen – habitus laat ruimte voor meerdere culturele referentiekaders tegelijk. Het laat ruimte voor het feit dat sommige culturele invloeden komen door fysieke nabijheid, anderen door emotionele solidariteit. Nabijheid en afstand wordt vervaagd door middel van digitale media. Habitus laat ruimte voor fysieke migraties, voor overal en nergens thuis zijn, voor innerlijke verandering.

10 KUNSTWERELDEN Elk veld beschikt over een relatieve autonomie en een bepalde veldlogica. Koppeling tussen habitus en veld. Habitus-Veld-Machtsveld Here as the Centre of the World. Pedro Reyes, Sanitorium, Documenta 13, 2012

11 HABITUS KUNSTWERELD KUNSTWERK KUNSTENAAR VELD

12 HABITUS KUNSTWERELD KUNSTWERK KUNSTENAAR VELD

13 ‘geglobaliseerde’ cultuureducatie? Van ‘neutrale’ kunst en ‘cuturele diversiteit’ naar zelf-reflexieve verhoudingen. Van het idee dat alle culturele kaders ontbreken in geglobaliseerde kunst tot de erkenning van de steeds complexere verhouding tussen mens, kunst en cultuur. Van Wereldbeschouwing tot de verhouding tussen een persoon, een plaats, een gedachte, een fragment naast elkaar. Kaja Wie Van den Pas, Untitled, 2011


Download ppt "Hoe kunnen wij kunst benaderen in een ‘geglobaliseerde’ cultuureducatie? Lucy Cotter 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google