De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AdviesBrigade project in ontwikkeling 2012-2013 Presentatie Arnhemse Sport Federatie, 17 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AdviesBrigade project in ontwikkeling 2012-2013 Presentatie Arnhemse Sport Federatie, 17 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 AdviesBrigade project in ontwikkeling 2012-2013 Presentatie Arnhemse Sport Federatie, 17 juni 2013.

2 17-06-2013 / ASF 2 Idee  “ Project In Ontwikkeling” Signalen en trends –Terugtrekkende overheid, Civil society aan zet, meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid bij de burgers –Andere vormen van vrijwilligerswerk, sociale en/of participatieprojecten –Behoefte aan “Anders organiseren” Nieuwe oplossingen Advies en coaching vrijwilligersorganisaties

3 17-06-2013 / ASF 3 Visie & Missie Visie: vrijwilligers vormen (individueel en in maatschappelijke organisaties) essentiële factor in de maatschappij Missie: “ondersteunen en coachen”, versterken van de eigen (bestuurs)kracht van vrijwilligersorganisaties in Arnhem om zoveel mogelijk zelf (onder eigen regie) problemen op te lossen. stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase als adviseur ten behoeve van vrijwilligersorganisaties in Arnhem

4 17-06-2013 / ASF 4 Doel De adviseurs van de AdviesBrigade bieden in Arnhem belangeloos (vrijwillig) professionele en deskundige ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties bij beleidsmatige, organisatorische of bestuurlijke vraagstukken

5 17-06-2013 / ASF 5 Matchen vraag en aanbod Vraag via: –Arnhemse Uitdaging –VIA-vrijwilligerscentrale –Woningcorporaties –Arnhemse Fondsen –Rijnstad –Gemeente, oa sportbedrijf –Zelfmelders Aanbod –Ondernemende, actieve, maatschappelijk betrokken, idealistische senioren

6 17-06-2013 / ASF 6 “Schippersbeurs” én Broedplaats Kenmerken en/of uitgangspunten (Peter Camp) –Eindsituatie staat niet vast –Lichte organisatievorm –Actievelingen –Persoonlijke betrokkenheid –Onverwachte verbanden –Informele samenwerking –Grote nieuwsgierigheid –Openstaan voor iedereen –Invloed

7 17-06-2013 / ASF 7 Jaar onderweg 2012/2013 Pioniersgroep met 11 adviseurs; gaandeweg ontwikkelen/experimenteren tot ca. 15-18 adviseurs (2014) Voorbereidings- trainingsprogramma i.s.m. SesamAcademie 22 adviestrajecten (uitgevoerd/in uitvoering) Ontwikkelen organisatie- en werkstructuur en verdienmodel Maandelijks adviseursoverleg sinds augustus 2012 Financiering: gemeente, 3 Arnhemse fondsen, Oranje Fonds, Rabobank, Volkshuisvesting, DAU/Rijnstad, eigen bijdrage vrijwilligersorganisaties

8 17-06-2013 / ASF 8 Voorbeelden adviestrajecten Keuze scenario doorstart kindercircus na faillissement Profilering theatergroep jongeren in de wijk Organisatieversterking StraatVoetbal Klarendal Opzet financiële administratie Home Sweet Home, zelforganisatie dak-en thuislozen Ontwikkeling strategisch (ondernemings)plan Diagonaal, leerwerkproject jongeren in de wijk Visieontwikkeling buurthuis in zelfbeheer ‘t Huuske Vrijwilligersbeleid Resto van Harte Presikhaaf Mediation kosten verdeling gezamenlijke huisvesting 2 kleine sportverenigingen

9 17-06-2013 / ASF 9


Download ppt "AdviesBrigade project in ontwikkeling 2012-2013 Presentatie Arnhemse Sport Federatie, 17 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google