De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN.  Het is onze taak (GO) elk kind ongeacht zijn ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging,

Verwante presentaties


Presentatie over: "GELIJKE ONDERWIJSKANSEN.  Het is onze taak (GO) elk kind ongeacht zijn ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging,"— Transcript van de presentatie:

1 GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

2  Het is onze taak (GO) elk kind ongeacht zijn ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder de best mogelijke opleiding te geven. Gelijke onderwijskansen - visie Uit: Trigonaal 54 : “Open brief aan alle onderwijsbetrokkenen”

3 Valkuilen komen voort uit een suprematiebeeld in onze maatschappij en dus ook in het onderwijs: - suprematie van intellectuele vermogens boven andere vaardigheden, -suprematie van zogenaamde elitescholen boven andere scholen -de suprematie van ons westers denken in een multiculturele samenleving. Gelijke onderwijskansen - visie

4  Gelijkwaardigheid en respect voor elkaars kunnen lijken ons een betere ingesteldheid.  Gelijke kansen geven aan elk kind betekent een opleiding bieden die aan het talent, de voorkeur en de mogelijkheden van het kind aangepast is. Gelijke onderwijskansen - visie

5  Opvoeden is een interactief proces dat de ruimte laat om kinderen en jongeren hun eigen leertempo te laten ontwikkelen in een humane sfeer.  Geen kind is identiek. Dat betekent dat voor sommige kinderen meer (*)inspanningen moeten worden geleverd dan voor andere. (*meer = gerichte aanpak )

6 Stappenplan STAP 1 : elementen uit het SWPlan

7 Stappenplan STAP 3 : bepalen van de doelstellingen (SMART) STAP 4 : actieplan 1 ste jaar 1ste TRIMESTER

8 Stappenplan STAP 5 : Uitvoering (actie per actie evalueren) STAP 6 : Globale interne evaluatie en bijsturing HALFWEG STAP 7 : verdere uitvoering

9 STAP 8 : Interne verwerking in SWPlan Externe evaluatie (Inspectie) 3 de JAAR, 3de TRIMESTER: Stappenplan

10 GLOBAAL STAPPENPLAN THEMAGLOBALE TEVREDENHEID ARGUMENTEN Preventie en remediëring 1 2 3 4 5 Taalvaardigheidsonderwijs 1 2 3 4 5 Intercultureel onderwijs 1 2 3 4 5 Doorstroming & oriëntering 1 2 3 4 5 Socio-emotionele ontwikkeling 1 2 3 4 5 Leerlingen- en ouderparticipatie 1 2 3 4 5 1.Screening van de school betr. gelijke onderwijskansen Bespreken: gebruikte werkwijze screening – gemaakte keuze 1ste / 2de-3de graad (argumentatie, doelstellingen Model

11 Thema bv. Socio-emotionele ontwikkeling - huidige stand van zaken (wat doen we al?) - waaraan gaan we werken? (doelstellingen) - globale indeling in de tijd - gebruik lestijden in functie van deze planning 2. Planning per gekozen thema

12 Model actieplan voor één bepaalde doelstelling

13 Ontwikkelings- en leerachterstand remediëren Leerwinst realiseren  Klasniveau: (leerlingen en leerkrachten) => omzetten in stappenplan Bv. hanteren van flexibele klasorganisatie (doelen, inhouden, materialen, tempo, werkvormen, aanpak, evaluatie) Bv. coöperatief leren (d.m.v.heterogene werkgroepen) Bv. actief betrekken van ouders bij de probleemanalyse en ondersteuning van de leerling Bv. opstellen en opvolgen van een individueel plan m.b.t. remediëring van leerachterstand  Schoolniveau: Samenwerking met het CLB Interne communicatie en overleg: betrekken van het hele schoolteam Ontwikkelen van een leerlingenvolgsysteem Navorming / ondersteunen van leerkrachten Actieve ondersteuning door schoolleiding Voorbeeld

14 Taalvaardigheid bevorderen Voorbeeld  Klasniveau: (leerlingen en leerkrachten) Bv. hanteren van flexibele klasorganisatie Bv. coöperatief leren (d.m.v. taalheterogene werkgroepen) Bv. Thema’s en teksten kiezen die aansluiten bij het niveau, de belangstelling en leefwereld van de leerlingen Bv. actief betrekken van ouders bij de probleemanalyse en ondersteuning van de leerling Bv. opstellen en opvolgen van een individueel plan m.b.t. remediëring van taalachterstanden Bv. aanpakken van leesachterstand via taakgericht werken en remediërend lezen  Schoolniveau: Opmaken van een concrete planning m.b.t. preventie, vaststelling en remediëring van taalachterstanden – betrekken van het hele schoolteam Samenwerking met het CLB m.b.t. individueel plan Navorming (ook: zaakvakken!) / ondersteunen van leerkrachten Actieve ondersteuning door schoolleiding

15 Een positief zelfbeeld en sociale competentie stimuleren Voorbeeld  Klasniveau: (leerlingen en leerkrachten) Bv. hanteren van flexibele klasorganisatie Bv. coöperatief leren in multiculturele leerlingengroepen Bv. uitbouwen van samenwerking met de buurt Bv. actief betrekken van ouders bij de probleemanalyse en ondersteuning van de leerling Bv. via aangepaste inhouden, materialen en activiteiten gericht werken aan de socio-emotionele competentie van de leerlingen  Schoolniveau: Opmaken van een concrete planning m.b.t. socio-emotionele en socio- culturele problemen Individuele begeleiding van leerlingen met problemen samenwerking met het CLB Navorming / ondersteunen van leerkrachten

16 Adviezen  Streef naar een geïntegreerde aanpak met het hele schoolteam, liever dan leerlingen af te zonderen  Zoek geen kant-en-klaar stappenplan: uw school is uniek.  Bouw netwerken uit, zodat u van elkaars ervaringen leert.  Streef naar blijvende veranderingen en professionalisering.  Variëren van werkvormen, tempo … is goed voor elke leerling, maar de kansarme verdient extra aandacht.

17 Wees kritisch: - is er sprake van planmatig werken? - op welke wijze wordt klasintern en – extern gewerkt? - is het beleid gericht op individuele leerkrachten of een / het team? - is er voldoende overleg voorzien en met wie? - worden de acties structureel opgenomen in de gewone werking van de school? - hoe evalueert de school haar eigen werking?

18 Niet vergeten: doelen  1. Het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen  2. Het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie  3. Het bevorderen van de sociale cohesie

19 Navormingsaanbod GEMEENSCHAPSONDERWIJS: Centrum voor Navorming (ARGO): Jette http://www.rago.be/ond/nas/centrum/pag1.htm Trigonaal Pedagogische Begeleiding http://www.gemeenschapsonderwijs.be/pbd Vormingscentra CLB’s http://http://www.rago.be/ond/clb/clb.htmhttp://http://www.rago.be/ond/clb/clb.htm STEUNPUNTEN: Steunpunt Nederlands als 2de taal: http://www.nt2.behttp://www.nt2.be Steunpunt Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs: http://www.cego.bettp://www.cego.be Steunpunt Intercultureel Onderwijs: http:// www.ico.bewww.ico.be Sector Kansengelijkheid en participatie: http://www.rago.be/ond/ov/ov.htm

20 Vragen  Jan Lecocq: Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen jan.lecocq@belgacom.net  Martine Taffein: West-Vlaanderen, Brabant (Brussel), Limburg m.taffein@belgacom.net  Regioverantwoordelijken: Zie website pbd  Regelgeving: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex http://www.schooldirect.be


Download ppt "GELIJKE ONDERWIJSKANSEN.  Het is onze taak (GO) elk kind ongeacht zijn ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging,"

Verwante presentaties


Ads door Google