De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "GELIJKE ONDERWIJSKANSEN"— Transcript van de presentatie:

1 GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

2 Gelijke onderwijskansen - visie
Uit: Trigonaal 54 : “Open brief aan alle onderwijsbetrokkenen” Het is onze taak (GO) elk kind ongeacht zijn ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder de best mogelijke opleiding te geven.

3 Gelijke onderwijskansen - visie
Valkuilen komen voort uit een suprematiebeeld in onze maatschappij en dus ook in het onderwijs: - suprematie van intellectuele vermogens boven andere vaardigheden, suprematie van zogenaamde elitescholen boven andere scholen de suprematie van ons westers denken in een multiculturele samenleving.

4 Gelijke onderwijskansen - visie
Gelijkwaardigheid en respect voor elkaars kunnen lijken ons een betere ingesteldheid. Gelijke kansen geven aan elk kind betekent een opleiding bieden die aan het talent, de voorkeur en de mogelijkheden van het kind aangepast is .

5 Gelijke onderwijskansen - visie
Opvoeden is een interactief proces dat de ruimte laat om kinderen en jongeren hun eigen leertempo te laten ontwikkelen in een humane sfeer. Geen kind is identiek. Dat betekent dat voor sommige kinderen meer (*)inspanningen moeten worden geleverd dan voor andere. (*meer = gerichte aanpak )

6 Stappenplan STAP 1 : elementen uit het SWPlan

7 STAP 3 : bepalen van de doelstellingen (SMART)
Stappenplan STAP 3 : bepalen van de doelstellingen (SMART) 1 ste jaar 1ste TRIMESTER STAP 4 : actieplan

8 Stappenplan STAP 5 : Uitvoering (actie per actie evalueren)
STAP 6 : Globale interne evaluatie en bijsturing HALFWEG STAP 7 : verdere uitvoering

9 Stappenplan STAP 8 : Interne verwerking in SWPlan
3 de JAAR, 3de TRIMESTER: STAP 8 : Interne verwerking in SWPlan Externe evaluatie (Inspectie)

10 GLOBAAL STAPPENPLAN Model
1.Screening van de school betr. gelijke onderwijskansen THEMA GLOBALE TEVREDENHEID ARGUMENTEN Preventie en remediëring Taalvaardigheidsonderwijs Intercultureel onderwijs Doorstroming & oriëntering Socio-emotionele ontwikkeling Leerlingen- en ouderparticipatie Bespreken: gebruikte werkwijze screening – gemaakte keuze 1ste / 2de-3de graad (argumentatie, doelstellingen

11 2. Planning per gekozen thema
Thema bv. Socio-emotionele ontwikkeling huidige stand van zaken (wat doen we al?) waaraan gaan we werken? (doelstellingen) globale indeling in de tijd gebruik lestijden in functie van deze planning

12 Model actieplan voor één bepaalde doelstelling

13 Ontwikkelings- en leerachterstand remediëren Leerwinst realiseren
Voorbeeld Ontwikkelings- en leerachterstand remediëren Leerwinst realiseren Klasniveau: (leerlingen en leerkrachten) => omzetten in stappenplan Bv. hanteren van flexibele klasorganisatie (doelen, inhouden, materialen, tempo, werkvormen, aanpak, evaluatie) Bv. coöperatief leren (d.m.v.heterogene werkgroepen) Bv. actief betrekken van ouders bij de probleemanalyse en ondersteuning van de leerling Bv. opstellen en opvolgen van een individueel plan m.b.t. remediëring van leerachterstand Schoolniveau: Samenwerking met het CLB Interne communicatie en overleg: betrekken van het hele schoolteam Ontwikkelen van een leerlingenvolgsysteem Navorming / ondersteunen van leerkrachten Actieve ondersteuning door schoolleiding

14 Taalvaardigheid bevorderen
Voorbeeld Taalvaardigheid bevorderen Klasniveau: (leerlingen en leerkrachten) Bv. hanteren van flexibele klasorganisatie Bv. coöperatief leren (d.m.v. taalheterogene werkgroepen) Bv. Thema’s en teksten kiezen die aansluiten bij het niveau, de belangstelling en leefwereld van de leerlingen Bv. actief betrekken van ouders bij de probleemanalyse en ondersteuning van de leerling Bv. opstellen en opvolgen van een individueel plan m.b.t. remediëring van taalachterstanden Bv. aanpakken van leesachterstand via taakgericht werken en remediërend lezen Schoolniveau: Opmaken van een concrete planning m.b.t. preventie, vaststelling en remediëring van taalachterstanden – betrekken van het hele schoolteam Samenwerking met het CLB m.b.t. individueel plan Navorming (ook: zaakvakken!) / ondersteunen van leerkrachten Actieve ondersteuning door schoolleiding

15 Een positief zelfbeeld en sociale competentie stimuleren
Voorbeeld Een positief zelfbeeld en sociale competentie stimuleren Klasniveau: (leerlingen en leerkrachten) Bv. hanteren van flexibele klasorganisatie Bv. coöperatief leren in multiculturele leerlingengroepen Bv. uitbouwen van samenwerking met de buurt Bv. actief betrekken van ouders bij de probleemanalyse en ondersteuning van de leerling Bv. via aangepaste inhouden, materialen en activiteiten gericht werken aan de socio-emotionele competentie van de leerlingen Schoolniveau: Opmaken van een concrete planning m.b.t. socio-emotionele en socio-culturele problemen Individuele begeleiding van leerlingen met problemen samenwerking met het CLB Navorming / ondersteunen van leerkrachten

16 Adviezen Streef naar een geïntegreerde aanpak met het hele schoolteam, liever dan leerlingen af te zonderen Zoek geen kant-en-klaar stappenplan: uw school is uniek. Bouw netwerken uit, zodat u van elkaars ervaringen leert. Streef naar blijvende veranderingen en professionalisering. Variëren van werkvormen, tempo … is goed voor elke leerling, maar de kansarme verdient extra aandacht.

17 Wees kritisch: - is er sprake van planmatig werken?
- op welke wijze wordt klasintern en – extern gewerkt? - is het beleid gericht op individuele leerkrachten of een / het team? - is er voldoende overleg voorzien en met wie? - worden de acties structureel opgenomen in de gewone werking van de school? - hoe evalueert de school haar eigen werking?

18 Niet vergeten: doelen 1. Het realiseren van optimale leer- en
ontwikkelingskansen voor alle leerlingen 2. Het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie 3. Het bevorderen van de sociale cohesie

19 Navormingsaanbod Sector Kansengelijkheid en participatie:
GEMEENSCHAPSONDERWIJS: Centrum voor Navorming (ARGO): Jette Trigonaal Pedagogische Begeleiding Vormingscentra CLB’s STEUNPUNTEN: Steunpunt Nederlands als 2de taal: Steunpunt Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs: Steunpunt Intercultureel Onderwijs: Sector Kansengelijkheid en participatie:

20 Vragen Jan Lecocq: Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen
Martine Taffein: West-Vlaanderen, Brabant (Brussel), Limburg Regioverantwoordelijken: Zie website pbd Regelgeving:


Download ppt "GELIJKE ONDERWIJSKANSEN"

Verwante presentaties


Ads door Google