De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afdelingsledenvergadering 2014 AGENDA 1.Opening door de voorzitter 2.Mededelingen/verslag ALV 2012 3.Jaarverslag 2013 4.Financieel overzicht 2013 en begroting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afdelingsledenvergadering 2014 AGENDA 1.Opening door de voorzitter 2.Mededelingen/verslag ALV 2012 3.Jaarverslag 2013 4.Financieel overzicht 2013 en begroting."— Transcript van de presentatie:

1 Afdelingsledenvergadering 2014 AGENDA 1.Opening door de voorzitter 2.Mededelingen/verslag ALV 2012 3.Jaarverslag 2013 4.Financieel overzicht 2013 en begroting 2014 5.Aftreden Bestuur 2013 en verkiezing Bestuur 2014 6.Plannen voor 2014 7.Rondvraag 8.Vrolijk intermezzo (Jannie den Engelsman) Pauze –FIETSBELEID PROVINCIE UTRECHT (Brigit Valentijn) –“SCHEIDEN EN MENGEN” (Cor van Angelen) NIEUWJAARSBORREL

2 Fietsersbond Afdeling Houten Jaarverslag 2013 Een jaar van oogsten...

3 1. Algemeen 2. Gemeente & politiek 3. Communicatie 4. Projecten a.Middengeleiders b.Bewegwijzering c.Buitengebied d.Fietsverlichting 5. Wat hebben we bereikt?? 6. Wat hebben we niet bereikt?? Jaarverslag 2013

4 1. Bestuur en leden Bestuur bestond uit: Dineke Becker: voorzitter Johan Jol : secretaris, contacten gemeente Harry van Straalen: penningmeester & vrijwilligers Jannie den Engelsman : communicatie Jan Krijger : obstakels, contacten gemeente Dick Veldkamp: bewegwijzering, fietsverlichting JanPeter: communicatie, StapOp, website Actieve leden: ca 40 Ledenaantal: Van 250 naar 237 (6 nieuw, 19 opgezegd)

5

6 2. Overleg Gemeente in 2013 Periodiek overleg met wethouder Van Dalen (3x) Voortgang projekten obstakels en bewegwijzering Uitvoering Bereikbaarheidsvisie Prioritering hoofdfietsroutes Houten (oplossen ontbrekende schakels) Buitengebied Bunnik – Houten (N410 e.d.) Fietssnelroutes (Plofsluis; overgang A12) Fietstransferium (doorsteek >AH) Mobiliteitsvisie provincie Etc..

7 2. Overleg Gemeente (vervolg) Verkeersberaad : 3 x bijeengekomen Apart ambtelijk overleg met FBH (zie 2)! Overleg met projectleiders infraprojecten Fietsparkeren (transferia; bushaltes etc) Fietsendiefstal Veiligheid E-bikes (ism ouderenbond) Aanpassing tunnel Praxis; verbeteren fietsgoot TF Castellum; kruising Lobbendijk-Spoorhaag; fietsstraat Lijsterhaag; etc etc Fietsverlichtingsactie (ism politie; VVN) Etc..

8 3. Ambtelijke overleggen (regelmatig) Bewegwijzering (o.m. workshop) Verwijderplan obstakels Buitengebied/snelfietsroutes Prioriteitennota Hoofdfietsroutes Fietstransferium Veiligheid E-bikers Ring van Utrecht/passage A27 Etc… 2. Overleg Gemeente (vervolg)

9 3. Communicatie: Stap Op (3x)

10 3. Communicatie: Nieuwsbrieven (7x)

11 3. Communicatie: website Facebook en Twitter!

12 3. Communicatie: media

13 4. Projecten 2013 Project Middengeleiders Project Bewegwijzering Buitengebied Fietsverlichtingsacties

14 4 a. Middengeleiders Eindelijk….

15 OOGST TOT NU TOE: November 2013: 140 locaties opgeruimd Alleen op de hoofdfietsroutes Daarvóór al: NEEN TENZIJ … Bij kritische passages: laten staan! Circa 35 REACTIES, meeste positief Bij reële klachten: terugplaatsing; bebording Veel suggesties voor meer weghalen 2014: afronding, wijken, buitengebied 4 a. Middengeleiders

16 ` 801b 201 ` Metrosysteem Houten i

17 4b. Bewegwijzering In 2013 besluit: primair inzetten op metrosysteem, daarna pas ANWB-borden Workshop 29 mei > voorontwerpen>ontwerp Voorstel ligt nu ter toetsing bij de Bewegwijzeringsdienst Start uitvoering: 2014

18 DEFINITIEF ONTWERP

19 Lobby buitengebied Bunnik - Houten (N410!) Snelfietsroutes (overgang A12; Plofsluis) Doorsteek Liesboschterrein Programma hoofdfietsroutes gemeente Mobiliteitsvisie Provincie Fietsvisie BRU FB-vertegenwoordiging provincie 4 c. Fietsnetwerk Buitengebied

20 4 d. Fietsverlichtingsacties 28 sept: FBH-actie: bijna 100 fietsen gerepareerd op ‘t Rond!! 28 nov: controle-actie : –Ca 50 reparaties –5 boetes

21 2013: Wat hebben we bereikt? Gevaarlijke obstakels weg Constructief overleg gemeente Versterking provinciale lobby Succesvolle Fietsverlichtingsacties Goede voortgang metrosysteem Regelmatige verspreiding Nieuwsbrieven/StapOp Nuttige ledenenquête Relatief veel actieve vrijwilligers! Beheersing uitgaven

22 2013: Wat hebben we niet bereikt? Stimuleren fietsgebruik (vergroting fietsaandeel) Fietsveiligheid buitengebied Realiseren metrosysteem Verdere ledengroei Meer uitwisseling buur-afdelingen Optimaal gebruik sociale media + website

23 Jaarverslag 2013 verkrijgbaar en op site! NOG VRAGEN??


Download ppt "Afdelingsledenvergadering 2014 AGENDA 1.Opening door de voorzitter 2.Mededelingen/verslag ALV 2012 3.Jaarverslag 2013 4.Financieel overzicht 2013 en begroting."

Verwante presentaties


Ads door Google