De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Joint Degree Gids (Prins Filipfonds)  Internationale Mobiliteit in het Vlaams Hoger Onderwijs – Bologna-experts (2009-2011)  Descriptoren internationalisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Joint Degree Gids (Prins Filipfonds)  Internationale Mobiliteit in het Vlaams Hoger Onderwijs – Bologna-experts (2009-2011)  Descriptoren internationalisering."— Transcript van de presentatie:

1

2  Joint Degree Gids (Prins Filipfonds)  Internationale Mobiliteit in het Vlaams Hoger Onderwijs – Bologna-experts (2009-2011)  Descriptoren internationalisering Hoger Onderwijs  EPOS – AEF Europe

3  Dialoog met de andere gemeenschap  Uitwisselen van ervaringen en best practices  Verbeteren van de intercommunautaire akkoorden en projecten  Formuleren van voorstellen voor verdere samenwerking  Opzetten van verder overleg in de nabije toekomst  Dialogue intercommunautaire  Echanges d’expérience et de ‘best practices’  Amméliorer les accords et projets intercommunautaires  Définier des propos de coopération future  Organiser des consultations dans le futur proche

4  Getuigenis van studenten (VVS en FEF)  Discussie van het standpunt van de student (op basis van enkele stellingen)  Discussie van het standpunt van de instelling (op basis van enkele stellingen)  Témoignages des étudiants (VVS et FEF)  Discussion du point de vue des étudiants (à base de quelques hypothèses)  Discussion du point de vue des institutions (à bases de quelques institutions)

5  Vlamingen gaan naar Marseille; Franstaligen gaan naar Delft: twijfel over de meerwaarde van EB  EB is anders: financieringen promotie moet ook anders  Participatie aan EB kan worden vergroot door het wegnemen van praktische obstakels  De student is een deelnemer maar ook een informatiebron en promotor  Les Flamands vont à Marseille; les francophones vont à Delft: le valeur ajouté d’EB est douteux  EB est différent: financement et promotion doivent être différent  Augmentation de participation à EB par élimination des obstacles  L’étudiant est participant, mais aussi source d’information et promoteur

6  Bilaterale en multilaterale akkoorden: aanvulling op of tegenwerking voor EB?  EB bevindt zich nu in de fase van E in de jaren ‘80  Procedures voor het afsluiten van interuniversitaire intercommunautaire akkoorden zijn te moeilijk  Hebben de instellingen een beleid ten aanzien van EB?  Accords bilaterales et multilaterales: complémentaires ou opposés à EB?  EB est maintenant où E était dans les années ‘80  Procédure de conclure des accords interuniverstaire intercommunautaire est trop compliqué  Les institutions, ont-elles une politique vis-à-vis d’EB?

7 ?


Download ppt " Joint Degree Gids (Prins Filipfonds)  Internationale Mobiliteit in het Vlaams Hoger Onderwijs – Bologna-experts (2009-2011)  Descriptoren internationalisering."

Verwante presentaties


Ads door Google