De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-Regelscenario, situatie 2B: afritten A4R Den Haag-zuid (Harnaschknoop) / den Hoorn Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Op de afritten A4R.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-Regelscenario, situatie 2B: afritten A4R Den Haag-zuid (Harnaschknoop) / den Hoorn Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Op de afritten A4R."— Transcript van de presentatie:

1 Concept-Regelscenario, situatie 2B: afritten A4R Den Haag-zuid (Harnaschknoop) / den Hoorn Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Op de afritten A4R Den Haag-zuid en den Hoorn ontstaat filevorming. Bij de afrit Den Haag- zuid is de filevorming het gevolg van een combinatie van de ontoereikende verwerkingscapaciteit van de VRI Wippolderlaan - Laan van Wateringse veld en de haakse bocht bovenaan de afrit. De filevorming bij de afrit den Hoorn is het gevolg van verkeer dat omrijdt via de A4L en via de sluiproute Lotsweg – Veenakkerweg – Dorpskade - Wateringveldseweg om de file op de afrit Den Haag-zuid te omzeilen. Werkingsgebied De wachtrijen slaan terug tot op de stroomafwaarts gelegen weefvakken Periode Dagelijks in de avondspits Stadia en verkeersbeelden 1 stadium, 3 verkeersbeelden: 2 opeenvolgende beelden voor afrit Den-Haan Zuid en 1 bij Den Hoorn Partijen Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland, Regiopolitie Locatie knelpunt Invloedsgebied blad 1: Algemene beschrijving Type situatie knelpunt Voorwaarden Dit scenario heeft samenhang met scenario 2A en 2C: scenario 2A-verkeersbeelden 1.4 t/m 1.6 (Rerouten van verkeer richting Delft en R’dam via A4west en Kruithuisweg), scenario 2C- verkeersbeeld 1.2 (rerouten richting R’dam via Kruithuisweg) hangt samen met scenario 2B-verkeersbeeld 1.2 (verkeer vanaf toerit Rijswijk richting R’dam via verzorgingsplaats bij asl Den Haag-zuid Leiden) Invloedsgebied knelpunt Invloedsgebied oplossingsrichtingen

2 Concept-Regelscenario, situatie 2B: afritten A4R Den Haag-zuid (Harnaschknoop) / den Hoorn Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 2: Specifieke Beleidsdoelen, Referentiekaders en Regelstrategieën voor stadium 1 Referentiekaders geaccepteerd: gemiddelde en maximale reistijden in werkingsperiode van scenario op volgende trajecten tenminste gelijk houden aan situatie nu (medio 2005), pm tzt aanvullen met meetgegevens: A4R (Prins Clausplein)  Den Haag-zuid (krp Wippolderlaan/ Laan van Wateringse veld) geen toename van filezwaarte over totale (deel)net binnen invloedsgebied van scenario randvoorwaarden: geen blokkades in de knooppunten Ypenburg gelimiteerde wachtrij voor VRI krp Wippolderlaan/ Laan van Wateringse veld: maximaal tot het puntstuk van de uitvoeger A4R ideaal: spreiding van reistijden op bovengenoemde trajecten gedurende spitsperiode reduceren reistijd op bovengenoemde trajecten maximaal 2 x vrije reistijd Regelstrategie Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5 Beleidsdoelen voorkom blokkades van verkeersstromen die niet langs bottleneck hoeven verbeter afwikkeling, rekening houdend met de prioriteitenkaart Haaglanden verbeter de verkeersonveilige situatie

3 Concept-Regelscenario, situatie 2B: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Overzicht verkeersbeelden en acties verkeers beeld ALSDANUITVOERBAARHEID 1.1Snelheid A4R rond km 52.3 < 30 km/h VRI overschakelen op ander regelprogramma met verlengde maximum groentijden voor verkeer op de Wippolderlaan ander regelprogramma is implementeerbaar/ van afstand over te schakelen 1.2Snelheid A4R rond km 51.0 < 30 km/h 1. Omleiden verkeer van toerit Rijswijk naar A4 richting zuid via verbindingslus naar verzorgingsplaats 1. Omleidingsroute voor verkeer vanaf toerit Rijswijk gedeeltelijk via vluchtstrook en afsluiten verzorgingsplaats is snel realiseerbaar 2. Rechterrijstrook HRB ter hoogte van het weefvak A4R Rijswijk – DH zuid toewijzen voor verkeer met bestemming afrit DH zuid 2. Niet op korte termijn realiseerbaar (wisselbewegwijzering benodigd) 1.3Snelheid A4R rond km 54.0 < 30 km/h Verhogen roodtijd rechtsaffer vanaf Klaas Engelbrechtsweg op korte termijn is er geen snelheidsdetectiepunt op de A4L beschikbaar groen: kan je morgen meteen uitvoeren vanuit centrale geel: veronderstelt beperkte aanvullingen in meet- en stuurinstrumenten rood: twijfelachtig of actie in september 2005 uitgevoerd kan worden 1.1 1.2 1.3

4 Concept-Regelscenario, situatie 2B: afritten A4R Den Haag-zuid (Harnaschknoop) / den Hoorn Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.1 (stadium 1, verkeersbeeld 1) Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen Eigenlijk is dit een maatregel die lokaal in het VRI-regelprogramma geïmplementeerd dient te worden en dus niet vanuit de centrale aan te sturen. Aandachtspunt: VRI stroomafwaarts kan grote rverkeersaanbod verwerken KenmerkenActies Waar Terugslag tot halverwege het weefvak A4R Rijswijk – DH zuid WatSnelheid A4R rond km 52.3 GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) Waar Kruispunt Wippolderlaan - Laan van Wateringse veld Wat Afstroom op afrit vergroten Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten V > 50 km/h (AID gedeactiveerd) MaatregelenVRI overschakelen op ander regelprogramma met verlengde maximum groentijden voor verkeer op de Wippolderlaan VoorwaardenVRI koppelen aan MTM-lus op A4R vlak voor uitvoeger naar Den Haag zuid 1

5 Concept-Regelscenario, situatie 2B: afritten A4R Den Haag-zuid (Harnaschknoop) / den Hoorn Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.2 (stadium 1, verkeersbeeld 2) Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen In werksessie is nog genoemd :Middelste rijstrook HRB afkruisen. Effectiviteit en noodzaak van de matregel wordt betwijfeld KenmerkenActies WaarTerugslag tot voorbij het puntstuk uitvoeger Rijswijk (A4R) WatSnelheid A4R rond km 51.0 < 30 km/h GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) < 30 km/h Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM WaarHoofdrijbaan A4R en toerit Rijswijk A4R WatOntvlechten verkeersstromen Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten V > 50 km/h (AID gedeactiveerd) Maatregelen1. Omleiden verkeer van toerit Rijswijk naar A4 richting zuid via verbindingslus naar verzorgingsplaats 2. Rechterrijstrook HRB ter hoogte van het weefvak A4R Rijswijk – DH zuid toewijzen voor verkeer met bestemming afrit DH zuid VoorwaardenVerzorgingsplaats wordt opgeheven 2 A4 richting Den Hoorn/ Delft via verzorgingsplaats

6 Concept-Regelscenario, situatie 2B: afritten A4R Den Haag-zuid (Harnaschknoop) / den Hoorn Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.3 (stadium 1, verkeersbeeld 3) Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen KenmerkenActies WaarTerugslag tot halverwege het weefvak A4R DH zuid – den Hoorn WatSnelheid A4R rond km 54.0 GrenswaardeV < 30 km/h Hoe lang2 minuten MeetinstrumentGeen meetinstrument aanwezig WaarKruispunt Woudseweg - Klaas Engelbrechtsweg WatWeerstand verhogen voor verkeer dat ‘keert; Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten V > 50 km/h (AID gedeactiveerd) MaatregelenVerhogen roodtijd rechtaffer vanaf Klaas Engelbrechtsweg Voorwaarden1. Noodzaak van maatregel is sterk afhankelijk van het oplossend vermogen van de maatregelen bij de verkeersbeelden 1 en 2. Mede vanwege het ontbreken van een geschikt meetinstrument wordt geadviseerd eerst het effect van de maatregelen bij de verkeersbeelden 1 en 2 af te wachten alvorens maatregelen voor dit verkeersbeeld te treffen. 2. Maatregel mag de fileproblematiek bij de Harnaschknoop niet doen verslechteren 3 opmerkingen: door ontbreken van meetinstrument, onduidelijkheid over noodzaak en effect van de maatregel implementatie hiervan uitstellen


Download ppt "Concept-Regelscenario, situatie 2B: afritten A4R Den Haag-zuid (Harnaschknoop) / den Hoorn Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Op de afritten A4R."

Verwante presentaties


Ads door Google