De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving blokkade op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving blokkade op."— Transcript van de presentatie:

1 Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving blokkade op A13R en A13L tussen Delft-Centrum en Delft-Zuid als gevolg van ongeval gedurende minstens 2 uur Werkingsgebied Als gevolg van blokkade loopt A13R snel vol tot aan knp Ypenburg, waardoor zonder adequaat ingrijpen het vastlopen van de knooppunten Ypenburg en Prins Clausplein dreigt De A13L loopt snel vol tot aan de A20 waarbij een blokkade van knp Kleinpolderplein dreigt Periode Blokkade gedurende een spitsperiode, zeer incidentele gebeurtenis Stadia 1a) Instroom afgrendelen en omleiden, routes voor hulpverleners vrij (aan- en afvoer) 1b) Wegvakken voor knelpunt leeg laten stromen 2) Wegvakken bij blokkade weer openstellen en terug naar normale situatie Partijen Rijkswaterstaat Zuid-Holland, KLPD, politie Haaglanden, Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland Locatie knelpunt Invloedsgebied blad 1: Algemene beschrijving Type situatie Incident / blokkade Voorwaarden Invloedsgebied knelpunt Invloedsgebied oplossingsrichtingen

2 Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 2: Specifieke Beleidsdoelen, Referentiekaders en Regelstrategieën (voor stadium 1 en stadium 2) Referentiekaders Houdt de hoogst geprioriteerde wegen (1 en 2) rijdend Voorkom chaos in Delft geaccepteerd: Filevorming op A13R tot aan knp Ypenburg en op A13L tot aan knp Kleinpolderplein randvoorwaarden: geen blokkades in knooppunten Ypenburg en Kleinpolderplein houdt Kruithuisplein draaiend voorkom chaos in Delft verkeer op omleidingsroutes moet blijven rijden geen extra sluipverkeer op volgende routes: geen verkeer omleiden via de B-driehoek (o.a. N209); eventueel pas na overleg met desbetreffende gemeenten ideaal: In een dergelijke situatie is een ideaalbeeld niet van toepassing Regelstrategie Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5 Beleidsdoelen Beperk onverwachte vertragingen tot een haalbaar minimum (betrouwbaarheid) voorkom blokkades van verkeersstromen die niet langs bottleneck hoeven bestemmingen nabij A13 toch bereikbaar proberen te houden voor inkomend verkeer Stadium 1 Stadium 2 oorsponkelijk prioriteit 4 oorsponkelijk prioriteit 5

3 Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Overzicht verkeersbeelden en acties Verkeers- beeld ALSDANUITVOERBAARHEID 1.1Blokkade beide rijbanen door ongeval op een werkdag tussen 05:00 – 20:00 uur alle maatregelen direct na melding incident inzetten. VRI’s Kruithuisweg en aansluiting Gouda dienen te beschikken over een calamiteitenprogramma 1.2Blokkade beide rijbanen door ongeval op een weekenddag of op een werkdag tussen 20 :00 – 05:00 uur én filelengte op beide rijbanen blijft beperkt tot 2 km. Verkeer in beide richtingen omleiden via Kruithuisweg m.u.v. verkeer vanaf A16 en vanaf A4 uit de richting van A’dam VRI’s Kruithuisweg dienen te beschikken over een calamiteitenprogramma 1.3Blokkade beide rijbanen door ongeval op een weekenddag of op een werkdag tussen 20 :00 – 05:00 uur én file op A13R komt voorbij km … (halverwege Delft-noord en Delft) Acties identiek aan die bij verkeersbeeld 1.2 VRI’s Kruithuisweg dienen te beschikken over een calamiteitenprogramma 1.4Blokkade beide rijbanen door ongeval op een weekenddag of op een werkdag tussen 20 :00 – 05:00 uur én file op A13L komt voorbij km … (ter hoogte van verzorgingsplaats) Acties identiek aan die bij verkeersbeeld 1.1 VRI’s Kruithuisweg en aansluiting Gouda dienen te beschikken over een calamiteitenprogramma 1.5 Acties behorende bij stadium 1a (verkeersbeelden 1.1 t/m 1.4) zijn uitgevoerd Stilstaand verkeer voor ongevallocatie afvoeren 2.1Al het vaststaande verkeer is verdwenen (stadium 1b, verkeersbeeld 1.5) Alle acties gefaseerd en gecontroleerd weghalen 1.1 1.3 1.2 1.4 1.5 2.1 groen: kan je morgen meteen uitvoeren vanuit centrale geel: veronderstelt beperkte aanvullingen in meet- en stuurinstrumenten rood: twijfelachtig of actie in september 2005 uitgevoerd kan worden

4 Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 1a: Instroom afgrendelen en omleiden, routes voor hulpverleners vrij (aan- en afvoer), verkeersbeeld 1.1 Locatie van triggers opmerkingen Als incident overdag op een werkdag plaatsvindt moet meteen alles uit de kast worden gehaald. KenmerkenActies Waar A13R en A13L tussen Delft-Centrum en Delft-Zuid Wat Blokkade beide rijbanen door ongeval op een werkdag tussen 05:00 – 20:00 uur GrenswaardeMelding van centrale meldkamer aan verkeerscentrale; Hoe langDirect na melding Meetinstrumentcentrale meldkamer van de politie WaarZie kaart WatInformeren, (grootschalig) omleiden en bevorderen doorstroom op omleidingroutes Hoe langTot aan stadium 2 MaatregelenAfkruisen toeleidende stroken knp Ypenburg vanaf A4R en A4L, Afkruisen toeleidende stroken knp Kleinpolderplein vanaf A20L en A20R en fysiek afsluiten afzetten toeritten A13R Delft-noord en Delft en A13L Delft-zuid ondersteuning door KLPD, Tekstkarren (8 stuks, geprioriteerd naar noodzaak), DRIPs A4R thv N14, A4R thv N11, A12R, A20L, A16, Verkeersinformatie (radio, internet), VRI’s Kruithuisweg overschakelen op calamiteitenprogramma met extra lange maximumgroentijden voor verkeer op Kruithuisweg VRI’s aansluiting Gouda overschakelen op calamiteitenprogramma TDI toerit A13R Delft-zuid uitschakelen Hulpverleners via afrit Delft A13L in tegenrichting naar ongevallocatie opmerkingenHoeveelheid van in te zetten maatregelen/ middelen (o.a. 8 tekstkarren) wordt niet reëel geacht. Aansluiting Gouda zal in omleidingsroute een groot knelpunt worden omdat beide omleidingsroutes via dezelfde signaalgroepen lopen 1.1 Aanpak en locatie van maatregelen Zie volgend blad

5 Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 1a: Instroom afgrendelen en omleiden, routes voor hulpverleners vrij (aan- en afvoer), verkeersbeeld 1.1 detail Delft Aanpak en locatie van maatregelen KenmerkenActies Waar A13R en A13L tussen Delft-Centrum en Delft-Zuid Wat Blokkade beide rijbanen door ongeval op een werkdag tussen 05:00 – 20:00 uur GrenswaardeMelding van centrale meldkamer aan verkeerscentrale Hoe langDirect na melding Meetinstrumentcentrale meldkamer van de politie S DRIP x x x x x x x x x x A13 gestremd R’dam via A12/ A20 A13 gestremd Delft, Den Haag via A20/ A12 A13 gestremd Den Haag, Delft via A20/ A12(/ A4) detail DelftOverzicht regio R’dam via afrit Gouda Den Haag via afrit Gouda A13 gestremd Den Haag, Delft via A20/ N213 A13-noord gestremd R’dam via A4 (richting Delft)/ N470 A13 gestremd R’dam via A12/ A20 S DRIP A13 gestremd R’dam via A12/ A20 Delft via A4/ N470 x A13-noord gestremd Den Haag via N470/ A4 A13-noord gestremd Den Haag via N470/ A4 1 1 2 2 2 4 4 3 S DRIP A13 gestremd R’dam via A12/ A20 Delft via A4 2 A13 gestremd R’dam/ Delft via A4/ N470

6 Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 1a: Instroom afgrendelen en omleiden, routes voor hulpverleners vrij (aan- en afvoer), verkeersbeeld 1.2 Locatie van triggers opmerkingen Als incident in genoemde perioden plaatsvindt wordt de inzet van een aantal grootschalige maatregelen bepaald door de ernst van de filevorming. KenmerkenActies Waar A13R en A13L tussen Delft-Centrum en Delft-Zuid Wat Blokkade beide rijbanen door ongeval op een weekenddag of op een werkdag tussen 20 :00 – 05:00 uur én filelengte op beide rijbanen blijft beperkt tot 2 km. GrenswaardeMelding van centrale meldkamer aan verkeerscentrale Hoe langDirect na melding Meetinstrumentcentrale meldkamer van de politie 1.2 Aanpak en locatie van maatregelen Zie volgend blad WaarZie kaart WatInformeren, (grootschalig) omleiden en bevorderen doorstroom op omleidingroutes Hoe langTot aan stadium 2 MaatregelenAfkruisen toeleidende stroken knp Ypenburg vanaf A4R en A4L, afzetten toeritten A13R Delft-noord en Delft ondersteuning door KLPD, tekstkarren, DRIPs A4R thv N14, A4R thv N11, A12R, A20L, A16, Verkeersinformatie (radio, internet), VRI’s Kruithuisweg overschakelen op calamiteitenprogramma met extra lange maximumgroentijden voor verkeer op Kruithuisweg TDI toerit A13R Delft-zuid uitschakelen Hulpverleners via afrit Delft A13L in tegenrichting naar ongevallocatie Verschil in acties t.o.v. verkeersbeeld 1.1: Vanaf A4 nog steeds afgrendelen vanwege ontbreken geschikt alternatief door Delft Vanaf A20 niet afgrendelen Verkeer in beide richtingen omleiden via Kruithuisweg m.u.v. verkeer vanaf A16 en vanaf A4 uit de richting van A’dam opmerkingen

7 Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 1a: Instroom afgrendelen en omleiden, routes voor hulpverleners vrij (aan- en afvoer), verkeersbeeld 1.2 detail Delft Aanpak en locatie van maatregelen KenmerkenActies Waar A13R en A13L tussen Delft-Centrum en Delft-Zuid Wat Blokkade beide rijbanen door ongeval op een weekenddag of op een werkdag tussen 20 :00 – 05:00 uur én filelengte op beide rijbanen blijft beperkt tot 2 km. GrenswaardeMelding van centrale meldkamer aan verkeerscentrale Hoe langDirect na melding Meetinstrumentcentrale meldkamer van de politie S DRIP x x x x x x A13 gestremd R’dam via A12/ A20 A13 gestremd Den Haag, Delft via A20/ A12(/ A4) detail DelftOverzicht regio R’dam via afrit Gouda Den Haag via afrit Gouda A13-noord gestremd R’dam via A4 (richting Delft)/ N470 S DRIP A13 gestremd R’dam via A12/ A20 x A13-noord gestremd Den Haag via N470/ A4 A13-noord gestremd Den Haag via N470/ A4 x x 1 1 2 4 4 3 2 S DRIP A13 gestremd R’dam via A12/ A20 Delft via A4 A13 gestremd R’dam/ Delft via A4/ N470 2 A13 gestremd R’dam/ Delft via A4/ N470

8 Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 1a: Instroom afgrendelen en omleiden, routes voor hulpverleners vrij (aan- en afvoer), verkeersbeeld 1.3 Locatie van triggers opmerkingen Als incident in genoemde perioden plaatsvindt wordt de inzet van een aantal grootschalige maatregelen bepaald door de ernst van de filevorming. KenmerkenActies Waar A13R en A13L tussen Delft-Centrum en Delft-Zuid Wat Blokkade beide rijbanen door ongeval op een weekenddag of op een werkdag tussen 20 :00 – 05:00 uur én file op A13R komt voorbij km … (halverwege Delft-noord en Delft) GrenswaardeMelding van centrale meldkamer aan verkeerscentrale Hoe langDirect na melding Meetinstrumentcentrale meldkamer van de politie WaarZie kaart WatInformeren, rerouten en bevorderen doorstroom op omleidingsroutes Hoe langTot aan stadium 2 MaatregelenActies identiek aan die bij verkeersbeeld 1.2 opmerkingen 1.3 Aanpak en locatie van maatregelen Zie volgend blad

9 Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 1a: Instroom afgrendelen en omleiden, routes voor hulpverleners vrij (aan- en afvoer), verkeersbeeld 1.4 Locatie van triggers opmerkingen Als incident in genoemde perioden plaatsvindt wordt de inzet van een aantal grootschalige maatregelen bepaald door de ernst van de filevorming. KenmerkenActies Waar A13R en A13L tussen Delft-Centrum en Delft-Zuid Wat Blokkade beide rijbanen door ongeval op een weekenddag of op een werkdag tussen 20 :00 – 05:00 uur én file op A13L komt voorbij km … (ter hoogte van verzorgingsplaats) GrenswaardeMelding van centrale meldkamer aan verkeerscentrale Hoe langDirect na melding Meetinstrumentcentrale meldkamer van de politie WaarZie kaart WatInformeren, rerouten en bevorderen doorstroom op omleidingsroutes Hoe langTot aan stadium 2 MaatregelenActies identiek aan die bij verkeersbeeld 1.1 opmerkingenAansluiting Gouda zal in omleidingsroute een groot knelpunt worden omdat beide omleidingsroutes via dezelfde signaalgroepen lopen Aanpak en locatie van maatregelen Zie volgend blad 1.4

10 Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 1b: Wegvakken voor knelpunt leeg laten stromen, verkeersbeeld 1.5 Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen KenmerkenActies Waar A13R tussen knp Ypenburg en Delft-Zuid en A13L tussen knp Kleinpolderplein en Delft-Zuid WatStilstaand verkeer voor ongevallocatie GrenswaardeActies uit stadium 1a zijn uitgevoerd Hoe langN.v.t. Meetinstrumentpolitie WaarZie kaart WatStilstaand verkeer voor ongevallocatie afvoeren Hoe langTot aan stadium 2 MaatregelenVerkeer onder begeleiding van politie om laten keren/ terugsturen over andere rijbaan Alle maatregelen uit stadium 1 blijven in stand Voorwaarden- 1.5

11 Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 2: Wegvakken voor knelpunt weer openstellen en terug naar normale situatie, verkeersbeeld 2.1 Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen KenmerkenActies Waar Ongevallocatie op A13 (beide rijbanen) WatRijbanen zijn weer vrij voor het verkeer GrenswaardeAl het vaststaande verkeer is verdwenen (stadium 1b) Hoe langN.v.t. MeetinstrumentPolitie geeft weg weer vrij WaarZie kaart WatTerug naar normale verkeerssituatie Hoe langTotdat alle ingezette maatregelen zijn weggehaald MaatregelenGefaseerd vrij geven afsluitingen en weghalen tekstkarren (van dichtbij naar veraf gelegen maatregelen) Kruithuishuisweg op A13 niet doseren tot situatie op Kruithuisweg weer normaal is. Rechterrijstrook A13R t.h.v. toerit Delft-zuid afkruisen om verkeer op omleidingsroutes goed af te laten stromen Voorwaarden- 2.1 x x x S DRIP x x x A13 gestremd R’dam via A12/ A20 A13 gestremd Delft, Den Haag via A20/ A12 A13 gestremd Den Haag, Delft via A20/ A12(/ A4) R’dam via afrit Gouda Den Haag via afrit Gouda A13 gestremd Den Haag, Delft via A20/ N213 A13 gestremd R’dam via A12/ A20 S DRIP A13 gestremd R’dam via A12/ A20 x x A13-noord gestremd Den Haag via N470 A13-noord gestremd Den Haag via N470 1 2 3


Download ppt "Concept-Regelscenario, situatie 5: blokkade A13 tussen Delft-centrum en Delft Noord door ongeval Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving blokkade op."

Verwante presentaties


Ads door Google