De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dialectiek en uitwisseling van informatie in financiële zaken Landelijke strafrechtdag 2012 mr. D.J. van Leeuwen, Leerstoelgroep strafrechtwetenschappen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dialectiek en uitwisseling van informatie in financiële zaken Landelijke strafrechtdag 2012 mr. D.J. van Leeuwen, Leerstoelgroep strafrechtwetenschappen,"— Transcript van de presentatie:

1 Dialectiek en uitwisseling van informatie in financiële zaken Landelijke strafrechtdag 2012 mr. D.J. van Leeuwen, Leerstoelgroep strafrechtwetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam

2 Dialectiek als analysemiddel Kant/Fichte/Hegel  These, antithese, synthese  Logica  Het ware Dialectiek als model voor ontwikkeling Rechtsontwikkeling dialectisch geanalyseerd Faculteit der Rechtsgeleerdheid2

3 3 theseantithese synthese theseantithese synthese theseantithese synthese theseantithese synthese …

4 Dialectiek op nationaal niveau Voorbeeld  De idee van de delictsomschrijving  Verkrachting  Maatschappelijke context  Witwassen  Beleid Dialectische beweging naar de idee Faculteit der Rechtsgeleerdheid4

5 Dialectiek op EU-niveau 27 nationale spelers  Handhaving via strafrecht en bestuursrecht Op EU-niveau:  Beleidsbepaling  Wetgeving (unificatie…)  Controle op nationale handhaving Faculteit der Rechtsgeleerdheid5

6 Financiele markten Beleid:  ‘Single market for financial services’  Beteugeling van de crisis  Transparantie van de markt en marktintegriteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid6

7 Financiele markten Regelgeving op gebied marktmisbruik  Gebruik van voorwetenschap en marktmanipulatie Twee belangrijke ontwikkelingen: Rapport Lamfalussy  Leidt tot: getrapte regelgevingsprocedure Rapport De Laroisiere  Leidt tot: verandering aard regelgeving Faculteit der Rechtsgeleerdheid7

8 Veranderingen in aard regelgeving Lamfalussy-procedure  Regulering op 3 levels  Level 1: kaderrichtlijn  Level 2: uitvoeringsrichtlijn Commissie  Level 3: handreikingen CESR, nu ESMA Richtlijn marktmisbruik (2003/6/EG) Voorstel Verordening marktmisbruik (COM(2011)651)  Gekoppeld aan richtlijn met strafbaarstellingsverplichting Faculteit der Rechtsgeleerdheid8

9 Handhaving Nationaal van aard Aanvullingen op Europees niveau  Commissie  ESMA Beginsel van procedurele autonomie Bestaande organisaties werden onder richtlijn gebracht Faculteit der Rechtsgeleerdheid9

10 Uitwisseling van informatie Twee domeinen in Europese uitwisseling:  Toezichthouder (competent authorities)  Vervolgende instantie Geen ‘kruis’uitwisseling Toenemende coordinatie  Maar nog altijd grote verschillen in handhaving Faculteit der Rechtsgeleerdheid10

11 Uitwisseling van informatie Zaaksniveau  Punitief, niet-punitief  Personele scheiding Beleidsniveau Belang: transnationale aard van de kapitaalmarkten Voorbeeld: Citigroup Faculteit der Rechtsgeleerdheid11

12 Citigroup Handel in futures High frequency trade-programma Aankoop op Eurex, verkoop op MTS platforms Groot aantal betrokken lidstaten  Handhaving in 4 lidstaten  Soms rechtspersoon niet aansprakelijk te stellen Faculteit der Rechtsgeleerdheid12

13 Dialectiek als analysemiddel Problemen in:  Vormen antithesen  Synthetiseren na aanvaarding antithese Gevolg:  Verschillende aard oplossingen Noodzaak uitwisseling informatie: Voldoende vorming antithesen Faculteit der Rechtsgeleerdheid13


Download ppt "Dialectiek en uitwisseling van informatie in financiële zaken Landelijke strafrechtdag 2012 mr. D.J. van Leeuwen, Leerstoelgroep strafrechtwetenschappen,"

Verwante presentaties


Ads door Google