De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24-9-2014 Belangrijkste veranderingen in de beleidsregel onderwijs Rotterdam ROF 19 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24-9-2014 Belangrijkste veranderingen in de beleidsregel onderwijs Rotterdam ROF 19 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Belangrijkste veranderingen in de beleidsregel onderwijs Rotterdam ROF 19 januari 2012

2 Resultaatmeting  Resultaatcurve  CITO eindtoets of vergelijkbaar subsidievoorwaarde  Referentieniveaus in VO en MBO

3 Aanvraagprocedure  Continuïteit als  aanvraag hetzelfde is &  afgesproken resultaten behaald zijn  Beoordelingscommissie  Voor nieuwe en bijgestelde plannen  PO en VO apart  Argumentatie op papier  Leden beoordelen geen eigen scholen

4 Ouderbetrokkenheid  Algemene subsidievoorwaarde  Elementen menukaart  BP-standaard, m.n. voor groep nul  Basis voor toekenning medewerker ouderbetrokkenheid

5 Zwakke en zeer zwakke scholen  Subsidievoorwaarde: terugdringen aantal zwakke en zeer zwakke scholen binnen het bestuur.

6 Voorschools  Zoeken naar vereenvoudiging:  peuterspeelzaal + vve + groep nul  Peuterconsulent i.p.v. wijkfelicitatiedienst  Taaleisen peuterleidsters:  Plan hoe daar te komen  1/8/13 tenminste 1 leidster op goede taalniveau  Nieuwe leidsters voldoen altijd

7 Onderwijsopvangvoorzieningen  Laatste jaar in het PO: € ,-  Budget voor VO €1 mln minder

8 Subsidiebudgetten OnderwerpBeleidsregel Voor- en vroegschoolse educatie € ,00 Vakantieschool € ,00 € ,00 Groep Nul € ,00 € ,00 Conciërges € ,00 € ,00 Wijkfelicitatiedienst € ,00 € ,00 Ouderconsulent PO € ,00 € ,00 Schooloudercontactpersoon VO € ,00 Denken, Voelen, Doen € ,00 € ,00 ISO € ,00 € ,00 Topklassen € ,00 € ,00 Delta+ € ,00 € ,00 Schoolmaatschappelijk werk € ,00 € ,00 OOVR PO € ,00 OOVR VO € ,00 € ,00 Leertijduitbreidingzie apart schema

9 Budget leertijduitbreiding Bedragen voor leertijduitbreiding in miljoenen POVOPOVO Overige scholen€ 12,0 ¹€ 3,5€ 13,4€ 4 Waarvan naar Focuswijken€ 3nvt Focuswijken KoZ in aparte paragraaf Children’s Zonenvt€ 9,5 Totaal beschikbaar€ 15,5€ 26,9 ¹ Dit bedrag is exclusief de bedragen voor inzet van Stedelijke programma's als Lekker Fit! en Ieder Kind een Instrument (€ 4,5 mln.)

10 Tarief leertijduitbreiding  Bedragen aan de hand van aantallen leerlingen en aantallen extra lesuren  Opslag voor conciërgetaken in het primair onderwijs


Download ppt "24-9-2014 Belangrijkste veranderingen in de beleidsregel onderwijs Rotterdam ROF 19 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google