De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24-9-2014 Belangrijkste veranderingen in de beleidsregel onderwijs Rotterdam ROF 19 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24-9-2014 Belangrijkste veranderingen in de beleidsregel onderwijs Rotterdam ROF 19 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 24-9-2014 Belangrijkste veranderingen in de beleidsregel onderwijs Rotterdam ROF 19 januari 2012

2 24-9-2014 2 Resultaatmeting  Resultaatcurve  CITO eindtoets of vergelijkbaar subsidievoorwaarde  Referentieniveaus in VO en MBO

3 24-9-2014 3 Aanvraagprocedure  Continuïteit als  aanvraag hetzelfde is &  afgesproken resultaten behaald zijn  Beoordelingscommissie  Voor nieuwe en bijgestelde plannen  PO en VO apart  Argumentatie op papier  Leden beoordelen geen eigen scholen

4 24-9-2014 4 Ouderbetrokkenheid  Algemene subsidievoorwaarde  Elementen menukaart  BP-standaard, m.n. voor groep nul  Basis voor toekenning medewerker ouderbetrokkenheid

5 24-9-2014 5 Zwakke en zeer zwakke scholen  Subsidievoorwaarde: terugdringen aantal zwakke en zeer zwakke scholen binnen het bestuur.

6 24-9-2014 6 Voorschools  Zoeken naar vereenvoudiging:  peuterspeelzaal + vve + groep nul  Peuterconsulent i.p.v. wijkfelicitatiedienst  Taaleisen peuterleidsters:  Plan hoe daar te komen  1/8/13 tenminste 1 leidster op goede taalniveau  Nieuwe leidsters voldoen altijd

7 Onderwijsopvangvoorzieningen  Laatste jaar in het PO: € 380.000,-  Budget voor VO €1 mln minder. 24-9-2014 7

8 Subsidiebudgetten OnderwerpBeleidsregel 11-1212-13 Voor- en vroegschoolse educatie € 17.000.000,00 Vakantieschool € 450.000,00 € 750.000,00 Groep Nul € 750.000,00 € 3.000.000,00 Conciërges € 1.000.000,00 € 926.000,00 Wijkfelicitatiedienst € 1.655.976,00 € 1.158.000,00 Ouderconsulent PO € 4.967.926,00 € 4.600.000,00 Schooloudercontactpersoon VO € 875.000,00 Denken, Voelen, Doen € 210.000,00 € 250.000,00 ISO € 1.575.000,00 € 1.300.000,00 Topklassen € 500.000,00 € 1.250.000,00 Delta+ € 290.000,00 € 17.556,00 Schoolmaatschappelijk werk € 2.600.000,00 € 2.725.000,00 OOVR PO € 380.000,00 OOVR VO € 2.500.000,00 € 1.500.000,00 Leertijduitbreidingzie apart schema 24-9-2014 8

9 Budget leertijduitbreiding Bedragen voor leertijduitbreiding in miljoenen 11-1212-13 POVOPOVO Overige scholen€ 12,0 ¹€ 3,5€ 13,4€ 4 Waarvan naar Focuswijken€ 3nvt Focuswijken KoZ in aparte paragraaf Children’s Zonenvt€ 9,5 Totaal beschikbaar€ 15,5€ 26,9 ¹ Dit bedrag is exclusief de bedragen voor inzet van Stedelijke programma's als Lekker Fit! en Ieder Kind een Instrument (€ 4,5 mln.) 24-9-2014 9

10 Tarief leertijduitbreiding  Bedragen aan de hand van aantallen leerlingen en aantallen extra lesuren  Opslag voor conciërgetaken in het primair onderwijs 24-9-2014 10


Download ppt "24-9-2014 Belangrijkste veranderingen in de beleidsregel onderwijs Rotterdam ROF 19 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google